Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Parys versorg.
Joh 21:16 Hy vra hom weer die tweede maal: Simon, seun van Jona, het jy My waarlik lief?

1 Parys Reekse (mp3)
1.1 Pinkster 2021 (mp3)
   Reeks1 20210516 Die name van die Heilige Gees (1), Johannes 14 v 1 tot 31, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks2 20210516 Die name van die Heilige Gees (2), Johannes 14 v 1 tot 31, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks3 20210517 Simbole van die Heilige Gees, Matt 3 v 13 tot 17, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks4 20210518 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God (1), Joh 16 v 1 tot 15, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks5 20210523 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God (2), Joh 16 v 1 tot 15, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks6 20210530 Die werk van die Heilige Gees in die kerk, Efe 4 v 1 tot 16, Proponent Etienne Duvenage
1.2 Nehemia (mp3)
   Reeks1 20210725 Nehemia se reaksie op slegte nuus, Nehemia 1 v 1 - 11, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks2 20210801 Nehemia, die man wat God gebruik het, Nehemia 2 v 1 - 20, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks3 20210815 Die mure word herbou, Nehemia 3 v 1 - 32, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks4 20210822 Hoe om te reageer op opposisie van die vyand, Nehemia 4 v 1 - 23, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks5 20210912 Nehemia se reaksie op innerlike konflik, Nehemia 5 v 1 - 19, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks6 20210919 Nehemia se reaksie op die vyand se opposisie, Nehemia 6 v 1 - 19, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks7 20211003 n Dienaar van Jesus Christus, Nehemia 7, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks8 20211017 Die Woord van God as sentrale punt, Nehemia 8, Proponent Etienne Duvenage
   Reeks9 20211024 Die blydskap in die Here, Nehemia 8 v 1 tot 12, Proponent Etienne Duvenage
1.3 Pinkster 2022 (mp3)
   Reeks1 20220529 Die grondslag van die evangelie, 1 Kor 15 v 1 tot 20, Student Barry Scholtz
   Reeks2 20220529 Die voordele van die evangelie, 1 Efe 1 v 3 tot 23, Student Barry Scholtz
   Reeks3 20220530 n Las vir die evangelie, 1 Kor 9 v 13 tot 27, Student Barry Scholtz
   Reeks4 20220531 Die skoonheid van die evangelie, Hand 20 v 17 tot 38, Student Barry Scholtz
   Reeks5 20220601 Die band van die evangelie, Fil 1 v 27 tot 2 v 18 Student Barry Scholtz
>1.4 Die Heidelbergse Kategismus(mp3)
   Reeks1 20220824 Sondag 1 Vraag 1 en 2, Ds Etienne Duvenage
   Reeks2 20220831 Sondag 2 tot 4 Vraag 3 tot 10, Ds Etienne Duvenage
   Reeks2 20220907 Sondag 5 tot 7 Vraag 12 tot 20, Verlossing van die mens Ds Etienne Duvenage
>1.5 Die Wapenrusting van God(mp3)
   Reeks1 20220914 Die gordel van waarheid, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks2 20220921 Die borswapen van geregtigheid, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks3 20220928 Die skoene vir die bereidheid vir die evangelie van vrede, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks4 20221005 Die skild van die geloof, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks5 20221012 Die helm van verlossing, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks6 20221019 Die swaard van die Gees, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
   Reeks7 20221026 Gebed, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
>1.6 Pantser jouself vir 2023(mp3)
   Reeks1 20230115 Die wapenrusting van God - Deel 1, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
>1.7 Die Boek Openbaring(mp3)
   Reeks1 20230312 Jesus se boodskap aan Efese, Openb 2 v 1 - 7, Ds Etienne Duvenage
   Reeks2 20230416 Smirna - Die kerk wat vervolg is, Openb 2 v 8 - 11, Ds Etienne Duvenage
