Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
WoordSkool
2Tim 3:16-17 Die hele Skrif is deur God ingegee en ......

1. Bruid van Christus
     Simboliek van die Bruid in die Ou Testament, Tit 2 : 11 - 14, Ds William Colling
     Wanneer sal Hy Sy Bruid kom haal? (Fase 1, die Wegraping), Luk 21 : 25 - 36, Ds William Colling
     Die gereedmaking van die Bruid van Christus Deel 01, Eff 5 : 22 - 33, Ds William Colling
     Die gereedmaking van die Bruid van Christus Deel 02, Eff 5 : 22 - 27, Ds William Colling
     Die twee fases van Christus se Wederkoms, 1Thes 5 : 1 - 11, Ds William Colling
     Traditionele Joodse Huwelik as beeld van Christus en Sy Bruid Deel 01, Matt 25 : 1 - 13, Ds William Colling
     Traditionele Joodse Huwelik as beeld van Christus en Sy Bruid Deel 02, 1 Thes 4 : 13 - 18, Ds William Colling

2. Gebed
     20060305 Gebed om middernag! (Deel 01) - Hand 16 : 16 tot 25
     20060305 Gebed om middernag! (Deel 02)
     20070715 Die uitdaging van die verskillende aspekte van gebed (Deel 01) - 1 Tim 2 : 1 tot 8
     20070715 Die uitdaging van die verskillende aspekte van gebed (Deel 02)
     20081109 Effektiewe gebed - Jak 5 : 7 tot 20

3. Bidure
     Die Biduur
     Liefde van God
     Weergeboorte teenoor ´n Gekruisigde lewe
     Belangrikheid om alleen met God te wees - Matt 14 : 14 tot 21
     Na vervulling met die Heilige Gees
     Leef Rein en Heilig
     Oorwinningslewe
     Groot heerlike liefde van God
     Teenkanting na gehoorsaamheid
     Wees versigtig wat en hoe jy doen
     Om te bid
     Versterk uself in die Here u God
     Voorbeeld van ´n voorbidder
     Gebedslewe van die Here Jesus
     Kan en maak gebed ´n verskil in ons lewe
     Werking van die Heilige Gees
     Ongeloof
     Ware herlewing
     Noodsaaklikheid van Geloof
     Band van Liefde
     Blydskap
     Invloed van jou persoonlike getuienis
     Besonder eenvoudige gebed
     Die werke van die Here - Ps 111 - Ds Frikkie Lombard jnr
     God wat nie kan lieg nie - Tit 1:2-4 - Ds Frikkie Lombard jnr
     Visie van God - Jes 6:1-8 - Johan Coetzee
     Die Skepper Here se rusdag - Gen 2 - Ds Frikkie Lombard jnr
     Om te waak Biduur - Eff 6:14 - Ds Frikkie Lombard jnr
     Wees nie bevrees nie - Jes 41:8-20 - Ouderling Johan Coetzee
     Wat is gelowige gebed - 1Kon 18:41-46 - Ds Frikkie Lombard
     ´n Voorbidder - Kol 1:1-14 - Ds Frikkie Lombard jnr

4. Bybel Studie
     Inleiding tot Bybel Studie, Ps 119 : 1 - 11, Ds William Colling
     Kom ons doen Bybelstudie Deel 01, 1 Pet 2 : 2, Ds William Colling
     Kom ons doen Bybelstudie Deel 02, 1 Pet 2 : 2, Ds William Colling
     Kom ons doen Bybelstudie Deel 03, Ps 1 : 1 - 3, Ds William Colling
     Kom ons doen Bybelstudie Deel 04, Heb 12 : 1 - 2, Ds William Colling

5. Doop
     Inleiding tot die sakrement van die Doop, 1 Kor 2 : 2, Ds William Colling
     Daar is verskillende Doope, Matt 20 : 22 - 23, Ds William Colling
     Redding deur die bloed van Jesus Christus alleen, 1Kor 1 : 17 - 18, Ds William Colling
     Die Metode van Doop, Mark 1 : 1 - 8, Ds William Colling
     Wie moet gedoop word, Matt 28 : 19, Ds William Colling

6. Engele
     Bestaan van engele Deel 01, Matt 1 : 18 - 25, Ds William Colling
     Bestaan van engele Deel 02, Jes 6 : 1 - 4, Ds William Colling
     Engele as boodskappers van God, 1 Pet 5 - 8, Ds William Colling
     Name en karakter van die duiwel, >Openb 12 : 9, Ds William Colling
     Die duiwel en sy gevalle engele, Job 1 : 6 - 8, Ds William Colling
     Gevalle engele wat vry beweeg, Mark 5 : 1 - 8, Ds William Colling
     Duiwelbesetenheid, Matt 4 : 23 - 25, Ds William Colling
     Die invloed wat die duiwel uitoefen, 1 Pet 5 : 7 - 9, Ds William Colling

7. Praat in tale
     Die Spreek in Tale, Eff 5 : 18, Ds William Colling
     Die vervulling met die Heilige Gees en die Spreek in tale, Luk 4 : 1, Ds William Colling
     Wat sê die Bybel van Spreek in Tale, Jes 28 : 11, Ds William Colling
     Die Korinthiese Katastrofe, Kor 12-14, Ds William Colling