Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Parys versorg.
Joh 21:16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?

1 Parys Reekse (mp3)

2 Parys 2021 Algemeen (mp3)
     20201231 Keer terug na God, 1 Sam 7 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210103 Die vrug wat die evangelie bring, 1 Thess 1 v 1 - 10, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210110 Die finale oordeel, Openb 20 v 11 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210117 Jesus se boodskap aan Laodicea, Openb 3 v 14 - 22, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210124 Struikelblokke waarteen die kind van God moet waak, 1 Joh 2 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210131 Die toetse vir ware kindskap, 1 Joh 5 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210207 Hoe om standvastig te bly in die Here, Efe 6 v 10 - 20, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210214 Nehemia se reaksie teen opposisie, Neh 6 v 1 - 19, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210221 Die vrug van die Gees - deel 1, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210307 Die vrug van die Gees - deel 2, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210314 Die rower aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210321 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 1, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210328 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 2, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210402 Jesus se laaste woorde aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210404 As Christus nie opgewek is nie, 1 Kor 15 v 1 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210411 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4 v 1 - 9, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210418 Die oortuigingswerk van die Heilig Gees in die verlore sondaar, Joh 16 v 1 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage