Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
   Pitkos
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 

3 Ebenhaeser Algemeen 2022 (mp3)
     20220213 09h30 Ds Nardus Bornman Die Altaar as Bergpiek Deel 5,      Gen 22 v 1-15
1 Boodskappe in die mandjie (mp3)
1.1 Aktueel
     Doen Bybelstudie: 2 Pet 3 : 11 - 18 (Deel 01), Ds Mike Madgwick - (Deel 02)
     60 sekondes na die dood ! !
     Groot Gebod, Groot Woord of Groot Leuen
     Die Kruis van Jesus - 1Kor 1 : 17 tot 31
     Wat is ´n Christen
     Wag ´n onaangename verrassing na die dood - Matt 7 : 13 en 14
     Dawid se bepeinsing oor die grote God - Ps 139 : 1 tot 24
     Hoe hanteer ek as kind van God, Moedeloosheid - 1 Sam 30 : 1 tot 33
     Jy beweeg my byna om n Christen te word - Hand 26 1 tot 32
     Waarskuwings tekens vir die ewige duisternis (Deel 01) - Joh 13 : 21 tot 30
     Waarskuwings tekens vir die ewige duisternis (Deel 02)
     Die hoe koste om teen Jesus te kies (Deel 01) - Joh 1 : 1 tot 14
     Die hoe koste om teen Jesus te kies (Deel 02)
     Moet die donkie drie keer seerkry voor jy leer? (Deel 01) - Num 22 : 21 tot 33
     Moet die donkie drie keer seerkry voor jy leer? (Deel 02)
     Besprinkeling met die bloed van Jesus (Deel 01) - 1 Pet 1 : 1 tot 12
     Besprinkeling met die bloed van Jesus (Deel 02)
     Korrekte hantering van `n krisis (Deel 01) - Jes 26 : 1 tot 21
     Korrekte hantering van `n krisis (Deel 02)
     Die Bybelse perspektief oor Homoseksualiteit (Deel 02)
     Die Toestand van DROOGTE (Deel 01) - Jer 14 : 1 tot 22
     Die Toestand van DROOGTE (Deel 02)
     1. Voorbereiding van die bruid (Deel 01) - Luk 12 : 35 tot 48
         Voorbereiding van die bruid (Deel 02)
     2. Voorbereiding van die Bruidegom (Deel 01) - Joh 14 : 1 tot 14
         Voorbereiding van die Bruidegom (Deel 02)
     Puinsitter of Muurbouer (Deel 01) - Neh 2 : 11 tot 29
     Puinsitter of Muurbouer (Deel 02)
     Die plek van God se Woord in jou lewe. (Deel 01) - Deut 6 : 1 tot 9
     Die plek van God se Woord in jou lewe. (Deel 02)
     1. Trappe na die hel - Rebelsheid (Deel 01) - Eff 6 : 1 tot 4
         Trappe na die hel - Rebelsheid (Deel 02)
     2. Trappe na die hel - Groepsdruk (Deel 01) - Spr 13 : 20
         Trappe na die hel - Groepsdruk (Deel 02)
     3. Trappe na die hel - Rekenaarspeletjies (Deel 01) - Eff 6 : 10 tot 13
         Trappe na die hel - Rekenaarspeletjies (Deel 02)
     4. Trappe na die hel - Dwelms 1 (Deel 01) - Gen 9 : 18 tot 29
         Trappe na die hel - Dwelms 1 (Deel 02)
     5. Trappe na die hel - Dwelms 2 (Deel 01) - Gen 9 : 18 tot 29
         Trappe na die hel - Dwelms 2 (Deel 02) - (Deel 03)
     6. Trappe na die hel - Popmusiek en Rock (Deel 01) - Eseg 28 : 13 tot 17
         Trappe na die hel - Popmusiek en Rock (Deel 02)
1.2 Karakters in die Bybel (mp3)
1.2.1 Job
    1. Volharding in swaarkry (Deel 01) - (Deel 02)
    2. Het ek guns in God se oë (Deel 01) - (Deel 02)
    3. Satan die gevalle engel (Deel 01) - Job 1 : 18 tot 22
        Satan die gevalle engel (Deel 02) - (Deel 03)
1.2.2 Jona
    Jona 1 : 1 tot 17
    Jona 2 : 1 tot 10
    1. Inleiding tot die boek Jona (Deel 01) - (Deel 02)
    2. Die Groot opdrag (Deel 01) - (Deel 02)
    3. Jona se ongehoorsaamheid (Deel 01) - (Deel 02)
    4. Jona betaal ´n prys vir sy ongehoorsaamheid (Deel 01) - (Deel 02)
    5. Die Goeie vrydag mitte (Deel 01) - (Deel 02)
        Die Goeie vrydag mitte (Deel 03)
    6. Waar is die Dooderyk? (Deel 01) - (Deel 02)
        Waar is die Dooderyk? (Deel 03)
1.2.3 Aansporing uit Josua
     Trek deur die Jordaan, Jos 1 : 1 - 11, Ds Wiliam Colling - (mp3)
     Ragab en die rooi tou, Jos 2 : 1 - 24, Ds Wiliam Colling - (mp3)
     Uitdaging van die onbekende, Jos 3 : 1 - 17, Ds Wiliam Colling - (mp3)
     Kies dan vir julle vandag, Jos 24 : 14 - 24, Ds William Colling - (mp3)

1.4 Heart Cry
1/5  20140803 - Is Bloedmane en Soneklips `n Waarskuing? - Luk 21 : 25 - 36, Ds Johan Cloete
2/5  20140810 - Nood opgelos - 2 Kon 4 : 1 - 7, Ds Dirk Lourens
3/5  20140817 - Gesindheid wat God behaag - 1 Kor 29 : 18, Dr Andre Bester
4/5  20140824 - Die Vas wat God verkies - Jes 58 : 1 - 14, Ds Johan Botha
5/5  20140831 - Moenie iets by die Kruis byvoeg nie - Gal 3 : 1 - 5, Ds Ettiene Maritz

1.6 Aktueel: Algemeen
20121111 - Hoe moet ons met die kind maak? - Rig 13 : 01-13 (flv)
20130929 - Die primere rede waarom Jesus sy dissipels geroep het - Mark 1 : 14 - 20 (flv)

2 Goue Oues - Algemeen
Aan die einde van die dae
Geheim van ware aanbidding (Deel 01) - (Deel 02)
Alles is NUUT (Deel 01) - (Deel 02)
Bekering sonder Redding
Bewussyn van Christus (Deel 01) - (Deel 02)
Christus se groot opdrag (Deel 01) - (Deel 02)
Daar is geen onderskeid nie
Die Anti-Chris gees (Deel 01) - (Deel 02)
Die belangrikste keuse (Deel 01) - Jos 24 : 14 tot 28
Die belangrikste keuse (Deel 02)
Die geestes wêreld (Deel 01) - (Deel 02)
Die Hemel (Deel 01) - (Deel 02)
Die Hemel (Deel 03)
Die Here het my nodig
Die Lam is die lamp (Deel 01) - (Deel 02)
Die lap op die ou kleed, die Geskeurde wyn sak
Die leë en gevulde hart (Deel 01) - (Deel 02)
Die Lewe en die Krag van die Woord
Die Maranata Wekroep (Deel 01) - (Deel 02)
Dink aan die vrou van Lot (Deel 01) - Eerste Skrif - Gen 19 : 1 tot 26
Dink aan die vrou van Lot (Deel 02) - Tweede Skrif - Luk 17 : 20 tot 37
Dis jou Persoonlike verantwoordelikheid
Dood van Jesus (Deel 01) - (Deel 02)
Geestelike groei (Deel 01) - (Deel 02)
God se beeld in jou karrakter (Deel 01) - (Deel 02)
Hoe om gered te word
In die doodskis van die Satan (Deel 01) - (Deel 02)
Lewe van die verloste
Nuwe skepsel in Chrustus (Deel 01) - (Deel 02)
Ons doen nie reg nie (Deel 01) - (Deel 02)
Rageb en Ons
Sardis, die wat oorgebly het (Deel 01) - (Deel 02)
Smaad van Christus op die skande van die Kruis
S.O.S. RED my, ek SINK! (Deel 01) - (Deel 02)
S.O.S. RED my, ek SINK! (Deel 03)
Teëstaander van die kind van die Here (Deel 01) - (Deel 02)
Uitstel (Deel 01) - (Deel 02)
Valse Fondamente
Verbryseling vir Verlossing
Via Dolerosa (Deel 01) - (Deel 02)
Via Dolerosa (Deel 03) - (Deel 04)
Wapenrusting 01 Word kragtig in die Here Eff 6 : 10 tot 20

3 Algemeen
     Maak die volk lewend (Deel 01) - Ps 85 : 1 tot 14
     Maak die volk lewend (Deel 02)
     Onuitwisbare indruk op Jesus (Deel 01) - Mark 14 : 3 tot 9
     Onuitwisbare indruk op Jesus (Deel 02)
     Die kaptein en sy skip - Jona 1 : 1 tot 10
     Die verlamdeman se vriende (Deel 01) - Mark 2 : 1 tot 12
     Die verlamdeman se vriende (Deel 02)
     4 Plekke, 4 Ondervindings - Gal 1 : 11 tot 24
     Pad van die lewe en die dood - Jer 21 : 1 tot 9
     5 Ernstige waarskuwings - Joh 8 : 12 tot 36
     Het hul die HG ontvang toe jul gelowig geword het (Deel 01) - Hand 19 : 1 tot 6
     Het hul die HG ontvang toe jul gelowig geword het (Deel 02)
     Vas jy waarlik terwille van My? (Deel 01) - Sag 7 : 1 tot 5
     Vas jy waarlik terwille van My? (Deel 02)
     Die Lam van God (Deel 01) - Joh 1 : 15 tot 34
     Die Lam van God (Deel 02)
     Vol van die genade van God (Deel 01) - Joh 1 : 1 tot 23
     Vol van die genade van God (Deel 02)
     Die twee bome in ons lewe (Deel 1) - Gen 2 : 4 tot 25
     Die twee bome in ons lewe (Deel 2)
     Vrymaking van die vloek van die sonde (Deel 01) - Gen 3 : 1 tot 24
     Vrymaking van die vloek van die sonde (Deel 02)
     Nag van ewige duisternis (Deel 01) - Joh 13 : 21 tot 30
     Nag van ewige duisternis (Deel 02)
     Die wedergeboorte merk (Deel 01) - 1 Joh 3 : 1 tot 24
     Die wedergeboorte merk (Deel 02)
     God se belofte vir my en vir jou (Deel 01) - Matt 11 : 25 tot 30
     God se belofte vir my en vir jou (Deel 02)
     `n Verleentheid vir jou, `n Geleentheid vir God (Deel 01) - Fill 1 : 3 tot 14
     `n Verleentheid vir jou, `n Geleentheid vir God (Deel 02)
     Daar sal net een teken gegee word (Deel 01) - Luk 11 : 29 tot 32
     Daar sal net een teken gegee word (Deel 02)
     Die man wat met sy roeping gedobbel het! (Deel 01) - Rig 16 : 18 tot 25
     Die man wat met sy roeping gedobbel het! (Deel 02)
     Die ontmoeting by die fontein - Gen 16 : 1 tot 16
     Volle geloofs sekerheid (Deel 01) - Joh 10 : 22 tot 42
     Volle geloofs sekerheid (Deel 02)
     Die Finale eksamen (Deel 01) - 1 Joh 5 : 1 tot 7
     Die Finale eksamen (Deel 02)
     Volhard in swaarkry (Deel 01) - Volhard in swaarkry (Deel 02)
     Wandel met God (Deel 01 van 03) - (Deel 02 van 03)
     Wandel met God (Deel 03 van 03)
     Brand jy, of buig jy? (Deel 01) - Dan 3 : 1 tot 5, 14 tot 19
     Brand jy, of buig jy? (Deel 02)
     Jesus, ons Paaslam! (Deel 01) - Eks 12 : 1 tot 13
     Jesus, ons Paaslam! (Deel 02)
     Wanneer God se toorn verkeerd stuur (Deel 01) - Jes 30 : 27 tot 33
     Wanneer God se toorn verkeerd stuur (Deel 02)
     Wie kan woon by `n verterende vuur? (Deel 01) - Jes 33 : 13 tot 24
     Wie kan woon by `n verterende vuur? (Deel 02)
     Waar hemel en aarde mekaar ontmoet (Deel 01) - Hand 11 : 19 tot 30
     Waar hemel en aarde mekaar ontmoet (Deel 02)
     Die Meester is hier en Hy roep jou (Deel 01) - Joh 11 : 19 tot 44
     Die Meester is hier en Hy roep jou (Deel 02)
     Verlossing van sonde (Deel 01) - Mat 1 : 18 tot 25
     Verlossing van sonde (Deel 02)
     Redes vir allerhande beproewings (Deel01) - Jak 1 : 1 tot 5
     Redes vir allerhande beproewings (Deel02)
     Verbly julle in die Here (Deel01) - Fil 4 : 1 tot 23
     Verbly julle in die Here (Deel02)
     Die Here, my alles - Hand 17 : 24 tot 34
     Wat ek het, gee ek julle - Hand 3 : 1 tot 13
     Die Glorie van God (Deel 01) - Eks 33 : 1 tot 33
     Die Glorie van God (Deel 02)
     Prys vir sonde (Deel 01) - Joh 3 : 14 tot 17
     Prys vir sonde (Deel 02)
     As jy dan nie wil nie (Deel 01) - Mat 23 : 25 tot 39
     As jy dan nie wil nie (Deel 02)
     Juig voor die Here - Ps 100 : 1 tot 5
     God se bevel om die land inteneem - Jos 1 : 1 tot 9
     Titanic (Deel 01) - Hand 27 : 1 tot 25
     Titanic (Deel 02)
     Halleluja liedere (Deel 01) - Eff 5 : 18 tot 20 en Kol 3 : 16 tot 17
     Halleluja liedere (Deel 02)
     Skep in my n reinhart o God (Deel 01) - Matt 15:1tot20
     Skep in my n rein hart o God (Deel 02)
     20160501 Abram in Egipte - Gen 12:10-20 - Ds Gert Coetzer
     20160821 Gebed van `n man wat aan God oorgegee is - 1 Kon 18:21-39 - Ds Kallie Krige
     20160911 Hoeveel bome dra Vrug - Luk 13:6-9 - Johhy Young
     20161009 Die Bloed van die Kruis - Kol 1:20 - Ds Gert Coetzer
     20161203 Gevolge van die kennis van God se wil - Kol 11:9-12 - Ds Jan Bekker
     20161204 Dankbaarheid Teenoor God - Luk 17:11-19 - Ds Danie Klopper
     20161211 Kerssang - Mat 1:18-19 - Ds Herbie Lyon
     20161218 Imanuel God met ons - Matt 1 - Ds Francois Viljoen
     20170402 Geestelike Gemeente - 1Thes 1:1-10 - Ds Flip Pretorius
     20170430 Nuwe Moraliteit - Rom 12:1-3 - Dr Samie de Jager
     20170507 Elke keuse het `n gevolg - Deut 30:15-20 - Dr Samie de Jager
     20170521 Die Christelike lewe - Rom 8:12-30 - Ds Flip Pretorius
     20170521 Kreatiwiteit - Gen 41:38-44 - Dr Samie de Jager
     20170528 Laat die Gees jou lei - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170603 Vervulling - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170611 Petrus se preek - Hand 2:14-36 - Ds Flip Pretorius
     20170709 `n Metgesel van Jesus - Hand 4:1-14 - Ds Wim Smith
     20170805 Die gevaar van spanning - Matt 6 - Dr Samie de Jager
     20170813 Spanning - Gen 6 - Dr Samie de Jager
     20170820 Groei - Heb 5:5-14 - Dr Samie de Jager
     20180311 Ons Christelike aktiwieteit tydes die aardse stryd - Ps 34:15-23 - Ds Willie De Wet
     20180422 Die HERE voorsien - Ps 23 - Ds Willie De Wet
     20180513 Toewyding - Ps 63 - Ds Willie De Wet
     20180520 Ons nader to God - Jak4v8 - Ds Willie De Wet
     20180527 Die lewens wandel van God se geliefde kinders - Ef 4:17-5:2 - Ds Willie De Wet
     20180708 Die nuwe gevorderde lewe in Kaanan - Jos 3-5 - Ds Willie De Wet
     20180715 Kaleb - Jos 14 - Ds Willie De Wet
     20180722 Christenwees in alle verhoudings - 1Pet 2:9tot17 - Ds Willie De Wet
     20180729 Seenbede vir die Efesiers - Ef3:13-21 - Ds Willie De Wet
     20180805 Die wee van die Here - Jes 55 - Ds Willie De Wet
     20180826 Die gevaar van halfhartige godsdiens - 1Kon 16-18 - Ds Willie De Wet
     20180902 Gemoedsrus sodat ons rustig kan slaap - Spr3:13-26 - Ds Willie De Wet
     20180909 Evangelie lesse saam met die Samiritaanse vrou - Joh 4:1-30 - Ds Willie De Wet
     20180923 Godsdienstig vandag, is ook vir die nageslag - Deut 4:1-14, vanaf:35 - Ds Willie De Wet
     20180930 In kontak met God - Heb 11:1-6 - Ds Willie De Wet
     20181007 Wat moet ek doen om gered te word - Hand 16, Mark 10 - Ds Frik Lombard
     20190519 Die Groot gebod in die praktyk - Mark 12:28-34 - Ds Willie de Wet
     20200621 Skadelik Onbewus - Opb 3 v 17 - Ds Barry Fourie

