Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is Ĺn toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Konferensie Geleenthede (mp3)

1. Paasfees Konferensie
Eden Paasfees 2024
     202400401 0900 Die wonderwerk van die Kind van God se Vreemdelingskap in die wereld - 1Pet2v1-12
     20240328 1900 103valse oorgawes - 5punt plan vir sekerheid van saligheid - Joh3v1-10
     20240329 0900 Die grootste val voor die Kruis - Matt26v30-35
     20240329 1115 Goddelike geneesing - Glo jy dit - Joh11v1-27
     20240329 1600 n Generasie voor die oordeel - Gen 6v1-22
     20240329 1900 Ondankbaarheid verag - staan die Evangelie tee Verkort - 2Tim3v1-5
     20240330 0900 Petrus se vordering in heiligmaking - sy grootste verrassing Verkort - Mark16v1-8
     20240330 1130 Wat God in my lewe wil bereik - Jes52v13-53v12
     20240330 1600 Die beste dag van ons lewe - 1Thes4v13-18
     20240331 0900 As ek maar Sy klere kon aanraak - Mark5v25-34
     20240331 1130 Petrus se vordering in heiligmaking - Beproefdheid van sy geloof kosbaarder as goud - 1Petrus1v3-12
     20240331 1600 `n Toekennings plegtigheid - 2Kor4v16-5v10
     20240331 1900 at die duiwels glo - Mark1v21-28, Matt8v28-34
Eden Paasfees 2003
     En God het gedink aan Noag - Gen 8:1-4 - Ds Frik Lombard
     Jesus het die skande vd Kruis verdra - Ps 22:1-19 - Dr Soon Zevenster
     Roem in die Kruis van Christus - Gal 6:12-17
     11 Voortrefflike werkingge van die Heilige Gees in Daniel se lewe - Dan 6:1-5 - Ds Willie Roux
     Geloofs vertroue in God sal altyd oorwin - Dan 3:17-30 - Ds Frik Lombard
     Die Heilige Gees as `n persoon - Joh 16:1-15 - Dr Soon Zeventster
     Laat ons uitgaan na Hom toe - Heb 13:11-155 - Ds Bob Hurney
     Heilige Gees wat Jsesus aan mense bekendstel - Joh 3:1-8 - Dr Soon Zevenster
     Heilige Gees lei ons in gebed - Luk 11:1-13 - Ds Theuns Putter
     Heilige Gees rus toe vir dienswerk - Luk 24:46-49 - Dr Soon Zevenster
     Die Bloed van Jesus Christus reinig van dooie werke - Mat 28:1-10 - Ds Bob Hurney
     10 eienskappe van `n man van Gebed - Dan 6:11 - Ds Williw Roux
     `n Lewe van Gebed - Jak 4:1-3 Jak 5:13-18 - Ds Theuns Putter
     `n Nuttige werktuig - Hand 18:24-28 - Ds Willie Roux
Eden Paasfees 2004
     Gebeure op Golgota - Luk 23:33-49 - Ds Boet van Rensburg
     Die Woord van die kruis - 1Kor 1:17-25 - Ds Dirk Lourens
     Jesus se besorgdheid van Sy Moeder - Joh 19:17-27 - Dr Soon Zevenster
     Ek is uwe met alles wat ek het - Gen 22:1-18 en 1Kon 20:1-4 - Ds Dirk Lourens
     Die noodsaaklikheid van die Kruis - Luk24v13-35 - Ds Gert Coetzer
     Niks anders as Jesus Christus nie - 1Kor 2:1-16 - Ds Ferdie Devenier
Eden Paasfees 2006
     Die effek as ons lewe in gebed (Deel 01) - Jak 4 : 1 tot 8
     Die effek as ons lewe in gebed (Deel 02)
     Duisternis van Golgota. (Deel 01) - Matt 27 : 32 tot 56
     Duisternis van Golgota. (Deel 02)
     Waarom is daar nie `n deurbraak terwyl God dit belowe? (Deel 01) - Jes 64 : 1 tot 7
     Waarom is daar nie `n deurbraak terwyl God dit belowe? (Deel 02) - (Deel 03)
     `n Lam vir elkeen. (Deel 01) - Eks 12 : 1 tot 14
     `n Lam vir elkeen. (Deel 02)
