Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
   Pitkos
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Brits versorg.
2Kon 22:13 Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk ..... oor die woorde van hierdie boek wat gevind is

1 Brits Reekse (mp3)
1.1 Verootmoedigings Dienste (mp3)
   No 1-1/3  20200105 Verootmoedig voor die HERE vir 2020, 2Kron 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 1-2/3  20200112 Verootmoedig voor die HERE, Lev 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 1-3/3  20200119 Verootmoedig voor die HERE, 2Kron 33, Ds Nicko Prinsloo
   No 2-1/2  20210124 Driepoot pot van verootmoediging, 2 Kron 7 v 1-16, Ds. Jakes Jacobs
   No 2-2/2  20210131 Verootmoediging-Braak vir jou `n braakland, Hos 10 v 10-15, Ds. Jakes Jacobs
1.2 Moontlikhede of struikelblokke Reeks (mp3)
   No 1/8  20200119 Gaan u help opbou of ander aftrek, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 2/8  20200119 Trotse oe en Hoogmoed, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 3/8  20200202 Wrange vrugte van die trotse mense, Spr 6 v 9-19, Ds Jakes Jacobs
   No 4/8  20200209 Ek kies die troffel lewe want ek wil opbou, Mat 22 v35-39, Ds Jakes Jacobs
   No 5/8  20200216 Oorsaak van & Oplossings vir, 1Kor 1 v1-16, Ds Jakes Jacobs
   No 6/8  20200223 Oorsake vir verdeeldheid en eenheid, Fil 1 v 27-30 & Fil 2 v 1-5, Ds Nicko Prinsloo
   No 7/8  20200301 Vader, leer en demonstreer, die pad van U wil vir ons, Efe 4 v 1-6, Ds Jakes Jacobs
   No 8/8  20200308 Eenheid, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
1.3 Die Tabernakel Reeks (mp3)
   No 1/6  20200126 Twee hoofdoele van die Tabernakel, Ex 25 v1-9 Heb 8 v1-5, Ds. Nicko Prinsloo
   No 2/6  20200202 Hoe God se plan ontvou vir die Tabernakel, Ex 25 v1-9 & Ex 31 v1-11, Ds. Nicko Prinsloo
   No 3/6  20200209 Die Voorhof, Ex 27 v9-21, Ds. Nicko Prinsloo
   No 4/6  20200216 Die Poort, Ex 27 v9-17, Ds. Nicko Prinsloo
   No 5/6  20200223 Die Brandofferaltaar, Ex 27 v1-8, Ds. Nicko Prinsloo
   No 6/6  20200322 Die Koperwaskom, Ex 30 v17-21 Heb 10 v9-31, Ds. Nicko Prinsloo
1.4 Skilderye van Jesus in die boek Johannes (mp3)
   No 1/2  20200301 Jesus die Hemelse Leermeester, Joh 3 v1-21, Ds. Jakes Jacobs
   No 2/2  20200308 Jesus die Groot Siele Wenner, Joh 4 v1-30, Ds. Jakes Jacobs
1.5 Ongekende tye vra gekende geloof (mp3)
   No 1/4  20200426 Noag gee gehoor aan God se opdrag ondanks die onbekende, Gen 6v1-21, Ds Jakes Jacobs
   No 2/4  20200503 Daniel weier om `n kompromie te maak, Dan 6v1-29, Ds Jakes Jacobs
   No 3/4  20200510 Gekende geloof Hanna, 1 Sam 1 v1-28, Ds Jakes Jacobs
   No 4/4  20200606 Die geloof van Dawid, 1 Sam 17 v31-51, Ds Jakes Jacobs
1.6 Drie Liedere van Habakuk (mp3)
   No 1/3  20200712 Die Klaaglied, Hab 1, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20200719 Die Waglied, Hab 2, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20200726 Die Loflied, Hab 3, Ds Jakes Jacobs
1.7 Jesus ons ware vriend (mp3)
   No 01/11  20200802 Jesus ons ware vriend - DEEL 1, Joh 15 v 1-14, Ds Jakes Jacobs
   No 02/11  20200809 Jesus ons ware vriend - DEEL 2, Joh 15 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 03/11  20200816 Abraham vriend van God - DEEL 3, Heb 11 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 04/11  20200823 Abraham vriend van God - DEEL 4, Gen 18 v 1-8, Ds Jakes Jacobs
