Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Boodskappe (mp3)
Toewyding aan die lewende God tydens Erediens tye

20.2.1 Hedendaags Aktueel
     60 sekondes na die dood ! !
     Groot Gebod, Groot Woord of Groot Leuen
     Die Kruis van Jesus - 1Kor 1 : 17 tot 31
     Wat is ´n Christen
     Wag ´n onaangename verrassing na die dood - Matt 7 : 13 en 14
     Dawid se bepeinsing oor die grote God - Ps 139 : 1 tot 24
     Hoe hanteer ek as kind van God, Moedeloosheid - 1 Sam 30 : 1 tot 33
     Jy beweeg my byna om ‘n Christen te word - Hand 26 1 tot 32
     Waarskuwings tekens vir die ewige duisternis (Deel 01) - Joh 13 : 21 tot 30
     Waarskuwings tekens vir die ewige duisternis (Deel 02)
     Die hoë koste om teen Jesus te kies (Deel 01) - Joh 1 : 1 tot 14
     Die hoë koste om teen Jesus te kies (Deel 02)
     Moet die donkie drie keer seerkry voor jy leer? (Deel 01) - Num 22 : 21 tot 33
     Moet die donkie drie keer seerkry voor jy leer? (Deel 02)
     Besprinkeling met die bloed van Jesus (Deel 01) - 1 Pet 1 : 1 tot 12
     Besprinkeling met die bloed van Jesus (Deel 02)
     Korrekte hantering van `n krisis (Deel 01) - Jes 26 : 1 tot 21
     Korrekte hantering van `n krisis (Deel 02)
     Die Bybelse perspektief oor Homoseksualiteit (Deel 02)
     Die Toestand van DROOGTE (Deel 01) - Jer 14 : 1 tot 22
     Die Toestand van DROOGTE (Deel 02)
     1. Voorbereiding van die bruid (Deel 01) - Luk 12 : 35 tot 48
         Voorbereiding van die bruid (Deel 02)
     2. Voorbereiding van die Bruidegom (Deel 01) - Joh 14 : 1 tot 14
         Voorbereiding van die Bruidegom (Deel 02)
     Puinsitter of Muurbouer (Deel 01) - Neh 2 : 11 tot 29
     Puinsitter of Muurbouer (Deel 02)
     Die plek van God se Woord in jou lewe. (Deel 01) - Deut 6 : 1 tot 9
     Die plek van God se Woord in jou lewe. (Deel 02)
     1. Trappe na die hel - Rebelsheid (Deel 01) - Eff 6 : 1 tot 4
         Trappe na die hel - Rebelsheid (Deel 02)
     2. Trappe na die hel - Groepsdruk (Deel 01) - Spr 13 : 20
         Trappe na die hel - Groepsdruk (Deel 02)
     3. Trappe na die hel - Rekenaarspeletjies (Deel 01) - Eff 6 : 10 tot 13
         Trappe na die hel - Rekenaarspeletjies (Deel 02)
     4. Trappe na die hel - Dwelms 1 (Deel 01) - Gen 9 : 18 tot 29
         Trappe na die hel - Dwelms 1 (Deel 02)
     5. Trappe na die hel - Dwelms 2 (Deel 01) - Gen 9 : 18 tot 29
         Trappe na die hel - Dwelms 2 (Deel 02) - (Deel 03)
     6. Trappe na die hel - Popmusiek en Rock (Deel 01) - Eseg 28 : 13 tot 17
         Trappe na die hel - Popmusiek en Rock (Deel 02)

20.2.2 Hedendaags Gebed
     Gebed om middernag! (Deel 01) - Hand 16 : 16 tot 25
     Gebed om middernag! (Deel 02)
     Die uitdaging van die verskillende aspekte van gebed (Deel 01) - 1 Tim 2 : 1 tot 8
     Die uitdaging van die verskillende aspekte van gebed (Deel 02)
     Effektiewe gebed - Jak 5 : 7 tot 20

20.2.3 Hedendaags Goddelike Genesing (Sien ook Goue Oues)
     Jesus is die groot Geneesheer - Matt 8 : 5 tot 13
     Goddelike Genesing (Deel 01) - Eks 15 : 22 tot 27
     Goddelike Genesing (Deel 02)

