Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Centurion versorg.
Joh 14 : 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

1. Centurion Goddelike Genesing (mp3)
     Goddelike Genesing (Deel 1) - Eksodus 15:22 tot 27
     Goddelike Genesing (Deel 2)
     Hindernisse vir Genesing (Deel 1) - Mat 8:1 tot 4
     Hindernisse vir Genesing (Deel 2)
     Elemente van Goddelike Genesing (Deel 1) - Hand.3:1 tot 8
     Elemente van Goddelike Genesing (Deel 2)

2 Centurion 2011 (mp3)
2.1 Centurion Algemeen tot 2011 (mp3)
   Reeks 200705-1/2:  Klim op die berg (Deel 01) - Eks 24:12 tot 18
   Reeks 200705-1/2:  Klim op die berg (Deel 02)
   Reeks 200705-2/2:  Klim op die berg (Deel 01) - Eks 34:1 tot 28
   Reeks 200705-2/2:  Klim op die berg (Deel 02)
   Reeks 200707-1/3:  Die Woord van God (Deel 01) - 2 Tim 3:10 tot 17
   Reeks 200707-1/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200707-2/3:  Die Woord van God (Deel 01) - Heb 4:1 tot 13
   Reeks 200707-2/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200707-3/3:  Die Woord van God (Deel 01) - 1 Pet 1:13 tot 25
   Reeks 200707-3/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200801-1/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 01) - 2 Kron 7 : 1 tot 15 en Neh 1 : 2 tot 5
   Reeks 200801-1/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 02)
   Reeks 200801-2/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 01) - 2 Kron 7 : 1 tot 15
   Reeks 200801-2/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 02)
     Geweeg en te lig bevind (Deel 01) - Dan 5 : 1 tot 30
     Geweeg en te lig bevind (Deel 02)
     Lewend in Christus(Deel 01) - Ef 2 : 1 tot 10
     Lewend in Christus(Deel 02)
     Vissers van Mense(Deel 01) - Matt 4:12-25
     Vissers van Mense(Deel 02)
     Die Christen se lyding(Deel 01) - Heb 12:1-15
     Die Christen se lyding(Deel 02)
     God se Woord(Deel 01) - Psa 119:105-112
     God se Woord(Deel 02)
     Volhard(Deel 01) - 1 Tim 4:6-16
     Volhard(Deel 02)
   Reeks 201105-1/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur - Gen 39:1-23
   Reeks 201105-2/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur(Deel 01) - Gen 45:1-28
   Reeks 201105-2/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur(Deel 02)
     Die moed van `n vrou - Luk 8:43-48
     Dit is nooit te laat nie - Luk 23:39-44
     God tree vir ons op(Deel 01) - 1 Sam 14:1-23
     God tree vir ons op(Deel 02)
      Hoe ek God se werke kan verongeluk(Deel 01) - 1 Sam 14:23-37
      Hoe ek God se werke kan verongeluk(Deel 02)
      `n Roepe tot God - Ps 25:1-22
     Die twee stemme(Deel 01) - Ps 29 : 1 - 11
     Die twee stemme(Deel 02)
      `n Veranderde lot (Deel 1) - Ps 126:1-6
      `n Veranderde lot (Deel 2)
      Die nag het ver gevorder (Deel 01) - Rom 13:8-14
      Die nag het ver gevorder (Deel 02)
      Die gawe van die Heilige Gees (Deel 1) - Hand 2:37-47
      Die gawe van die Heilige Gees (Deel 2)
      Die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe (Deel 1) - Hand 2:37-47
      Die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe (Deel 2)
      Innige gemeenskap met God(Deel 1) - Psalm 63:1-12
      Innige gemeenskap met God(Deel 2)
      Wandel deur die Gees(Deel 1) - Gal 5:16-26
      Wandel deur die Gees(Deel 2)
      Die Sterwe as wins (Deel 1) - Fil 1:15-26
      Die sterwe as wins (Deel 2)
      Onberispelik voor Hom(Deel 1) - 2 Pet 3:1-18
      Onberispelik voor Hom(Deel 2)
      Verlossing deur Sy Bloed(Deel 1) - Eff 1:1-14
      Verlossing deur Sy bloed(Deel 2)
      Sonde(Deel 1) - Rom 6:1-23
      Sonde(Deel 2)
      Die gelowige se doopname (Deel 1) - Jes 43:1-8
      Die Gelowige se Doopname (Deel 2)
      Die Naam bo elke Naam (Deel 1) - Fil 2:9-11
      Die Naam bo elke Naam (Deel 2)
      Wat God sê oor my finansies(Deel 1) - Matt 6:19-34
      Wat God sê oor my finansies (Deel 2)
      Wyse finansiële bestuur(Deel 1) - Spr 3:1-35
      Wyse finansiële bestuur(Deel 2)
      Drie belangrike Christelike deugde (Deel 1) - Joh 16:25-33
      Drie belangrike Christelike deugde (Deel 2)
      Dwase Optrede(Deel 1) - Luk 12:13-21
      Dwase Optrede(Deel 2)
      Jaag weg(Deel 1) - Gen 15:1-21
      Jaag weg(Deel 2)
Manne-ontbyt  Nalatenskap(Deel 01)
Manne-ontbyt  Nalatenskap(Deel 02)

4 Centurion 2013 (mp3)
4.1 Centurion Algemeen 2013 (mp3)
     20130102: Die teks met alles - 1 Joh 3:1-3
     20130106: Ons enigste hoop - Luk 4:14-32
     20130113: Woorde van herinnering - Jes 25:1-12
     20130113: Salig is die wat rein van hart is - Matt 5:1-8
     20130203: Die liefde is die grootste - 1 Kor 13:1-13
     20130203: Wanneer ek voor uitdagings staan - Jos 1:1-18
     20130210: Skrif beginsels mbt kommunikasie - Eff 4:17-32
     20130210: Liefde - Eff 3:14-21
     20130217: Volg My - Luk 5:27-32
     20130224: God se beloftes is betroubaar - Gen 15:1-21