   No 05/11  20200906 Hoe word ek `n vriend van Jesus - DEEL 5, Joh 15 v 1-15, Ds Jakes Jacobs
   No 06/11  20200913 Groei as ware vriend van God - DEEL 6, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 07/11  20200920 Hoe groei ek as ware vriend deur SY Woord - DEEL 7, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 08/11  20200927 Hoe groei ek as vriend van Jesus deur gefokuste gebed - DEEL 8, Joh 15 v 14-16, Ds Jakes Jacobs
   No 09/11  20201011 Vriende van Jesus groei deur liefde - DEEL 9, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs
   No 10/11  20201018 Jesus se opofferende Liefde - DEEL 10, Joh 15 v 12-16, Ds Jakes Jacobs
   No 11/11  20201025 Dis nie dit wat tel nie, DIT is wat tel - DEEL 11, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs
1.8 Hindernisse wat keer om op God se weg te wandel (mp3)
   No 1/3  20201122 Hindernis van ONGELOOF om God te volg - DEEL 1, Luk 9 v 57-62, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20201129 Hindernis van MINAGTING soos Lot se vrou - DEEL 2, Gen19 v 1-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20201206 Hindernis van VREES soos by Timotheus - DEEL 3, 2 Tim 1 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
1.9 Te midde van Choas en vrees (mp3)
   No 1/3  20210207 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van - DEEL 1, 2 Fil 1 v 1-10, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20210214 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van jou GEDAGTES- DEEL 2, Spr 4 v 14-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20210214 Te midde van chaos is en bly jy in beheer van jou LIGGAAM - DEEL 3, Rom 12 v 1-2, Ds Jakes Jacobs
2.1 Uitnodiging van Jesus (mp3)
   No 1/5  20210228 Uitnodiging van Jesus - Deel 1 , Mat 11 v 20-30, Ds Jakes Jacobs
   No 2/5  20210307 Uitnodiging van Jesus - Deel 2 , Mat 11 v 20-30, Ds Jakes Jacobs
   No 3/5  20210314 Uitnodiging van Jesus - Deel 3 , Joh 1 v 1-21, Ds Jakes Jacobs
   No 4/5  20210314 Uitnodiging van Jesus - Deel 4 , Mar 1 v 12-19, Ds Jakes Jacobs
2.2 Pinkster 2021 (mp3)
   No 1/5  20210523 Die masker bedek die gesig maar die hart word openbaar, I SAM 6 v 1-16, Johnny Young
   No 2/5  20210523 Om met God se genade te mors, LUK 13 v 1-5, Johnny Young
   No 3/5  20210524 Waar is jou oe as dit donker word om jou, LUK 21 v 21-25, Johnny Young
   No 4/5  20210525 Die river van God tot seen of vervloeking, ESEG 47 v 1-12, Johnny Young
   No 5/5  20210526 As die tyre die teer slaan is dit die loopvlak wat tel in die drukgang van die lewe, Luk 5 v 1-11, Johnny Young
2.3 Die woestyn skool van die lewe (mp3)
   No 1/7  20210801 Die leerskool van die lewe DEEL 1, 1 Kor 12 v 1-12, Ds Jakes Jacobs
   No 2/7  20210808 Moses tree as wenner uit die woestyn-skool DEEL 2, Heb 11 v 21-27, Ds Jakes Jacobs
   No 3/7  20210815 Ge-ankerde aanraker DEEL 3, 1 Kor 15 v 50-58, Ds Jakes Jacobs
   No 5/7  20210829 Josua - klein begin groot einde, DEEL 5, Jos 1 v 1-18, Ds Jakes Jacobs
   No 6/7  20211017 Kom kyk en leer by Jesus se woestyn-skool ervaring, DEEL 6, Mat 4 v 1-11, Ds Jakes Jacobs
   No 7/7  20211024 Voltooi die woestyn wedloop, Heb 11 v32 - Heb 12 v 2, Ds Jakes Jacobs
   No 4/7  20210822 Kaleb die woestyn-roos in blom, DEEL 4, Num 13 v 26-33, Ds Jakes Jacobs