   Reeks3 20230423 Pergamus - Die kerk wat verlei is, Openb 2 v 12 - 17, Ds Etienne Duvenage
   Reeks4 20230430 Thiatire - Die kerk wat hulle eie pad gestap het, Openb 2 v 18 - 29, Ds Etienne Duvenage
   Reeks5 20230507 Sardis - Jy lyk of jy leef, maar is dood, Openb 3 v 1 - 6, Ds Etienne Duvenage
   Reeks6 20230611 Filadelfia - Die gemeente wat getrou was aan Christus Jesus, Openb 3 v 7 - 13, Ds Etienne Duvenage
   Reeks7 20230702 Jesus se boodskap aan Laodicea, Openb 3 v 14 - 22, Ds Etienne Duvenage
>1.8 Pinkster 2023(mp3)
   Reeks1 20230528 Die vrug van die Gees D1, Gal 5 v 16 - 26, Ds Etienne Duvenage
   Reeks2 20230528 Die vrug van die Gees D2, Gal 5 v 16 - 26, Ds Etienne Duvenage
   Reeks3 20230530 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God, Joh 16 v 1 - 15, Ds Etienne Duvenage
   Reeks4 20230531 Die werk van die Heilige Gees in die kerk van Christus, Efe 4, Ds Etienne Duvenage

2 Parys 2021 Algemeen (mp3)
     20201231 Keer terug na God, 1 Sam 7 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210103 Die vrug wat die evangelie bring, 1 Thess 1 v 1 - 10, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210110 Die finale oordeel, Openb 20 v 11 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210117 Jesus se boodskap aan Laodicea, Openb 3 v 14 - 22, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210124 Struikelblokke waarteen die kind van God moet waak, 1 Joh 2 v 1 - 17, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210131 Die toetse vir ware kindskap, 1 Joh 5 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210207 Hoe om standvastig te bly in die Here, Efe 6 v 10 - 20, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210214 Nehemia se reaksie teen opposisie, Neh 6 v 1 - 19, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210221 Die vrug van die Gees - deel 1, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210307 Die vrug van die Gees - deel 2, Gal 5 v 16 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210314 Die rower aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210321 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 1, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210328 Praktiese riglyne vir die Christelike lewe deel 2, Rom 12 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210402 Jesus se laaste woorde aan die kruis, Luk 23 v 33 - 49, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210404 As Christus nie opgewek is nie, 1 Kor 15 v 1 - 26, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210411 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4 v 1 - 9, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210418 Die oortuigingswerk van die Heilig Gees in die verlore sondaar, Joh 16 v 1 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210509 Anna se merkwaardige voorbeeld, Lukas 2 v 25 - 40, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210513 Die doel van Jesus se Hemelvaart, Hand 1 v 1 - 11, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210606 Wenke wat lei tot geestelike groei, 2 Perus 1 v 1 - 15, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210613 Die saaier, Markus 4 v 1 - 20, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210620 n Man van God, 1 Tim 6 v 3 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210627 Paulus se gebed vir die kind van God, Kol 1 v 1 - 14, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210704 Hoe om te reageer op n slegte tyding, 2 Kron 20 v 1 - 30, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210711 Dawid se begeerte vir Salomo, 1 Kron 28 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210718 Die ware rus wat Jesus gee, Mat 11 v 25 - 30, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20210808 Die dienskneg met die oog op die wederkoms, Luk 12 v 35 - 48, Student Christiaan Duvenage