     Waarom kan die wêreld Jesus nie in my sien nie (Deel 01) - Jak 4 : 2 en : 7 tot 10
     Waarom kan die wêreld Jesus nie in my sien nie (Deel 02)
     Die twee ontmoetings van Jakob met God (Deel 01) - Gen 28 : 10 tot 22
     Die twee ontmoetings van Jakob met God (Deel 02) - Gen 32 : 22 tot 32
     Sonde in herlewing (Deel 01) - 2 Kron 7 : 1 tot 3
     Sonde in herlewing (Deel 02) - Ps 85 : 1 tot 8
     Die kruis, God se antwoord op Sy stilte (Deel 01) - 1 Kor 1 : 17 tot 31
     Die kruis, God se antwoord op Sy stilte (Deel 02)
     Geduldigheid in gebed. (Deel 01) - Jak 5 : 7 tot 18
     Geduldigheid in gebed. (Deel 02) - (Deel 03)
     Ooreenkomste tussen Jesus en die Paaslam. (Deel 01) - Eks 12 : 1 tot 14
     Ooreenkomste tussen Jesus en die Paaslam. (Deel 02)
     Ek wil leef deur die Gees (Deel 01) - Joh 14 : 16 tot 26
     Ek wil leef deur die Gees (Deel 02)
     `n Keuse vir God. - 2 Kon 22 : 1 tot 13 en 23 : 1 tot 3
     Kies `n wandel met God (Deel 01) - Ps 1 : 1 tot 6
     Kies `n wandel met God (Deel 02) - (Deel 03)
Eden Paasfees 2007
     God werk op tyd en plek soos Hy bepaal (Deel 01) - Gen 22 : 1 tot 14
     God werk op tyd en plek soos Hy bepaal (Deel 02)
     Geestelike Oorlogvoering (Deel 01) - Openb 1 : 10 tot 18 en 19 : 11 tot 21
     Geestelike Oorlogvoering (Deel 02)
     Jesus se gebed vir Sy vervolgers (Deel 01) - Luk 23 : 33 tot 49
     Jesus se gebed vir Sy vervolgers (Deel 02) - (Deel 03)
     Die Bloedverbond (Deel 01) - Mat 26 : 26 tot 28
     Die Bloedverbond (Deel 02)
     Wat gaan u doen met Jesus Christus? (Deel 01) - Matt 27 : 11 tot 31
     Wat gaan u doen met Jesus Christus? (Deel 02)
     Toerusting vir Oorlogvoering (Deel 01) - Ef 6 : 10 tot 20 en 2Kor 10 : 3 tot 6
     Toerusting vir Oorlogvoering (Deel 02)
     Christus se noodkreet aan die kruis! (Deel 01) - Matt 27 : 32 tot 56
     Christus se noodkreet aan die kruis! (Deel 02) - (Deel 03)
     Die Nuwe Bloedverbond (Deel 01) - Jer 31 : 31 tot 34 en Heb 8 : 6
     Die Nuwe Bloedverbond (Deel 02) - (Deel 03)
     Die vyand se krag. - Eff 4 : 1 tot Eff 5 : 2
     Drie(3) bewyse dat Jesus uit die dood opgestaan het. (Deel01) - 1Kor 15 : 1 tot 17
     Drie(3) bewyse dat Jesus uit die dood opgestaan het. (Deel02) - (Deel03)
     Die Bloedverbond en Góliat se familie (Deel01) - 2 Sam 21 : 15 tot 22
     Die Bloedverbond en Góliat se familie (Deel02)
     Krag wat beskikbaar is, as ons kinders van God is. (Deel01) - Rom 13 : 8 tot 14
     Krag wat beskikbaar is, as ons kinders van God is. (Deel02)
     Jesus se verskyning aan Sy broer Jakobus (Deel01) - Joh 7 : 1 tot 5 en 1Kor 15 : 1 tot 8
     Jesus se verskyning aan Sy broer Jakobus. (Deel02)
Eden Paasfees 2008
     Twee dinge wat God wil hê ons moet doen! (Deel 01) - Openb 22 : 6 tot 21
     Twee dinge wat God wil hê ons moet doen! (Deel 02)
     Goddelike genesing. (Deel 01) - Jes 53 : 1 tot 12 en Luk 13 : 10 tot 17
     Goddelike genesing. (Deel 02)
     Lewe in Volheid / Oorvloed! (Deel 01) - Joh 7 : 37 tot 43
     Lewe in Volheid / Oorvloed! (Deel 02)
     Om rein te wees voor die Here - Ps 51 : 1 tot 17
     Vier dinge waaraan `n mens ernstig moet dink! (Deel 01) - Ps 39 : 1 tot 14
