Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Brits versorg.
2Kon 22:13 Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk ..... oor die woorde van hierdie boek wat gevind is

1 Brits Reekse (mp3)
1.1 Verootmoedigings Dienste (mp3)
   No 1/3  20200105 Verootmoedig voor die HERE vir 2020, 2Kron 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 2/3  20200112 Verootmoedig voor die HERE, Lev 16, Ds Nicko Prinsloo
   No 3/3  20200119 Verootmoedig voor die HERE, 2Kron 33, Ds Nicko Prinsloo
1.2 Moontlikhede of struikelblokke Reeks (mp3)
   No 1/8  20200119 Gaan u help opbou of ander aftrek, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 2/8  20200119 Trotse oe en Hoogmoed, Jos 6, Ds Jakes Jacobs
   No 3/8  20200202 Wrange vrugte van die trotse mense, Spr 6 v 9-19, Ds Jakes Jacobs
   No 4/8  20200209 Ek kies die troffel lewe want ek wil opbou, Mat 22 v35-39, Ds Jakes Jacobs
   No 5/8  20200216 Oorsaak van & Oplossings vir, 1Kor 1 v1-16, Ds Jakes Jacobs
   No 6/8  20200223 Oorsake vir verdeeldheid en eenheid, Fil 1 v 27-30 & Fil 2 v 1-5, Ds Nicko Prinsloo
   No 7/8  20200301 Vader, leer en demonstreer, die pad van U wil vir ons, Efe 4 v 1-6, Ds Jakes Jacobs
   No 8/8  20200308 Eenheid, Ps 33, Ds Jakes Jacobs
1.3 Die Tabernakel Reeks (mp3)
   No 1/6  20200126 Twee hoofdoele van die Tabernakel, Ex 25 v1-9 Heb 8 v1-5, Ds. Nicko Prinsloo
   No 2/6  20200202 Hoe God se plan ontvou vir die Tabernakel, Ex 25 v1-9 & Ex 31 v1-11, Ds. Nicko Prinsloo
   No 3/6  20200209 Die Voorhof, Ex 27 v9-21, Ds. Nicko Prinsloo
   No 4/6  20200216 Die Poort, Ex 27 v9-17, Ds. Nicko Prinsloo
   No 5/6  20200223 Die Brandofferaltaar, Ex 27 v1-8, Ds. Nicko Prinsloo
   No 6/6  20200322 Die Koperwaskom, Ex 30 v17-21 Heb 10 v9-31, Ds. Nicko Prinsloo
1.4 Skilderye van Jesus in die boek Johannes (mp3)
   No 1/2  20200301 Jesus die Hemelse Leermeester, Joh 3 v1-21, Ds. Jakes Jacobs
   No 2/2  20200308 Jesus die Groot Siele Wenner, Joh 4 v1-30, Ds. Jakes Jacobs
1.5 Ongekende tye vra gekende geloof (mp3)
   No 1/4  20200426 Noag gee gehoor aan God se opdrag ondanks die onbekende, Gen 6v1-21, Ds Jakes Jacobs
   No 2/4  20200503 Daniel weier om `n kompromie te maak, Dan 6v1-29, Ds Jakes Jacobs
   No 3/4  20200510 Gekende geloof Hanna, 1 Sam 1 v1-28, Ds Jakes Jacobs
   No 4/4  20200606 Die geloof van Dawid, 1 Sam 17 v31-51, Ds Jakes Jacobs
1.6 Drie Liedere van Habakuk (mp3)
   No 1/3  20200712 Die Klaaglied, Hab 1, Ds Jakes Jacobs
   No 2/3  20200719 Die Waglied, Hab 2, Ds Jakes Jacobs
   No 3/3  20200726 Die Loflied, Hab 3, Ds Jakes Jacobs
1.7 Jesus ons ware vriend (mp3)
   No 01/11  20200802 Jesus ons ware vriend - DEEL 1, Joh 15 v 1-14, Ds Jakes Jacobs
   No 02/11  20200809 Jesus ons ware vriend - DEEL 2, Joh 15 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 03/11  20200816 Abraham vriend van God - DEEL 3, Heb 11 v 8-17, Ds Jakes Jacobs
   No 04/11  20200823 Abraham vriend van God - DEEL 4, Gen 18 v 1-8, Ds Jakes Jacobs
   No 05/11  20200906 Hoe word ek `n vriend van Jesus - DEEL 5, Joh 15 v 1-15, Ds Jakes Jacobs
   No 06/11  20200913 Groei as ware vriend van God - DEEL 6, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 07/11  20200920 Hoe groei ek as ware vriend deur SY Woord - DEEL 7, Joh 15 v 10-15, Ds Jakes Jacobs
   No 08/11  20200927 Hoe groei ek as vriend van Jesus deur gefokuste gebed - DEEL 8, Joh 15 v 14-16, Ds Jakes Jacobs
   No 09/11  20201011 Vriende van Jesus groei deur liefde - DEEL 9, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs
   No 10/11  20201018 Jesus se opofferende Liefde - DEEL 10, Joh 15 v 12-16, Ds Jakes Jacobs
   No 11/11  20201025 Dis nie dit wat tel nie, DIT is wat tel - DEEL 11, 1 Kor 13, Ds Jakes Jacobs

2 Brits Algemeen 2020 (mp3)
     20200315 Getuienis van Ds Johan en Annette Besselaar
     20200405 Versekerde ankers in onsekere tye, Hand 27 v 1-25, Ds Jakes Jacobs
     20200413 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200419 COVID19 beginsels as bakens, Mark 4 v 1-9, Ds Jakes Jacobs
     20200420 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200427 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 3, Ds Jakes Jacobs
     20200511 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 4, Ds Jakes Jacobs
     20200517 Woord van vrede, Fil 4 v1 - 9, Ds Nicko Prinsloo
     20200518 Oordenking - Hemelvaart, Ds Jakes Jacobs
     20200525 Oordenking - Pinksterweek, Ds Jakes Jacobs
     20200601 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 1, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Onse Vader oordenking DEEL 5, Ds Jakes Jacobs
     20200608 Oordenking - Jesus en dissipels DEEL 2, Ds Jakes Jacobs
     20200614 Profiel van `n reus oorwinnaar, 1 Sam 17 v40-50, Ds Jakes Jacobs
     20200621 Die mense wat God gebruik, 1 Sam 17 v40-51, Ds Jakes Jacobs
     20200628 Val van Dawid, II Sam 11, Ds Jakes Jacobs
     20200705 Jou lewe soos die van n kers, Mat 5 v14-16, Ds Jakes Jacobs
     20200830 Kragtige Gebed, Han 12 v1-19, Oudl. Riaan Britz
     20201004 NAGMAAL Gebroke Heiland om gebroke mens te heel, Ds Jakes Jacobs
^ Na Bo ^