     20210905 Die twee wee, Mat 7 v 1 - 14, Student Christiaan Duvenage
     20210926 Die gevaarlike tong, Jak 3 v 1 - 12, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211010 Van vrees na vertroue in die God van Israel, Hab 3 v 1 - 19, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211031 Geen plek vir Jesus nie, Lukas 2 v 6 en 7, Prediker Joggie Swanepoel
     20211107 n Ware volgeling van Jesus Christus, Mat 16 v 24 - 28, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211121 Eienskappe van ware liefde Deel 1, 1 Kor 13, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211205 Eienskappe van ware liefde Deel 2, 1 Kor 13, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211216 Hoe om te reageer op hartverskeurende nuus, Nehemia 1, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211219 Vind jou krag by God, Jesaja 40 v 27 - 31, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211225 God se liefde vir n verlore wereld, Johannes 3 v 1 - 21, Prop Kandidaat Etienne Duvenage
     20211226 n Ware dissipel van Christus, Mattheus 28, Student Christiaan Duvenage
     20211231 Hoe lyk n Bybelse gemeente, Handelinge 2 v 37, Student Christiaan Duvenage

3 Parys 2022 Algemeen (mp3)
     20220102 Staan vas in die Here, Fil 4 v 1 - 9, Student Christiaan Duvenage
     20220130 n Ernstige vermaning om heilig te lewe, 2 Kor 6 v 11 - 7 v 1, Ds Etienne Duvenage
     20220206 Die effek van God se woord in die kind van God se lewe, Psalm 119 v 1 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20220220 Keer terug na jou eerste liefde, Openbaring 2 v 1 - 8, Ds Etienne Duvenage
     20220227 Die groot wit troon oordeel, Openbaring 20 v 11 - 15, Ds Etienne Duvenage
     20220306 Kyk op en jou siel sal lewe,Numeri 21 v 1 - 10, Ds Etienne Duvenage
     20220320 Die effek van God se woord in die kind van God se lewe (2), Psalm 119 v 1 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20220403 Die waarde van God se woord, 1 Tim 3 v 10 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220410 Soek die Here, 2 Kron 12 v 1 - 19, Ds Etienne Duvenage
     20220415 Die effek van Jesus se kruisiging op die kwaaddoener, Luk 23 v 32 - 49, Student Christiaan Duvenage
     20220417 Die uitstaande bewyse van Jesus se opstanding, Mar 16 v 1 - 14, Student Christiaan Duvenage
     20220424 Manasse se bekering, 2 Kron 33 v 1 - 20, Student Barry Scholtz
     20220501 Die Heilige Gees se werk tydens redding, Rom 8 v 1 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220508 Hanna - n vrou wat God gedien het, 1 Sam 1 v 1 - 28, Ds Etienne Duvenage
     20220515 Paulus se gesindheid teenoor die evangelie, Rom 1 v 1 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220522 Die twee soorte lewenspaaie, Matt 7 v 13 - 29, Ds Etienne Duvenage
     20220605 Wanneer die Here jou bewaarder is, Psa 121 v 1 - 8, Ds Etienne Duvenage
     20220612 Die vrug van Paulus se boeie, Fil 1 v 1 - 26, Ds Etienne Duvenage
     20220619 Dawid - die man na God se hart, 1 Sam 16 v 1 - 13, Ds Etienne Duvenage
     20220626 Om te leef volgens die wil van God, 1 Pet 4 v 1 - 11, Ds Etienne Duvenage
     20220703 Manassa se redding, 2 Kron 33 v 1 - 20, Ds Etienne Duvenage
     20220710 Gevaarlike slagysters wat vermy moet word, 1 Joh 2 v 1 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220724 Die veiligheid wat daar is in Christus, Rom 8 v 31 - 39, Ds Etienne Duvenage
     20220731 Die Kruiswoorde van Jesus, Joh 19 v 17 - 37, Ds Etienne Duvenage
     20220814 Die goeie boom, Mat 7, Joggie Swanepoel
     20220821 Hoe om staande te bly in die geestelike stryd, Efe 6 v 10 - 20, Ds Etienne Duvenage
     20220828 Eienskappe van n Bybelse kerk, Hand 2 v 37 - 47, Ds Etienne Duvenage
     20220904 Eienskappe van n Bybelse kerk, Hand 2 v 37 - 47 (2), Ds Etienne Duvenage