Bethal
1 Bethal Reekse (mp3)
1.1 Bethal Reeks Daar mag nie `n kloutjie agter bly nie (mp3)
   No 1  20190203 Farao se Kompromie 1, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190210 Farao se Kompromie 2, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190224 Farao se Kompromie 3, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190303 Farao se Kompromie 4, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
1.2 Bethal Reeks Poorte (mp3)
   No 1  20190203 Die Skaappoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190217 Herstel van die Ou Poort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190310 Herstel van die Dalpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190317 Die Aspoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190324 Die Fonteinpoort en die Waterpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190331 Die Perdepoortpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20190407 Die Oospoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20190519 Die Wagpoort, Neh3:27-32, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20190623 Die Bree Muur, Neh12:27-40, Ds Danie van Rensburg
1.3 Bethal Reeks Die Eienskappe van God (mp3)
   No 1  20190224 Die Alwetende God, Jes. 6:1-9, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190303 Die Alomteenwoordigheid van God, Gen28:10-16, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190310 Die Almagtige Alvermoende God, 2Kor6:11-18, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190317 Die Getroue Onveranderlike God, Openb3:14-22, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190324 Die Soewereine God, PS 135:6, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190331 Die Heiligheid van God, Openb 3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20190407 Die Getroue God, 2Tim2:1-26, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20190414 Die Lankmoedige, Geduldige God, Ex34:6, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20190519 Die Krag van God, Ps62:12, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20190609 Die Barmhartige God, Ps25:6, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20190623 Die Liefde van God, 1Joh4:7-20, Ds Danie van Rensburg
1.4 Bethal Reeks Pinksterdienste 2019 (mp3)
   No 1  20190526 Die Belangrikheid van die gawes van die Heilige Gees, 1Kor12:1-13, Ds Ferdie Devenier
   No 2  20190526 Die Heiligheid van God Heilige Gees, 1Pet1:13-21, Ds Ferdie Devenier
   No 3  20190527 Die Heilige Gees toets jou oorgawe, Hand5:1-11, Ds Ferdie Devenier
   No 4  20190528 Gaan in die Krag van die Heilige Gees, Hand1:1-11, Ds Ferdie Devenier
   No 5  20190529 Die Belangrikheid daarvan om Jesus se Hemelvaart te verstaan, Hand1:1-14, Ds Ferdie Devenier
1.5 Bethal Reeks Liefdes wat God haat (mp3)
   No 1  20190630 Die liefde wat God gehaat het, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190707 Die verkeerde dinge wat God haat, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190714 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190721 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190804 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
1.6 Bethal Reeks Lesse uit Daniel (mp3)
   No 1  20190714 Eienskappe uit die lewe van `n Godsman, Dan 6:1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190721 Die vierde man, Dan 3:12-30, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190908 Inleiding tot die boek Daniel, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190915 Daniel se voorneme, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190922 Die veranderde Daniel, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190929 Nebukadnesar se droom, Dan 2:1-49, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20191006 Daniel se droom, Dan 2:26-49, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20191013 Vuuroond en Kompromie, Dan 3:1-30, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20191027 Vuuroond van beproewing, Dan 3:1-25, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20191117 Die werking en ontmoeting van die Here met `n outokraat, Dan4, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20191208 Die Leeukuil, Dan6, Ds Danie van Rensburg
   No 12  20200105 Die vier diere van Daniel, Dan7, Ds Danie van Rensburg
   No 13  20200112 Die vier diere waarvan Daniel gedroom het, Dan7, Ds Danie van Rensburg
   No 14  20200202 Vision van die skaap en die bokram, Dan 8:1-27, Ds Danie van Rensburg
   No 15  20200209 Die Antichris, Dan 11v36-45, Ds Danie van Rensburg
   No 16  20200223 Die lewende hel, Dan 12v1-13, Ds Danie van Rensburg
   No 17  20200301 My Ewige Bestemming, Dan 12v1-13, Ds Danie van Rensburg
1.7 Bethal Reeks Sewe Dodelike Sondes (mp3)
   No 1  20191027 Eerste van Sewe Dodelike Sondes, Spr16, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20191110 Die dodelike sonde van toorn, Jak 1v19, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20191201 Die dodelike sonde van luiheid, Pred 10v18, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20191208 Die dodelike sonde van jaloesie of afguns, Jak 3v13-18, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200105 Verlossing van die dodelike sonde van hebsig, Luk 12v13-21, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200112 Die dodelike sonde van die tong, Jak3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200119 Die dodelike sonde van versuim, Hosea 4v1-19, Ds Danie van Rensburg
1.8 Bethal Reeks Lesse uit Jakobus (mp3)
   No 1  20200126 Van stryd tot oorwinning1, Jak 1v 1-18, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200202 Van stryd tot oorwinning2, Jak 1v 2-12, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200209 Van stryd tot oorwinning3, Jak 1v 2-12, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200223 Waar kom versoekings vandaan, Jak 1v 13-17, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200301 Gebore om heilig te lewe, Jak 1v 13-18, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200308 Hoe ontvang ons die Woord van die Here1, Jak 1v 19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200315 Hoe ontvang ons die Woord van die Here2, Jak 1v 19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20200322 Moenie onderskeid maak nie, Jak 2v1-13, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20200329 Die wereld se kleinste moeilikheidmaker, Jak 3v1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20200405 Oorloe en die stop daarvan, Jak 4v1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20200412 Die wonder en die krag van geduld, Jak 5v7-12, Ds Danie van Rensburg
1.9 Bethal Reeks Tien reels indien jy by n Rooisee kom (mp3)
   No 1  20200308 Die Here beplan my omstandighede, Ex 14 v 1-2, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200315 Eer van die Here in plaas van my gemak, Ex 14 v 3-4, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200322 Herken die vyand maar hou jou oe op die Here, Ex 14 v 5-9, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200329 Gebed by die Rooisee, Ex 14 v 10, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200405 Bly kalm en vol vertroue, Ex 14 v 13-14, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200419 In onsekerheid, die volgende logiese geloofstap, Ex 14 v 1-18, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200419 Herken en aanskou die teenwoordigheid van die Here, Ex 14 v 19-20, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20200426 Vertrou die Here om op sy eie manier te werk, Ex 14 v 21-22, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20200426 Beskou jou huidige krisis as geloofsbouer vir die toekoms, Ex 14 v 30-31, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20200503 Moenie vergeet om die Here te loof nie, Ex 15 v 1-2, Ds Danie van Rensburg
1.10 Bethal Reeks Oorwinning in Jesus (mp3)
   No 1  20200503 Oorwinning in Jesus, Heb 2:14-15 en Kol 2:13-15, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200510 Die krag van die Opstanding, 1Kor 15:1-15, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200510 Die Krag van die Heilige Gees, Rom 8:11-17 en 2Kor 3:17, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200517 Die Krag van die Naam van Jesus, Fil 2:9-11, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200510 Die Krag van die Woord en die Woord se beloftes, 2 Pet 1:19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200510 Die Krag van die Woord en die Woord se beloftes, 2 Pet 1:19-21, Ds Danie van Rensburg

2 Bethal 2019 Algemeen (mp3)
     20190127 Die beperkte Here, Ps78, Ds Danie van Rensburg
     20190414 Die duisternis van Golgota, Mat27:32-56, Ds Danie van Rensburg
     20190419 Dit is Volbring, Joh19:25-30, Ds Danie van Rensburg
     20190505 Waarom Hemelvaart, 1 Hand 1:9, Ds Gert Coetzer
     20190505 Waarom Trump en nie Clinton nie, 1 Kon 16:29-34, Ds Gert Coetzer
     20190512 Habakuk se Oorwinningsgeheim, Hab3, Ds Jurg Prinsloo
     20190512 Die skouspel van Golgota, Luk 23:33-49, Ds Jurg Prinsloo
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens, Ps122, Ds Franscois Viljoen
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens 2, 1Sam1, Ds Franscois Viljoen
     20190609 Redes waarom die Duif geen rusplek vir die holte van Sy voet kan kry nie, Gen8:9, Ds Danie van Rensburg
     20190616 Die Christelike Wedloop, Heb12:1-8, Josef de Witt
     20190616 Die Hand van die Pottebakker, Jer18:1-18, Josef de Witt
     20190630 God kan Homself nie verloen nie, 2Tim2:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20190728 Geen skaamte vir die Evangelie, Rom1:8-17, Ds Johan Cloete
     20190728 Ervaar God se liefde, Joh3:1-21, Ds Johan Cloete
     20190804 Groepe mense in Getsemane, Mat36-46, Ds Danie van Rensburg
     20190811 `n Deur van Hoop, Hos2:14-15, Ds Danie van Rensburg
     20190811 Altyd vir alles, Ef5:6, Ds Danie van Rensburg
     20190818 Christen, Hand11:22-30, Ds Danie van Rensburg
     20190825 Die Skokkende Handeling van `n koning, Jer36:1-24, Ds Danie van Rensburg
     20190825 As die Here jou garsland aan die brand steek, 2Sam14:29-31, Ds Danie van Rensburg
     20190901 Die onnaspeurlike rykdon van Christus, Jer36:1-24, Ds Gerhard Wessels
     20190901 Silvanus, die getroue, Jer36:10-15, Ds Gerhard Wessels,
     20190908 Die held van die garsland, 1Kron:11-14, Ds Danie van Rensburg
     20190922 Die tweede myl, Mat5:41, Ds Danie van Rensburg
     20190929 Drie stadiums in `n mens se lewe, 1Kon13:1-30, Ds Danie van Rensburg
     20191006 Wat die Here God kan doen, 1Kon16:29-1Kon17:1, Ds Danie van Rensburg
     20191013 Bewaak jou hart, Spr4:23, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Jesus ons Paaslam, Ex12:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Kyk na My voete, Luk7:36-50, Ds Danie van Rensburg
     20191103 Ons Hemelse Vader, Mat6:9-13, Ds Gerhard Wessels
     20191103 Die Vaderhart van God, Luk15:11-24, Ds Gerhard Wessels
     20191110 Die Watertenk, Gen22::5, Past.HJ Cronje
     20191110 Die dodelike sonde van toorn, Jak1:19, ds. Danie van Rensburg
     20191201 Hy het uitgegaan in die nag, Joh13:30, past. Nellis van Rensburg
     20191215 Wat weeg jy in God se skaal, Dan 5v27, Ds Gert Coetzer
     20191215 Die Evangelie van Jesus, Mark 10v17, Ds Gert Coetzer
     20191222 Vol vertrekke en lee lewens, Luk 2 v 1-7, Ds Gert Coetzer
     20191222 Jone op die verkeerde skip, Jona 3, Ds Gert Coetzer
     20191229 Bemoediging vir 2020, Neh 9v 8-15, Ds Gert Coetzer
     20191229 Die teenwoordigheid van die Here, Ex33v1-16, Ds Gert Coetzer
     20191231 Wat van die toekoms, Jos3, Ds Danie van Rensburg

3 Bethal 2020 Algemeen (mp3)
     20200119 Die Skaapwagter van die skape, Ps23, Std Fleetwood Grobler
     20200126 Die oorwinning van die Kruis, Heb2, Ds Danie van Rensburg
     20200216 Waarmee sal ek God tegemoet gaan, Miga 6, Ds Jurg Prinsloo
     20200410 Die getuienis van die Kruis, IKor2v1-5, Ds Danie van Rensburg
     20200412 Die verleentheid van die Opstanding, Luk 24 v 1-12, Ds Danie van Rensburg
     20200524 God se roeping tot dienswerk, Ex 3 v 1-22, Ds Nicko Prinsloo

Ebenhaeser
1 Ebenhaeser Reekse (mp3)
1.1 Ebenhaeser Pinkster Reeks 2020 (mp3)
     20200524 0930 Ds Jaap Bornman, Pinkster 1 -Is die dissipels eers weergebore op Pinksterdag,Hand1v1-8
     20200524 1800 Ds Jaap Bornman, Pinkster 2 Die dissipels se lewe voor pinksterdag,Mat 4
     20200525 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 3-Die lewe van die dissipels na Pinksterdag,Hand2v1-14
     20200526 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 4 -Van Herder tot Gasheer,Ps23
     20200527 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 5 -Volle oorgawe,Gen15
1.2 Ebenhaeser Tabernakel Reeks 2020 (mp3)
     20200607 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 1 Die Plan, Ex.25
     20200614 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 2 Die voorhof, Ex 27v1-21
     20200621 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 3 -Die Koperwaskom, Ex 28
     20200628 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 4 Die Tent van Samekoms, Lev23
     20200705 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 5 Die heiligdom, Ex 26
     20200712 0930 Ds.Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 6 Die Goue kandelaar, Ex 25
     20200719 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 7 Die Toonbrode, Ex 25v23
     20200726 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 8 Die Reukaltaar deel 1, Ex 25v23
     20200802 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 9 Die Reukaltaar deel 2, Ex30 v1
     20200809 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 10 Die Voorhangsel, Ex26v31
     20200816 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 11 Die Allerheiligste, Ex 25v10
     20200823 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 12-Die verbondsark, Ex.16
     20200830 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 13 Die wet in die verbondsark, Ex.20
     20200913 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 14 Die Priesterdom, Exodus 28
     20200920 1100 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 15 Die Hoe Priester, Lev. 8
     20200927 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 16 Die Hoe Prietser Deel 2, Lev. 16
     20201004 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 17 Die teenwoordigheid van die Here in my lewe, 1 Sam. 4
     20201011 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 18 Die verskillende offers, Lev. 5
     20201018 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 19 Die Sonde Offer, Lev. 4
     20201025 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 20 Die Spysoffers, Lev. 2
     20201108 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 21 Die Brandoffer, Lev. 1
     20201115 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 22 Die Dankoffer,
     20201122 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 23 Die woonplek van Hom wat woon, 1 Sam. 4
1.3 Ebenhaeser Pinkster Reeks 2021 (mp3)
     20210606 0900 Ds Rudi v Zyl Die Kenmerke van ware Pinkster ervarige Deel 1 Hand 2 v 1-13
     20210606 1800 Ds Rudi v Zyl Die Kenmerke van ware Pinkster ervarige Deel 2 Hand 2 v 4
     20210607 1900 Ds Rudi v Zyl Die Kenmerke van ware Pinkster ervarige Deel 3 Heb 10 v 14
     20210608 1900 Ds Rudi v Zyl Die Kenmerke van ware Pinkster ervarige Deel 4
     20210609 1900 Ds Rudi v Zyl Die Kenmerke van ware Pinkster ervarige Deel 5 Spreuke 4 v 18