     20130224: Die Woord van God - Ps 119 : 129 -136
     20130303: Die Kruis van Christus - 1 Kor 1:17-31
     20130310: Entoesiasme - Ps 40:1-18
     20130310: `n Te laat ondekking - Mark 15:21-41
     20130317: Vasgenael aan die kruis - Kol 2:13-15
     20130317: Wat sal ek gee as losprys vir my siel - Matt 16:24-28
     20130324: Hoe ken ek die wil van God - 1 - Ps 37:1-40
     20130324: Hoe ken ek die wil van God - 2 - Ps 37:1-40
     20130329: Waarlik, Hy was die Seun van God - Matt 27:32-56
     20130331: Opgewek deur God - Hand 2:14-32
     20130331: Reaksie op Jesus Christus se kruisdood - Luk 23:33-49
     20130407: Van n tentwoning tot n gebou van God - 2 Kor 5:1-10
     20130407: Lewe vir God - Rom 6:1-23
     20130414: Kosbare waarhede uit die Woord - Rom 8:31-39
     20130414: Geroep - 1 Kor 1:1-9
     20130421: `n Voorwerp tot eer van God - 2 Tim 2:14-26
     20130421: `n Voorwerp tot eer van God - 2 - 2 Tim 2:14-26
     20130428: Troos - 2 Kor 1:1-11
     20130428: Die krag van gebrokenheid - Ps 51:1-21
     20130505: Hoekom het God uit Simson se lewe gewyk - Rig 16:18-21
     20130505: Weet jy dit nie - Jes 40:27-31
     20130509: Wat dink julle van die Christus - Matt 22:41-46
     20130512: Vroue van geloof - Ragab - Heb 11:1-12
     20130512: Vroue van geloof - Ragab - 2 - Heb 11:13-31
     20130609: God aan my kant - Ps 56:1-14
     20130616: Traagheid - Heb 5:1-14
     20130623: Die woord het mens geword - Joh 1:1-14
     20130623: Resep vir Goddelike natuur - 2 Pet 1:1-10
     20130630: Vrug van lewende geloof - Eff 2:1-10
     20130630: Dissipels in die storm - Matt 14:22-33
     20130714: Vertrou God en waag - Luk 5:1-11
     20130714: Gee my jou hart - Spr 23:17-26
     20130721: `n Waardige verklaring - 2 Kron 13:1-22
     20130721: Niemand kan help soos die Here nie - 2 Kron 14:1-15
     20130728: `n Volk in verval - Rig 10:1-18
     20130728: `n Leier tree na vore - Rig 11:1-29
     20131117: Die Evangelie verdeel - Hand 28:11-31

4.2 Centurion Spesiale Dienste 2013 (mp3)
   Reeks 1/5:  20130811: Na 2000 jaar bly mense se reaksie dieselfde - Hand 17:1-4,16-34
   Reeks 2/5:  20130811: Hoe lyk `n volk wat op die punt staan om deur God geoordeel te word - Jer 5:1-31
   Reeks 3/5:  20130812: Verkeerde maniere om God se wil vir my lewe te verstaan - Eff 5:1-21
   Reeks 4/5:  20130813: Bybelse hulpmiddels in die verstaan van God se wil - Eff 5:1-21
   Reeks 5/5:  20130814: Wat maak ek as ek `n verkeerde besluit geneem het - Eff 5:16-21
4.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2013 (mp3)
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe:20130120: `n Bekommerde profeet 1 - Hab 1:1-11
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130120: `n Bekommerde profeet 2 - Hab 1v12-17
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130121: Die profeet wag en kyk - 1 - Hab 2:1-5
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130122: Die profeet wag en kyk - 2 - Hab 2:6-20
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130123: Die profeet aanbid - Hab 3:6-20
4.2.2 Centurion Pinksterdienste 2013 (mp3)
   Reeks 1/5:  20130519: Staan dan vas - Eff 5:8-18 en Eff 6:10-14
   Reeks 2/5:  20130519: Trek jou aan vir die oorlog - Eff 6:10-14
   Reeks 3/5:  20130520: Ons roeping om staande te bly - Eff 6:10-14
   Reeks 4/5:  20130521: Die waarheid hou jou staande - Eff 6:10-14
   Reeks 5/5:  20130522: Beskerm jou geregtigheid - Eff 6:10-14

5 Centurion 2014 (mp3)
5.1 Centurion Algemeen 2014 (mp3)
     20140105: Motivering vir 2014 - Heb 13:1-6
     20140112: Tiranie van bekommernis - Luk 12:22-34
     20140112: Die boodskap van `n lied - Eff 5:17-21
     20140126: Toetse om te weet of jy wedergebore is - 1 Joh 5:1-21
     20140126: Die tyd op God se horlosie - Rom 13:8-14
     20140202: Christus - 1 Kor 15:1-31
     20140202: Geloof - Heb 11:23-29
     20140209: Christus - 1 Thess 5:1-11
     20140209: Bemoedig mekaar - 1 Thess 5:11-28
     20140216: Eenheid - Eff 4:1-16
     20140223: Gister Hede Ja vir Ewig - Eff 2:1-13
     20140223: Die Here gee oorwinning - Jos 10:1-14
     20140302: Eenheid - Eff 4:1-16
     20140302: Die God wat is - Ps 46:1-12
     20140309: Naasteliefde - Rom 13:8-14
     20140309: Naasteliefde - 2 - Gal 5:1-15
     20140316: `n Noodroep - Hand 16:23-32
     20140316: `n Lewensmaat - Gen 24:1-67
     20140323: Die God van ons heil - Ps 85:1-14
     20140323: Die God van ons heil - 2 - Ps 85:1-14
     20140330: Verheug in God - Ps 149:1-9
     20140406: Tye van verkwikking - Hand 3:11-26
     20140406: Tye van verkwikking - 2 - Hand 3:1-19
     20140413: Twyfel - Matt 28:16-20
     20140413: Twyfel - 2 - Rom 4:1-25
     20140418: Sy Naam is.... - Hand 3:12-19
     20140420: Hy is nie hier nie - Matt 28:1-10
     20140420: In die bo-vertrek - Hand 1:1-13
     20140427: Geskenk deur God - 2 Pet 1:1-21
