Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Hand 1:11 Hierdie Jesus... sal net so kom soos ...

Wederkoms van Christus Ds Hennie Prinsloo
   Nr 1  20100801 Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 01) - 2Pet1v19-21
   Nr 1  20100801 Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 2  20100801 Die tekens van die Tye (Deel 01) - Matt24v1-3
   Nr 2  20100801 Die tekens van die Tye (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 2  20100801 Die tekens van die Tye (Deel 04)
   Nr 3  20100802 Die herstel van die volk Israel (Deel 01) - Luk21v20-33
   Nr 3  20100802 Die herstel van die volk Israel (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 4  20100803 Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 01) - Esg38v1-9
   Nr 4  20100803 Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 02) - (Deeel 02)
   Nr 5  20100804 Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 01) - 1Thes4v13-18
   Nr 5  20100804 Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 6  20100808 Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 01) - Openb22v7+12+20
   Nr 6  20100808 Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 6  20100808 Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 04)
   Nr 7  20100808 Die opmars van die AnitChris (Deel 01) - 1Joh2v18
   Nr 7  20100808 Die opmars van die AnitChris (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 7  20100808 Die opmars van die AnitChris (Deel 04)
   Nr 8  20100809 Die Groot verdrukking (Deel 01) - Openb6v1-17
   Nr 8  20100809 Die Groot verdrukking (Deel 02) - (Deel 03)
   Nr 9  20100810 Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 01) - Openb16+19
   Nr 9  20100810 Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 02) - (Deel 03)

Wederkomsdienste Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 01/12:  20150823: Die wederkoms van Christus Jesus: feit of mite- Hand 1:1-14
   Reeks 02/12:  20150830: Die wegraping : God se beloftes aan Sy kinders - Joh 14:1-3
   Reeks 03/12:  20150906: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 1) - 1 Joh 2:18-29
   Reeks 04/12:  20150913: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 2) - 2 Thess 2:1-17
   Reeks 05/12:  20150920: Tekens van die tye, waarom God nog talm - Matt 24:1-14
   Reeks 06/12:  20151004: Armageddon : Hollywood maak flieks maar, God se Woord staan vas - Op 16:1-21
   Reeks 07/12:  20151011: Armageddon - Op 16:1-21, Sag 14:1-5
   Reeks 08/12:  20151018: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 1) - Matt 24:1-28
   Reeks 09/12:  20151025: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 2) - Dan 9:1-27
   Reeks 10/12:  20151108: Die regterstoel van Christus - 2 Kor 5:1-10
   Reeks 11/12:  20151129: Die Wit Troon oordeel - Op 20:11-15
   Reeks 12/12:  20151206: Die Nuwe hemel en die nuwe aarde - Op 27:1 - 27

Wederkoms van Christus en die Eindgebeur Ds Gert Coetzer
   Nr 0  2013 Oorsig van Doodskappe oor die eind gebeure Ds Gert Coetzer
   Nr 1  20130120 Tekens van die Tyd Matt 24 v 4tot14 Ds Gert Coetzer
   Nr 2  20130120 Die Wegraping 1Thes 4 v 13-18 Ds Gert Coetzer
   Nr 3  20130121 Die Bema 2Kor 5 v 1tot10 Ds Gert Coetzer
   Nr 4  20130122 Die AntiChris 2Thes 2 v 2-11 Ds Gert Coetzer
   Nr 5  20130123 Die groot verdrukking Matt 24 v 15-28 Ds Gert Coetzer
   Nr 6  20130124 Die slag van Armagedon Openb 19 v 11-21 Ds Gert Coetzer
   Nr 7  20130127 Die Bok en Skaap nasie oordeel Matt 25 v 31-36 Ds Gert Coetzer
   Nr 8  20130128 Die 1000 Jaar van Vrede Openb 20 v 1-10 Ds Gert Coetzer
   Nr 9  20130203 Die Wit troon Oordeel - Oordeels dag Openb 20 v 11-15 Ds Gert Coetzer
   Nr 10  20130203 Die Poel van Vuur Luk 16 v 19-31 Ds Gert Coetzer
   Nr 11  20130210 Die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde Luk 16 v 19-31 Ds Gert Coetzer

Reeks oor Openbaring Ds Wynand van Niekerk
   Nr 1  20190901 Openbaring, Nie n toe boek nie, Op1, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 2  20190901 Efese en Smirna en Pergamus, Op2, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 3  20190908 Die Laaste vier gemeentes, Op2:18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 4  20190908 Die Kerk in die Hemel, Op4, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 5  20190915 Die Boek en die Lam, Op5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 6  20190922 Gered soos deur vuur heen, Gen13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 7  20190922 Die Regterstoel en Bruilof, 2Kor5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 8  20190929 Die eerste ses seels, Op6, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 9  20191006 Die Sewende Seel-Stilte Gebede en Basuine, Op8-9, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 10  20191013 Die Engel en die bitter-soet Boekie, Op10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 11  20191013 Die Tempel en die twee Getuies, Op11, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 12  20191020 En daar het oorlog in die Hemel gekom, Op12, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 13  20191027 Die Laaste Diktator, Op13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 14  20191027 Die twee Oeste, Op14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 15  20191117 Die Sewe Skale, Op15-16, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 16  20200119 En die begin van sy ryk was Babel, Gen10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 17  20200119 Die Einde van Menseregering, Op17-18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 18  20200209 Die wederkoms van Christus, Op19, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 19  20200216 Die duiwel gebind duisend jaar lank, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 20  20200223 Die Resultaat van Christus se koms, Sagaria14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 21  20200301 Die finale oordeel, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 22  20200308 Nuwe Hemele en n Nuwe Aarde, 2Pet3 , Ds Wynand van Niekerk
   Nr 23  20200315 Die Nuwe Jerusalem, Op21 , Ds Wynand van Niekerk