2 Ebenhaeser Algemeen 2020 (mp3)
     20200329 0930 Ds Nardus Bornman, Is alles nie tevergeefs nie, Pred12v1-14
     20200329 1800 Ds Nardus Bornman, Dit is Tyd om die Here te vrees, Pred 3v9-14
     20200405 0930 Ds Nardus Bornman, Wie is God in die krisis -deel 1, Luk 9v28-43
     20200405 1800 Ds Nardus Bornman, Wat moet ek doen in n krisis deel 2, 2Kron20v1-30
     20200410 0930 Ds Nardus Bornman, Die Grootste hofsaak in die Geskiedenis, Matt 27v11-23
     20200410 1800 Henk v Wyk, Die pasga- ook vir jou, Jes53
     20200419 0930 Ds Nardus Bornman, Die grootste wedloop, Fil. 3
     20200419 1800 Henk v Wyk, n Openbaring as Jesus staan en klop, Op 3v20
     20200426 0930 Ds Nardus Bornman, Wenke vir die grootste wedloop op aarde, Fil. 3 v 15
     20200503 0930 Ds Nardus Bornman, Gerus en Gereed, 1 Joh 3v13-24
     20200503 1800 Ds Jaap Bornman, Tyd van verskonings is verby, Hand17v29-34
     20200510 1800 Henk v Wyk, Sewe geskenke by wedergeboorte, 2 Pet 1v1-4
     20200517 0930 Ds Nardus Bornman, Die hemel en hoe om daar te kom, Open 21v1 tot 8
     20200517 1800 Ds Jaap Bornman, Die Sinkende skip, Mark 4v 35 tot 41
     20200531 0930 Ds Nardus Bornman, Die doel van alles, 1Tim1v5
     20200531 1800 Henk v Wyk, As iemand gewillig is, Joh 7v17
     20200607 1800 Ds Jaap Bornman, Rolspelers i.v.m die eindbestemming van die mens, Gal 4v1
     20200614 1800 Ds Nardus Bornman, Die Dienskneg deel 1, Mat 12v1-21
     20200621 1800 Ds Nardus Bornman, Die Dienskneg deel 2, Mat 12v14-21
     20200628 1800 Ds Jaap Bornman, Sy persoonlike getuienis, 2 Tim 1v8-14
     20200705 1800 Ds Nardus Bornman, Die onbeskaamde Vriend, Luk 11
     20200712 1800 Ds Jaap Bornman, Dit is ek, Joh 18v1-11
     20200726 1800 Ds Jaap Bornman, Alles reg gedoen MAAR, Mark 10 v17-22
     20200802 1800 Ds Nardus Bornman, Die mens soek, maar God soek ook, Es. 22v24
     20200809 1800 Daniell De Jager, getuienis, Die put van verlorenheid
     20200816 1800 Ds Jaap Bornman, Hoekom was hulle nie in staat nie, Luk 13v22-29
     20200823 1800 Albert Potgieter, getuienis, Gered uit die poorte van die dood
     20200830 1800 Ds Jaap Bornman, Die groot vraag, Heb2v1tot7
     20200906 0930 Ds Rudi van Zyl, Opregtheid, Mat 10v16
     20200913 1800 Ds Nardus Bornman, Stry ek die goeie stryd, 2 Tim 4
     20200920 1800 Ds Nardus Bornman, Die kortstondigheid van die lewe, Heb. 13v14
     20201004 0930 Dewald Moller getuienis, Dewald Moller getuienis,
     20201004 1800 Ds Jaap Bornman, Veranderde lewens getuig daarvan, 2 Kor. 5
     20201011 1800 Ds Nardus Bornman, Die Bloedverbond, 1 Sam 18
     20201018 1800 Ds Nardus Bornman, Hoe word God se werk gebou, Nehemia 3
     20201108 1800 Ds Jaap Bornman, Die vloekende klipgooier, 2 Sam 16
     20201115 1800 Ds Jaap Bornman, Die vier paradys riviere en ek, Genesis 2v8
     20201122 1800 Ds Jaap Bornman, Die ontevrede vrugteboer, Lukas 13
     20201129 0930 Ebenhaeser gemeente, Gemeentelede getuienisse,
     20201206 0930 Ds Nardus Bornman, Die Ontfermer lei saggies, Jesaja 49
     20201213 0930 Ds Jaap Bornman, Is Jy Waarlik Vry, Joh 8
     20201216 0830 Ds Nardus Bornman, Gelofte Diens, Est.9
     20201220 0930 Ds Nardus Bornman, Hoe kom ek in die Hemel, Gal. 6
     20201225 0900 Ds Jaap Bornman, Gebeure Rondom Jesus se Geboorte, Mat. 1
     20201227 0930 Ds Nardus Bornman, As die nag met my praat, Exodus 14
     20210101 0900 Ds Nardus Bornman, Ongeregtigheid & Misleiding, Mat. 24
     20210110 0930 Ds Nardus Bornman, Wat Van Die Bybel Deel 1, 2 Tim 3v16
     20210124 0930 Ds Nardus Bornman, Wat Van Die Bybel Deel 2, Heb 4v12-13
     20210131 0930 Ds Nardus Bornman, Wat Van Die Bybel Deel 3, Heb 4v12-13
     20210207 0930 Ds Nardus Bornman, Wat Van Die Bybel Deel 4, 1 Pet 1v13-25

3 Ebenhaeser Algemeen 2021 (mp3)
     20210207 Ds Jaap Bornman, Die Ongenooide Kuiergas,      Open 3v18-22
     20210214 Ds Jaap Bornman, Wat Is Daar In Jou Hand,      Ex 4v1-5
     20210214 Ds Jaap Bornman Gebrokenheid,      Ps 51 v17
     20210215 Ds Jaap Bornman Gebrokenheid Deel 2,       Ps 22 v1-2, 7, 15, 17-19
     20210216 Ds Jaap Bornman Gebrokenheid Deel 3      1 Joh 2v15
     20210221 Ds Nardus Bornman Die drie geskenke      1Pet 5v10
     20210221 Ds Rudi van Zyl Noodroep vanaf 10111       Rom 10v9-17
     20210228 Ds Jaap Bornman `n Steen des aanstoots       1 Pet 2 v1-7
     20210228 Ds Rudi van Zyl Opspraakwekkende amnestie aan `n veroordeelde Rom 3
     20210314 Ds Nardus Bornman God se stem in die feeste Deel 1 Die Pasga      Lev 23
     20210314 Ds Rudi van Zyl, Onbeskryflik, Onverstaanbaar, Onverdiend,      Joh 3 v16
     20210321 Ds Nardus Bornman Keuse tussen lewe en dood       Deut 30 15-30
     20210328 Ds Nardus Bornman God se stem in die Feeste Deel2, Ongesuurde brode en eerstelinggerf Ex20v15-21
     20210401 Ds Rudi van Zyl Die besette Tuin      Matt 26v36-47
     20210402 Ds Jaap Bornman Die Slawehuis en die Kruis       1Kor 10v1-12
     20210402 Ds Nardus Bornman God se stem in die Feeste deel 3 Lev 23v10-14
     20210402 Cobus Britz Die Grootheid van die Godsaligheid 1 Tim 3v14-16
     20210403 Ds Jaap Bornman Die woestyn en die Kruis Deut 6v10-12
     20210403 Ds Rudi v Zyl Die Besette Graf 1 Kor 15 v 1-4
     20210403 Ben van Vuuren Op die Weg Marks 8v27
     20210404 Ds Jaap Bornman Die Jordaan en die Kruis Jos 3
     20210404 Ds Nardus Bornman Gebrokenheid Jes 57v 15
     20210411 Ds Nardus Bornman Die stem van God in die feeste Deel4 Die Pinkersterfees Lev 23 15-22
     20210411 Ds Nardus Bornman Die Lasdraer Amos 4v12
     20210418 Ds Rudi van Zyl God se begeerte 1 Tim 2 v 3-6
     20210418 Ds Rudi V Zyl Die wereldsisteem Op17
     20210425 Ds Nardus Bornman Die Plek Waar God Verskyn Gen12 v1-7
     20210502 Ds Nardus Bornman Die geheim van babas in die donkerste uur Heb 11 v23
     20210509 Ds Nardus Bornman God se stem in die Feeste Deel 5 Pinksterharmonie Hand 2 vers1-13
     20210509 Dan de Jager Net soos die dae van Noag Mat24 v36-44
     20210513 Ds Jaap Bornman Hemelvaartdiens Hand 1v1 tot 11
     20210516 Ds Jaap Bornman Jesus is verwonderd Luk 1v1 tot 10
     20210516 Ds Jaap Bornman Verskoon my - Jy is verskoon Luk 14v16 tot 24
     20210523 Ds Nardus Bornman As God jou gees opwek Haggai 1
     20210530 Ds Nardus Bornman God se stem in die Feeste Deel 6 Fees van Basuingeklank Ex 23 14-17
     20210530 Ds Nardus Bornman Die Ou Testamentiese verlore seun 2 Kron 33 v1-10
     20210613 Ds Nardus Bornman Die sleutel tot rus in die Heilie Gees 1 Tim 1v5
     20210620 Ds Nardus Bornman God se stem in die feeste Deel 8 Die profetiese stem en die versoendag
     Lev23v26-32
     20210620 Ds Nardus Bornman Die Sleutl tot rus in die Heilige Gees Deel 2 1Joh3v16-24
     20210627 Ds Nardus Bornman God se stem in die feeste Deel 9 Die loofhuttefees Lev23v24-44
     20210627 Ds Jaap Bornman Nege trappe tot in die hemel Rom 1v16 tot 17
     20210705 Ds Nardus Bornman God se stem in die feeste Deel 10 Die Profetiese Stem en die
     Loofhuttefees
     20210711 Ds Rudi v Zyl Hoekom ek eerder by Jesus wil bly 1Joh 6v51,60-69
     20210718 Ds Rudi v Zyl `n Ondenkbare Vooruitsig Daniel 12v3
     20210725 Ds Nardus Bornman Struikelblokke op die pad Jes 57v13-14
     20210801 Ds Rudi v Zyl Die stryd om te vergewe Markus 11 v 25-26
     20210801 Ds Rudi v Zyl Twee spartelende sterwelinge betyds gered, Ps 32
     20210808 Ds Nardus Bornman Die braakland in jou lewe Hos?a 10v12
     20210808 Ds Nardus Bornman Die worstelstryd om jou heupsening Genesis 28 v15-22
     20210815 Ds Nardus Bornman Die geveg vir jou gedagtes Fill 4 v 1-9
     20210815 Ds Rudi v Zyl Die bloed van Jesus, Rom 3 v 25
     20210822 Jaap Bornman Heilig wees Mens wees Ef 4v11-14
     20210822 Cobus Britz Wat u en ek kan bekostig Ef 5v16
     20210906 Ds Jaap Bornman Heilig wees en menswees Deel 3 1 Korintiers 2v14 en Ef 3v1-5
     20210912 Ds Jaap Bornman Heilig wees in my krisis Joh 17 v 15-20
     20210919 Ds Jaap Bornman Heilig wees en toornig wees Rom 12 v 19-20
     20210919 Ds Nardus Bornman Die lied van die verloste Ps 107
     20211017 Ds Nardus Bornman Die sifting van die Menigtes Luk14v25-35
     20211017 Ds Rudi van Zyl Die Regte 1 Thess 1v9-10
     20211017 Rudi van Zyl Die Regte 1 Thess 1v9-10
     20211023 Damestee2021 Marinda de Jager
     20211024 Ds Nardus Bornman Die seengroet Deel 1, 2 Kor 13v11-13
     20211024 Ds Nardus Bornman 1800 Die middernag geroep, Mat 25 v1
     20211031 Ds Nardus Bornman Die Seengroet Deel 2 2 Kor 13v12-13
     20211031 Ds Jaap Bornman, Kan jy nou reeds weet jy gaan Hemel toe 1 Joh 5 v 9-13
     20211107 Vian Storm Sekuriteit in Liefde Mat 24
     20211107 Cobus Britz Houtgerus uitgevang Mat 22 v 1-14
     20211114 Ds Nardus Bornman Die Seengroet Deel 3 Die Christelike voorregte 2 Kor 13v12-13
     20211114 Ds Jaap Bornman Die Mooiste Woorde Joh 3 v14-16

Ellisras
1 Ellisras Reekse (mp3)
1.1 Ellisras Evangelisasie reeks Ds Wimpie van Vuuren (mp3)
     20190825 Die lewe voor redding, Ef 2v1-10, Ds Wimpie van Vuuren
     20190825 Die lewe na redding, Ef 2, Ds Wimpie van Vuuren
     20190826 Kan `n Christen sy saligheid verloor, Joh 10v22, Ds Wimpie van Vuuren
     20190827 Wat gebeur met `n mens na die dood?, Luk 16v19, Ds Wimpie van Vuuren
     20190828 Iemand wat selfmoord pleeg-gaan hy hemel of hel toe, Matt 27:1-10, Ds Wimpie van Vuuren
1.2 Ellisras Reeks oor Openbaring (mp3)
   Nr 1  20190901 Openbaring, Nie n toe boek nie, Op1, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 2  20190901 Efese en Smirna en Pergamus, Op2, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 3  20190908 Die Laaste vier gemeentes, Op2:18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 4  20190908 Die Kerk in die Hemel, Op4, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 5  20190915 Die Boek en die Lam, Op5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 6  20190922 Gered soos deur vuur heen, Gen13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 7  20190922 Die Regterstoel en Bruilof, 2Kor5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 8  20190929 Die eerste ses seels, Op6, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 9  20191006 Die Sewende Seel-Stilte Gebede en Basuine, Op8-9, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 10  20191013 Die Engel en die bitter-soet Boekie, Op10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 11  20191013 Die Tempel en die twee Getuies, Op11, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 12  20191020 En daar het oorlog in die Hemel gekom, Op12, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 13  20191027 Die Laaste Diktator, Op13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 14  20191027 Die twee Oeste, Op14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 15  20191117 Die Sewe Skale, Op15-16, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 16  20200119 En die begin van sy ryk was Babel, Gen10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 17  20200119 Die Einde van Menseregering, Op17-18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 18  20200209 Die wederkoms van Christus, Op19, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 19  20200216 Die duiwel gebind duisend jaar lank, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 20  20200223 Die Resultaat van Christus se koms, Sagaria14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 21  20200301 Die finale oordeel, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 22  20200308 Nuwe Hemele en n Nuwe Aarde, 2Pet3 , Ds Wynand van Niekerk
   Nr 23  20200315 Die Nuwe Jerusalem, Op21 , Ds Wynand van Niekerk

2 Ellisras 2020 Algemeen (mp3)
     20200301 Maar Josua het Ragab die hoer laat lewe, Josua 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200315 Hagar se Ismael, Gen21, Ds Wynand van Niekerk
     20200329 Die krisistyd-gebed, Dan 2:1, Ds Wynand van Niekerk
     20200405 Die Satan se geheime wapen, Ex 8,10, Ds Wynand van Niekerk
     20200405 Die wil van God, Esegiel 18:20-32, Ds Wynand van Niekerk
     20200419 Die Resultaat van Christus se Opstanding, 1Kor15:1-23, Ds Wynand van Niekerk
     20200419 Kleingelowigheid, Genesis12, Ds Wynand van Niekerk
     20200426 Wat is Meditasie, Jesaja26, Ds Wynand van Niekerk
     20200426 Gedissiplineerde meditasie, Psalm 77, Ds Wynand van Niekerk
     20200503 Beloftes van Jesus op die Troon, Joh15:26-16:16, Ds Wynand van Niekerk
     20200503 Nog Beloftes van Jesus op die Troon, Joh14:12-27, Ds WF van Niekerk
     20200510 Jogebed se seun, Ex2v1-10, Ds Wynand van Niekerk
     20200510 Leer by die 144000, Op14v1-5, Ds Wynand van Niekerk
     20200517 Die Geheim van krag, Hand4v1-21, Ds Wynand van Niekerk
     20200517 Die Hemelse Administrateur se liefde, Joh15, Ds Wynand van Niekerk
     20200603 Valse godsdiens, 1Konings12v26-33, Ds Wynand van Niekerk
     20200607 Kom uit by Romeine 8, Rom8v1-17, Ds Wynand van Niekerk
     20200607 Paulus se strewe na Heiligheid, Fil 3v1-15, Ds Wynand van Niekerk
     20200614 Die Krag van die Bloed, Heb9v11-28, Ds Wynand van Niekerk
     20200614 Die Krag van die Woord, Rigters14v5-20, Ds Wynand van Niekerk
     20200621 Die goeie invloed van n vader, Jeremia 35, Ds Wynand van Niekerk
     20200621 Die krag van gebed, Ef3v8-21, Ds Wynand van Niekerk
     20200628 n Gebed om Herlewing vir elke geslag, Psalm12, Ds Wynand van Niekerk
     20200628 Die krag van die Heilige Gees, Romeine15v13-22, Ds Wynand van Niekerk
     20200705 Die Hemelse Leermeester, 1 Korinthiers 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200705 Die krag van n oorgegewe lewe, Romeine 6, Ds Wynand van Niekerk
     20200726 Geweeg deur die Wet en te lig bevind, Daniel 5v22-28, Ds Wynand van Niekerk
     20200726 Die merktekens van n ware gelowige, 1 Thessalonisense 1, Ds Wynand van Niekerk
     20200802 Die gelowige se vrede, Fil 4, Ds Wynand van Niekerk
     20200802 Drie eienskappe van Paulus se bediening, 1Thess 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200809 Die Spreuke 31 vrou, Spreuke 31, Ds Wynand van Niekerk
     20200809 Die lewe na wedergeboorte, Deut 8, Ds Wynand van Niekerk
     20200816 Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my, Psalm 116, Ds Wynand van Niekerk
     20200816 Kyk op na My, Nehemia 1, Ds Wynand van Niekerk
     20200823 Voortreflikheid van die liefde, 1 Kor 13v1-3, Ds Wynand van Niekerk
     20200823 Gehoorsaamheid aan jou roeping, Exodus 4v10-30, Ds Wynand van Niekerk
     20200830 Die deug van liefde, 1Kor13v4-5, Ds Wynand van Niekerk
     20200830 Nog deugde van die liefde, 1Kor13v5tot7, Ds Wynand van Niekerk
     20200920 Farao as tipe van die duiwel, Ex 5, Ds Wynand van Niekerk
     20200920 Die Permanentheid van liefde, 1Kor13v8tot12, Ds Wynand van Niekerk
     20200927 Geloof Hoop Liefde, 1Kor 13, Ds Wynand van Niekerk
     20200927 Jesus ons Josef, Genesis 45v1tot5, Ds Wynand van Niekerk
     20201004 Saul se sonde, 1 Sam18, Ds Wynand van Niekerk
     20201004 Filemon inleiding, Filemon, Ds Wynand van Niekerk
     20201011 Iemand wat vergewe, Filemon v1-7, Ds Wynand van Niekerk
     20201011 Hoe om te vergewe deel 1, Filemon v8,9, Ds Wynand van Niekerk
     20201018 Die lidmaatregister, Neh 11, Ds Wynand van Niekerk
     20201018 Hoe om te vergewe deel 2, Filemon v10-18, Ds Wynand van Niekerk
     20201025 Beweegredes van iemand wat vergewe, Filemon, Ds Wynand van Niekerk
     20201025 Die verloop en effek van die erediens, Neh 8v1-13, Ds Wynand van Niekerk
     20201108 Die werker van God, Neh 3, Ds Wynand van Niekerk
     20201108 Met die hart in die werk, Neh 4, Ds Wynand van Niekerk
     20201115 Die mens se onreinheid, Num9v1-14, Ds Wynand van Niekerk
     20201115 Loof die Here, Neh 9, Ds Wynand van Niekerk
     20201122 Psalms wat oordeel, Psalm 109v4-20, Ds Wynand van Niekerk
     20201122 Wat Christus gedoen het, Ps38v19-23en40, Ds Wynand van Niekerk
     20201129 Josef lewe, Gen45v13 en24-28, Ds Wynand van Niekerk
     20201129 Van donker na lig, Joh9v1-41, Ds Wynand van Niekerk
     20201206 Lesse in die werk van die Here, Esra1v1-7, Ds Wynand van Niekerk
     20201213 Die ware sabbat - Saterdag of Sondag, Gen2v1-3, Ds Wynand van Niekerk
     20201216 Die plegtige belofte, Neh 9v35-Neh10v35, Ds Wynand van Niekerk

