Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Video (3gp)
Neem deel aan die boodskappe met Eredienstye.
Lesse uit die see
Soos jou hart is, so is jy!
Die grootheid van die Saligheid
Doen die werk van die Here
Die krag van die Ewige Lewe
Vrug van die Gees vereiste vir kind van God.
Hoe gaan jy ontvlug?
Blindoeke van satan.
Krag vir diens.
Ware verlosing.
Tobia in die tempel.
Gebroke hart is die weg tot God se hart.
Wees gereed in die laaste dae.
Wat gaan u doen met jesus?
Belangrikste boodskap!
Twee onbeantwoorde roepsteme.
Toets u kindskap.
Oordeel jy of is dit bybels.
Wat sal dit u kos om gebroke te wees?
Reaksies op die GROOT waarskuwing.
Is dit ´n groot gebod woord of ´n groot leun?
Taak van die kind van God.
Die taak van die kind van God - Rom 8:31 en 37 tot 39
Heel belangrikste aspek van u geestelike lewe - Deel 2
Heel belangrikste aspek van u geestelike lewe - Deel 1
Maniere van die slang om die kind van God te versoek.
Eienskappe van die geliefde kneg van die Here.
Is u deur die Here in en uit gesluit?
Heilige salf olie.
Sang Diens
Wat het hulle in u huis gesien?
Vyf ernstige waarskuwings!
Toolbox van die duiwel.
Onttoereikende losprys.
Maria se offer aan Jesus.
Tyd van blydskap.
Reinnig so jou eie werk.
Daar is hoop!
Wat was en is christinne?
Geskenk van Vrede.
Christus, ons blydskap!
Sielle wenners.
Ek wil met jou wees!
Gebed, antwoord op bekommernisse in 2006!
Gebou op ´n valse fondament.
Die oog gevestig op Jesus.
Kenmerke van ´n mens gemaakte godsdiens.
Drie hoof verhoudings in jou lewe.
Die Kerkraad.
Gebrekkige geestelike lewe.
Dis tyd om onsself voor God te verootmoedig!
Kan die dooies weer herleef?
Goddelike wysheid, die deur tot ware veroodmoediging - Deel 1
Goddelike wysheid, die deur tot ware veroodmoediging - Deel 2
Ware veroodmoediging lei tot Ware Herlewing.