     20140427: Beywer julle om by te voeg - 2 Pet 1:1-21
     20140504: `n Lofsang tot God - Luk 1:46-56
     20140504: `n Lofsang tot God - 2 - Luk 1:46-56
     20140511: Lesse uit die lewe van Batseba - 2 Sam 11:25-27
     20140511: By God is alle dinge moontlik - Mark 10:17-31
     20140518:Daders van die woord - Jak 1:19-27
     20140518:Belangrikheid van `n rein hart - Matt 5:1-12
     20140525:Tipes Lidmate - 1 - Gal 1:6-11
     20140525:Tipes Lidmate - 2 - Gal 3:1-14
     20140529:Ons verkondig aan julle - 1 Joh 1:1-10
     20140608:Die belangrikste afspraak van elke dag - 1 - Ex 14:1-31
     20140608:Die belangrikste afspraak van elke dag - 2 - Ex 14:22-31
     20140615:Job `n waardige vader - Job 1:1-5
     20140615:Wanneer satan my fondasie bedreig - Job 1:6-22
     20140622:Wat is die tyd ? Kol 4:5
     20140622:Is dit donker? - Job 13:13-20
     20140629:Vroeg in die more - 1 - Mark 1:29-39
     20140629:Vroeg in die more - 2 - Ps 5
     20140706:Vergewe, Gered, Vrede - Luk 7:36-50
     20140706:Simon godsdienstig, selfregverdigend, verlore - Luk 7:36-50
     20140713:Die Here my God - Jesaja 49:14-26
     20140720:In tye van nood - 1 - 2 Kon 6:24-33
     20140720:In tye van nood - 2 - 2 Kon 7:1-20
     20140727:Kompas van die lewe - Matt 6:19-34
     20140727:Groot Donkerheid - Matt 6:19-34
     20140803:`n Dankbare hart. - Ps 21:1-14
     20140803:`n Dankbare hart - 2. - Ps 21:1-14
     20140810:Hulle wat U Naam ken. - Ps 9:1-12
     20140810:Ek wil..... - Ps 9:1-21
     20140817:Waar is die nege. - Luk 17:11-19
     20140817:Een van hulle. - Luk 17:11-19
     20140824:Die woord van die kruis. - 1 Kor 1:17-31
     20140824:Die Kruiswoord van vergifnis. - Luk 23:33-49
     20140831:Die Kruiswoord van Sekerheid. - Luk 23:33-49
     20140907:`n Roepe tot God. - Ps 85:1-13
     20140907:Hy het Homself oorgegee. - Tit 2:11-14
     20140914:Goeie werke - 1. - Tit 2:1-10
     20140914:Goeie werke - 2. - Tit 3:1-15
     20140921:Keer terug - 1. - Jer 3:1-25
     20140921:Keer terug - 2. - Jer 3:1-25
     20140928:God se advies oor geld - 1 - Spr 11:24-28
     20140928:God se advies oor geld - 2 - Spr 11:24-28
     20141005:Aspekte mbt God wat ons moet weet - 1 - Spr 15:1-11
     20141005:Aspekte mbt God wat ons moet weet - 2 - Spr 12:1-28
     20141012:Nederigheid teenoor hoogmoed - 1 - Spr 16:1-33
     20141012:Nederigheid teenoor hoogmoed - 2 - Spr 29:1-27
     20141019:Ons vra julle met die oog op die wederkoms - 1 - 2 Thess 2:1-17
     20141026:`n Oorwinningslied tot eer van God - Ex 15:1-21
     20141026:Ons vra julle met die oog op die wederkoms - 2 - 2 Thess 2:1-17
     20141102:Name van reuse wat Israel aangeval het - 2 Sam 21:15-22
     20141102:Julle sal weet dat Ek die Here julle God is - Eks 16:1-36
     20141109:Toe Ek geroep het - Ps 138
     20141109:Eienskappe van God se kinders te Thessalonika - 1 Thess 1:1-10
     20141116:`n Maerte in die siel - Ps 106:1-22
     20141116:Die laaste basuin - 1 Kor 15:34-58
     20141130:`n Noute in die binneste - 2 Kor 6:11-7:1
     20141130: God se leier - Num 27:12-23
     20141207:`n Voorspoedige lewe - 2 Kron 31:2-21
     20141207: Kom Luister - Ps 66:1-20
     20141214:Koms van Christus na hierdie wêreld - Jes 9:1-6
     20141214:En sy vrou het haar gereed gemaak - Joh 19:1-14
     20141216:Die volk se beslissing - Jos 24:14-28
     20141221:Martha se drie foute - Luk 10:38-42
     20141221:Vier groot sekerhede - Heb 9:24-28
     20141225:Ware Kersfees - Luk 2:1-20
     20141228:Wanneer Jesus weer kom - Heb 9:24-28
     20141228:Die bemoediging van genade - Titus 2:11-14
     20141231:Maar een ding - Fil 3:1-21

5.2 Centurion Spesiale Dienste 2014 (mp3)
5.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2014 (mp3)
     20140119: `n Ontmoeting met Jesus - Jes 6:1-8
     20140119: Dit wat hulle gehad het, dit kort ons - Hand 4:31-37
     20140120: Die voortreflikheid van die Heilige Gees - Joh 14:16-31
     20140121: O God, laat U aangesig skyn - Ps 80:1-7
     20140122: Die soom van Sy kleed - Luk 8:43-48
5.2.2 Centurion Pinksterdiente 2014 (mp3s)
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140601: Geesvervulde vrou in die huwelik - Eff 5:17-24
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140601: Geesvervulde man in die huwelik - Eff 5:25-33
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140602: Geesvervulde kind in die gesin - Eff 6:1-3
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140603: Geesvervulde ouers in die gesin, Deel 1 - Eff 6:1-4
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140604: Geesvervulde ouers in die gesin, Deel 2 - Eff 6:1-4

6 Centurion 2015 (mp3)
6.1 Centurion Algemeen 2015 (mp3)
     20150104:Die prins van Persie - Sag 12:1-14 - Ds Gert Coetzer
     20150104:Sprong in die donker - Jos 3:1-5 - Ds Gert Coetzer
