Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Brits versorg.
2Kon 22:13 Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk ..... oor die woorde van hierdie boek wat gevind is

1 Brits Reekse (mp3)
1.1 Verootmoedigings Dienste (mp3)
   No 1-1/3  20200105 Verootmoedig voor die HERE vir 2020, 2Kron 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 1-2/3  20200112 Verootmoedig voor die HERE, Lev 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 1-3/3  20200119 Verootmoedig voor die HERE, 2Kron 33, Ds Nicko Prinsloo
   No 2-1/2  20210124 Driepoot pot van verootmoediging, 2 Kron 7 v 1-16, Ds. Jakes Jacobs
   No 2-2/2  20210131 Verootmoediging-Braak vir jou `n braakland, Hos 10 v 10-15, Ds. Jakes Jacobs
1.2 Moontlikhede of struikelblokke Reeks (mp3)
   No 1/8  20200119 Gaan u help opbou of ander aftrek, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 2/8  20200119 Trotse oe en Hoogmoed, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 3/8  20200202 Wrange vrugte van die trotse mense, Spr 6 v 9-19, Ds Jakes Jacobs
   No 4/8  20200209 Ek kies die troffel lewe want ek wil opbou, Mat 22 v35-39, Ds Jakes Jacobs
   No 5/8  20200216 Oorsaak van & Oplossings vir, 1Kor 1 v1-16, Ds Jakes Jacobs
   No 6/8  20200223 Oorsake vir verdeeldheid en eenheid, Fil 1 v 27-30 & Fil 2 v 1-5, Ds Nicko Prinsloo
   No 7/8  20200301 Vader, leer en demonstreer, die pad van U wil vir ons, Efe 4 v 1-6, Ds Jakes Jacobs
   No 8/8  20200308 Eenheid, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
1.3 Die Tabernakel Reeks (mp3)
   No 1/6  20200126 Twee hoofdoele van die Tabernakel, Ex 25 v1-9 Heb 8 v1-5, Ds. Nicko Prinsloo
   No 2/6  20200202 Hoe God se plan ontvou vir die Tabernakel, Ex 25 v1-9 & Ex 31 v1-11, Ds. Nicko Prinsloo
   No 3/6  20200209 Die Voorhof, Ex 27 v9-21, Ds. Nicko Prinsloo
   No 4/6  20200216 Die Poort, Ex 27 v9-17, Ds. Nicko Prinsloo
   No 5/6  20200223 Die Brandofferaltaar, Ex 27 v1-8, Ds. Nicko Prinsloo
   No 6/6  20200322 Die Koperwaskom, Ex 30 v17-21 Heb 10 v9-31, Ds. Nicko Prinsloo
1.4 Skilderye van Jesus in die boek Johannes (mp3)
   No 1/2  20200301 Jesus die Hemelse Leermeester, Joh 3 v1-21, Ds. Jakes Jacobs
   No 2/2  20200308 Jesus die Groot Siele Wenner, Joh 4 v1-30, Ds. Jakes Jacobs
1.5 Ongekende tye vra gekende geloof (mp3)
   No 1/4  20200426 Noag gee gehoor aan God se opdrag ondanks die onbekende, Gen 6v1-21, Ds Jakes Jacobs
   No 2/4  20200503 Daniel weier om `n kompromie te maak, Dan 6v1-29, Ds Jakes Jacobs
   No 3/4  20200510 Gekende geloof Hanna, 1 Sam 1 v1-28, Ds Jakes Jacobs
   No 4/4  20200606 Die geloof van Dawid, 1 Sam 17 v31-51, Ds Jakes Jacobs
1.6 Drie Liedere van Habakuk (mp3)
   No 1/3  20200712 Die Klaaglied, Hab 1, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20200719 Die Waglied, Hab 2, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20200726 Die Loflied, Hab 3, Ds Jakes Jacobs
1.7 Jesus ons ware vriend (mp3)
   No 01/11  20200802 Jesus ons ware vriend - DEEL 1, Joh 15 v 1-14, Ds Jakes Jacobs