George
1 George Reekse (mp3)
1.1 George Gesins Reeks (mp3)
   No 1  (Nie voltooi) 20200227 Die Geweldige aanslag teen die huisgesin van ons tyd, 1 Kor 7v1, Ds C Coertze
   No 5  20200426 Die verhouding tussen my en my kind, Kol 3V20-21, Ds C Coertze
   No 6  20200503 Die verhouding tussen my en my kind, 2 Samuel 18, Ds C Coertze
   No 7  20200510 Moedersdag Die rol van die vrou, 1 Pet 3V1-6, Ds C Coertze
1.2 George Here leer ons bid Reeks (mp3)
   No 1  20200330 Here leer ons bid, Ps 51, Ds C Coertze
   No 2  20200331 Here leer ons bid, Luk 18v7-14, Ds C Coertze
   No 3  20200401 Here leer ons bid, Matt 15v21-28, Ds C Coertze
   No 4  20200403 Here leer ons bid, Joh 17, Ds C Coertze
   No 5  20200404 Here leer ons bid, Hand 1v1-14, Ds C Coertze
   No 6  20200406 Here leer ons bid, Hand 9v1-9, Ds C Coertze
   No 7  20200407 Hoe kry die kind van God oorwinning in en deur gebed, PS 95, Ds C Coertze
   No 8  20200408 Hoe kry die kind van God oorwinning in en deur gebed, Jak 4V1-12, Ds C Coertze
   No 9  20200409 Jesus het die brood geneem en gedank, Luk 22V7-22, Ds C Coertze
   No 10  20200411 Hoe kry n kind van God oorwinning in en deur gebed, Joh 14V19-31, Ds C Coertze
   No 11  20200413 Gebruik jou stil tye wys, Ps 62, Ds C Coertze
   No 12  20200414 Gebedsverhoring, Luk 11V1-4, Ds C Coertze
   No 13  20200415 Om warm te bly bly biddende, Ps 32, Ds C Coertze
   No 14  20200416 Die noodsaaklikheid om met geloof te bid, Matt 11V21-28, Ds C Coertze
   No 15  20200417 Om met God te worstel in gebed, Gen 32V22-32, Ds C Coertze
   No 16  20200418 Waak om nie mismoedig te raak in gebed nie, 1 Kon 19V1-8, Ds C Coertze
   No 17  20200420 Ons grootste behoefte wanneer ons broos is, Heb4V14-16, Ds C Coertze
1.3 George Geestelike Herlewing Reeks (mp3)
   No 1  20200421 Verlang jy na Geestelike Herlewing, 2Kon 22v1-13, Ds C Coertze
   No 2  20200422 Wat beteken Herlewing vir jou, Ps 85V1-14, Ds C Coertze
   No 3  20200423, Ons hart en gebeds houding tov Herlewing Ps 51, Ds C Coertze
   No 4  20200424 Die lewende dooie Kerk, Open 3V1 en 2Kron29 Ds C Coertze
   No 5  20200425 As die dooie Kerk nuwe lewe kry, 2Kron29V15-36 Ds C Coertze
   No 6  20200427 Wanneers Jesus kom lewe gee, Mark 5V1-20 Ds C Coertze

2 George 2020 Algemeen (mp3)
     20200329 Wat behels die Juk van Jesus, Matt 11v25-29, Ds C Coertze
     20200405 Waarheen sal ek vlug in tye van onrus, Psalm 3, Ds C Coertze
     20200405 Die laaste week voor Jesus se Kruisiging, Mark 11v1-11, Ds C Coertze
     20200410 Die Realiteit van die Kruisiging, Mark 15, Ds C Coertze
     20200410 Wat n dag in Jerusalem, Mark 15V42-47, Ds C Coertze
     20200412 Die opstanding van Jesus, Mark 16V1-8, Ds C Coertze
     20200412 Vaste geloof in die opgestane Jesus lei tot groot oorwining, 1 Sam 17, Ds C Coertze
     20200419 Want wie die lewe wil lief en goeie dae wil sien, 1 Pet 3V8-22, Ds C Coertze
     20200419 Het jou geloof jou al volkome kom verander, Gal 2V11-21, Ds C Coertze
     20200426 Ly dan verdrukking soos n goeie krygsman van Jesus, 2 Tim 2V1-13, Ds C Coertze
     20200503 Ly dan verdrukking soos n goeie krygsman van Jesus Deel 2, 2 Tim 2V1-13, Ds C Coertze
     20200510 Laat julle hart nie onsteld word en bang wees nie, Fil 4V1-13, Ds C Coertze
     20200517 Die tyd tussen opstanding en hemelvaart, Matt. 28V1-7, Ds C Coertze
     20200517 Kind van die Here stap jy vanaand nog die geloofs pad met volharding, Heb. 12:1-13, Ds C Coertze
     20200521 Jesus wat van julle opgeneem is, sal weer net so kom, Hand 1V1-11, Ds C Coertze
     20200524 Pinkster 2020 Die feeste van Isreal, Liv 23, Ds W van Vuuren
     20200524 Pinkster 2020 Die rykdom van God,Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200525 Pinkster 2020 Redes waarom die kind van God seeninge ontvang, Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200526 Pinkster 2020 Redes waarom die kind van God seeninge ontvang Deel 2, Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200527 Pinkster 2020 Die vervulling met die Heilige Gees, Ef 5, Ds W van Vuuren
     20200531 Pinkster 2020 Onderbeheer van die Heilige Gees,Hand 4:1-31, Ds C Coertze
     20200531 Pinkster 2020 Onder beheer van die Heilige Gees Deel 2, Ds C Coertze
     20200607 Saaier saai jou saad, Mat 13V1-23, Ds C Coertze
     20200607 Waar le jou fokus, Die beste nou of eendag, Heb 12V1-29, Ds C Coertze
     20200614 Kom skuil by die Rots, Deut 32, Ds C Coertze
     20200614 Watter lewe reflekteer jy in hierdie dag, Rom 8, Ds C Coertze

5 Germiston Algemeen
20120205 - Onvolmaakte mens in diens van `n Volmaakte God - Matt 10 : 1 - 15 (flv)
20120805 - Vader gee my, Vader maak my - Luk 15 : 11 - 24 (flv)
20121202 - Die Korinthiese Katastrofe - 1Kor 12 - 14, Ds William Colling
20130317 - Ek wou, maar julle wou nie - Matt 23 : 37 - 39 (flv)
20131006 - In diens van die Koning - 1 Kron 27 : 25 - 34 (flv)
20131013 - Sodat ons kan sien - Openb 3 : 14 - 22 (flv)
20131103 - Bou op vaste Fondamente - Joh 14 : 6 (flv)
20131103 - Belangrike waarhede - Joh 14 : 6 (flv)
20131222 - Die ware skrifgeleerde - Esra 7 : 1-11 en :27-28, Student Riaan Britz
20131229 - Van navolger tot Voorbeeld - 1 Thes 1 : 1 - 10, Student Riaan Britz
20140126 - Beloftes, Voorsienning en Uitdagings - Jes 42 : 1 - 7, Ds William Colling
20150315 - Die waarde om in `n vallei te wees - Jes 43 : 11,18,19, Anthony Noble
20150329 - Die soen van verraad - Luk 22 : 47 - 53, Ds William Colling
20150412 - Ons roem in die Kruis - Gal l6 : 14, Ds William Colling
20150426 - Wat is die mens? - Heb 2 : 1 - 8, Ds Callie Krige

1 Kagiso Passover Series 2020 (mp3)
   No 1  20200405 The Blood of Jesus Christ, Ex12v1-16, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 2  20200410 The seven word of Jesus at the Cross, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 3  20200412 The significance of Christ`s Resurrection, Matt28v1-15, Rev Hendrick Motsoeneng
2 Kagiso Hebrews Series (mp3)
   No 1  20200503 God`s final revelation in the Son, Hebrews 1v1-4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 2  20200517 The superiority of Jesus Christ, Heb 1v1-4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 3  20200527 Do not neglect this great salvation, Heb 2 v 1 - 4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 4  20200607 The superiority of Christ through the incarnation, Heb 2 v 5 - 9, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 5  20200621 Why was Jesus born in the flesh Heb 2 v 10-13, Rev Hendrick Motsoeneng
3 Kagiso General 2020 (mp3)
     20200419 A Biblical Response to crisis Part1, 2Chron 7v11-14, Rev Hendrick Motsoeneng
     20200426 A Biblical response to crisis Part2, 2 Chron 7v11-15, Rev Hendrick Motsoeneng
     20200614 Fear Not, Luk 12 v 32, Rev Hendrick Motsoeneng

Kempton Park
1 Kempton Park Reekse (mp3)
     20190203 Evangelisasie reeks 1, Mnr Keith Daniel
     20190204 Evangelisasie reeks 2, Mnr Keith Daniel
     20190205 Evangelisasie reeks 3, Mnr Keith Daniel
     20190206 Evangelisasie reeks 4, Mnr Keith Daniel
     20190602 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190603 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190604 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190605 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20200208 Verootmoediging, Ds Willie Olivier en Francois Carr
     20200208 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200209 Verootmoediging, Mnr Roy Daniel
     20200209 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200210 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200211 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200212 Verootmoediging, Ds Johan Botha

2 Kempton Park Bybelskool (mp3)
     20190210 Tabernakel deel 2, Ex 25, Ds Willie Olivier
     20190224 Priesters se klere en goue kalf, Ex 28:1-12, Ds Willie Olivier
     20190303 Die volk en die goue kalf, Ex 32:30-35, Ds Willie Olivier
     20190331 Die Offerhandes, Lev 1:1-5;2:1-3;3:1-5, Ds Willie Olivier
     20190407 Offerhandes deel 2, Lev 4:1-6;5:14-19, Ds Willie Olivier
     20190414 Die priester orde, Lev 8:1-15, Ds Willie Olivier
     20190428 Die Rein en onreinheid, Lev 11-15, Ds Willie Olivier
     20190505 Seremoniele wette, Lev 12:1-8, Ds Willie Olivier
     20190526 Die groot versoendag, Lev 16:1-15, Ds Willie Olivier
     20190825 Die sabbatsjaar en die jubeljaar, Lev 25:1-22, Ds Willie Olivier
     20190901 Die seen en die vloeke van die Here, Lev 26:1-13, Ds Willie Olivier
     20190616 Die lampe, die brode en die lasteraars, Lev 24:1-9, Ds Willie Olivier
     20191027 Elkeen kry sy plek, Num.1:1-16, Ds Willie Olivier
     20191110 Die taak en roeping, Num.3:1-10, Ds Willie Olivier
     20191117 Geestelik voorbereiding vir die trek, Num.5:1-10, Ds Willie Olivier
     20200119 Die volk se finale instruksies, Num.9:15-23, Ds Willie Olivier
     20200126 Die volk murmureer, Num.11:1-10, Ds Willie Olivier
     20200202 Vertraging agv Aaron en Miriam, Num.12:1-16, Ds Willie Olivier
     20200216 Voorsmaak van die beloofde land, Num.13:1-33, Ds Willie Olivier
     20200223 Die volk verwerp Kanaan, Num.14, Ds Willie Olivier
     20200301 Die wette vir die volk, Num.15:1-10, Ds Willie Olivier
     20200308 Ware en valse priesters van God, Num.16:1-15, Ds Willie Olivier
     20200322 Aaron se staf sal bloei, Num.17:1-13, Ds Willie Olivier
     20200405 Voorsiening vir die priesters, Num 18:8-23, Ds Willie Olivier
     20200419 Voorsiening vir die priesters deel 2, Num 18:24-32, Ds Willie Olivier
     20200510 Die Rooi koei, Num 19:13-22, Ds Willie Olivier
     20200517 Neerlaag tot oorwinning, Num 20:1-12, Ds Willie Olivier
     20200607 Neerlaag tot oorwinning deel 2, Num 20:14-21, Ds Willie Olivier
     20200614 Die volk se oorwinning, Num 21:11-22, Ds Willie Olivier
     20200621 God se volk, Num 22:12-22, Ds Willie Olivier
     20200705 Die Here konfronteer Bileam, Num 22:21-41, Ds Willie Olivier
     20200712 Die Bileam seen die Israeliete, Num.23, Ds Willie Olivier
     20200719 Die volk en die afgode van Moab, Num.25, Ds Willie Olivier
     20200726 God berei die volk voor vir oorlog, Num.26:1-15, Ds Willie Olivier
     20200726 God berei die volk voor vir oorlog, Num.26:1-15, Ds Willie Olivier
     20200802 Die hartseer om buite God se wil te wees, Num.32:1-19, Ds Willie Olivier
     20200816 Die finale oordeel, Open. 20, Student Etienne Duvenage
     20200823 Moses se ordrag aan die 2 stamme, Num 32:20-33, Ds Willie Olivier
     20200830 Inleiding tot Deuternomium deel 1, Deut. 1:1-18, Ds Willie Olivier
     20200906 Inleiding tot Deuternomium deel 2, Deut. 1, Ds Willie Olivier
     20200913 Terugblik op die verlede, Deut. 2:1-11, Ds Willie Olivier