2 Brits Algemeen 2020 (mp3)
     20200315 Getuienis van Ds Johan en Annette Besselaar
     20200405 Versekerde ankers in onsekere tye, Hand 27 v 1-25, Ds Jakes Jacobs
     20200413 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200419 COVID19 beginsels as bakens, Mark 4 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
     20200420 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200427 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 3, Ds Jakes Jacobs
     20200511 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 4, Ds Jakes Jacobs
     20200517 Woord van vrede, Fil 4 v1 - 9, Ds Nicko Prinsloo
     20200518 Oordenking - Hemelvaart, Ds Jakes Jacobs
     20200525 Oordenking - Pinksterweek, Ds Jakes Jacobs
     20200601 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 5, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200614 Profiel van `n reus oorwinnaar, 1 Sam 17 v40-50, Ds Jakes Jacobs
     20200621 Die mense wat God gebruik, 1 Sam 17 v40-51, Ds Jakes Jacobs
     20200628 Val van Dawid, II Sam 11, Ds Jakes Jacobs
     20200705 Jou lewe soos die van n kers, Mat 5 v14-16, Ds Jakes Jacobs
     20200830 Kragtige Gebed, Han 12 v1-19, Oudl. Riaan Britz
     20201004 NAGMAAL Gebroke Heiland om gebroke mens te heel, Ds Jakes Jacobs
     20201101 Dank en Lofoffer diens, Luk 17 v 11-17, Ds Jakes Jacobs
     20201108 Eienskappe van dissipels, Mat 28 v 1-20, Stud. Marno van Niekerk
     20201115 Volk as werktuig vir die Here, Rig 6 v 1-24, Stud. Marno van Niekerk
     20201220 Vreemde manier om die wereld te red, 1 Kor 1 v 18-30, Ds. Jakes Jacobs
     20201225 Die STER - gister vandag en more, Mat 2 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20201227 Vriend wat maak jy hier, Mat 26 v 47-56, Prop Gerhard Kruger

3 Brits Algemeen 2021 (mp3)
     20201216 Geloftediens - 1838 Geestelike lesse vir 2021, PS 46, Ds. Jakes Jacobs
     20210103 Geestelike evaluasie met die oog op 2021, Ps 36 v 1-36, Ds. Jakes Jacobs
     20210110 Die man met die verdorwe hand, Luk 6 v 1-11, Broer Johnny Young
     20210117 Koop Kronos of kairos, Efe 5 v 1-21, Ds. Johan Cloete
     20210402 God se voorwaarde, Jes 53 v1-12, Ds Jakes Jacobs
     20210404 Kom kyk na die plek, Mat 28 v1-20, Ds Jakes Jacobs
     20210411 Om God te terg, 1 Kon 1 v 1-20, Stud Pierre Louw
     20210418 Wederkoms gereedheid, Luk 12 v 23 -48, Stud Franna Muller
     20210424 KOM, Luk 14 v 15-24, Ds. Johan Cloete
     20210502 Hart van God vir mense, Mat 124 v 1-21, Ds. Jakes Jacobs
     20210509 Geloof van `n naamlose moeder, Mat 15 v 21-28, Ds. Jakes Jacobs
     20210513 Met die oe op die wolke, Joh 14 v 1-27, Ds. Jakes Jacobs
     20210516 Die laaste Pasga en eerste Nagmaal, Luk 22 v 7-22, Ds. Jakes Jacobs
     20210530 Antieke twee vrae vars vir elke dag, Gen 3 v 1-9, Ds. Jakes Jacobs
     20210606 Antieke genade kraakvars vir elke dag, Gen 3 v 9-24, Ds. Jakes Jacobs
     202106013 Die ou ou tyding kraakvars vir elke dag, Gen 3 v3-15, Ds. Jakes Jacobs
     20210620 20210620 Josef n vader met sprekende dade, Mat 1 v 18-25, Ds. Jakes Jacobs
     20210627 Oprigwoord vir afbreektyd, Joh 14 v 1-3, Ds. Jakes Jacobs
     20210704 n Roepstem uit die hoogte aan die mense in die laagte, Hebr. 4:1-6, Ds. Jakes Jacobs