     20220911 n Eerbare lewenswandel, 1 Pet 2 v 11 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20220918 Die gemeente in Berea se gesindheid teenoor die Woord, Hand 17 v 1 - 14, Ds Etienne Duvenage
     20220925 Die werk van die Heilige Gees in die kind van God, Joh 16 v 1 - 15, Ds Etienne Duvenage
     20221002 Hoe behoort die kind van God om te gaan met die Woord, Esra 7 v 1 - 10, Ds Etienne Duvenage
     20221009 n Sondar wat deur genade gered is, Lukas 23 v 33 - 49, Ds Etienne Duvenage
     20221016 God openbaar sy liefde aan n verlore wereld, Joh 3 v 1 - 21, Ds Etienne Duvenage
     20221030 Kenmerke van n Evangelis, 2 Tim 3 v 10 - 4 v 5, Ds Etienne Duvenage
     20221106 Die grootste moeilikheid maker, Jak 3 v 1 - 12, Ds Etienne Duvenage
     20221120 Die belangrikste boodskap ooit, Matt 4 v 12 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20221211 Praktiese raad vir hoe die kind van God sy weg suiwer kan hou, Psalm 119 v 9 - 16, Ds Etienne Duvenage
     20221216 Die uitkoms wat God vir Ester en Mordegai bewerk het, Ester 9 v 20 - 32, Ds Etienne Duvenage
     20221225 Die doel van Jesus Christus se geboorte, Matt 1 v 18 - 25, Ds Etienne Duvenage

4 Parys 2023 Algemeen (mp3)
     20230101 Belangrike beginsels waarop gelet moet word, 1 Kron 28 v 1 - 21, Ds Etienne Duvenage
     20230108 Jesus is die deur, Joh 10 v 1 - 21, Ds Etienne Duvenage
     20230111 Bybelstudie - Besluite sonder gebed kan duur gevolge he, Jos 9 v 1 - 27, Ds Etienne Duvenage
     20230118 Bybelstudie - Die brandwag wat waarsku, Ese 33 v 1 - 10, Ds Etienne Duvenage
     20230125 Bybelstudie - Dawid bewys barmhartigheid aan Mefiboset, 2 Sam 9 v 1 - 13, Ds Etienne Duvenage
     20230129 Saulus se bekering, Hand 9 v 1 - 19, Ds Etienne Duvenage
     20230201 Bybelstudie - Die reddende genade van God, Titus 2 v 11 - 15, Ds Etienne Duvenage
     20230205 Hoe lyk n dader van die Woord, Jak 1 v 19 - 27, Ds Etienne Duvenage
     20230208 Bybelstudie - Wees n getuie vir Christus, Kol 4 v 2 - 6, Ds Etienne Duvenage
     20230212 Hoe om staande te bly in die laaste dae, Jud 1 v 17 - 25, Ds Etienne Duvenage
     20230215 Bybelstudie - Die blydskap in die Here is jou beskutting Deel 1, Neh 8 v 10 - 13, Ds Etienne Duvenage
     20230219 Paulus se opdrag aan Timotheus, 1 Tim 6 v 3 - 23, Ds Etienne Duvenage
     20230222 Bybelstudie - Die blydskap in die Here is jou beskutting Deel 2, Neh 8 v 10 - 13, Ds Etienne Duvenage
     20230226 n Tollenaar word uit genade gered, Luk 19 v 1 - 10, Ds Etienne Duvenage
     20230301 Bybelstudie - Die alwetendheid van God, Psa 139 v 1 - 6, Ds Etienne Duvenage
     20230305 Die gelykenis van die waaksame dienskneg, Luk 12 v 35 - 48, Ds Etienne Duvenage
     20230308 Bybelstudie - Die alomteenwoordigheid van God, Psa 139 v 7 - 12, Ds Etienne Duvenage
     20230407 Goeie Vrydag erediens: Kyk op en lewe, Num 21 v 1 - 10 en Joh 3 v 14 - 18, Ds Etienne Duvenage
     20230409 Opstandings Sondag erediens: Die opstanding van Christus is `n werklikheid, 1 Kor 15 v 1 - 8 en 12 - 20, Ds Etienne Duvenage
     20230412 Woensdag Bybelstudie, Titus 1 v 5 - 16, Ds Etienne Duvenage
     20230426 Bybelstudie, Paulus kyk terug na sy lewe, 2 Tim 4 v 1 - 8, Ds Etienne Duvenage
     20230504 Bybelstudie, Kind van God staan op die Here se beloftes, Psalm 119 v 49, Ds Etienne Duvenage
     20230514 Die waarde van n vrou wat die Here dien, 2 Tim 1 v 3 - 5 en 3 v 14 - 17, Ds Etienne Duvenage
     20230518 Die Hemelvaart boodskap bring vrede in die kind van God se gemoed, Hand 1 v 1 - 11, Ds Etienne Duvenage
     20230604 Christus se laaste opdrag, die Kerk se eerste prioriteit, Matt 28 v 16 - 20 en Hand 1 v 1 - 14, Ds Etienne Duvenage
     20230709 Die vier tipes harte, Mar 4 v 1 - 20, Ds Etienne Duvenage
     20230716 LET OP, Luk 23 v 33 - 49, Ds Etienne Duvenage