   No 02/11  20200809 Jesus ons ware vriend - DEEL 2, Joh 15 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 03/11  20200816 Abraham vriend van God - DEEL 3, Heb 11 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 04/11  20200823 Abraham vriend van God - DEEL 4, Gen 18 v 1-8, Ds Jakes Jacobs
   No 05/11  20200906 Hoe word ek `n vriend van Jesus - DEEL 5, Joh 15 v 1-15, Ds Jakes Jacobs
   No 06/11  20200913 Groei as ware vriend van God - DEEL 6, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 07/11  20200920 Hoe groei ek as ware vriend deur SY Woord - DEEL 7, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 08/11  20200927 Hoe groei ek as vriend van Jesus deur gefokuste gebed - DEEL 8, Joh 15 v 14-16, Ds Jakes Jacobs
   No 09/11  20201011 Vriende van Jesus groei deur liefde - DEEL 9, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs
   No 10/11  20201018 Jesus se opofferende Liefde - DEEL 10, Joh 15 v 12-16, Ds Jakes Jacobs
   No 11/11  20201025 Dis nie dit wat tel nie, DIT is wat tel - DEEL 11, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs
1.8 Hindernisse wat keer om op God se weg te wandel (mp3)
   No 1/3  20201122 Hindernis van ONGELOOF om God te volg - DEEL 1, Luk 9 v 57-62, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20201129 Hindernis van MINAGTING soos Lot se vrou - DEEL 2, Gen19 v 1-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20201206 Hindernis van VREES soos by Timotheus - DEEL 3, 2 Tim 1 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
1.9 Te midde van Choas en vrees (mp3)
   No 1/3  20210207 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van - DEEL 1, 2 Fil 1 v 1-10, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20210214 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van jou GEDAGTES- DEEL 2, Spr 4 v 14-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20210214 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van jou LIGGAAM - DEEL 3, Rom 12 v 1-2, Ds Jakes Jacobs
2.1 Uitnodiging van Jesus (mp3)
   No 1/5  20210228 Uitnodiging van Jesus - Deel 1 , Mat 11 v 20-30, Ds Jakes Jacobs
   No 2/5  20210307 Uitnodiging van Jesus - Deel 2 , Mat 11 v 20-30, Ds Jakes Jacobs
   No 3/5  20210314 Uitnodiging van Jesus - Deel 3 , Joh 1 v 1-21, Ds Jakes Jacobs
   No 4/5  20210314 Uitnodiging van Jesus - Deel 4 , Mar 1 v 12-19, Ds Jakes Jacobs
2.2 Pinkster 2021 (mp3)
   No 1/5  20210523 Die masker bedek die gesig maar die hart word openbaar, I SAM 6 v 1-16, Johnny Young
   No 2/5  20210523 Om met God se genade te mors, LUK 13 v 1-5, Johnny Young
   No 3/5  20210524 Waar is jou oe as dit donker word om jou, LUK 21 v 21-25, Johnny Young
   No 4/5  20210525 Die river van God tot seen of vervloeking, ESEG 47 v 1-12, Johnny Young
   No 5/5  20210526 As die tyre die teer slaan is dit die loopvlak wat tel in die drukgang van die lewe, Luk 5 v 1-11, Johnny Young
2.3 Die woestyn skool van die lewe (mp3)
   No 1/7  20210801 Die leerskool van die lewe DEEL 1, 1 Kor 12 v 1-12, Ds Jakes Jacobs
   No 2/7  20210808 Moses tree as wenner uit die woestyn-skool DEEL 2, Heb 11 v 21-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/7  20210815 Ge-ankerde aanraker DEEL 3, 1 Kor 15 v 50-58, Ds Jakes Jacobs