3 Kempton Park 2020 Algemeen (mp3)
     20190210 `n Visie om die huis te herstel, Esg 37:1-14, Ds Willie Olivier
     20190224 Om te getuig aan `n verlore wereld, Joh 16:1-3, Ds Willie Olivier
     20190303 Gesonde families, Mal 4:1-6, Ds Willie Olivier
     20190324 `n Lewe van onvoorwaardelike liefde deel 1, Luk 6:27-36, Ds Willie Olivier
     20190331 `n Lewe van onvoorwaardelike liefde deel 2, Luk 6:32-36, Ds Willie Olivier
     20190407 `n Lewe van diens, Gal 6:1-5, Ds Willie Olivier
     20190419 Boodskap van die kruis, 1 Kor 1:17-31, Ds Frik Lombard
     20190421, Jesus het opgestaan, Hy lewe, Matt 27:50-28:10, Ds Frik Lombard
     20190428 Die waarde van vervulde profesiee, Luk 24:13-35, Ds Willie Olivier
     20190430 Begrafnis-Gerty Schoeman, Jak 4:13-35, Ds Willie Olivier
     20190505 Die nood aan verhoudings, 1 Thes 2:1-8, Ds Willie Olivier
     20190512 Werp jou bekommernisse op God, 1 Pet 5:7, Ds Hennie Prinsloo
     20190526 Oproep tot bekering, Open 2:1-7, Ds Willie Olivier
     20190530 Skryf die dinge op wat jy gehoor het, Hand 1 en Open 1, Dries Venter
     20190609 Vrug van die Gees, Gal 5:16-26, Ds Willie Olivier
     20190616 God se vraag aan Elia, 1 Kon 19:1-18, Ds Willie Olivier
     20190630 Om in Jesus te bly, Joh 15:1-10, Ds Willie Olivier
     20190707 Die waarskuwings oor geld, Matt 6:19-24, Ds Willie Olivier
     20190721 Radikale vrygewigheid, 2 Kor 8:1-10, Ds Willie Olivier
     20190811 Die tevergeefse lewe onder die son, Pred 1:1-11, Ds Willie Olivier
     20190818 Die geheim vir `n heilige lewe, 1 Pet. 1:13-25, Ds Willie Olivier
     20190825 Die man aan wie die Here gedink het, Luk 23:33-49, Ds Willie Olivier
     20190901 Die mekaar gemeente, Hand 2:37-47, Ds Willie Olivier
     20190908 Valse bekerings, Hand. 8:1-25, Student Marco Labuschagne
     20190908 Die Here het nooit verander nie, Ex 6:1-12, Student Marco Labuschagne
     20190915 Die ware en valse leraars, 2 Pet 2:1-22, Ds Willie Olivier
     20190915 Hoe om valse leraars te erken, Matt 7:15-20, Ds Willie Olivier
     20191020 Die manier om stryd te hanteer, Gen.50:15-26, Ds Willie Olivier
     20191020 Die reis verhaal, 1Kor.10:1-13, Ds Willie Olivier
     20191027 Saggeus se regging, Luk.19:1-10, Ds Willie Olivier
     20191103 Die nuwe en lewende weg, Hebr.10:19-25, Ds Callie Krige
     20191103, God se begeerte, Esg.33:1-11, Ds Callie Krige
     20191110 Waarom herlewing talm, Jes.64:1-12, Ds Willie Olivier
     20191117 Die waarde van die kruis, 1 Kor.1:17-25, Ds Willie Olivier
     20191124 Waarom die Here vrees, Deut.13:1-4, Ds Willie Olivier
     20191201 Vertrou God opgeag, Hab.3:16-19, Ds Willie Olivier
     20191208 Oproep tot aanbidding, Ps 100:1-5, Ds Willie Olivier
     20191215 Wanneer `n volk bedreig word, 2 Kon.19:1-19, Ds Willie Olivier
     20191229 God se versugting vir sy volk, Ps.81:1-17, Mnr Dries Venter
     20191231, Die openbaring van die kinders van God, Rom.8:18-30, Mnr Dries Venter
     20200119 Die pad na ware verootmoediging, Matt 20:17-28, Ds Willie Olivier
     20200126,Verootmoediging God se voorskrif vir herstel, 2 Kron.7:11-22, Ds Willie Olivier
     20200202 Jesus se missie, Matt.4:12-25, Ds Willie Olivier
     20200216 Waarom vas en bid, Matt.6:5-18, Ds Willie Olivier
     20200223 Die mislukking van die offers, Hebr.10:1-5, Ds Willie Olivier
     20200301 Die wese van blydskap, Fil.4:1-9, Ds Willie Olivier
     20200308 Die brief van blydskap, Fil.1:1-2, Ds Willie Olivier
     20200315 Die elemente van blydskap deel 1, Fil.1:3-8, Ds Willie Olivier
     20200322 Die elemente van blydskap deel 2, Fil.1:3-8 Ds Willie Olivier
     20200329 God beplan die roete van ons lewe, Ex 13, Ds Willie Olivier
     20200330 Is jy op die plek waar God jou wil he, Ex 14, Dr Francois Carr
     20200405 Paulus se gebed, Fil 1:9-11, Ds Willie Olivier
     20200410 Jesus se dors aan die kruis, Joh 19:19-30, Ds Willie Olivier
     20200412 Die getuienis van die opstanding, 1 Kor 15:1-11, Ds Willie Olivier
     20200412 As Christus nie opgestaan het nie, 1 Kor 15:12-19, Ds Willie Olivier
     20200419 Die beginsels van geestelike groei, Fil 1:9-11, Ds Willie Olivier
     20200426 Blydskap ten spyte van probleme, Fil 1:12-14, Ds Willie Olivier
     20200503 Paulus se blydskap, Fil 1:15-18, Ds Willie Olivier
     20200510 Blydskap ten spyte van dood, Fil 1:19-21, Ds Willie Olivier
     20200517 Blydskap ten spyte van die vlees, Fil 1:22-26, Ds Willie Olivier
     20200607 Wandel waardig die evangelie, Fil 1:27-30, Ds Willie Olivier
     20200614 Die motiewe van eensgesindheid, Fil 2:1-2, Ds Willie Olivier
     20200621 Die tekens van geestelike eenheid, Fil 2:1-4, Ds Willie Olivier
     20200628 Hoe om eenheid te behou, Fil 2:1-5, Ds Willie Olivier
     20200705 Model van geestelike eenheid, Fil 2:5-10, Ds Willie Olivier
     20200719 Die verhoging van Christus, Fil 2:9-11, Ds Willie Olivier
     20200726 Filipense reek, Ds Willie Olivier
     20200830 Voorbeeld van geestelike dienaars, Fil 2:17-30, Ds Willie Olivier
     20200908 Die wapenrusting vd kind van God, Ef. 6:10-20, Ds Willie Olivier
     20200913 Epafroditus die geestelike dienaar, Fil 2:25-30, Ds Willie Olivier

1 Middelburg Pinkster 2021 - Ds Gerhard Beukes (mp3)
   1/5 20210516 Die enkel grootste voordeel van Jesus se Hemelvaart (1), Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 1 en 2
   2/5 20210516 Die enkel grootste voordeel van Jesus se Hemelvaart (2), Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 1 en 2
   3/5 20210517 Die Heilige Gees se primêre Taak, Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 3
   4/5 20210518 Die Heilige Gees gee sekerheid, Rom8v1-17 - Notas (pdf) Deel 4
   5/5 20210519 Die Heilige Gees verander my na die beeld van Christus, Psalm 1 - Notas (pdf) Deel 5
2 Middelburg 2021 Algemeen (mp3)
     20210523 Die temlose tong wat doodmaak, Jak 3, Ds Ferdie Devenier
     20210523 Wat Calvinisme leer oor die uitverkiesing, Ef 1, Ds Ferdie Devenier
     20210530 Leef vry van vrees, Psalm 91, Ds Ferdie Devenier
     20210530 Is Calvinisme die evangelie? Hand 17 v 1-12, Ds Ferdie Devenier
     20210808 Skaakmat, Psalm 24:1-10, Oudl. Johann Nel

Nigel
1 Nigel Reekse (mp3)
1.1 Nigel Reeks Die siel (mp3)
     20191027 0900 Die siel diens 1 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191027 1800 Die siel diens 2 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191028 1900 Die siel diens 3 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191029 1900 Die siel diens 4 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191030 1900 Die siel diens 5 van 5 Ds Peet Schoeman
1.2 Nigel Reeks Gebed (mp3)
      20200209 1000 Gebed deel 1 Jes 9 Ds Piet du Toit
      20200209 1800 Gebed deel 2 Jes 6 Ds Piet du Toit
      20200210 1900 Gebed Deel 3 Jes 6 Ds Piet du Toit
      20200211 1900 Gebed Deel 4 Ds Piet du Toit
      20200212 1900 Gebed Deel 5 Ds Piet du Toit
1.3 Nigel Reeks Geloofsbelydenis (mp3)
     20210801 1000 Geloofsbelydenis Deel 1 Rom 10 Ds Flip Pretorius
     20210808 1000 Geloofsbelydenis Deel 2 Rom 10 Ds Flip Pretorius
     20210815 1000 Geloofsbelydenis Deel 3 Matt 9 Ds Flip Pretorius
     20210822 1000 Geloofsbelydenis Deel 4 Jer 10 Ds Flip Pretorius
     20210829 1000 Geloofsbelydenis Deel 5 Jer 10 Ds Flip Pretorius
     202100905 1000 Geloofsbelydenis Deel 6 Heb 2 Ds Flip Pretorius
     202100912 1000 Geloofsbelydenis Deel 7 God se verbond Gen 17 Ds Flip Pretorius
     20211003 1000 Geloofsbelydenis Deel 8 Heb 1 Ds Flip Pretorius
     20211010 1000 Geloofsbelydenis Deel 9 Luk 1 Ds Flip Pretorius
     20211017 1000 Geloofsbelydenis Deel 10 Joh 19 Ds Flip Pretorius
     20211024 1000 Geloofsbelydenis Deel 11 Joh 19 Ds Flip Pretorius
     20211031 1000 Geloofsbelydenis Deel 12 Matt 28 Ds Flip Pretorius

2 Nigel 2017 (mp3)
     20170611 Matt 22 Die Brein, Dr Samie de Jager
     20170618 Don`t worry, Dr Samie de Jager
     20170709 Rom 12 Die Reptiel Brein, Dr Samie de Jager
     20170716 Joh 10 Die Soogdier Brein, Dr Samie de Jager
     20170722 Efes 4 Die Brein, Dr Samie de Jager
     20170723 Matt 22 Die Brein, Dr Samie de Jager

3 Nigel 2018 (mp3)
     20180902 Ex 3 Eindig goed, Ds F Carr
     20181231 Ex 33: 1 - 23 Die teenwoordigheid van die Here, Ds Gert Coetzer

4 Nigel 2019 (mp3)
     20190106 Volg jy God, Dr Samie de Jager
     20190113 Wie is Jesus vir jou, Ds Flip Pretorius
     20190127 Redes vir verootmoediging, Rom 8, Dr Pieter Rousseau
     20190130 Soek Hom, Hos 10, Ds Herman Kriel
     20190224 Heiligmaking, Rom 8, Dr Pieter Rousseau
     20190307 Woorde, Jak 3, Dr Samie de Jager
     20190414 Open 20, Ds Herbie Lyon
     20190419 Luk 23:33-49, Ds Flip Pretorius
     20190421 Die Opstanding, Dr Samie de Jager
     20190428 Luk 23 Drie Kruise, Dr Pieter Rossouw
     20190505 Jos 1 Toegewy aan die Here, Ds Flip Pretorius
     20190512 2 Kron 16, Ds Flip Pretorius
     20190519 Gal 5 Wandel deur die Heilige Gees, Ds Flip Pretorius
     20190526 Hand 2 Wat is Pinkster, Ds Flip Pretorius
     20190530 Matt 28 Impak van Hemelvaart, Dr Samie de Jager
     20190602 1000 Praktiese Pinkster Handelinge 2 Dr Pieter Rousseau
     20190602 1700 Kom uit die begrafplaas van sonde uit Efesiers 2 Ds Herman Kriel
     20190802 1000 Die Heilige Gees Hand 2 Dr Pieter Rousseau
     20190818 0900 Laat God toe om jou te verander Rom 12 Ds Flip Pretorius
     20190901 1800 Jesus blaas oor jou Joh 20: 19 - 22 Ds Francois Carr
     20191013 0900 Groei Efesiers 4 Ds Flip Pretorius

5 Nigel 2020 (mp3)
     20200119 1000 Braak `n Braakland Hos 10 Ds Flip Pretorius
     20200126 1000 Kind van God se roem is die Kruis Gal 6 Ds Callie Krige
     20200126 1800 Loop die wedloop Heb 12 Ds Callie Krige
     20200201 1000 Dit is tyd Hos 10 Ds Flip Pretorius
     20200216 1000 Wie sal Ek stuur Jes 6 Ds Flip Pretorius
     20200607 1000 Verruim julle harte 2 Kor 6 Ds Flip Pretorius
     20200614 1000 Mooi loop Ef 5 Dr Pieter Rousseau
     20200621 1000 Leef nuut 1 Kor 1 Dr Pieter Rousseau
     20200628 1000 Bou jouself op Jud 1 Ds Flip Pretorius
     20200705 1000 Wandel in die Lig 1 Joh 1 Ds Flip Pretorius
     20200712 1000 Volhard Heb 12 Ds Flip Pretorius
     20200719 1000 Onbeperkte Liefde Ef 3 Dr Pieter Rousseau
     20200726 1000 Redelike godsdiens Rom 12 Dr Pieter Rousseau
     20200816 1000 Laat jou weg aan die Here oor Ps 37 Ds Flip Pretorius
     20200823 1000 Genesing van bitterheid Jak 1 Ds Flip Pretorius
     20200830 1000 Gaan in Sy rus in Heb 4 Ds Flip Pretorius
     20200906 1000 Op u vertrou ek Ps 25 Ds Flip Pretorius
     20200913 1000 Julle is `n duidelik brief 2 Kor 3 Ds Flip Pretorius
     20200927 1000 Jesus kom spoedig Matt 25 Ds Flip Pretorius
     20201004 1000 Stuur U Lig Ps 43 Ds Flip Pretorius
     20201004 1000 Stuur U Lig Ps 43 Ds Flip Pretorius
     20201011 1000 Corona virus `n teken van die tyd Matt 24 Ds Gert Coetzer
     20201018 1000 Dinge wat God haat Spr 6 Ds Flip Pretorius
     202010255 1000 Halloween 2 Kor 6 Ds Flip Pretorius
     20201101 1000 My skape luister na My Joh 10 Ds Flip Pretorius
     20201108 1000 My siel smag na die Here Ps 84 Ds Flip Pretorius
     20201115 1000 Soos Christus.... 2 Pet 1 Ds Flip Pretorius

6 Nigel 2021 (mp3)
     20210509 1000 Baie besondere vroue 2 Joh Dr Pieter Rousseau
     20210513 1900 Hemelvaart Joh 16 Dr Pieter Rousseau
     20210516 1000 Die Evangelie Rom 3 Dr Pieter Rousseau
     20210516 1800 Waar dit op aankom ROm 14 Dr Pieter Rousseau
     20210523 1000 Nagmaal Rom 6 Dr Pieter Rousseau
     20210606 1000 Om kind van God te wees 1 Joh 3 Dr Pieter Rousseau