     20150111:Om die land in besit te neem - Jos 1:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20150111:Siele gered van die dood - Jos 2:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20150125: Oorgegee vir ons (Deel 1) - Rom 8:31-39 - Ds Gerrie van Dalen
     20150125: Oorgegee vir ons (Deel 2) - Rom 8:31-39 - Ds Gerrie van Dalen
     20150201: Lee lippe aanbidding (Deel 1) - Matt 14:34-15:9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150201: Lee lippe aanbidding (Deel 2) - Matt 15:10-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20150208: Die Pelgrim se bewaarder - Ps 121:1-8 - Ds Barry Fourie
     20150208: Ek behoort aan Hom - Ps 3:1-8 - Ds Barry Fourie
     20150215: Wanneer die winde teen ons is - Hand 27:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150222: God seen sy getroue volgelinge - Hand 28:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20150222: Die storie wat nooit eindig nie- Hand 28:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150301: Dodelike valstrikke (Deel 1) - Spreuke 21:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20150301: Dodelike valstrikke (Deel 2) - Spreuke 21:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20150308: Beginsels van die nuwe lewe (Deel 1) - Eff 4:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150308: Beginsels van die nuwe lewe (Deel 2) - Eff 4:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150315: Oorwinning (Deel 1) - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20150315: Oorwinning (Deel 2) - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20150322: Is sonde `n "BIG DEAL" - Matt 6:19-24 (Kinderdiens) - Ds Johan Bal
     20150322: Die rots wat vir my te hoog is - Ps 61:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150329: Die onveranderlike Jesus - Heb 13:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150403: Die triomf van die kruis - Kol 2:1-15 - Dr Andre Bester
     20150405: Goeie nuus uit die graf - Mark 16:1-16 - Dr Andre Bester
     20150405: Die opstanding van Jesus - Ons anker - 1 Kor 15:51-58 - Dr Andre Bester
     20150412: Die bediening van die gees (Deel 1) - 2 Kor 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20150412: Die bediening van die gees (Deel 2) - 2 Kor 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20150419: Waar is God - Ps 8:4-9 - Ds Johan Boshoff
     20150419: `n Voorspoedige lewe - Spr 3:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20150426: God se: Ek is... - Jes 41:8-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150426: `n Blaamlose lewe - Ps 101:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150503: Vergewe, Verlos, Vry - Ps 32:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150503: Laat jou werke aan die Here oor - Spr 16:1-3 - Ds Gerrie van Dalen
     20150510: `n Dankbare lied - Ps 67:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150510: Die goedheid van God - Ps 65:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20150514: Ek kom weer - Joh 14:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20150524: Bly in Hom (Deel 1) - 1 Joh 2:18-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20150524: Bly in Hom (Deel 2) - 1 Joh 2:18-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20150531: Jesus se pinksterboodskap - Rom 10:1-15 - Ds Thys Loubser
     20150531: Die gordyn so effens opsy geskuif - 3 Joh 1:1-15 - Ds Thys Loubser
     20150607: Die bloed van die kruis - Kol 1:13-23 - Ds Gert Coetzer
     20150607: Die dood van die kruis - Fil 2:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20150614 Die vele gesigte van vervolging - Hand 6:8:15 - Ds Gerrie van Dalen
     20150614 Optrede temidde van vervolging - Hand 7:54-60 - Ds Gerrie van Dalen
     20150621 God `n Vader van ontferming - Ps 103:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150621 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20150628 Wees oor niks besorg nie - Fil 4:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150628 Om God te dank - Ef 5:18-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20150705 Here, lei my - Ps 5:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20150705 Here, lei my - 2 - Ps 73:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20150712 Geduld te midde van verdrukking - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150712 Geduld te midde van verdrukking - 2 - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150719 Reaksie op God se wil (Deel 1) - Jak 4:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20150719 Reaksie op God se wil (Deel 2) - Jak 4:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20150726 Laat ons nie moeg word nie - Gal 6:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150726 Die onheilspellende woord - Eks 33:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20150802 God van my heil (Deel 1) - Ps 25:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150802 God van my heil (Deel 2) - Ps 25:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150809 Toewyding - Rom 12:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20150809 Jesus altyd met ons - Mat 28:16-20 - Ds Gerhard de Wet