   No 5/7  20210829 Josua - klein begin groot einde, DEEL 5, Jos 1 v 1-18, Ds Jakes Jacobs
   No 6/7  20211017 Kom kyk en leer by Jesus se woestyn-skool ervaring, DEEL 6, Mat 4 v 1-11, Ds Jakes Jacobs
   No 7/7  20211024 Voltooi die woestyn wedloop, Heb 11 v32 - Heb 12 v 2, Ds Jakes Jacobs
   No 4/7  20210822 Kaleb die woestyn-roos in blom, DEEL 4, Num 13 v 26-33, Ds Jakes Jacobs

2 Brits Algemeen 2020 (mp3)
     20200315 Getuienis van Ds Johan en Annette Besselaar
     20200405 Versekerde ankers in onsekere tye, Hand 27 v 1-25, Ds Jakes Jacobs
     20200413 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200419 COVID19 beginsels as bakens, Mark 4 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
     20200420 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200427 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 3, Ds Jakes Jacobs
     20200511 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 4, Ds Jakes Jacobs
     20200517 Woord van vrede, Fil 4 v1 - 9, Ds Nicko Prinsloo
     20200518 Oordenking - Hemelvaart, Ds Jakes Jacobs
     20200525 Oordenking - Pinksterweek, Ds Jakes Jacobs
     20200601 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 5, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200614 Profiel van `n reus oorwinnaar, 1 Sam 17 v40-50, Ds Jakes Jacobs
     20200621 Die mense wat God gebruik, 1 Sam 17 v40-51, Ds Jakes Jacobs
     20200628 Val van Dawid, II Sam 11, Ds Jakes Jacobs
     20200705 Jou lewe soos die van n kers, Mat 5 v14-16, Ds Jakes Jacobs
     20200830 Kragtige Gebed, Han 12 v1-19, Oudl. Riaan Britz
     20201004 NAGMAAL Gebroke Heiland om gebroke mens te heel, Ds Jakes Jacobs
     20201101 Dank en Lofoffer diens, Luk 17 v 11-17, Ds Jakes Jacobs
     20201108 Eienskappe van dissipels, Mat 28 v 1-20, Stud. Marno van Niekerk
     20201115 Volk as werktuig vir die Here, Rig 6 v 1-24, Stud. Marno van Niekerk
     20201220 Vreemde manier om die wereld te red, 1 Kor 1 v 18-30, Ds. Jakes Jacobs
     20201225 Die STER - gister vandag en more, Mat 2 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20201227 Vriend wat maak jy hier, Mat 26 v 47-56, Prop Gerhard Kruger

3 Brits Algemeen 2021 (mp3)
     20201216 Geloftediens - 1838 Geestelike lesse vir 2021, PS 46, Ds. Jakes Jacobs
     20210103 Geestelike evaluasie met die oog op 2021, Ps 36 v 1-36, Ds. Jakes Jacobs
     20210110 Die man met die verdorwe hand, Luk 6 v 1-11, Broer Johnny Young
     20210117 Koop Kronos of kairos, Efe 5 v 1-21, Ds. Johan Cloete
     20210402 God se voorwaarde, Jes 53 v1-12, Ds Jakes Jacobs
     20210404 Kom kyk na die plek, Mat 28 v1-20, Ds Jakes Jacobs
     20210411 Om God te terg, 1 Kon 1 v 1-20, Stud Pierre Louw
     20210418 Wederkoms gereedheid, Luk 12 v 23 -48, Stud Franna Muller
     20210424 KOM, Luk 14 v 15-24, Ds. Johan Cloete
     20210502 Hart van God vir mense, Mat 124 v 1-21, Ds. Jakes Jacobs
     20210509 Geloof van `n naamlose moeder, Mat 15 v 21-28, Ds. Jakes Jacobs
     20210513 Met die oe op die wolke, Joh 14 v 1-27, Ds. Jakes Jacobs
     20210516 Die laaste Pasga en eerste Nagmaal, Luk 22 v 7-22, Ds. Jakes Jacobs