Paarl
1 Paarl Reekse (mp3)
1.1 Paarl Reeks Godsbegrip (mp3)
   No 1/5  Ken JY HOM - Ds Rudi Beukes
   No 2/5  Die Heilige GOD - Ds Rudi Beukes
   No 3/5  Die Getrouheid van GOD - Ds Rudi Beukes
   No 4/5  Die Soewereine GOD - Ds Rudi Beukes
   No 5/5  Die Krag van GOD - Ds Rudi Beukes
1.2 Paarl Reeks Herlewings reeks : 2013 Van Egipte tot Kanaan (mp3)
   No 1/12  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 2/12  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 3/12  20130902 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 4/12  20130903 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 5/12  20130904 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 6/12  20130908 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 7/12  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 8/12  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 9/12  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   No 10/12  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   No 11/12  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 12/12  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
1.3 Paarl Pinkster Reeks : 2014 Lewe in die Heiligdom (mp3)
   No 1/8  Die Poort - Ds Rudi Beukes
   No 2/8  Brandoffer Altaar - Ds Rudi Beukes
   No 3/8  Koper Waskom - Ds Rudi Beukes
   No 4/8  Tafel met die Toon Broode - Ds Rudi Beukes
   No 5/8  Die Goue Kandelaar - Ds Rudi Beukes
   No 6/8  Die Reuk Offer Altaar - Ds Rudi Beukes
   No 7/8  Lewe in die Heiligdom - Ds Rudi Beukes
   No 8/8  Verdere verantwoordelikhede - Ds Rudi Beukes
1.4 Paarl Heart Cry Reeks : 2014 (mp3)
   No 1/5  Julle sal Krag ontvang - Ds Willie McLoud
   No 2/5  Wie mag klim op die berg van die Here - Ds Willie McLoud
   No 3/5  Wat God doen as ons vas - Ds Johan Botha
   No 4/5  Kies vandag hoe naby aan God jy wil wees - Dr Francois Carr
   No 5/5  Gebed vir herlewing - Ds Bill Barkley
1.5 Paarl Reeks Dienste 2014-03 (mp3)
   No 1/5  Dood waar is jou oorwinning - Ds Nardus Bornman
   No 2/5  Die oordeelsdag - Ds Nardus Bornman
   No 3/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 1) - Ds Nardus Bornman
   No 4/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 2) - Ds Nardus Bornman
   No 5/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 3) - Ds Nardus Bornman
1.6 Paarl Reeks Die Vrees in Ons (mp3)
   No 1/3  Vrees en Vreesagtigheid - Ds Rudi Beukes
   No 2/3  Wanneer word Vrees sonde - Ds Rudi Beukes
   No 3/3  Godelike Vrees - Ds Rudi Beukes
1.7 Paarl Reeks Jou alleen tyd met die Here (mp3)
   No 1/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   No 2/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   No 3/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
1.8 Paarl Reeks Tatoos (mp3)
   No 1/2  Onskuldig of Okulties - Deel 1 - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Onskuldig of Okulties - Deel 2 - Ds Rudi Beukes
1.9 Paarl Reeks Slag gate in Hebreers (mp3)
   No 1/10  Gevaarsones 1
   No 2/10  Gevaarsones 2
   No 3/10  Gevaarsones 3
   No 4/10  Gevaarsones 4
   No 5/10  Gevaarsones 5
1.10 Paarl Reeks Die Eerste brief van die Apostel Paulus aan Thessalonicense (mp3)
   No 1/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 2/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 3/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 4/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 6/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 7/7  Die eerste brief aan die Kerk
1.11 Paarl Reeks Wyshede van Spreuke (mp3)
   No 1/20  Spreuke 1 - Twee Roepstemme - Ds Rudi Beukes
   No 2/20  Die waarde van die Woord in my seun se lewe - Ds Rudi Beukes
   No 3/20  Toen Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 1) - Ds Rudi Beukes
   No 4/20  Tien Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 2) - Ds Rudi Beukes
   No 5/20  Aanslag van die vreemde vrou - Ds Rudi Beukes
   No 6/20  Is Tug liefde of lyding - Ds Rudi Beukes
   No 7/20  Die Wysheid van die vroue - Spreuke 14 - Ds Rudi Beukes
   No 8/20  Leiding vir die lui ding - Ds Rudi Beukes
   No 9/20  Die Sielle winner is wys - Ds Rudi Beukes
   No 10/20  Skande in die oestyd - Ds Rudi Beukes
   No 11/20  Die onbewaakte hart - Ds Rudi Beukes
   No 12/20  Vreugde in beproewing - Ds Rudi Beukes
   No 13/20  Die sierlikheid van die grysheid - Ds Rudi Beukes
   No 14/20  Die gevaar van onregverdige wins - Ds Rudi Beukes
   No 15/20  Die Identi Kit van die deugniet - Ds Rudi Beukes
   No 16/20  Suiwer die kamers van die binneste - Ds Rudi Beukes
   No 17/20  Bely, Laat staan en Vind - Ds Rudi Beukes
   No 18/20  Wyn, Jou spotter, Jou slang - Ds Rudi Beukes
   No 19/20  Wyn in die Nuwe Testament - Ds Rudi Beukes
   No 20/20  Mamma ek wil `n vrou he - Ds Rudi Beukes
1.12 Paarl Reeks Rut (mp3)
   No 1/2  Die mens wik en God beskik - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Rut se keuse - Ds Rudi Beukes
1.13 Paarl Reeks Vroue in Moses se lewe (mp3)
   No 1/2  Die vroedvroue - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Jogebed se invloed - Ds Rudi Beukes
1.14 Paarl Reeks Die Woorde van God (mp3)
   No 1  20191020 Die Eerste Woorde van God - Ex20:1-4 - Ds Rudi Beukes
1.15 Paarl Reeks Strikke vir tieners (mp3)
   No 1  20200510 Strikke vir tieners 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200511 Groepsdruk 1, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200512 Groepsdruk 2, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200513 Seksuele Onreinheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200514 Seksuele Onreinheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200515 Bitterheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200516 Bitterheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200517 Verkeerde vriende 1, Ds Rudi Beukes
   No 9  20200518 Verkeerde vriende 2, Ds Rudi Beukes
   No 10  20200519 Poorte 1, Ds Rudi Beukes
   No 11  20200601 Poorte 2, Ds Rudi Beukes
1.16 Paarl Reeks Waarskuwings in Hebreers (mp3)
   No 1  20200415 Hebreers2, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200418 Gevaarsones 3, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200419 Hebreers 4, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200421 Opsetlik sondig, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200422 Vermoeid en verslap, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200423 Wortel van bitterheid, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200424 Geldgierigheid, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200425 Rondgeslinger, Ds Rudi Beukes
1.17 Paarl Reeks Lewens wandel Groeipyne (mp3)
   No 1  20200602 Gehoorsaamheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200603 Gehoorsaamheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200604 Hoe ken ek Sy stem 1, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200605 Hoe ken ek Sy stem 2, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200606 Sy wil, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200607 Om Sy wil te ken, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200608 Sy wil, my wil, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200610 Hoe lees ek die Bybel, Ds Rudi Beukes
   No 9  20200611 Hoe lees ek die Woord, Ds Rudi Beukes
   No 10  20200612 Tip of tinde 1, Ds Rudi Beukes
   No 11  20200616 Tip of tinde 2, Ds Rudi Beukes
   No 12  20200617 Tip of tinde 3, Ds Rudi Beukes
   No 13  20200618 Versoekings 1, Ds Rudi Beukes
   No 14  20200619 Versoekings 2, Ds Rudi Beukes
   No 15  20200620 Versoekings 3, Ds Rudi Beukes
   No 16  20200621 Versoekings 4, Ds Rudi Beukes
   No 17  20200622 Hoe hanteer ek beproewings 1, Ds Rudi Beukes
   No 18  20200623 Hoe hanteer ek beproewings 2, Ds Rudi Beukes
   No 19  20200624 Hoe hanteer ek beproewings 3, Ds Rudi Beukes
   No 20  20200625 Die deug van lydsaamheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 21  20200626 Die deug van lydsaamheid 2, Ds Rudi Beukes
1.18 Paarl Reeks Alleen tyd met Jesus (mp3)
   No 1  20200627 Alleentyd met Jesus 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200628 Alleentyd met Jesus 2, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200628 Alleentyd met Jesus 3, Ds Rudi Beukes
1.19 Paarl Reeks Krone uit Kronieke (mp3)
   No 1  20200408 Krone uit Kronieke - Adam, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200426 Krone uit Kronieke - Inleiding 1, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200427 Krone uit Kronieke - Inleiding 2, Ds Rudi Beukes

2 Paarl Voorlesing
2.1 Paarl Reeks Jannie en Sannie (mp3)
   No 1  Jannie en Sannie 01, Ds Rudi Beukes
   No 2  Jannie en Sannie 02, Ds Rudi Beukes
   No 3  Jannie en Sannie 03, Ds Rudi Beukes
   No 4  Jannie en Sannie 04, Ds Rudi Beukes
   No 5  Jannie en Sannie 05, Ds Rudi Beukes
   No 6  Jannie en Sannie 06, Ds Rudi Beukes
   No 7  Jannie en Sannie 07, Ds Rudi Beukes
   No 8  Jannie en Sannie 08, Ds Rudi Beukes
   No 10  Vuurige Kole 01, Ds Rudi Beukes
   No 11  Vuurige Kole 02, Ds Rudi Beukes
   No 12  Vuurige Kole 03, Ds Rudi Beukes
   No 13  Vuurige Kole 04, Ds Rudi Beukes
   No 14  Vuurige Kole 05, Ds Rudi Beukes
   No 15  Vuurige Kole 06, Ds Rudi Beukes
   No 16  Vuurige Kole 07, die Hamer en die rots, Ds Rudi Beukes
   No 17  Vuurige Kole 08, Ds Rudi Beukes
   No 21  Jannie en Sannie Buks staan tereg 02, Ds Rudi Beukes
   No 22  Jannie en Sannie Buks voor die Hof 03 Voor die Regbank, Ds Rudi Beukes
   No 23  Jannie en Sannie Buks voor die Hof 04 Voor die Regbank, Ds Rudi Beukes
2.2 Paarl Reeks Pelgrim se reis na die ewigheid (mp3)
   No 1  Pelgrim se reis na die ewigheid 01, Ds Rudi Beukes
   No 2  Pelgrim se reis na die ewigheid 02, Ds Rudi Beukes
   No 3  Pelgrim se reis na die ewigheid 03, Ds Rudi Beukes
   No 4  Pelgrim se reis na die ewigheid 04, Ds Rudi Beukes
   No 5  Pelgrim se reis na die ewigheid 05, Ds Rudi Beukes
   No 6  Pelgrim se reis na die ewigheid 06, Ds Rudi Beukes
   No 7  Pelgrim se reis na die ewigheid 07, Ds Rudi Beukes
   No 8  Pelgrim se reis na die ewigheid 08, Ds Rudi Beukes
   No 9  Pelgrim se reis na die ewigheid 09, Ds Rudi Beukes
   No 10  Pelgrim se reis na die ewigheid 10, Ds Rudi Beukes
   No 11  Pelgrim se reis na die ewigheid 11, Ds Rudi Beukes
   No 12  Pelgrim se reis na die ewigheid 12, Ds Rudi Beukes
   No 13  Pelgrim se reis na die ewigheid 13, Ds Rudi Beukes
   No 14  Pelgrim se reis na die ewigheid 14, Ds Rudi Beukes
   No 15  Pelgrim se reis na die ewigheid 15, Ds Rudi Beukes
   No 16  Pelgrim se reis na die ewigheid 16, Ds Rudi Beukes
   No 17  Pelgrim se reis na die ewigheid 17, Ds Rudi Beukes
   No 18  Pelgrim se reis na die ewigheid 18, Ds Rudi Beukes
   No 19  Pelgrim se reis na die ewigheid 19, Ds Rudi Beukes
   No 20  Pelgrim se reis na die ewigheid 20, Ds Rudi Beukes
   No 21  Pelgrim se reis na die ewigheid 21, Ds Rudi Beukes
2.10 Bybelstudie - Johannes (mp3)
     20191020 Joh3v3-7 Die onkundige Leeraar, Ds Rudi Beukes

3 Paarl 2020/2021 Algemeen
     20200202 Corona virus - n Dodelike toestand - Hoe raak dit jou, Matt24v1-14, Ds Rudi Beukes
     20200209 Die Woord as jou Geestelike Spyse, Joh 6v32-40 & 48-59, Ds Rudi Beukes
     20210704 2Tim4v1-8, Om die geloof te behou, Ds Rudi Beukes
     20210718 In die dag van benoudheid, Ps50v1-23, Ds Rudi Beukes
     20210724 Die dag van benoudheid bring soeke na God, Amos5v1-83, Ds Rudi Beukes
     20210808 Alleenheid is nie goed nie, Gen2v18-25, Ds Rudi Beukes
     20210815 Alleenheiden en Eensamheid in n Geestelike perspektief, Luk5v12-16s, Ds Rudi Beukes
     20210912 Die rol wat jou oog speel in die alledaagse lewe, Luk11v33-36, DsRudiBeukes
     20210919 Die onregverdige regter en die weduwee Luk18v1-8 DsRudiBeukes
     20211010 Hand5, Het jy gehoor wat by die kerk gebeur het, Ds Rudi Beukes
     20211031 Jona1v1-3 en 3v1-10, n Tweede kans wat God bied, Ds Rudi Beukes
     20211205 Jos23, Afskeids-groet, Ds Rudi Beukes

1 Port Elizabeth Wes Reekse (mp3)
1.1 Jesus Christus (mp3)
    Groei van die mens geworde God - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 1/6: Die Versoeking van Jesus 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/6: Die Versoeking van Jesus 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/6: Die Versoeking van Jesus 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/6: Die Versoeking van Jesus 04 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 5/6: Die Versoeking van Jesus 05 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 6/6: Die Versoeking van Jesus 06 - Ds Frikkie Smit
1.2 Hoe om iemand lief te he (mp3)
   Reeks 1 1/4: Hoe om iemand lief te he 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/4: Hoe om iemand lief te he 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/4: Hoe om iemand lief te he 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/4: Hoe om iemand lief te he 04 - Ds Frikkie Smit
1.3 Die tien gebooie (mp3)
   3/10: 20181223 - Die derde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Smit

2 Port Elizabeth Wes Algemeen 2008 tot 2018 (mp3)
    Maria leer haar Baba ken - Ds Frikkie Smit
    Maniere waarop God werk - Ds Frikkie Smit
    God gebruik gewone mense - Ds Frikkie Smit
    Anna die profetes - Ds Frikkie Smit
    Waarom vier evangelies - Ds Frikkie Smit
    Die Vrug van die Hart - Ds Frikkie Smit
    Die Belangrikste vraag ooit - Ds Frikkie Smit
    Die vrug van ware bekering - Ds Frikkie Smit
    Die Fondasie van jou Lewe - Ds Frikkie Smit
    Hoe om te oordeel - Ds Frikkie Smit
    20180819 God is Regverdig - Ps145 - Ds Frikkie Smit

3 Port Elizabeth Wes Algemeen 2019 (mp3)
    20190714 1000 Die enigste Naam wat kan red, Hand 4v1-12, Frikkie Smit
    20190721 1815 Gesamentlike Aanbidding Heb10v25 Ds Frikkie Smit
    20190728 1000 Die regte reaksie op vervolging, Hand4v23-31, Frikkie Smit
    20190728 1830 Persoonlike aanbidding, Rom.12v1-8, Frikkie Smit
    20190804 1000 Sonde in die kerk, Hand 4v32-5v11, Frikkie Smit
    20190804 1815 Gees, 2Kor 9v6-15, Frikkie Smit
    20190825 1000 Die effek van die evangelie op die wereld, Hand 5v12-16, Ds Frikkie Smit
    20190901 1000 Die onstuitbare Evangelie, Hand 5v17-42, Frikkie Smit
    20190908 1000 n Dodelike aanslag teen die Kerk, Hand 6v1-7, Ds Frikkie Smit
    20190922 1830 ,Volharding, Jakobus 1v1-18, Ds Frikkie Smit
    20190929 1830 ,New Age, Op21v1-9, Ds Brian Greeff
    20191013 1000 Stefanus se preek, Hand 7v17-29, Ds Frikkie Smit
    20191027 1815 Hoe om -n slegte humeur te oorwin Ef4 Marnu van Niekerk
    20191103 1000 Stefanus se preek-Slot Hand 7v44-53 Ds Frikkie Smit
    20191110 1000 Die Trooster wat is - Die Heilige Gees Joh 14v12-21 en 25-29 Marno van Niekerk
    20191110 1815 N Volk as werktuig van God Rig 6v1-24 Marno van Niekerk
    20191124 1000 Die eerste Christelike martelaar, Hand 7v54-8v3, Frikkie Smit
    20191124 1815 Ester 5v1-9 Ester 5 Ds Frikkie
    20191201 1000 Geestelike krag kan nie gekoop word nie, Hand 8v4 Ds Frikkie Smit
    20191208 1000 Bekering begin by die Kerk, Op 2v1-7; 3v14-22, Frikkie Smit
    20191208 1830 ESTER, Ester 5v10 - 6v12, Frikkie Smit
    20191215 1000 Goddelike afsprake, Hand8v25-40, Frikkie Smit
    20191216 1000 Geloftedag 2019, Rig 16v4-31, Frikkie Smit
    20191222 1000,Wat Saulus gesien het Hand 9v1-19, Frikkie Smit
    20191124 1000 Die Ongelooflike Kind van Kersfees,Frikkie Smit
    20191231 1900 Oujaars diens, Frikkie Smit

3 Port Elizabeth Wes Algemeen 2020 (mp3)
    20200105 1000, Sal ek vir die Here n huis bou op aarde, ARP Liebenberg
    20200112 1000 ,Jes.40v27-31, Ds Brian Greeff
    20200112 1815,Die Sewe Geeste van God, Openbaring 4 en 5, Arp Liebenberg
    20200119 1000,Vorderingsverslag vd kerk ds Frikkie, DS Frikkie Smit
    20200119 1815, Ester, Ds Frikkie Smit
    20200126 1000,Genesing lei tot evangelisasie, Hand9v32 - 43, DS Frikkie Smit
    20200126 1815,Ester,Ester 8v3-17, Ds Frikkie Smit

