Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Boodskappe (mp3)
Toewyding aan die lewende God in ons Verhoudingsdinamika

20.3.1 Godsverhouding
     Die taak van die kind van God - Rom 8 : 31 en 37 tot 39
     Ontmoet Jeusus by die kruis - Jak 4 : 1 tot 12
     Jou stilte tyd (Deel 01) - Joh 15 : 1 tot 15
     Jou stilte tyd (Deel 02)
     Toolbox van die duiwel - 2 Kor 2 : 1 tot 13
     Maria se offer aan Jesus - Joh 12 : 1 tot 11
20.3.2 Gesinsverhouding
     Hemelse vergifnes - Mat 18 : 21 tot 35
     Pa in praktiese Godsdiens - Ef 5 : 22 tot 33
     Ma in praktiese Godsdiens - Tit 2 : 1 tot 5
     Kinder, Jongmense in praktiese Godsdiens - Ef 6 : 1 tot 9
20.3.3 Seksuele Verhouding
     Seksuele aanslag teen ons as Manne en Jong seuns (Deel01) - (Deel02)
     Seksuele aanslag teen ons as Manne en Jong seuns (Deel03)
     Manne, Jong seuns, bewaar morele waardes (Deel01) - (Deel02)
     Dames, kom, wees jou man se fontein waarby hy hom kan verlustig in die huwelik
20.3.4 Gemeente Bediening
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr02 (Deel01) - 1 Kor 12 : 12 tot 31
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr02 (Deel02)
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr04 (Deel01) - Rom 12 : 1 tot 11
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr04 (Deel02)
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr05 (Deel01) - Mat 25 : 14 tot 30
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr05 (Deel02)
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr06 (Deel01) - Ef 4 : 1 tot 14
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr06 (Deel02)
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr07 (Deel01) - 1Kor 12 : 1 tot 11
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr07 (Deel02)
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr08 - Slot (Deel01) - Eks 35 : 4 tot 35
     Gawes en bedieninge in God se gemeente Nr08 - Slot (Deel02)