     20210530 Antieke twee vrae vars vir elke dag, Gen 3 v 1-9, Ds. Jakes Jacobs
     20210606 Antieke genade kraakvars vir elke dag, Gen 3 v 9-24, Ds. Jakes Jacobs
     202106013 Die ou ou tyding kraakvars vir elke dag, Gen 3 v3-15, Ds. Jakes Jacobs
     20210620 20210620 Josef n vader met sprekende dade, Mat 1 v 18-25, Ds. Jakes Jacobs
     20210627 Oprigwoord vir afbreektyd, Joh 14 v 1-3, Ds. Jakes Jacobs
     20210704 n Roepstem uit die hoogte aan die mense in die laagte, Hebr. 4:1-6, Ds. Jakes Jacobs
     20210711 As die lewe nie meer sin maak nie, Gen 37, Ds. Jakes Jacobs
     20210718 Die geskenk wat almal soek maar min wil gee, 1 Tess 5 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20210725 Roepstem vanaf jou persoonlike lewens oase, Plsm 63, 3 & 4, Ds. Jakes Jacobs
     20210905 Getuienis-diens, Ps.50 v 14-15, Ds Jakes Jabobs
     20210912 Hoopvolle toekoms in donker tye, Ps.50 v 14-15, Stud Nico-Dirk Buitendach
     20210919 Bewustelike sonde in n mens se lewe, Jos 7 v 1-26, Stud Frederich Lombaard
     20210926 Dawid se vier vrae oor die dood, Ps 39 v 1-14, Ds. Jakes Jacobs
     20211003 Genesing by die bad Betesda, Joh 5 v1-15, Stud Kobus Potgieter
     20211010 Hou jou oog gevestig op Jesus, Heb 12 v 1-13, Ds. Jakes Jacobs
     20211031 Kom trek opnuut jou kruisie waar die vir ewigheid tel, Deut 30 v 15-20, Ds. Jakes Jacobs
     20211107 Die verrykende invloed van jou kruisie agter Jesus Christus, 1 Kol 10 v 1-10, Ds. Jakes Jacobs
     20211114 `n Nagmaals lewe geleef in hierdie lewe, 1 Kor 11 v 24-28, Ds. Jakes Jacobs
     20211121 Die pad wat hulle Jesus noem, Joh 14 v 1-12, Supt Pieter Breedt
     20211121 Sondag skool - pryse uitdeling, Supt Pieter Breedt
     20211128 Kers-sang diens, Ds Jakes Jacobs
     20211206 Lof, dank en Offerdiens, Ds Jakes Jacobs
     202112012 Vergelykings en lesse tussen Bethlehem en Jesus Christus, Mig 5 v 1-4, Ds Jakes Jacobs
     20211216 Ere aan God, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
     20211219 Die hemelse Koning in die Aardse krip, Luk 2 v 1-7, Ds Jakes Jacobs
     20211225 Jesus Christus die Grooste geskenk van alle tye van alle mense, Mat 2 v 1-11, Ds Jakes Jacobs

4 Brits Algemeen 2022 (mp3)
     20220102 Wees 2de in 2022, Mat 5 v 1-16, Ds Jakes Jacobs
     20220109 God se Ere Woord, Ps. 119 v 89-96, Ds Johan Cloete
     20220116 Klein kinders met groot lesse, Mat 19 v 1-14, Ds Jakes Jacobs
     20220123 Tragedie van kind bly in geloof, 1 Kor 3 v 1, Ds Jakes Jacobs
     20220130 Verootmoediging in praktyk, Lev 23 v 26-32, Ds Jakes Jacobs
     20220206 Wonder van die Woord, Ps 119 v 1-13, Ds Jakes Jacobs
     20220213 Kom na die tafel, 1 Kor 11 v 18-34, Ds Jakes Jacobs
     20220220 Balsem van Gilead, Jer 8 v 21-22, Ds Jakes Jacobs
     20220227 Balsem van God vir die 2de pad, 2 Petrus 1 v1-10, Ds Jakes Jacobs
     20220306 Geloof wat werk, Jak 2 v 12 - 26, Stud Barry Scholtz
     20220313 Om goeie werk vir Jesus te doen, Mat 25 v 7-23, Stud Kobus Potgieter
     20220320 Goddelike voorregte agv Jesus, Joh 1 v 1-14, Ds. Jakes Jacobs
     20220327 Jesus Christus kan nie weggesteek word nie, Mar 7 v 14-24, Ds. Jakes Jacobs