     20210711 As die lewe nie meer sin maak nie, Gen 37, Ds. Jakes Jacobs
     20210718 Die geskenk wat almal soek maar min wil gee, 1 Tess 5 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20210725 Roepstem vanaf jou persoonlike lewens oase, Plsm 63, 3 & 4, Ds. Jakes Jacobs
     20210905 Getuienis-diens, Ps.50 v 14-15, Ds Jakes Jabobs
     20210912 Hoopvolle toekoms in donker tye, Ps.50 v 14-15, Stud Nico-Dirk Buitendach
     20210919 Bewustelike sonde in n mens se lewe, Jos 7 v 1-26, Stud Frederich Lombaard
     20210926 Dawid se vier vrae oor die dood, Ps 39 v 1-14, Ds. Jakes Jacobs
     20211003 Genesing by die bad Betesda, Joh 5 v1-15, Stud Kobus Potgieter
     20211010 Hou jou oog gevestig op Jesus, Heb 12 v 1-13, Ds. Jakes Jacobs
     20211031 Kom trek opnuut jou kruisie waar die vir ewigheid tel, Deut 30 v 15-20, Ds. Jakes Jacobs
     20211107 Die verrykende invloed van jou kruisie agter Jesus Christus, 1 Kol 10 v 1-10, Ds. Jakes Jacobs
     20211114 `n Nagmaals lewe geleef in hierdie lewe, 1 Kor 11 v 24-28, Ds. Jakes Jacobs
     20211121 Die pad wat hulle Jesus noem, Joh 14 v 1-12, Supt Pieter Breedt
     20211121 Sondag skool - pryse uitdeling, Supt Pieter Breedt
     20211128 Kers-sang diens, Ds Jakes Jacobs
     20211206 Lof, dank en Offerdiens, Ds Jakes Jacobs
     202112012 Vergelykings en lesse tussen Bethlehem en Jesus Christus, Mig 5 v 1-4, Ds Jakes Jacobs
     20211216 Ere aan God, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
     20211219 Die hemelse Koning in die Aardse krip, Luk 2 v 1-7, Ds Jakes Jacobs
     20211225 Jesus Christus die Grooste geskenk van alle tye van alle mense, Mat 2 v 1-11, Ds Jakes Jacobs

4 Brits Algemeen 2022 (mp3)
     20220102 Wees 2de in 2022, Mat 5 v 1-16, Ds Jakes Jacobs
     20220109 God se Ere Woord, Ps. 119 v 89-96, Ds Johan Cloete
     20220116 Klein kinders met groot lesse, Mat 19 v 1-14, Ds Jakes Jacobs
     20220123 Tragedie van kind bly in geloof, 1 Kor 3 v 1, Ds Jakes Jacobs
     20220130 Verootmoediging in praktyk, Lev 23 v 26-32, Ds Jakes Jacobs
     20220206 Wonder van die Woord, Ps 119 v 1-13, Ds Jakes Jacobs
     20220213 Kom na die tafel, 1 Kor 11 v 18-34, Ds Jakes Jacobs
     20220220 Balsem van Gilead, Jer 8 v 21-22, Ds Jakes Jacobs
     20220227 Balsem van God vir die 2de pad, 2 Petrus 1 v1-10, Ds Jakes Jacobs
     20220306 Geloof wat werk, Jak 2 v 12 - 26, Stud Barry Scholtz
     20220313 Om goeie werk vir Jesus te doen, Mat 25 v 7-23, Stud Kobus Potgieter
     20220320 Goddelike voorregte agv Jesus, Joh 1 v 1-14, Ds. Jakes Jacobs
     20220327 Jesus Christus kan nie weggesteek word nie, Mar 7 v 14-24, Ds. Jakes Jacobs
     20220403 Geloof in God, Mark 11 v 22, Ds. Johan Cloete
     20220415 Omgeruilde lewe begin by die kruis, II kKor 5 v 21, Ds. Jakes Jacobs
     20220417 Die boodskap van die oop graf, Mat 28 v 26, Ds. Jakes Jacobs
     20220410 Juigend of Swygend, Luk 19 v 21, Ds. Jakes Jacobs
     20220424 Drie perspektiewe van die Doop, Mat 18 v 1-11, Ds. Jakes Jacobs
     20220508 Navolgenswaardige van Bybelse Moeders, 2 Tim 1 v1-5, Ds. Jakes Jacobs
     20220515 gesoek, Thomas se geloof, Joh 20 v 18-31, Ds. Jakes Jacobs
     20220522 God herstel die siel, Ps 23, Ds. Johan Cloete
     20220501 Werkers in Sy koningkryk, Mat 25 v 14-46, Ds. Jakes Jacobs
^ Na Bo ^