     20150816 Die drie waaroms - 1 Sam 1:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20150816 Lesse uit Elia se lewe: Wanneer is genoeg genoeg? - 1 Kon 19:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150823 `n Offer van danksegging- Ps 116:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20150830 Planne van die hart - Spr 16:1-3 - Ds Gerrie van Dalen
     20150906 Die woordjie Liewer - Spr 15:16 en Spr 16:8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150913 Passie vir Jesus - Mark 12:28-34 - Ds Andries Swart
     20150920 Geloof in die Here Jesus - Mark 2:1-12 - Ds Andre Bester
     20150927 Getuienis van Ds Gert Coetzer - Hand 22:1-9 - Ds Gert Coetze
     20150927 Getuienis van Ds Gert Coetzer - Hand 22:1-9 - Ds Gert Coetzer
     20150927 Tekens van die tye - 2 Thess 2:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20151004 Volhard en oorwin - 1 Sam 2:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20151011 Moenie moedeloos word nie - Jes 41:8-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20151018 Eer God(Kinderdiens) - 1 Sam 2:30 - Ds Gerrie van Dalen
     20151025 Bekeer julle - Matt 4:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20151101 Die oorwinnings woord - Joh 19:17-30 - Ds Gerhard de Wet
     20151101 Wag op die Here- Ps 27:1-14 - Ds Gerhard de Wet
     20151108 Dra dan vrugte wat by die bekering pas - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20151115 Opdragte aan gemeentelede in tye van vervolging - 1 Pet5:1-11 - Propinent Kandidaat Juan Vlok
     20151115 Boodskap van die wederkoms in die laaste dae - 2 Pet3:1-18 - Propinent Kandidaat Woodford Kotze
     20151129 Hiertoe is julle geroep (Deel 1) - 1 Pet3:8-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20151206 Hiertoe is julle geroep (Deel 2) - 1 Pet3:8-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20151213 Jesus het vir jou gebid - Joh 17:1-26 - Student Johan Alberts
     20151213 Jesus Christus die waaragtige lig - Joh 1:1-14 - Student Johan Alberts
     20151216 Keer terug - Mal 3:1-4:6 - Ds Gerrie van Dalen
     20151220 Wat God verkies - Jes 58:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20151220 Die skeidsmuur tussen God en die mens - Jes 59:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151225 Jesus die waaragtige Lig - Luk 2:25-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20151227 Die raad van die Here (Deel 1) - Spr 19:20-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151227 Die raad van die Here (Deel 2) - Spr 19:20-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151231 Saam met God oor die muur Ps 18:1-51 - Ds Gerrie van Dalen

6.2 Centurion Spesiale Dienste 2015 (mp3)
6.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20150118: Heilig julle - 1 - Jos 3:1-17
   Reeks 2/5:  20150118: Heilig julle - 2 - Jos 7:1-26
   Reeks 3/5:  20150119: Weg is die smaad van Egipte - Jos 5:1-15
   Reeks 4/5:  20150120: Heilig julle 3 - Jos 8:1-29
   Reeks 5/5:  20150121: Heilig julle - kap vir julle `n plek skoon - Jos 17:12-18
6.2.2 Centurion Pinksterdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20150517: Die volheid van God - Die Krag van die Gees - Eff 3:14-21
   Reeks 2/5:  20150517: Die volheid van God - Die inwonende Christus - Eff 3:14 - 21
   Reeks 3/5:  20150518: Die volheid van God - Die liefde van Christus - Eff 3:14-21
   Reeks 4/5:  20150519: Die volheid van God - Die volheid van God - Eff 3:14-21
   Reeks 5/5:  20150520: Die volheid van God - Die heerlikheid van God - Eff 3:14-21
6.2.3 Centurion Wederkomsdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 01/12:  20150823: Die wederkoms van Christus Jesus: feit of mite- Hand 1:1-14
   Reeks 02/12:  20150830: Die wegraping : God se beloftes aan Sy kinders - Joh 14:1-3
   Reeks 03/12:  20150906: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 1) - 1 Joh 2:18-29
   Reeks 04/12:  20150913: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 2) - 2 Thess 2:1-17
   Reeks 05/12:  20150920: Tekens van die tye, waarom God nog talm - Matt 24:1-14
   Reeks 06/12:  20151004: Armageddon : Hollywood maak flieks maar, God se Woord staan vas - Op 16:1-21
   Reeks 07/12:  20151011: Armageddon - Op 16:1-21, Sag 14:1-5
   Reeks 08/12:  20151018: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 1) - Matt 24:1-28
   Reeks 09/12:  20151025: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 2) - Dan 9:1-27
   Reeks 10/12:  20151108: Die regterstoel van Christus - 2 Kor 5:1-10
   Reeks 11/12:  20151129: Die Wit Troon oordeel - Op 20:11-15