1 Phalaborwa Reekse (mp3)
1.1 Die Heilige Gees (mp3)
   Reeks 1/3: 20170606 Die Heilige Gees as die een wat beklee - Kol 3 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 2/3: 20170607 Die Heilige Gees as water - Joh 7 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 3/3: 20170608 Die Heilige Gees as reên - Joêl 2:18 - Ds Frikkie Lombard
     20171101 Die Hilige Gees gee aan die kind van God - Joh 14 :12-26 - Ds Frikkie Lombard
1.2 Persoonlike verhouding met die Lewende God (mp3)
     20170618 Die drie soorte dissipels - Mat 26 - Ds Frik Lombard
     20170702 Die 3voudige verhouding van die kinders van die Here - Joh 15:1-19 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/5: 20170730 Soek God se Koningskap in jou lewe - Matt 6:19-34 - Ds Brain Greef
   Reeks 2/5: 20170730 Persoonlike getuienis - Joh 1:11-13 - Ds Brain Greef
   Reeks 3/5: 20170731 God red sondaars - 1Tim 1:1-20 - Ds Brain Greef
   Reeks 4/5: 20170801 Die mees belangrikste vraag - Hand 16:9-40 - Ds Brain Greef
   Reeks 5/5: 20170802 Die Belangrikste teks in die werêld - Joh 3:1-21 - Ds Brain Greef
     20171015 Leef `n Lewe wat die moeite werd is - 2Kon 13 - Ds Frikkie Lombard
1.3 Goddelike Geneesing (mp3)
     20170716 Siekte en Goddelike geneesing - Jes 53:1-6 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/5: 20170827 Die wil van God - 1Thes 5:12-28 - Ds Frik Lombard
   Reeks 2/5: 20170827 Goddelike geneesing feite - Ex 15:22-27 en Jes 53:1-8 - Ds Frik Lombard
   Reeks 3/5: 20170828 Redes hoekom sekeres nie genesing ontvang nie - Mark 6:1-6 - Ds Frik Lombard
   Reeks 4/5: 20170829 Krag van geloof - Mark 9:14-29 en Mark 5:24-34 en Matt 15:21-28 - Ds Frik Lombard
   Reeks 5/5: 20170830 Siekte, `n seën of straf, Wenke vir siekes - Luk 13:10-17 - Ds Frik Lombard
1.4 Die 10 Gebooie (mp3)
   Reeks Begin: 20170723 Die 10 gebooie - Ex 20:1-26 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/10: 20170806 Die eerste gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 2/10: 20170813 Die tweede gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 3/10: 20170820 Die derde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 4/10: 20170917 Die vierde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 5/10: 20180114 Die vyfde gebod (Die gebod met n belofte) - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 6/10: 20171001 Die sesde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 7/10: 20171008 Die sewende gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 8/10: 20171015 Die agtste gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 9/10: 20171105 Die negende gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 10/10: 20171126 Die 10de gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
1.5 Spesiale Geleenthede (mp3)
     20170205 (Verootmoediging) Die verlore verootmoediging - Matt 28 - Ds Frikkie Lombard
     20170507 Die Pasga - Mark 14 en Eks 12 - Ds Frikkie Lombard
     20170625 Josua as `n tipe van NA die vervulling met die Heilige Gees - Jos 1:1-18 - Ds Frikkie Lombard
     20171029 Die Nagmaal Tafel die plek om God te vertrou - Luk 28 - Ds Frikkie Lombard

2 Phalaborwa Algemeen 2016 (mp3)
     20161204 Invloedryke christene - Mat5 - Ds Frikkie Lombard
     20161211 Die silwer trompette - Num 10:1 - Ds Frikkie Lombard
     20161216 Gelofte diens - Jer 33:16 - Ds Frikkie Lombard
     20161218 Blydskap in die Here - Luk 2:26 - Ds Frikkie Lombard
     20161225 Die wat Jesus soek - Luk 2:8 - Ds Frikkie Lombard
     20161231 Mense soos Hur - Eks 17:8 - Ds Frikkie Lombard

3 Phalaborwa 2017 (mp3)
3.1 Phalaborwa Bidure 2017 (mp3)
     20170111 (Biduur) - Ps111 - Ds Frikkie Lombard
     20170118 Biduur - Rom 8:31 - Ds Frikkie Lombard
     20170125 God wat nie kan lieg nie (Biduur)- Tit 1:2-4 - Ds Frikkie Lombard
     20170201 Visie van God (Biduur) - Jes 6:1-8 - Johan Coetzee
     20170301 Die Skepper Here se rusdag (Biduur) - Gen 2 - Ds Frikkie Lombard
     20170322 Om te waak (Biduur) - Eff 6:14 - Ds Frikkie Lombard
     20170405 Wees nie bevrees nie (Biduur) - Jes 41:8-20 - Ouderling Johan Coetzee
     20170419 Wat is gelowige gebed (Biduur) - 1Kon 18:41-46 - Ds Frikkie Lombard
     20170426 `n Voorbidder - Kol 1:1-14 - Ds Frikkie Lombard
     20170517 Jesus voel innig jammer (Biduur) - Matt 9:35-38 - Ds Frikkie Lombard
     20170524 Beskrywing van groei in die Here (Biduur) - Eseg 47:1-13 - Ds Frikkie Lombard
     20170712 My wese om God se wil te lewe (Biduur) - Joh 4:31-42 - Ds Frikkie Lombard
     20170719 Bly in My en Ek in julle (die Ware Wynstok) (Biduur) - Joh 15:1-8 - Oud Johan Coetzee
     20170726 Getuienis van Job (Biduur) - Job 1:1-22 - Ds Frikkie Lombard
     20171011 (Biduur) - Jos 20 - Ds Frikkie Lombard
     20171018 (Biduur) - Joh16 - 2Kon 13 - Ds Frikkie Lombard
     20171025 (Biduur) - 2Kon 12 - Ds Frikk Lombard Senior
     20171108 (Biduur) - Mark 1 - Ds Frikkie Lombard
     20171115 (Biduur) - Ps 62 - Ds Frikkie Lombard
     20171129 (Biduur) - Gen 12 - Ds Frikkie Lombard
     20171220 (Biduur) - Luk 1:26-38 - Ds Frikkie Lombard
     20171227 (Biduur) - 1Joh 5:13-15 - Ds Frikkie Lombard

3.2 Phalaborwa Algemeen 2017 (mp3)
     20170101 Nog n dag saam met die paddas - Eks 8:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170108 Maak my lewend - Ps119 - Ds Frikkie Lombard
     20170108 Hoe om die lewende God te vertrou - Ps115 - Ds Frikkie Lombard
     20170115 Die bloed van Jesus - 1Pet 1:13 - Ds Frikkie Lombard
     20170122 Die lewe is Jesus - 1 Joh 1 - Ds Frikkie Lombard
     20170215 Stryd in die kind van die Here se lewe - Luk 22:39 - Ds Frikkie Lombard
     20170219 Waarom die skaap `n herder nodig het - Ps 23 - Ds Frikkie Lombard
     20170222 Kan God uit die gaos wat daar is, orde kom skep? - Gen 1:1 - Ds Frikkie Lombard
     20170226 Kind van die Here wat op die verkeerde plek is - 1 Kon 19 - Ds Frikkie Lombard
     20170305 Teenkanting teen gehoorsaamheid - Eks 4 en 5 - Ds Frikkie Lombard
     20170319 Moses se verskonings - Eks 3 en 4 - Ds Frikkie Lombard
     20170423 Die skat van Vrede - 2Thes 3:10-18 - Ds Frikkie Lombard
     20170514 Kan die Here ons van skande vergewe - Joh 8 - Ds Frikkie Lombard
     20170521 Die goeie en ook die slegte van God aanneem (Getuienis) - Job 2:10 - Ds Frikkie Lombard, Mev Lorina Lombard
     20170611 Bemoediging vir die kind van die Here as die wêreld teen jou is - Gen 37:1-14 - Ds Frikkie Lombard
     20170618 Hy moet meer word (Kinderdiens) - Joh 3:30 - Ds Frikkie Lombard
     20170702 Die soekende Herder - Luk 15:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170716 Die model gemeente - Hand 9:20-31 - Ds Frikkie Lombard
     20170723 Jesus is die deur - Joh 10:1-21 - Ds Frikkie Lombard
     20170806 Die getuienis van die vyand - Luk 4:33-44 - Ds Frikkie Lombard
     20170813 Moeë voortvlugtige - Gen 28:6-22 - Ds Frikkie Lombard
     20170820 Kan `n jong gerede staande bly - Ex 2:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170906 Onthhou hoe God my tot hier gebring het en bou voort daarop (Biduur) - Deut 4:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170917 Die Here kan enige iemand verander - 2Kor 5 - Ds Frikkie Lombard
     20170924 Kies of u verlos wil word - Num 21 - Ds Frikkie Lombard
     20171022 Die deur wat gesluit word - Luk 13 - Ds Frikk Lombard Senior
     20171105 Die Krag wat die ontvang het wat die Ewige lewe gekry het - Mat 19 - Ds Frikkie Lombard
     20171112 In Volle Vrede Bewaar - Jes 26:3 - Ds Frikkie Lombard
     20171119 Gebed by oorgawe - Matt 4, Luk 22 - Ds Frikkie Lombard
     20171216 Die rede vir gelofte dag - Jes 40 - Ds Frikkie Lombard
     20171217 Hoe om te beheer dit wat jou beheer - Matt 11 - Ds Frikkie Lombard
     20171224 Die nag van Jesus se geboorte - Luk 2 - Ds Frikkie Lombard
     20171225 God se geskenk en die Duiwel se geskenk - Mat 2:1-17 - Ds Frik Lombard Snr
     20171231 Ek, weet wie Ek is, is - Eks 3 - Ds Frikkie Lombard

4 Phalaborwa 2018 (mp3)
4.1 Phalaborwa Verootmoediging 2018 (mp3)
   Reeks 2/5:  20180218 Godelike tug uit Liefde (1) - Heb 12:1-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 3/5:  20180219 Godelike tug uit Liefde (2) - Heb 12:1-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 4/5:  20180220 Die voordele van Godelike tug uit Liefde - Heb 12:3-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 5/5:  20180221 `n Dringende oproep tot waaksaamheid - 1Thes 5:11 - Ds Hendrik Van Rensburg

4.2 Phalaborwa Bidure 2018 (mp3)
     20180103 (Biduur) - Jes 55:1, Openb 3:18 - Ds Frikkie Lombard
     20180110 (Biduur) - Fil 1 - Johan Coetzee
     20180117 (Biduur) - Spr 2 - Ds Frikkie Lombard
     20180124 (Biduur) - Matt 9 - Ds Frikkie Lombard
     20180131 (Biduur) - Matt 21 - Ds Frikkie Lombard
     20180207 (Biduur) - Ef 3 - Ds Frikkie Lombard
     20180228 (Biduur) - Esra 3 - Ds Frikkie Lombard
     20180314 (Biduur) - 2 Tim 3 - Ds Frikkie Lombard
     201804018 (Biduur) - Hand 5 - Ds Frikkie Lombard
     20180425 (Biduur) - 1Kor 10:14 - Ds Frikkie Lombard
     20180502 (Biduur) - Jos 10:7 Num 14:36 - Ds Frikkie Lombard
     20180509 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180606 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180613 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180711 (Biduur) - Oud Johan Coetzee
     20180801 (Biduur) - 2Sam2 - Ds Frikkie Lombard

4.3 Phalaborwa Algemeen 2018 (mp3)
     20180107 Josef as `n tipe van Jesus se handeling met ons - Gen 42 - Ds Frikkie Lombard
     20180121 Die eienskappe van die koningkrykskinders - Matt 5 - Ds Frikkie Lombard
     20180204 Aan My behoort al die mag - Matt 28 - Ds Frikkie Lombard
     20180211 Die kind van die Here en goeie werke - Joh 14 - Ds Frikkie Lombard
     20180225 Die Deur van die Tabernakel - Eks 27 - Ds Frikkie Lombard
     20180304 Die dak van die tabernakel - Eks 26 - Ds Frikkie Lombard
     20180422 Hoe die HERE sy dissiepels-kinders voorberei het vir Pinkster - Mark 16:9 - Ds Frikkie Lombard
     20180429 Die brief van elke kind van die Here - Open 2en3 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks Pinkster 3/5:  20180521 Die bediening van die Heilige Gees - 2Kor 3 - Dr Andre Bester
     20180610 Wat sê die Bybel oor selfmoord - Mat11 - Ds Frikkie Lombard
     20180617 Gaan in hierdie krag van jou - Rig6 - Ds Frikkie Lombard
     20180807 (Biduur) - 1Sam1 - Ds Frik Lombard
     20180815 (Biduur) - 1Kor16 - Ds Frik Lombard
     20180829 (Biduur) - Mark1v9-13 - Ds Frik Lombard

Pretoria-Noord
1.1 Pretoria-Noord Pinkster 2008 (mp3)
   1/5:  Die Kerk: ´n Skepping van die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)
   2/5:  Die Kerk sonder die Heilige Gees se Krag (Deel 01) - (Deel 02)
   3/5:  Die Heilige Gees maak ´n verskil in die Kerk (Deel 01) - (Deel 02)
   4/5:  ´n Kerk sonder die Heilige Gees is in NOOD (Deel 01) - (Deel 02)
   5/5:  Die Kerk se oorgawe aan die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)
1.2 Pretoria-Noord Pinkster 2010 (mp3)
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 01) - Hand 1: 1 tot 14
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 02)
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 01) - Jes 58 : 1 tot 11
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 02)
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 01) - Hos 10 : 1 tot 4 en 12
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 01) - Neh 1 : 4 tot 11
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 01) - Est 4 : 1 tot 17
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
1.3 Pretoria-Noord Pinksters 2019 (mp3)
   1/5   20190609 Gees oortuig van sonde, Efes 2:1-5, 1Joh 16:4-15, Ex 3:6-10, Ds Andries Venter
   2/5   20190610 Die Gees v God regenereer,- Exodus 14, Ds Andries Venter
   3/5   20190610 Vervulling met die Heilige Gees, Joshua 3, Ds Andries Venter
   4/5   20190611 Volle en ewige tevredenheid, Exodus 15:22-27, Ds Andries Venter
   5/5   20190612 Die Heilige Gees het gekom om oor te neem - Joshua 4:19 tot 5:1 - Ds Andries Venter
1.4 Pretoria-Noord Wederkoms van Christus dienste 2010 (mp3)
     1. Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 01) - 2 Pet 1 : 19 - 21
         Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 02) - (Deel 03)
     2. Die tekens van die Tye (Deel 01) - Matt 24 : 1 - 3
         Die tekens van die Tye (Deel 02) - (Deel 03)
         Die tekens van die Tye (Deel 04)
     3. Die herstel van die volk Israel (Deel 01) - Luk 21 : 20 - 33
         Die herstel van die volk Israel (Deel 02) - (Deel 03)
     4. Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 01) - Esg 38 : 1 - 9
         Die Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 02) - (Deel 03)
     5. Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 01) - 1 Thes 4 : 13 - 18
         Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 02) - (Deel 03)
     6. Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 01) - Openb 22 : 7 + 12 + 20
         Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 02) - (Deel 03)
         Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 04)
     7. Die opmars van die AnitChris (Deel 01) - 1 Joh 2 : 18
         Die opmars van die AnitChris (Deel 02) - (Deel 03)
         Die opmars van die AnitChris (Deel 04)
     8. Die Groot verdrukking (Deel 01) - Openb 6 : 1 - 17
         Die Groot verdrukking (Deel 02) - (Deel 03)
     9. Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 01) - Openb 16 + 19
         Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 02) - (Deel 03)
1.5 Pretoria-Noord `n Mens na God se hart 2017 (mp3)
   1/12:   20171105 Hoe God mense kies, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   2/12:   20171119 Hoe God konings ontwikkel, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   3/12:   20171119 Hoe om reuse in jou lewe te konfronteer, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   4/12:   20171126 Hoe lyk `n reus oorwinnaar, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   5/12:   20171126 Vriendskap tussen Jonatan en Dawid, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   6/12:   20171210 Ware sukses, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   7/12:   20171210 As God die mat uit ruk, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   8/12:   20171217 Groter na die grot, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   9/12:   20171217 Wanneer slim mense dwase besluite neem, 1Sam27 - Ds Wimpie Snyders
   10/12: 20171231 Die hart van n soeker, 2Sam6 - Ds Wimpie Snyders
   12/12: 20180107 Die einde van die pad, 1Kron 29 - Ds Wimpie Snyders
1.6 Pretoria-Noord Goddelike genesing 2019 (mp3)
   1/5:  20190915 Goddelike Genesing feite 1v5 - Exodus 15vers22tot27 - Ds Frik Lombard
   2/5:  20190915 Wat is die wil van God 2v5 - 1Thes15vers12tot28 - Ds Frik Lombard
   3/5:  20190916 Waarom ontvang sommige mense nie genesing nie en waarom word sommige siek - Mark6:1tot6 - Ds Frik Lombard
   4/5:  20190917 Die krag van geloof 4v5 - Mark 9vers14tot29 en 5vers21tot43 - Ds Frik Lombard
   5/5:  20190918 Siekte n seen of n vloek 5v5 - Lukas 13vers10tot17 - Ds Frik Lombard
1.7 Pretoria-Noord Nardus Bornman Evangelie reeks 2020 (mp3)
   1/5   20200216 Dood waar is jou oorwining, Kor15 : 51 - 58, Nardus Bornman
   2/5   20200119 Die dag as die boeke oop gemaak word, Open 20, Nardus Bornman
   3/5   20200120 Oorvloedige lewe, Joh 10 : 10, Nardus Bornman
   4/5   2020012021 Van dubbel hart na n rein hart, Rom 12, Nardus Bornman
   5/5   2020012022 Word vervul met die Heilige Gees, Hand 1 : 1 - 9 , Nardus Bornman