     20220403 Geloof in God, Mark 11 v 22, Ds. Johan Cloete
     20220415 Omgeruilde lewe begin by die kruis, II kKor 5 v 21, Ds. Jakes Jacobs
     20220417 Die boodskap van die oop graf, Mat 28 v 26, Ds. Jakes Jacobs
     20220410 Juigend of Swygend, Luk 19 v 21, Ds. Jakes Jacobs
     20220424 Drie perspektiewe van die Doop, Mat 18 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20220501 Werkers in Sy koningkryk, Mat 25 v 14-46, Ds. Jakes Jacobs
     20220508 Navolgenswaardige van Bybelse Moeders, 2 Tim 1 v1-5, Ds. Jakes Jacobs
     20220515 gesoek, Thomas se geloof, Joh 20 v 18-31, Ds. Jakes Jacobs
     20220522 God herstel die siel, Ps 23, Ds. Johan Cloete
     20220526 Implikasie, demonstrasie van hemelvaart, Luk 24 v 50 - 53, Ds. Jakes Jacobs
     20220529 Vyf stadiums van Heiligmaking, 1 Pet 1 v 10-16, Ds. Jakes Jacobs
     20220529 Vyf stadiums van Heiligmaking - Deel 2, 1 Pet 1 v 10-16, Ds. Jakes Jacobs
     20220530 Vyf stadiums van Heiligmaking - Deel 3, Rom 11 v 32-36, Ds. Jakes Jacobs
     20220604 Manne-Ontbyt, Ware manne sal opstaan, Dr. Arnold Moll
     20220605 Die reiniging van die tempel en die kosbare gevolge - Deel 4, Mat 21 v 12-16, Ds. Jakes Jacobs
     20220612 Die resep van die Here tot die ingryping van die mens se lewe - Joh 6 v 1-14, Ds. Danie van Rensburg
     20220619 Gereed, kant en klaar, 1 Kon 6 v 1-13, Ds. Danie van Rensburg
     20220626 Bybelse Opheffings, Efe 5 v 1-18, Ds. Jakes Jacobs
     20220703 Stakings, Heb 12 v 1-16, Ds. Jakes Jacobs
     20220710 Beurtkrag, geestelike lesse, Mat 5 v 14-16 & 1 Joh 1 v 1-7, Ds. Jakes Jacobs
     20220717 Jesus het geween, Joh 11 v 1-35, Ds. Jakes Jacobs
     20220724 In die tweede helfde, Heb 12 v 1-16, Ds. Jakes Jacobs
     20220731 Wees jy God se Timotheus, 2 Tim 1 v 1-8, Ds. Jakes Jacobs
     20220807 Ek, jy en ons - onder konstruksie, Spr 3 v 5-18, Ds. Jakes Jacobs
     20220814 Konstruksie planne tot persoonlike herleweing, Spr 4 v 20-27, Ds. Jakes Jacobs
     20220821, Getuienis Diens
     20220828 Konstruksie planne tot persoonlike herleweing, 1 Kor 10 v 16-17, Ds. Jakes Jacobs
     20220904 Lente lewe, Ps 116, Ds. Jakes Jacobs
     20220911 Die geloofs Wedloop weerspieel in die Comrades marathon, 1 Kor 8 v 24-27, Ds. Jakes Jacobs
     20220918 Gevaar en kenmerke van `n verharde hart, Ex 7, Ds. Jakes Jacobs
     20220925 Oorsake en Simptome van `n verharde hart (Deel 2), 2 Kor 3 v 14, Ds. Jakes Jacobs
     20221002 Herstel en Handhawing van verharde harte (Deel 3), Eseg 11 v 19, Ds. Jakes Jacobs
     20221009 Twee vrae wat jou lewe vir ewig verander, Hand 9 v 1-7, Ds. Jakes Jacobs
     20221016 Kind van God se hoogste motivering, 2 Kor 5, Ds. Jurg Prinsloo
     202210016 Oorsig van die Kweekskool en behoefte aan Geroepenis van die Here, Ds. Jurg Prinsloo
     20221023 Getuienis op ses bene, Spr 6 v 6-11, Ds. Jakes Jacobs
     20221030 Getuienis op ses bene (Deel 2), Spr 6 v 6-11, Ds. Jakes Jacobs
     20221106 Drie dubbele dankbaarheid, 1 Tes 5 v 18, Ds. Jacobs
     20221113 Reageer as die fluit blaas, Mat 11 v 17, Ds Johan Cloete
     20221120 Dawid en Goliat, 1 Sam 17 v 1-11, DP Bierman
