Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Ontmoet die Heilige Gees (mp3)

1. Die Heilige Gees oortuig
     Die Heilige Gees is `n persoon, Joh 16 : 7-14, Ds William Colling
     Die Heilige Gees oortuig van Sonde, Joh 16 : 7-14, Ds Wiliam Colling
     Die Heilige Gees oortuig van Geregtigheid, Joh 16 : 7-14, Ds William Colling
     Die Heilige Gees oortuig van Oordeel, Joh 16 : 7-14, Ds William Colling
     Die Heilige Gees oortuig deur die kind van God se lewe, Joh 16 : 7-14, Ds William Colling

2. Getuig van Heiligmaking
     Carlo
     Tannie Kleintjie Pretorius
     Willie Stieger
     Winnie Brown
     Yvonne
     Pop Nel
     Elmarie
     Gert
     Gideon
     James
     Johan v Wyk
     Marlene Lombard
     Marlene Stander
     Milna Stiger

3. Vervul met die Heilige Gees
     Wat is die doop met die Heilige Gees (Deel 01) - Hand 1 : 1 tot 8
     Wat is die doop met die Heilige Gees (Deel 02)
     Die diepte van die Heilige Gees se werk in my (Deel 01) - 1 Kor 2 : 1 tot 11
     Die diepte van die Heilige Gees se werk in my (Deel 02)
     Die doel, nodigheid en gevolge van die vervul met die Heilige Gees (Deel 01) - Han 1 : 1 tot 8
     Die doel, nodigheid en gevolge van die vervul met die Heilige Gees (Deel 02)
     Julle het gesterwe (Deel 01) - Kol 3 : 1 tot 17
     Julle het gesterwe (Deel 02)
     Hoe om met die Gees van God vervul te word (Deel 01) - Hand 2 : 37 tot 39
     Hoe om met die Gees van God vervul te word (Deel 02)
     Die lewe na Geesvervulling (Deel 01) - Ef 4 : 17 tot 31
     Die lewe na Geesvervulling (Deel 02)
     Die krag wat in ons werk (Deel 01) - Ef 3 : 14 tot 21
     Die krag wat in ons werk (Deel 02)

4. Intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees
     Gemeenskap met die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 14 : 12 tot 18
     Gemeenskap met die Heilige Gees (Deel 02) - 2 Kor 13 : 13
     Die Persoon van en Intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 14 : 16 en ander dele
     Algemene werking en verandering in ons lewens van en deur die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 16 : 7 tot 11
     Algemene werking en verandering in ons lewens van en deur die Heilige Gees (Deel 02)
     Dooping met die Heilige Gees (Deel 01) - Luk 24 : 45 tot 49
     Dooping met die Heilige Gees (Deel 02) - Hand 1 : 4 tot 8

5. Heilige Lewe
     Is my fondasie reg?
     Noodsaaklikheid van die vervulling met die Heilige Gees
     Drievoudige stryd in die kind van God se Lewe - Gal 5 : 16 tot 26
     Wapenrusting vir die geestelike stryd tot die dood (Deel 01) - Ef 6 : 10 tot 20
     Wapenrusting vir die geestelike stryd tot die dood (Deel 02)

6. Pinkster 2020
     Die belofte van die Heilige Gees, Hand 1 v 1-4, Dr Andre Bester
     Die Persoon van die Heilige Gees, Joh 14 v 16-18, Ds Ruan van Vuuren
     Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, Joh 16 v 1-14, Ds Gerhard Beukes
     Die Heilige Gees en die boodskap van Jesus, Hand 2 v 14.., Ds Barry Fourie
     Die Tragiese Geestelike Lewe, 1Kor3v1-8 Rom7v14-26, Ds Jurg Prinsloo
     Reiniging as voorwaarde tot vervulling, Ef5v22-27, Ds Rudi Beukes
     Krisis van heiligmaking, Rom 7v14-8v1, Ds Jurgens Prinsloo
     Die Salwing van die Heilige Gees, 1Joh 2 v 18, Ds Johan Botha
     God se volheid vir die Kerk, Ef 3 v 14, Ds Jaco du Preez
     Pinkster krag vir n wereld opdrag, Jes 42 v 1-7, Ds Thys Loubser
     Die Krag in God se Kerk, Hand 1 v 1-11, Ds Gerrie van Dalen