   Reeks 12/12:  20151206: Die Nuwe hemel en die nuwe aarde - Op 27:1 - 27

7 Centurion 2016 (mp3)
7.1 Centurion Algemeen 2016 (mp3)
     20160501 Waak teen ongeloof (Deel 1) - Joh 20:19-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160501 Waak teen ongeloof (Deel 2) - Joh 20:19-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160327 Christus se oorwinningstog - Ps 68:1-27, Eff 4:8-10 - Dr Juan Mienie
     20160103:Was jy daar - Luk 23:26-42 - Ds Gert Coetzer
     20160103:Abram in Egipte - Gen 12:10-13:4 - Ds Gert Coetzer
     20160110:`n Waterloper - Mat 14:22-33 - Student Johan Alberts
     20160110:Deel van God se Kudde - Joh 10:1-18,27-30 - Student Johan Alberts
     20160124:Wees ons barmhartig - Mat 9:27-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160124:Wees dan barmhartig - Luk 6:27-36 - Ds Gerrie van Dalen
     20160131:Die bestemming van `n leeftyd - Luk 23:32-49 - Student Johan Alberts
     20160131:Ewigheidsraad van Paulus - Fil 4:1-23 - Student Johan Alberts
     20160207:Die Here sal vir jou stry - Ex 14:8-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160207:Die oproep om te stry - Luk 13:22-30 - Ds Gerrie van Dalen
     20160214:Groei in genade - 2 Pet 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20160214:Die rol van die Bybel ind die gesin - Deut 6:1-12 - Dr Andre Bester
     20160221:Om te gee sonder geveinsheid - Matt 16:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20160221:Die boodskap van Johannes - Matt 3:1-12 - Ds Danie Klopper
     20160228:Onrus en die kind van God - Spreuke 15:1-33 - Ds Gerrie van Dalen
     20160228:Afvallig van die geloof - 1 Tim 4:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20160306:Jesus en vergifnis (Deel 1) - Matt 9:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20160306:Jesus en vergifnis (Deel 2) - Joh 18:12-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20160313:Paasfees - Joh 13:1 - Kinderdiens - Ds Gerrie van Dalen
     20160313:Die wereld sal julle haat - Joh 15:18-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20160320 Die optrede van Jonatan in `n tyd van nood - 1 Sam 14:1-23 - Dr Juan Minnie
     20160320 Hoe om te bid en te ontvang- Luk 11:1-13 - Dr Juan Minnie
     20160325 Drie persone aan drie kruise - Luk 23:33-49 - Dr Juan Mienie
     20160327 Die regte teelaarde vir wysheid - 1 Kon 3:1-28 - Dr Juan Mienie
     20160403 Die bloed as teken (Deel 1) - Ex 12:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160403 Die bloed as teken (Deel 2) - Heb 9:6-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160410 Die einde van alle dinge is naby - 1 Pet 4:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160417 Die vuurgloed van vervolging (Deel 1) - 1 Pet 4:12-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160417 Die vuurgloed van vervolging (Deel 2) - 1 Pet 4:12-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160424 `n Geseende lewe (Deel 1) - Ps 112:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20160424 `n Geseende lewe (Deel 2) - Ps 112:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20160505 Ses waarhede met betrekking tot Jesus Christus - 1 Tim 3:14-16 - Ds Gerrie van Dalen (Hemelvaartdiens)
     20160515 Die man met die gesig van `n engel - Han 6:8-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20160515 Stefanus die eerste Christen martelaar - Han 7:54 - 8:1 - Ds Gerrie van Dalen
     20160522 Maar julle geliefdes - Judas 17-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160522 Ere aan God - Judas 17-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160529 Die God wat ons dien - Ps 94:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20160529 Die geloof wat nie red nie - Hand 8:9-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160605 Die vroee kerk se model vir Evangelisasie - 1 - Hand 5:12-42 - Ds Gerrie van Dalen
     20160605 Die vroee kerk se model vir Evangelisasie - 2 - Hand 5:12-42 - Ds Gerrie van Dalen
     20160612 Hy maak my voete - Ps 18:29-34 - Ds Gerrie van Dalen - Kinderdiens
     20160612 God en my voete - Ps 119:57-64 - Ds Gerrie van Dalen - Jeugdiens
     20160619 `n Vader - Mal 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160619 Ses belangrike aspekte in die Christen se lewe wat nie verwaarloos mag word nie - Luk 11:37-42 - Ds Gerrie
     20160626 Gaan in! - Matt 7:13-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20160626 Die loon van nederigheid - Spr 22:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20160703 Tipe geloof - Jak 2:14-16 - Ds Gerhard de Wet