     20221204 Seen jou kind, 1 Pet v 3-9b en Spr 18 v 21, Ds. Jacobs
     20221211 Die verlore vrede, Luk 2 v 13 -14, Ds. Jacobs
     20221216 Die dag vir dag Christelike lewe, in die skadu van Geloftedag, Ps 46 v 1 - 3, Ds. Jacobs
     20221218 n Vars aanraking van God in die tyd, Lukas 1 v 5 - 25, Ds. Jacobs
     20221225 Die dubbele profesie aangaande Jesus se geboorte, Matt 2 v 1 - 2, Ds. Jacobs

5 Brits Algemeen 2023 (mp3)
     20230219 Die God van alle genade, 1 Pet 5 vers 10-11, Ds Gerrie Van Dalen
     20230101 Die Here is my helper, Ps 121 v 1-8, Ds. Jacobs
     20230108 Met hartlike voorneme, Hand 11 v 18 - 24, Ds Danie van Rensburg
     20230115 Die Ps 23 Christen vir 2023, Ps 23, Ds. Jacobs
     20230122 Wanneer Jesus die mens DOM noem, Luk 12 v 13-21, Ds. Jacobs
     20230129 Hoe gaan dit met u troureelings, Matt 25 v 1-13 & Open 19 v 6-10, Ds. Jacobs
     20230205 Vol boodskap van Leeg, Jesaja 5 v 1-7, Ds. Jacobs
     20230212 Jesus hande wys aan vir n Christelike lewe, Joh 20 v 20-27, Ds. Jacobs
     20230219 Sigbare Geloof, Mark 2 v 1-12, Ds Jurgens Prinsloo
     20230305 Soos met die Emmaus gangers, Luk 24 vers 15-34, Ds Jakes Jacobs
     20230312 Die Woord van God, Heb 4 vers 1-13, Ds Woodford Kotze
     20230312 Afgekapte Boomstompe, Jes 6 v 13, Ds Jakes Jacobs
     20230326 Die mense se verhaal soos gesien by bome, Ps 1 v 3, Ds Jakes Jacobs
     20230402 Waarom verander aanbidding in verwerping, Luk 19 en Luk 23, Ds Jakes Jacobs
     20230407 Die KRUIS van toepassing vir vandag, Gal 6 v14, Ds Jakes Jacobs
     20230409 Kom kyk na die plek, Mat 28 v 6, Ds Jakes Jacobs
     20230416 Nebukadneser se Droom Boom, Dan 4, Ds Jurgens Prinsloo
     20230423 Die Stormryer in 2023, Luk 6 v 28, Ds Jakes Jacobs
     20230430, Werklike vryheid, Joh 8 v 28, Ds Jakes Jacobs
     20230507 Wanneer God die mens aanraak verander alles, Mat 6 v 71-76, Ds Jakes Jacobs
     20230514 Stadiums van Heiligmaking en Dissipelskap, Mat 6 v 13-20, Ds Jakes Jacobs
     20230518 Dienskneg dissipelskap Voorwaarde 2, Mat 9 v 23-26, Ds Jakes Jacobs
     20230521 Jesus se derde voorwaarde om HOM te volg, Mat 14 v 25-33, Ds Jakes Jacobs
     20230528 Die werking van die Heilige Gees in die kind van God, Mat 14 v 01-31, Ds Johan Cloete
     20230603 Die Stop strate in die man se lewe, Manne-ontbyt, Ds Johan Smith
     20230604 Die padtekens in die kind van God, Mat 10 v 16, Ds Jakes Jacobs
     20230611 Wie gee om vir jou ewige siel, Mat 16 v 26, Ds Jakes Jacobs
     20230618 Julle Vaders - waar is julle, Sag 1 v1-6, Ds Johan Cloete
     20230625 Oomblikke na Jesus jou siel red, Joh 6 v 22-47, Ds Jakes Jacobs
     20230702 Die ou testament Christus vir die nuwe Testament Christen lewenslank, Jes 9 v 5-6, Ds Jakes Jacobs
     20230709 Gee my jou hart, Spr 23 v 26, Ds Johan Cloete
     20230716 Vrede, Luk 1 v 79, Br Pieter Breedt
     20230723 Die waarheid van die Woord, 2 Tim 3v16 2 Pet 1v20-23, Oudl DP Bierman
     20230730 Die halftyd gesprek met elke kind van God, Open 2 v 1-6, Ds Jakes Jacobs
     20230806 Wat maak die Evangelie van Jesus Christus die Groot Saligheid, Heb 2 v 1-4, Ds Jakes Jacobs