2 Pretoria-Noord 2006-2008
2.1 Pretoria-Noord Jesus se droom vir jou en my 2006
    Jesus se droom vir jou en my, elke dag (Deel 01) - Kol 3 : 1 tot 11
    Jesus se droom vir jou en my, elke dag (Deel 02)
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 01) - Spr 18 : 1 tot 10
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 02)
     Kaleb die kneg van die Here - Num 13 : 30 tot 33, Num 14 : 1 tot 10 en Num 14 : 20 tot 30
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 01) - Joh 6 : 1 to 15
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 02)
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 01) - Ps 19 : 1 tot 15
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 02)
2.2 Pretoria-Noord Algemeen 2007 (mp3)
     Om te leef wat jy is (Deel 01) - Mat 5 : 13 tot 20
     Om te leef wat jy is (Deel 02)
     Teruggevalendheid (Deel 01) - Deut 4 : 23 tot 31
     Teruggevalendheid (Deel 02)
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 01) - 2 Sam 24 : 1 tot 25
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 02)
     Dit is genoeg! (Deel 01) - 1 Pet 4 : 1 tot 5
     Dit is genoeg! (Deel 02)
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 01) - Spr 12 : 1 tot 12
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 02)
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 01) - 2 Kor 13 : 1 tot 13
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 02)
2.3 Pretoria-Noord Algemeen 2007 (flash video)
     Ter wille van Sy naam (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die Here, my alles (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Redes vir Verootmoediging (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die blindes (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Vyf Kwaliteite van ´n konflikdoder (Kyk op-Web) - (Laai-af)
2.4 Pretoria-Noord Algemeen 2008 (mp3)
     Bekering vandag (Deel 01) - Luk 16 : 19 tot 31
     Bekering vandag (Deel 02)
     Uitwerking van ´n verkeerde prioriteit - Mat 6 : 19 tot 34

3. Pretoria-Noord Algemeen 2017 (mp3)
     20170709 Behoefte met `n geloofsverwagting - 2Kon 4:1-7 - Francois du Toit
     20171224 Wat het jy gekry - Rom 8 - Ds Wimpie Snyders

4. Pretoria-Noord Algemeen 2018 (mp3)
     20180506 oe die mens probleme hanteer - Ps 55 - Ds AJ Venter

5. Pretoria-Noord Algemeen 2019 (mp3)
     20190317 Geestelike vorming in die gesin - Ps 78v1tot8 - Ds W van Vuuren
     20190317 Vervulling met die Heilige Gees - Ef 5v1tot21 - Ds W van Vuuren
     20190331 Skerp jou kinders in - Deut 6 - Ds A Venter
     20190414 Wandel in Reinheid en Heiligheid - Efes4v17tot32 - Ds A Venter
     20190414 Beginsels van Reinheid en Heiligheid - Efes4v17tot32 - Ds A Venter
     20190419 Die kontrast by die kruis- Mark 16v1tot18 - Ds A Venter
     20190421 Wanneer die skadu s verdwyn - Mark 16v1tot18 - Ds A Venter
     20190428 Dit moet jy weet - Jak 1v19tot22 - Sdt Daniel Snyders
     20190428 Die vrug verraai die wortel - Luk 6v43tot45 - Sdt Daniel Snyders
     20190616 Die krag van die Heilige Gees - 1Sam16 - Sdt Heinrich van de Berg
     20190616 Staan Saam - Joh 17 - Sdt Heinrich van de Berg
     20190804 Ons Pelgrimsreis - Num 33 : 1 - 18 - Ds Andreis Venter
     20190804 Ons Pelgrimsreis 2v2 - Num 33 :1 - 18 - Ds Andreis Venter
     20190811 Rebellie teen God se stem 1v6 - Jona 1 - Ds Andreis Venter
     20190811 Jona is nie meer n seen nie 2v6 - Jona 1 - Ds Andreis Venter
     20190818 n Nuwe begin 3v6 - Jona 2 - Ds Andreis Venter
     20190818 Wonders in Jona se beroeping 4v6 - Jona 2 - Ds Andreis Venter
     20190825 Die wonder van n onbekende ontwaking 5v6 - Jona 3 - Ds Andries Venter
     20190825 Wonders in Jona se Roeping 6v6 - Jona 4 - Ds Andreis Venter
     20191027 Getroos om ander te troos - 2 Kor1vers1tot11 - Ds Johan Botha
     20191103 Die tong n lewensboom - Spreuke 15vers1tot12 - Ds Andreis Venter
     20191103 Valsheid in die tong is verbreking in die Gees - Spreuke 15vers1tot12 - Ds Andreis Venter
     20191201 Afvaligheid by n kind van God Ex 32vers1tot14 - Sdt Francois du Toit

6. Pretoria-Noord Algemeen 2020/21 (mp3)
     20200223 Geroep vir dienswerk - Johannes 21 - Ds Andries Venter
     20200514 My verhouding met die Heilige Gees - Matt 12:9 - 21 - Ds Andries Venter
     20200514 Die geloof in my - 1 Pet1v 3 - 12 - Ds Andries Venter
     20200621 Pappa ons het jou nodig - Spreuke 1:1-19 - Ds Andries Venter
     20200628 Bybelse profesie. Waarom al die gebeure. - Matt 12:1 - 14 - Ds Andries Venter
     20200920 Rigting aanduiding- leiding en oorwinning. - 2Sam 5vers17tot25 - Ds Andries Venter
     20200920 Toets die hart. - Hand4vers32tot16 - Ds Andries Venter
     20200927 Die gevaar daarvan om terug te val. - Spreuke 14v1tot6 - Ds Frik Lombard
     20200927 Afdraende pad na sonde. - Lukas 15 - Ds Frik Lombard
     20201011 Die begeerlikhede van die wereld. - 1Joh 23vers17 - Sdt Gerhard Kruger
     20201011 Die rower aan die kruis. - Luk 23v33tot49 - Sdt Etienne Duvenhage
     20211212 Matt5v1-4en6 - WT Ridgard (AEB)
     20211212 Matt5v5,7-16 - WT Ridgard (AEB)

Rustenburg
1 Rustenburg Reekse (mp3)
1.1 Rustenburg Reeks Pinkster 2018 - Gebed (mp3)
   Reeks1/5  20180513 Pinksterdiens - Om te bid is nie maklik nie - Ds Gerhard de Wet
   Reeks2/5  20180513 Pinksterdiens - God wil jou gebede verhoor - Ds Gerhard de Wet
   Reeks3/5  20180514 Pinksterdiens - Betekenisvolle gebed - Ds Gerhard de Wet
   Reeks4/5  20180515 Pinksterdiens - Ds Gerhard de Wet
   Reeks5/5  20180516 Pinksterdiens - Ds Gerhard de Wet - Deel 1 - Deel 2
1.2 Rustenburg Reeks Die 3 manne en 1 vrou wat `n "smile" op God se gesig gesit het (mp3)
   Reeks1/4  20180909 Dawid, Man na God se hart - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks2/4  20180916 Daniel, die man wat reg geleef het - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks3/4  20180923 Simeon, die man wat bekend was in sy stad - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks4/4  20180923 Anna, die steunpilaar - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2

2 Rustenburg Algemeen 2018 (mp3)
     20180204 God roep Leiers - 1Tim 3:1-14 - Ds Martin Smith
     20180218 Die ryk man en Lasarus - Luk 16:19-31 - Ds Martin Smith
     20180225 Die doop en redding - Mat 3:13-17 - Ds Martin Smith
     20180304 Syne is die Heiligheid - Rom 11:33-36 - Ds Martin Smith
     20180311 Gebed en sang - Psalm 147 - Prof Wentzel Coetzer
     20180318 Wanneer God stil is - Psalm 22 - Ds Nico Prinsloo
     20180325 God is met jou - Mat 28:16-20 - Ds Martin Smith getuienis
     20180408 Die volmaakte liefde - 1 Joh 4 : 7 - 21 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20180429 Christus die Hoepriester - Heb 4:14-16 - Ds Martin Smith
     20180506 Let op die lelie - Mat 6:27 - Ds Johan Cloete
     20180510 Hemelvaartdiens - Ds Martin Smith
     20180520 Bedroef nie die Heilige Gees nie - Efes 4 : 17 - 32 - Ds Martin Smith
     20180527 Loof die Here - Psalm 103 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20180603 Jou persoonlike wapen van massavernietiging - Jakobus 3 - Ds Nico Prinsloo
     20180610 Hoe kan ons as christene vir andere tot seen wees - Romeine 15 : 1 - 7 - Ds Martin Smith
     20180617 My lewe van my jeug af - Handelinge 26 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20181014 4 Padverleggings oppad na die Ewigheid - Heb 12 v 14 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20181021 Bergtop van beproewing - Genesis 22 - Ds Barry Fourie - Deel 1 - Deel 2
     20181028 Hoe behoort elke Christen sy huis te bestuur - Kol 3 v 18- Ds Martin Smith

3 Rustenburg Algemeen 2019 (mp3)
     20190120 Jesus in herinnering by die nagmaal - Lukas 22 : 15 - 20 - Ds Johan Cloete
     20190210 Gaan in die krag wat God gee - Rigters 6 : 1 - 16 - Ds Jan Keyser
     20190217 Wie God vir ons is - Exodus 14 : 1 - 14 - Ds Jan Keyser
     20190331 My kind vir die Here - Genesis 22 - Ds Johan Cloete
     20190414 Kinderdiens - Laat jou liggie skyn - Student Francois du Toit
     20190421 Voorregte en verantwoordelikhede van die Kruis - Mar 16 : 1 - 20 - Prop Loedolff vd Merwe - Deel 1 - Deel 2
     20190428 Begerige Harte - Handelinge 17 : 1 - 15 - Ds SP Lourens
     20190505 Volhardende bouers - Neh 6 : 1 - 19 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190505 Dinge waarvan God nie weet nie (Deel 1) - Psalm 139- Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190512 Dinge waarvan God nie weet nie (Deel 2) - Joh 16 : 28 - 33 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190519 Die hartoorplanting - Esegiel 36 : 18-28 - Ds SP Lourens
     20190721 Die mantel op jou skouers - 1 Kon 19 : 19 - 21 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190721 Die duiwel se beste preek - Gen 3 : 1-6 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190728 n Nadoodse ervaring - Luk 16 : 19-31 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190728 Die oordeelsdag - Open 20 : 11 - 15 - Ds SP Lourens
     20190804 Besprinkel of onderdompel - Mat 3 : 11-17 - Ds SP Lourens
     20190811 Hoe praat God met ons - 1 Sam 3 : 1-11 - Ds SP Lourens
     20190811 Watter afrikaanse Bybelvertaling is die beste en waarom - Psalm 119 : 105 - 112 - Ds SP Lourens
     20190818 Een van die onderwerpe waaroor Jesus die meeste gepreek het - Mal 3 : 6 - 12 - Ds SP Lourens
     20190818 Kan mens dood of lewe spreek - Ds SP Lourens
     20190825 Wat gebeur met mense wat selfmoord pleeg - Ds SP Lourens
     20190901 Werkers wat nooit moeg word nie - Ds SP Lourens
     20190908 Die gebalanseerde christen - Kol 3 : 12 - 17 - Ds SP Lourens
     20190922 Die ongeredde kerkganger - Ds SP Lourens
     20190929 Lee Kanne - Ds SP Lourens
     20191006 Die 2de genadewerk - Rom 7 : 13 - 26 - Ds SP Lourens
     20191006 Bewaar jou hart meer as alles - Spr 4 - Ds Jakes Jacobs
     20191013 Uitverkiesing - Mat 22 : 1 - 14 - Ds SP Lourens
     20191020 Vlug 417 - 1 Thes 4 : 17 - Ds SP Lourens
     20191027 Van goed na sleg - 1 Sam 2 : 12 - 31 - Ds SP Lourens
     20191103 Passievolle ondersteuners - Rom 12 : 1 - 8 - Ds SP Lourens
     20191103 Jehovah-Jireh (die Here sal voorsien) - Gen 22 : 1 - 18 - Ds SP Lourens
     20191110 n Goeie soldaat - 2 Tim 2 : 1 - 13 - Ds SP Lourens
     20191110 Jehovah-Nissi (die Here is my banier) - Eks 17 : 8 - 16 - Ds SP Lourens
     20191117 Die regterstoel van Christus - 2 Kor 5 : 1 - 10 - Ds SP Lourens
     20191124 Gedagtes by die ete - 1 Kor 11 : 17 - 34 - Ds SP Lourens
     20191124 Jehovah-Qadash (Ek is die Here wat julle heilig) - Lev 20 : 1 - 8 en 22 - 26 - Ds SP Lourens
     20191201 Die deler is so goed soos die steler - Obadja - Ds SP Lourens

4 Rustenburg Algemeen 2020 (mp3)
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 1 - Inleiding - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 2 - Hoofstuk 1 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 3 - Hoofstuk 2 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 4 - Hoofstuk 3 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 5 - Hoofstuk 4 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 6 - Hoofstuk 5 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 7 - Hoofstuk 6 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 8 - Hoofstuk 7 - Ds SP Lourens
     20200105 Die man wat kon sing - 2 Sam 22 : 1 - 30 - Ds SP Lourens
     20200101 Biduur - Openbaringreeks - 9 - Hoofstuk 8 - Ds SP Lourens
     20200112 Die monster agter jou tande - Jak 3 : 1 - 12 - Ds SP Lourens
     20200112 Die Here is vrede - Rig 6 : 11 - 24 - Ds SP Lourens
     20200119 Die belangrikste wagwoord ooit - Rig 12 : 1 - 7 - Ds SP Lourens
     20200119 Jehovah Rapha - Die Here wat jou gesond maak - Eks 15 : 22 - 27 - Ds SP Lourens
     20200126 1 van 5 - Verootmoedigingsreeks - Spr 1 : 1 - 33 - Ds SP Lourens
     20200126 2 van 5 - Verootmoedigingsreeks - Spr 14 : 26 - 35 - Ds SP Lourens
     20200127 3 van 5 - Verootmoedigingsreeks - Leiding in Geestelike groei - Ds SP Lourens
     20200128 4 van 5 - Verootmoedigingsreeks - Die wandel in heiligmaking - 1 Pet 1 : 13 - 25 - Ds SP Lourens
     20200129 5 van 5 - Verootmoedigingsreeks - Die oneindige rykdomme - Psalm 128 - Ds SP Lourens
     20200202 Gunsgenote van God - Psalm 86 - Ds Martin Smith
     20200209 Die gekruisigde Lam - Jes 53 : 1 - 12 - Ds SP Lourens
     20200209 Jehovah Sabaoth - Die Here van die leerskare - Jos 5 : 10 - 15 - Ds SP Lourens
     20200216 Soek die Here gedurig - 2 Kron 26 : 5 - Ds Hennie Prinsloo
     20200216 Braak vir julle n braakland - Jer 4 : 3 - Ds Hennie Prinsloo
     20200223 Triomf in tragedie - Psalm 119 : 49 - 56 - Ds SP Lourens
     20200223 Jehovah Tsidkenu - Jer 23 : 1 - 8 - Ds SP Lourens
     20200301 Die onvrugbare vyeboom - Luk 13 : 6 - Pierre Louw
     20200301 Smeekgebed om herstel - Psal 80 - Pierre Louw
     20200308 Die dodelikste virus - Ds SP Lourens
     20200308 El Shaddai - Gen 17 : 1 - 19 - Ds SP Lourens
     20200315 Die Evangelie trein - Josef de Witt
     20200315 El Olam - Die ewige God - Gen 21 : 22 - 34 - Ds SP Lourens
     20200322 n Lewensveranderende gebed - Esra 9 : 1 - 10 - Ds SP Lourens
     20200322 El Gibhor - Die sterke Krygsman - Ds SP Lourens
     20200329 In winde van beproewinge - Mat 14 : 22 - 36 - 56 - Ds SP Lourens
     20200329 God is - Exodus 3 : 1 - 14 - Ds SP Lourens
     20200405 Voldoende voorsiening - Fil 4 : 10 - 23 - Ds SP Lourens
     20200405 Die aankomende aangrypende storme - 1 Thes 4 : 13 tot 5 : 3 - Ds SP Lourens
     20200410 Dawid by die kruis van Jesus - Psalm 22 - Ds SP Lourens
     20200412 Jesus oorwin die dood - Mat 28 : 1 - 20 - Ds SP Lourens
     20200412 Die ongelowige Thomas - Joh 20 : 19 - 31 - Ds SP Lourens
^ Na Bo ^