     Vier dinge waaraan `n mens ernstig moet dink! (Deel 02) - Wat van JOU? (Sang)
Eden Paasfees 2009
     Die omvang van die kruis. (Deel 01) - Jes 53 : 1 tot 12
     Die omvang van die kruis. (Deel 02)
     Waarom kan God genees. (Deel 01) - Matt 8 : 1 tot 17
     Waarom kan God genees. (Deel 02)
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 01) - 1 Pet 1 : 13 tot 25
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 02)
     Tevergeefse gebed. - Jos 7 : 5 tot 13
     Die omvang van die kruis - vervolg. (Deel 01) - Jes 53 : 1 tot 12
     Die omvang van die kruis - vervolg. (Deel 02)
     In die kloue van depressie. (Deel 01) - Ps 102 : 1 tot 16 en Luk 4 : 16 tot 21
     In die kloue van depressie. (Deel 02)
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 01) - Rom 8 : 14-17, :26-30, Rom 6 : 10-12
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 02)
     Vurige gebed. (Deel 01) - Jak 5 : 16 tot 18
     Vurige gebed. (Deel 02)
     Hoe om gesond te word. (Deel 01) - Num 21 : 1 tot 10
     Hoe om gesond te word. (Deel 02)
     Handel met die vlees die eie ek en die wêreld. (Deel 01) - Gal 2 : 18 tot 21 en Gal 5 : 16
     Handel met die vlees die eie ek en die wêreld. (Deel 02)
     Bie binnekamer en die buitewêreld. - Matt 6 : 5 tot 18
     As ek hel toe moet gaan. (Deel 01) - Matt 13 : 24 tot 30 en Matt 13 : 36 tot 43
     As ek hel toe moet gaan. (Deel 02)
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 01) - Hand 2 : 1 tot 4 en 4 : 29 tot 31
     Groei en Gelykwording aan die beeld van die Here Jesus. (Deel 02)
Eden Paasfees 2013
     Die Kruis - Ds Theuns Putter (Deel 1)
     `n Heilige Lewe - Ds Johan Botha (Deel 1)
     Die vyand van alle genade - Ds Rudi Beukes (Deel 1)
     Biduur - Ds Jan Keyser (Deel 1)
     Die Kruis - Ds Theuns Putter (Deel 2)
     `n Heilige Lewe - Ds Johan Botha (Deel 2)
     Die vyand van alle genade - Ds Rudi Beukes (Deel 2)
     Biduur - Ds Jan Keyser (Deel 2)
     `n Heilige Lewe - Ds Johan Botha (Deel 3)
     Die vyand van alle genade - Ds Rudi Beukes (Deel 3)
     Biduur - Ds Jan Keyser (Deel 3)
     Die Kruis - Ds Theuns Putter (Deel 3)
     Die vyand van alle genade - Ds Rudi Beukes (Deel 4)
Eden Paasfees 2014
     Die Saad van die Woord - Matt 13 : 1 - 23
     Die uitverkiesing van Maria - Luk 1 : 26 - 38
     Volkome Heiligmaking (Deel 1) - 1 Thes 1 : 1 - 10
     Gebed, die uitstaande geheim - Hand 2 : 42
     `n Nuweling in die Paradys - Luk 23 : 43
     Petrus se tweede bekering - Joh 21
     Volkome Heiligmaking (Deel2) - 1Thes 1 : 1 - 10
     Effektiewe Voorbidding - Luk 22 : 31 - 34
     Die Prediking van die Kruis - 1 Kor 1 : 17 - 31
     Die tragiese loopbaan van Lot - Gen 13
     Wat sy kon, het sy gedoen - Matt 14
     Die wil van God in Goddelike Genesing - Matt 8
     Geestelike wedloop - 1 Kor 9 : 24 - 27
     Geestelike transformasie - 2 Pet 1
Eden Paasfees 2015
     Jesus bid in Getsemane - Matt 26:36-46
     Stappe tot Verootmoediging - Neh 9
     Wie is Jesus - Matt 16
     Die VAS wat God verkies - Matt 17:4-23
     `n Bietjie is baie as God daarin is - 2 Kon 4