20.2.7 Hedendaags Algemeen
     Maak die volk lewend (Deel 01) - Ps 85 : 1 tot 14
     Maak die volk lewend (Deel 02)
     Onuitwisbare indruk op Jesus (Deel 01) - Mark 14 : 3 tot 9
     Onuitwisbare indruk op Jesus (Deel 02)
     Die kaptein en sy skip - Jona 1 : 1 tot 10
     Die verlamdeman se vriende (Deel 01) - Mark 2 : 1 tot 12
     Die verlamdeman se vriende (Deel 02)
     4 Plekke, 4 Ondervindings - Gal 1 : 11 tot 24
     Pad van die lewe en die dood - Jer 21 : 1 tot 9
     5 Ernstige waarskuwings - Joh 8 : 12 tot 36
     Het hul die HG ontvang toe jul gelowig geword het (Deel 01) - Hand 19 : 1 tot 6
     Het hul die HG ontvang toe jul gelowig geword het (Deel 02)
     Vas jy waarlik terwille van My? (Deel 01) - Sag 7 : 1 tot 5
     Vas jy waarlik terwille van My? (Deel 02)
     Die Lam van God (Deel 01) - Joh 1 : 15 tot 34
     Die Lam van God (Deel 02)
     Vol van die genade van God (Deel 01) - Joh 1 : 1 tot 23
     Vol van die genade van God (Deel 02)
     Die twee bome in ons lewe (Deel 1) - Gen 2 : 4 tot 25
     Die twee bome in ons lewe (Deel 2)
     Vrymaking van die vloek van die sonde (Deel 01) - Gen 3 : 1 tot 24
     Vrymaking van die vloek van die sonde (Deel 02)
     Nag van ewige duisternis (Deel 01) - Joh 13 : 21 tot 30
     Nag van ewige duisternis (Deel 02)
     Die wedergeboorte merk (Deel 01) - 1 Joh 3 : 1 tot 24
     Die wedergeboorte merk (Deel 02)
     God se belofte vir my en vir jou (Deel 01) - Matt 11 : 25 tot 30
     God se belofte vir my en vir jou (Deel 02)
     `n Verleentheid vir jou, `n Geleentheid vir God (Deel 01) - Fill 1 : 3 tot 14
     `n Verleentheid vir jou, `n Geleentheid vir God (Deel 02)
     Daar sal net een teken gegee word (Deel 01) - Luk 11 : 29 tot 32
     Daar sal net een teken gegee word (Deel 02)
     Die man wat met sy roeping gedobbel het! (Deel 01) - Rig 16 : 18 tot 25
     Die man wat met sy roeping gedobbel het! (Deel 02)
     Die ontmoeting by die fontein - Gen 16 : 1 tot 16
     Volle geloofs sekerheid (Deel 01) - Joh 10 : 22 tot 42
     Volle geloofs sekerheid (Deel 02)
     Die Finale eksamen (Deel 01) - 1 Joh 5 : 1 tot 7
     Die Finale eksamen (Deel 02)
     Volhard in swaarkry (Deel 01) - Volhard in swaarkry (Deel 02)
     Wandel met God (Deel 01 van 03) - (Deel 02 van 03)
     Wandel met God (Deel 03 van 03)
     Brand jy, of buig jy? (Deel 01) - Dan 3 : 1 tot 5, 14 tot 19
     Brand jy, of buig jy? (Deel 02)
     Jesus, ons Paaslam! (Deel 01) - Eks 12 : 1 tot 13
     Jesus, ons Paaslam! (Deel 02)
     Wanneer God se toorn verkeerd stuur (Deel 01) - Jes 30 : 27 tot 33
     Wanneer God se toorn verkeerd stuur (Deel 02)
     Wie kan woon by `n verterende vuur? (Deel 01) - Jes 33 : 13 tot 24
     Wie kan woon by `n verterende vuur? (Deel 02)
     Waar hemel en aarde mekaar ontmoet (Deel 01) - Hand 11 : 19 tot 30
     Waar hemel en aarde mekaar ontmoet (Deel 02)
     Die Meester is hier en Hy roep jou (Deel 01) - Joh 11 : 19 tot 44
     Die Meester is hier en Hy roep jou (Deel 02)
     Verlossing van sonde (Deel 01) - Mat 1 : 18 tot 25
     Verlossing van sonde (Deel 02)
     Redes vir allerhande beproewings (Deel01) - Jak 1 : 1 tot 5
     Redes vir allerhande beproewings (Deel02)
     Verbly julle in die Here (Deel01) - Fil 4 : 1 tot 23
     Verbly julle in die Here (Deel02)
     Die Here, my alles - Hand 17 : 24 tot 34
     Wat ek het, gee ek julle - Hand 3 : 1 tot 13
     Die Glorie van God (Deel 01) - Eks 33 : 1 tot 33
     Die Glorie van God (Deel 02)
     Prys vir sonde (Deel 01) - Joh 3 : 14 tot 17
     Prys vir sonde (Deel 02)
     As jy dan nie wil nie (Deel 01) - Mat 23 : 25 tot 39
     As jy dan nie wil nie (Deel 02)
     Juig voor die Here - Ps 100 : 1 tot 5
     God se bevel om die land inteneem - Jos 1 : 1 tot 9
     Titanic (Deel 01) - Hand 27 : 1 tot 25
     Titanic (Deel 02)
     Halleluja liedere (Deel 01) - Eff 5 : 18 tot 20 en Kol 3 : 16 tot 17
     Halleluja liedere (Deel 02)
     Skep in my n reinhart o God (Deel 01) - Matt 15:1tot20
     Skep in my n rein hart o God (Deel 02)
     20170402 Geestelike Gemeente - 1Thes 1:1-10 - Ds Flip Pretorius
     20170430 Nuwe Moraliteit - Rom 12:1-3 - Dr Samie de Jager
     20170507 Elke keuse het `n gevolg - Deut 30:15-20 - Dr Samie de Jager
     20170521 Die Christelike lewe - Rom 8:12-30 - Ds Flip Pretorius
     20170521 Kreatiwiteit - Gen 41:38-44 - Dr Samie de Jager
     20170528 Laat die Gees jou lei - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170603 Vervulling - Gal 5:16-26 - Ds Flip Pretorius
     20170611 Petrus se preek - Hand 2:14-36 - Ds Flip Pretorius
     20170709 `n Metgesel van Jesus - Hand 4:1-14 - Ds Wim Smith
     20170805 Die gevaar van spanning - Matt 6 - Dr Samie de Jager
     20170813 Spanning - Gen 6 - Dr Samie de Jager
     20170820 Groei - Heb 5:5-14 - Dr Samie de Jager