     20160703 Wat bewerk vrymoedigheid - 1 Joh 5:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20160710 Die God van alle vertroosting (Deel 1) - 2 Kor 1:3-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160710 Die God van alle vertroosting (Deel 2) - 2 Kor 1:3-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160717 Die teenwoordigheid van God (Deel 1) - Jes 63:7-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160717 Die teenwoordigheid van God (Deel 2) - Ps 31:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160724 Die karakter van hulle wat by God mag woon - 1 - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20160724 Die karakter van hulle wat by God mag woon - 2 - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20160731 God het mag (Deel 1) - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160731 God het mag (Deel 2) - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160807 Voorbeelde wat waarsku (Deel 1) - 1 Kor 10:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20160807 Voorbeelde wat waarsku (Deel 2) - 1 Kor 10:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20160821 Wat moet ek doen met Jesus! - Matt 27:11-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160821 Vier aspekte wat ek altyd benodig in my lewe - Ps 27:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160828 Voorgestel aan die Here - Luk 2:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20160828 Onderwerp julle aan God - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160904 Hy gee groter genade (Deel 1) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160904 Tel op die mantel - 2 Kon 2:1-25 - Ds Johan Cloete
     20160911 Hy gee groter genade (Deel 2) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160911 Hy gee groter genade (Deel 3) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160918 Die opneem van die Christelike lewe - Mark 8:34-38 - Student Riaan Gates
     20160918 Bid gedurig deur - Luk 18:1-8 - Student Riaan Gates
     20160925 Kewers in ons lewens - Mat 15:18-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20160925 Moenie moedeloos word nie - Luk 18:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20161002 God doen kragtige dade - Luk 1:39-66 - Ds Gerrie van Dalen
     20161002 Te wonderbaar vir my - Ps 139:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20161009 Bemoediging te midde van die stryd (Deel 1) - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161009 Bemoediging te midde van die stryd (Deel 2) - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161016 Bemoediging deur middel van beloftes - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161016 Bemoediging deur gebed - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161023 God se tydrooster : Die Wegraping - 2 Thess 2:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Rede om God te dank - Ps 4:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Gaan vertel - Mar 5:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Getuienis Diens
     20161106 God se tydrooster Die wederkoms van Jesus Christus - 2 Thess 2:1-12- Ds Gerrie van Dalen
     20161106 Die wonder van in Christus - Eff 3:1-19 - Ds Gert Coetzer
     20161113 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 1) - 2 Thess 2:13-3:5 - Ds Gerrie van Dalen
     20161120 Die volle wapenrusting van God - Eff 6:10-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20161127 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 2) - 2 Thess 2:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20161127 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 3) - 2 Thess 2:13-3:5 - Ds Gerrie van Dalen
     20161204 Die gemeenskap van die kruis - Gal 2:14-21 - Ds Gert Coetzer
     20161204 Die Triomf van die Kruis - Kol 2:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20161211 Die wonder van skuld belydenis - Luk 15:11-32 - Ds Gert Coetzer
     20161211 Wanneer Jesus jou brood neem - Joh 6:1-15 - Ds Gert Coetzer
     20161216 God se oplossing - Jes 30:1-15 - Student Johan Alberts
     20161218 In `n oomblik van benoudheid - Gen 12:1-20 - Student Johan Alberts
     20161225 `n Ware Kersgetuienis - Luk 2:1-20 - Ds Gert Coetzer
     20161231 `n Oproep om te volhard - Heb 10:19-31 - Ds Gert Coetzer

7.2 Centurion Spesiale Dienste 2016 (mp3)
7.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2016 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20160117: Die Stem van die Here - Wat is die stem van die Here - Gen 3:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20160117: Die Stem van die Here - Roep ons tot bekering - Hand 9:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 3/5:  20160118: Die Stem van die Here - In die praktyk - Jes 6:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 4/5:  20160119: Die Stem van die Here en ongehoorsaamheid - 1 Sam 15:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 5/5:  20160120: Die Stem van die Here en die kinders van God - Joh 10:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
