Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port_Elizabeth_Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Lewe van Goddelike Genesing

Goddelike Genesing Ds Gerrie van Dalen
     Goddelike Genesing (Deel 01) - Eks 15 : 22 tot 27
     Goddelike Genesing (Deel 02)

Goddelike Genesing Ds Johan Botha
     Is jy skepties teenoor Goddelike Genesing, Luk 5 v 17, Ds J Botha
     Persoonlike Getuienis van Goddelike Genesing Gal 6 v 1, Ds J Botha
     Soek na die wil van God vir Goddelike, Luk 8 v 40, Ds J Botha
     Die Krag van God tot Goddelike Genesing, Luk 5 v 17, Ds J Botha
     Kyk na Jesus se hande en sy, Joh 20 v 19, Ds J Botha

Goddelike Genesing Ds Rudi Beukes
     Hoe kan ek my gesondheid behou? Genesing 4/5 (Deel 01) - 3 Joh 1 : 1 tot 8
     Hoe kan ek my gesondheid behou? Genesing 4/5 (Deel 02)

Genesing van die ongeneesbare Ds SP Lourens
     Getuienisse in genesing, Luk8v43-48, Ds SP Lourens
     Die voorsiening in Genesing, Eks 15 v 22-27, Ds SP Lourens
     Die diagnose in genesing, Ds SP Lourens
     Die weg tot genesing, Ds SP Lourens
     Die voorskrif in genesing, Ds SP Lourens