Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
   Pitkos
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Parys versorg.
Joh 21:16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?

1 Parys Reekse (mp3)
1.1 Pinkster 2021 (mp3)
   Reeks1 20210516 Die name van die Heilige Gees (1), Johannes 14 v 1 tot 31, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks2 20210516 Die name van die Heilige Gees (2), Johannes 14 v 1 tot 31, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks3 20210517 Simbole van die Heilige Gees, Matt 3 v 13 tot 17, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks4 20210518 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God (1), Joh 16 v 1 tot 15, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks5 20210523 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God (2), Joh 16 v 1 tot 15, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks6 20210530 Die werk van die Heilige Gees in die kerk, Efe 4 v 1 tot 16, Proponent Etienne Duvenage
1.2 Nehemia (mp3)
   Reeks1 20210725 Nehemia se reaksie op slegte nuus, Nehemia 1 v 1 - 11, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks2 20210801 Nehemia, die man wat God gebruik het, Nehemia 2 v 1 - 20, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks3 20210815 Die mure word herbou, Nehemia 3 v 1 - 32, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks4 20210822 Hoe om te reageer op opposisie van die vyand, Nehemia 4 v 1 - 23, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks5 20210912 Nehemia se reaksie op innerlike konflik, Nehemia 5 v 1 - 19, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks6 20210919 Nehemia se reaksie op die vyand se opposisie, Nehemia 6 v 1 - 19, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks7 20211003 n Dienaar van Jesus Christus, Nehemia 7, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks8 20211017 Die Woord van God as sentrale punt, Nehemia 8, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks9 20211024 Die blydskap in die Here, Nehemia 8 v 1 tot 12, Proponent Etienne Duvenage

2 Parys 2021 Algemeen (mp3)
     20201231 Keer terug na God, 1 Sam 7 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210103 Die vrug wat die evangelie bring, 1 Thess 1 v 1 - 10, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210110 Die finale oordeel, Openb 20 v 11 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210117 Jesus se boodskap aan Laodicea, Openb 3 v 14 - 22, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210124 Struikelblokke waarteen die kind van God moet waak, 1 Joh 2 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210131 Die toetse vir ware kindskap, 1 Joh 5 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210207 Hoe om standvastig te bly in die Here, Efe 6 v 10 - 20, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210214 Nehemia se reaksie teen opposisie, Neh 6 v 1 - 19, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210221 Die vrug van die Gees - deel 1, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210307 Die vrug van die Gees - deel 2, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210314 Die rower aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210321 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 1, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210328 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 2, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210402 Jesus se laaste woorde aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210404 As Christus nie opgewek is nie, 1 Kor 15 v 1 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210411 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4 v 1 - 9, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210418 Die oortuigingswerk van die Heilig Gees in die verlore sondaar, Joh 16 v 1 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210509 Anna se merkwaardige voorbeeld, Lukas 2 v 25 - 40, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210513 Die doel van Jesus se Hemelvaart, Hand 1 v 1 - 11, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210606 Wenke wat lei tot geestelike groei, 2 Perus 1 v 1 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210613 Die saaier, Markus 4 v 1 - 20, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210620 n Man van God, 1 Tim 6 v 3 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210627 Paulus se gebed vir die kind van God, Kol 1 v 1 - 14, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210704 Hoe om te reageer op n slegte tyding, 2 Kron 20 v 1 - 30, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210711 Dawid se begeerte vir Salomo, 1 Kron 28 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210718 Die ware rus wat Jesus gee, Mat 11 v 25 - 30, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210808 Die dienskneg met die oog op die wederkoms, Luk 12 v 35 - 48, Student Christiaan Duvenage
     20210905 Die twee wee, Mat 7 v 1 - 14, Student Christiaan Duvenage
     20210926 Die gevaarlike tong, Jak 3 v 1 - 12, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211010 Van vrees na vertroue in die God van Israel, Hab 3 v 1 - 19, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211031 Geen plek vir Jesus nie, Lukas 2 v 6 en 7, Prediker Joggie Swanepoel
     20211107 n Ware volgeling van Jesus Christus, Mat 16 v 24 - 28, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211121 Eienskappe van ware liefde Deel 1, 1 Kor 13, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211205 Eienskappe van ware liefde Deel 2, 1 Kor 13, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211216 Hoe om te reageer op hartverskeurende nuus, Nehemia 1, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211219 Vind jou krag by God, Jesaja 40 v 27 - 31, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211225 God se liefde vir n verlore wereld, Johannes 3 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211226 n Ware dissipel van Christus, Mattheus 28, Student Christiaan Duvenage
     20211231 Hoe lyk n Bybelse gemeente, Handelinge 2 v 37, Student Christiaan Duvenage

3 Parys 2022 Algemeen (mp3)
     20220102 Staan vas in die Here, Fil 4 v 1 - 9, Student Christiaan Duvenage
     20220130 n Ernstige vermaning om heilig te lewe, 2 Kor 6 v 11 - 7 v 1, Ds Etienne Duvenage
     20220206 Die effek van God se woord in die kind van God se lewe, Psalm 119 v 1 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20220220 Keer terug na jou eerste liefde, Openbaring 2 v 1 - 8, Ds Etienne Duvenage
     20220227 Die groot wit troon oordeel, Openbaring 20 v 11 - 15, Ds Etienne Duvenage
     20220306 Kyk op en jou siel sal lewe,Numeri 21 v 1 - 10, Ds Etienne Duvenage
     20220320 Die effek van God se woord in die kind van God se lewe (2), Psalm 119 v 1 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20220403 Die waarde van God se woord, 1 Tim 3 v 10 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220410 Soek die Here, 2 Kron 12 v 1 - 19, Ds Etienne Duvenage
     20220415 Die effek van Jesus se kruisiging op die kwaaddoener, Luk 23 v 32 - 49, Student Christiaan Duvenage
     20220417 Die uitstaande bewyse van Jesus se opstanding, Mar 16 v 1 - 14, Student Christiaan Duvenage
     20220424 Manasse se bekering, 2 Kron 33 v 1 - 20, Student Barry Stolz
     20220501 Die Heilige Gees se werk tydens redding, Rom 8 v 1 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220508 Hanna - n vrou wat God gedien het, 1 Sam 1 v 1 - 28, Ds Etienne Duvenage
     20220515 Paulus se gesindheid teenoor die evangelie, Rom 1 v 1 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220522 Die twee soorte lewenspaaie, Matt 7 v 13 - 29, Ds Etienne Duvenage