     Verootmoediging - Voorbereiding van Herlewing - 2 Kon 3:1-27
     Die doding van die Here Jesus Christus - 2 Kor 4:1-15
     Dae wat tel - Ps 90 : 1- Ps 91 : 2
     Habakuk se voorbeeld van verootmoediging - Hab 3 : 1 - 19
     Agtvoudige beskrywing van Christus - Openb 1
     As ek, sal die Here - Ps 91 : 1 - 16
     Petrus die verloënaar - Matt 26 : 57 - 58 & Matt 26 : 69 - 75
     Krisus uur - Ester 4
Eden Paasfees 2016
    Maak die kanne vol - 2 Kon 4:1-7
   Die kruis van Christus - 1 Kor 1:10 - 31
   Jesus het die pars alleen getrap - Jes 63:1-5
   Voorbidding vir ons kinders - Klaag 2:1-22
   Spreek vry - Matt 18:15 - 35
   Die reddende genade van God - Tit 2:11-15
   Die Lam van God `n lewende offer
   Algeheel aan God oorgegee - Rom 12:1-8
   Gelowig Gewillig Geroep - Jos 2:1-24
   Goddelike genesing - Eks 15:22 - 27
   Hy is nie hier nie - Matt 28:1-10
   Ken Hom in die krag van Sy opstanding - 1 Kor 15:3
Eden Paasfees 2017
     20170413 19h30 Die uitvloeisel van `n ware weergeboorte - 2Kor 7:8-16
     20170414 09h00 Getuienis by die Kruis - Joh 19:17-37
     20170414 11h00 Hoekom het Jesus Christus soveel lyding aanvaar - Joh 19:17-37
     20170414 16h00 Die Kruis, `n radikale ding - Luk 23:27-43
     20170414 19h00 Aandrang tot die bekering tot God - Hand 20:17-27
     20170415 09h00 Niks anders as die Bloed van Jesus Christus - 1Joh 1:5-10
     20170415 11h00 `n Verbaasde God Jes 59: 1-21
     20170415 16h00 Om te bid vir die onmoontlike - Neh 1:1-11
     20170416 09h00 7voudige sonde wat ons pleeg as ons nie besig is met sielle - Matt 28:16-20
     20170416 11h00 Die belangrikheid van Christus se opstanding - 1Kor 15:1-20
     20170416 16h00 Gebed - Kol 4:2-6
     20170416 1900 Die kind van God as vreemdeling op aarde - 1Pet 1:17-21
     20170417 0900 Hou moed en glo God - Hand 27:18-29
Eden Paasfees 2018
     20180329 19h30 Jesus in Getsemane - Luk 22:39-53
     20180330 09h00 Varsheid van Jesus in ons lewe - Joh 20:18-22
     20180330 11h00 Jesus se pyn in die Tuin - Matt 26:36-56
     20180330 16h00 Wat die Vader ons gee deur die Seun - Eff 1:3-12
     20180330 19h00 Oorwinning van die Kruis - Luk 23:33, Kol 2:13-15
     20180331 09h00 Hoe nou gemaak met `n tweede keuse in mens se lewe - Joh 20:26-29 Luk 24:21,49 Hand 16:1-12
     20180331 11h00 Groei onder en bo die waterlyn - Luk 2:25-52
     20180331 16h00 God se gestuurdes - Matt 9:35-10:16
     20180331 19h00 Sang diens Francois Elizabeth Fourie
     20180401 09h00 Is jy n voorloper of navolger - Matt 4:1-11 Joh 21:14-19
     20180401 11h00 Leer ander wat jy leer - Matt 9:18-10:1
     20180401 16h00 God soek n man - Eseg 15:5-6 22:30
     20180401 19h00 Opstanding van Jesus, wat dit vir ons beteken - Mark 15:42-16:15 1Kor15:20-22
     20180402 09h00 Koste van dissipelskap - Luk 14:25-35
Eden Paasfees 2019
     20190418 19h30 Ek het DORS - Joh 19:17-30
     20190419 09h00 Die Kerk onder die Kruis - 1Kor 20v1-11
     20190419 11h00 Dit is VOLBRING - Mark 15:21-37
     20190419 16h00 Jesus se versoek dat ons hom nie moet vergeet nie - 1Kor11:17-30
     20190419 19h00 Die waskom van Pilatus - Matt27
     20190420 09h00 Die Kerk vir die wereld - Matt28:16-20