     20230813 Die vraag wat God nie n antwoord op het nie, Heb 2 v 3, Ds Jakes Jacobs
     20230820 Die kosbare bloed, 1 Pet 1 v 18-19, Ds Jakes Jacobs
     20230820 Leer By Die Sprinkane, Spr 30 v 27, Ds Jurgens Prinsloo
     20230903 Waak staan in geloof en wees manlik, 1 Kor 16 v 13a, Ds Jakes Jacobs
     20230910 Die Mees Onherroeplikste Woord, Matt 5 v 13 - 16, Ds Jakes Jacobs
     20230917 Die Mees Vrugbaarste Woord in die Bybel, Hand 1 v 1 - 8, Ds Jakes Jacobs
     20230924 Die Saligste woord in die Bybel, Ps 116 v 8 en Efes 2 v 8, Ds Jakes Jacobs
     20231001 Die sewe Salgsprekinge van Openbaring, Openb 1 v 1-3, Ds Pierre Louw
     20231008 Die Hoflikste woord in die Bybel, Openb 3 v 14-27, Ds Jakes Jacobs
     20231015 Die Ontnugterinste woord in die Bybel, Openb 13 v 11-14, Ds Jakes Jacobs
     20231021 Die Woord met die grooste Verwagting, Kol1v 15-18 en Efe 2 v 11-14, Ds Jakes Jacobs
     20231029 Hoe weet dat daar n God is, Rom 1 v 16-22, Oudl DP Bierman
     20231104 Ontwikkel n dankbare hart, 1 Thess 5 v 12-23, Ds Jakes Jacobs
     20231112 Bloed is dikker as water, Joh 19 v 16-27, Ds Jakes Jacobs
     20231119 Kinderdiens, Job 40 v 41, Oudl DP Bierman
     20231203 Belangrike Vrae Waarop Ons Moet Antwoord, Matt 25 v 1 tot 13, Ds Jakes Jacobs
     20231210 Wat moet ek met Jesus doen wat julle die Christus noem, Matt 27 v 22, Ds Jakes Jacobs
     20231216 Gelofte-diens, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
     20231217 Waarom maagdelike geboorte, Jes 7 v 14, Ds Jakes Jacobs
     20231224 Die Onbelangrike BELANGRIKE, Luk 2v 7, Ds Jakes Jacobs
     20231225 Bethlehem die kosbare plek, Mat 2 v 5, Ds Jakes Jacobs
     20231231 Die een ding wat jy vandag moet doen, Fil 3 v 14, Ds Jakes Jacobs

6 Brits Algemeen 2024 (mp3)
     20240107 Gooi af jou oorkleed, Mark 10 v 46-52, Br Pieter Breedt
     20240114 Kersfees Christenskap die helejaar lank, Mar 5 v 6, Ds Jakes Jacobs
     20240121 As Die Lewe Aan n Garing Hang Raak Die Regte Soom Aan, Luk 8 v 44, Ds Jakes Jacobs
     20240128 God se oproep tot Verootmoediging, Joel 2 v 1-17, Ds Jakes Jacobs
     20240204 Jesus reik uit na verlorenes, Mark 1 v 40-45, Ds Louis Britz
     20240211 Die Bloed van Christus se EGGO deur jou lewe, Effes 1 v 7, Ds Jakes Jacobs
     20240218 Hoehom die koning se drome skipbreuk ly, 1 Kon 22 v 42-50, Ds Jakes Jacobs
     20240225 Die potensiaal van een kind van God, Jos 23 v 1-13, Ds Jakes Jacobs
     20240303 Saad saad en saad is die vraag, Jos 23 v 1-13, Ds Jakes Jacobs
     20240310 Getuienis-diens
     20240317 Van verlore treindrywer tot getuie in diens van Christus Jesus, Johnny Young
     20240324 Waar sal my hulp vandaan kom, Ps 121, Johnny Young
     20240329 Die vierledige boodskap van die kruis van Christus vir elke mens op aarde, Luk 22 v 32-46, Ds Jakes Jacobs
     20240331 Die vierledige boodskap van die opstanding van Christus vir elke mens op aarde, Joh 20 v 1-17, Ds Jakes Jacobs
     20240407 God beveel en verantwoordelike ouers gehoorsaam, Deut 6 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
^ Na Bo ^