     20190420 11h00 Vader in U hande gee ek my Gees oor - Luk23:33-49
     20190420 16h00 Die onverklaarbare Liefde van die Vader - Mark14:32-42
     20190421 09h00 Die Kerk met die lee graf - Matt28:1-10
     20190421 11h00 Die opstanding van Jesus Christus feit of fuksie - 1 Kor15:3-4
     20190421 16h00 Gedenkdiens EGK 75 Jaar
     20190422 09h00 Jesus se verskyning na Sy opstanding aan die ontrou Pertus - Mark16:1-8
Nasionale Paasfees 2020
     20200409 1930 Ken jy die Here Jesus - Joh 17 : 1-7
     20200410 0930 Christus, die man van smarte - Jes53v1-12
     20200410 1100 Wie het geglo - Jes 53
     20200410 1600 Hoe verbind Jesus met die Pasga offer van die Ou Testament - Eksodus 12
     20200410 1930 As iemand die Here Jesus Christus liefhet - 1Kor16v5-24
     20200411 0900 Aanstoot - Mat 26v31-35
     20200411 1100 Tussen die Kruis en die Opstanding - Mark 15v42-47
     20200411 1600 Die vergete Jesus in die kerk van vandag - Fil 2v1-18
     20200411 1930 Vervul met die Heilige Gees - Lukas 1v11-17, 39-45, 67-75
     20200412 0930 Opgewek volgens die Skrifte - 1Kor 15
     20200412 1100 Die krag van Sy Opstanding - Fil 3v1-12
     20200412 1600 As Christus nie opgestaan het nie - 1 Kor 15v12-19
     20200412 1830 Die ongelowige Thomas - Joh 20v19-31
Eden Paasfees 2021
     20210401 19h00 Die kosbare Bloed van Jesus - 1 Pet1v18
     20210402 09h00 Roem in die Kruis van Christus - Gal6v11-18
     20210402 11h00 Skouspel op Golgota boodskap 1 Die Drie Kruise - Matt 23v32-49
     20210402 16h00 Die dood van die kruis - Fil2v6-9
     20210402 19h00 Wat het werklik aan die kruis gebeur - Mark15
     20210403 09h00 Die Verskyning van die opgestane Jesus - Hand10v40-4
     20210403 11h00 Skouspel op Golgota boodskap2 - Die Gesigte en Tonele - Luk23v33-49
     20210403 16h00 Die bloed van die Kruis - Kol1v14-23
     20210403 19h00 Eden Konferensie Sangdiens
     20210404 09h00 Jona n tipe van Christus - Matt12v38-42
     20210404 11h00 Die voortreflikheid van Jesus - Heb1
     20210404 16h00 Die vyande van die Kruis - Fil3v15-21
     20210404 19h00 Roem in die Kruis - Gal6v14
     20210405 11h00 Hoop in n hopelose wereld - Rom15
Eden Paasfees 2022
     20220414 19h00 Die kondisie vir die redding van die siel - Matt26
     20220415 09h00 Die eerste kruis woorde van Jesus - Luk23v23-49
     20220415 11h00 n Dinamiese Kerk in die inperkingstyd moet toeneem in diepte - Mark4v35-41
     20220415 16h00 Sonde se wonde - Ps38
     20220415 19h00 Die kruis sentraal tot die redding van die siel - Mark15v21-32
     20220416 09h00 Die begrafnis van Jesus - Matt27v57-66
     20220416 11h00 n Dinamiese kerk na die imperkingstyd moet groei in sy verhoudings - Efes4v11-16
     20220416 16h00 Wonde van ander se sonde - Ps42
     20220417 09h00 Die opstanding van Jesus - 1Kor15v12-23
     20220417 11h00 Die eienskappe van n dinamiese kerk in die inperkingstyd - 1Thes1v1-10
     20220417 16h00 n Priesterlike gebed - Ps134
     20220417 19h00 Wedergeboorte red die siel - Joh3v1-16
     20220418 09h00 Die laaste opdrag van Jesus - Matt28v16-20
Wes-Kaap Paasfees 2022
     20220414 19h15 - Adv Tinus Lotz
     20220415 08h00 - Oudl Bill Wepener Biduur
     20220415 09h30 - Ds Johan Botha 1
     20220415 16h15 - Ds Rassie van Staden
     20220415 19h00 - Ds Johan Botha 2
     20220416 08h00 - Oudl Cobus Kritzinger
     20220416 09h30 - Ds Johan Botha 3
     20220417 08h30 - Oudl Deon Pienaar
     20220417 10h00 - Ds Johan Botha 4
     20220417 16h15 - Ds Wim Smith
     20220417 19h00 - Ds Johan Botha 5
     20220418 08h00 - Ds Louie van Zyl
     20220418 09h30 - Ds Johan Botha 6
Eden Paasfees 2023
     20230406 1900 Hierdie beker - Matt26v36-46
     20230407 0900 Die kruisiging ... en ek - Jes35v1-12
     20230407 1100 n Eenmalige offer tot redding - Heb7v20-28
     20230407 1600 Salig is die wat arm is van gees - Matt5v3
     20230407 1900 Hierdie Jesus - Hand2v14
     20230408 0900 Die uitdra van die boodskap... en ek - Jona1v1-16
     20230408 1100 n Eenmaalige offer to Heiligmaking - Heb10 v1-18
     20230408 1600 Salig is die wat treur - Matt5v4
     20230409 0900 Die opstanding... en ek - Matt28v1-10
     20230409 1100 n Eenmalige offer tot die wederkoms - Heb9v22-28
     20230409 1600 Salig is die wat honger en dors na geregtigheid - Mat5v6
     20230409 1900 Hierdie nuwe lewe in Christus Jesus - 2Kor5v11-21
     20230410 0900 Die pad voorentoe... en ek - Joh9v1-9

2. Lofdal Konferensie
Lofdal 2018
     20180623 19h00 Herontdek God - Rom 10:2
     20180624 09h00 7-eienskappe uit die lewe van Daniel - Dan 6:1-12
     20180624 11h00 Herontdek God - Rom 10:2
     20180624 1600 Die twee lyne - Matt 22:34-40
     20180624 1900 Die plek - Daar - 1Kon 17:1-16
     20180625 0900 Reg te wandel voor die Here - Vergifnis - Felimon 1:1-25
     20180625 1100 Liefde - Gen 1:28-31
     20180625 1900 Sangdiens
     20180626 0900 Die ewigdurende goedertierenheid van die Here - Ps 136
     20180626 1100 Rokke, Rande, Roem - Mat 6:19-34
     20180626 1600 Die Posisie - Gen 1:26-28
     20180627 0900 Bid om die Heilige Gees - Luk 11:5-13
     20180627 1100 Waarde - Gen 1:26-31
     20180627 1600 Vars vernuwing - Ps 137
     20180627 1900 God se roeping - Eff 4:1-6
Lofdal 2019
     20190615 19h00 Hoe lyk n volk wat op die punt staan om deur God ge-oordeel te word - Jer5:29
     20190616 09h00 Die Gees van Christus - Rom8:1-17
     20190616 11h00 Die belangrikste Boodskap wat hoop en verlossing bring - Matt4:12-20
     20190616 16h00 Die Heiligheid van God - Eksperimentele aanbidding - Lev10:10
     20190616 19h00 Die Heiligheid van God - Sy Heilige uitverkiesing - Num16:1-14
     20190617 09h00 Die Konings se planne - Eks 1
     20190617 11h00 Die Heiligheid van God - Sy Heilige voorskrif - 2Sam6
     20190618 09h00 Wat is die waarde van n kosbare siel - Mark 8:34-38
     20190618 11h00 Die Heiligheid van God - Geheime sonde - Hand4:32-5:11
     20190618 16h00 Verskillende reaksies op die Boodskap van Hoop en Redding - Hand 17
     20190618 19h00 Die Heiligheid van God - Sy eer - Hand 12
     20190619 09h00 God se nuwe dinge - Jes 42:18-43:21
     20190619 11h00 Luister want jou Lewe en Loon hang daarvan af - Pred 4
     20190619 16h00 Die Visie van Jesaja - Jes 6:1-8
     20190619 19h00 Hoe kan ek n beter luisteraar wees - Pred4
     20190620 09h00 Die hoop van en ons verantwoordelikheid teenoor die Evangelie van Christus - Kol1

3. Samekoms Konferensie
Samekoms 2006
     Die Troonposisie (Deel 01) - Ps 105 : 1 tot 22
     Die Troonposisie (Deel 02)
     Elia se eenvoudige gebed (Deel 01) - Elia se eenvoudige gebed (Deel 02)
     Waarom Golgota (Deel01) - Waarom Golgota (Deel02)
     Die gebou van my lewe (Deel 01) - Die gebou van my lewe (Deel 02)
     Die een dragtige gebed vir die toerusting (Deel 01) - (Deel 02)
     Gevare van wegdrywe van God (Deel 01) - (Deel 02)
Samekoms 2008
     Barendsnood in my gebeds lewe (Deel 01) - Gal 4 : 1 tot 19
     Barendsnood in my gebeds lewe (Deel 02)
     Wat kan gebeur as die kinders van God bid? (Deel 01) - Hand 12 : 1 tot 19
     Wat kan gebeur as die kinders van God bid? (Deel 02)
     Geestelike dissipline: Vas en Bid (Deel 01) - Mat 6 : 1 tot 18
     Geestelike dissipline: Vas en Bid (Deel 02)

4. Predikante Konferensie
2006 Noordelike Ring
     ´n Goeie poging loop skeef (Deel 01) - 1 Kron 13 : 1 tot 15
     ´n Goeie poging loop skeef (Deel 02)
     God treur oor goeie voornemens (Deel 01) - Jer 6 : 14 tot 19
     God treur oor goeie voornemens (Deel 02)
     Gee dan ag op jouself (Deel 01) - Hand 20 : 17 tot 35
     Gee dan ag op jouself (Deel 02)
     Gee dan ag op jouself (Deel 03)
     Die belangrikste vraag van God aan Sy kind (Deel 01) - Joh 21 : 15 tot 19
     Die belangrikste vraag van God aan Sy kind (Deel 02)
2007 Nasionaal
     Die werklike kragteloosheid van die kerk en sy geestelike leiers (Deel 01) - Hand 4 : 24 tot 33
     Die werklike kragteloosheid van die kerk en sy geestelike leiers (Deel 02)
     Die gebedslewe as Predikant (Deel 01) - Luk 11 : 1 tot 13
     Die gebedslewe as Predikant (Deel 02)
     Die wese en wonder van Gebed (Deel 01) - Jak 4 : 1 tot 17
     Die wese en wonder van Gebed (Deel 02)
     Gebed as voorbereider van elke deel van ons bedienning! (Deel 01) - Jak 5 : 13 tot 20
     Gebed as voorbereider van elke deel van ons bedienning! (Deel 02)

5. Oostelike Ring
Verootmoedigings reeks 2021
     20210131 0900 Die noodsaaklikheid van Verootmoediging - Dan 9:1-3en20-23, Ds Hennie Vorster - Gemeente Richardsbaai
     20210131 1900 Waarvoor wil die Here he moet ons verootmoedig in 2021 - Joh 20:19, Ds Frik Lombard - Gemeente Durban
     20210201 1900 Verootmoedig jou voor God en gee aan Hom die eer wat Hom toekom - Mal1:1-14, Ds Johnnie Gates - Gemeente Belfast
     20210202 1900 Wat is verootmoediging - Deut 8, Ds Riaan Gates - Gemeente Kriel
     20210203 1900 Here trek in ons midde - Ex34:1-10, Ds Juan Vlok - Gemeente Witbank
     20210204 1900 Die gesindheid van die Here Jesus - Fil2:1-8, Ds Henk Gericke - Gemeente Standerton
     20210205 1900 Wie mag in die teenwoordigheid staan - Ps15:1-5, Ds Armand Olivier - Gemeente Newcastle
     20210206 1900 Verootmoedig voor die Here - 2Kron 6en7, Ds Nico Prinsloo - Gemeente Bethal
     20210207 0900 Watter mens is jy - 1 Kor2:10 - 3:7, Ds Hennie Vorster - Gemeente Richardsbaai
     20210207 1900 Wanneer die Here van Sy Heiligdom onttrek - Eseg8:6, Ds Ferdie Devenier - Gemeente Middelburg