7.2.2 Centurion Pinksterdienste 2016 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20160508: Die werk van die Heilige Gees - Die doping met die Heilige Gees - Han 1:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20160508: Die werk van die Heilige Gees - Die vervulling met die Heilige Gees - Han 2:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 3/5:  20160509: Die werk van die Heilige Gees in die kind van God se lewe - Han 4:1-31 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 4/5:  20160510: Die werk van die Heilige Gees - Wees versigtig - Han 5:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 5/5:  20160511: Die werk van die Heilige Gees - in die kerk - Han 20:17-38 - Ds Gerrie van Dalen

8 Centurion 2017 (mp3)
8.1 Centurion Algemeen 2017 (mp3)
     20170101 Die wonder van genade - Eff 2:1-10 - Ds Gert Coetzer
     20170108 Laat die wyse luister - Spr 1:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20170108 Uitdagings van die lewe - (Deel 1)- Gen 2:15-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20170122 Orde in die kerk (deel 1) - 2 Thess 3:6-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170122 Orde in die kerk (deel 2) - 2 Thess 3:6-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170129 Uitdagings van die lewe (Deel 2) - Gen 12:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20170129 Uitdagings van die lewe (Deel 3) - Gen 13:1-18- Ds Gerrie van Dalen
     20170205 Weet dat Ek die Here is (Deel 1) - 1 Kon 20:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170205 Weet dat Ek die Here is (Deel 2) - 1 Kon 20:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170212 Uitdagings van die lewe (Deel 4) - Gen 13:1-18- Ds Gerrie van Dalen
     20170219 Uitdagings van die lewe (Deel 5) - Gen 22:1-24- Ds Gerrie van Dalen
     20170226 `n Waarskuwing aan die Godvergeters (Deel 1) - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170226 `n Waarskuwing aan die Godvergeters (Deel 2) - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170305 Elkeen wat die Here vrees - Ps 128:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170305 Uitdagings van die lewe (Deel 6) - Gen 23:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20170312 `n Oproep om ons te verootmoedig - Esra 8:21-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170312 Uitdagings van die lewe (Deel 7) - Gen 25:1-34 - Ds Gerrie van Dalen
     20170319 Die doel van Jesus se sending na die aarde - Luk 4:16-32 - Student Johan Alberts
     20170319 Om in pas met die Heilige Gees te wees - Gal 5:16-26 - Student Johan Alberts
     20170326 Dawid die skaap herdertjie(Kinderdiens) - 1 Sam 16:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20170326 In die naam van die Here(Jeudiens) - 1 Sam 17:1-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20170402 Uitdagings van die lewe (Deel 8) - Gen 26:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20170402 Uitdagings van die lewe (Deel 9) - Gen 26:8-35- Ds Gerrie van Dalen
     20170409 Twee dae voor die Pasga (Deel 1) - Matt 26:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20170409 Twee dae voor die Pasga (Deel 2) - Matt 26:31-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20170414 Die krag van die kruis(Deel 1) - Heb 9:18-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170416 Die krag van Jesus Christus se opstanding(Deel 2) - Fil 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20170416 `n Lewe van Krag(Deel 3) - Fil 3:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170423 Wanneer ek moed verloor - Ps 142:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170423 Die verharde hart - Mark 6:45 - 52 - Ds Gerrie van Dalen
     20170430 Geregtigheid (Deel 1) - Matt 5:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20170430 Geregtigheid (Deel 2) - Matt 5:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20170507 Baie meer werd as hulle (Deel 1) - Mark 6:25-34 - Ds Gerrie van Dalen
     20170507 Baie meer werd as hulle (Deel 2) - Luk 15:11-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20170514 Moeders as voorbeelde vir almal - Joh 19:17-30 - Ds Jurg Prinsloo
     20170514 Geduld tot op die wederkoms - Jak 5:1-11 - Ds Jurg Prinsloo
     20170521 Uit God gebore! - Joh 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20170521 Het julle die Heilige Gees ontvang? - Hand 19:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170525 Opgeneem in die hemel - Luk 24:46-53 - Ds Gerrie van Dalen
     20170604 Uit die woestyn in Kanaan - Jos 7:1-12 - Ds Gert Coetzer
     20170604 Die verskil tussen dronk word van wyn en vervul met die Heilige Gees - Efe 5:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20170611 Om God te raadpleeg (Deel 1) - Jos 9:1-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20170611 Om God te raadpleeg (Deel 2) - 1 Sam 14:36-46 - Ds Gerrie van Dalen
     20170618 Wat is `n vader (Deel 1) - Ef 3:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170618 Wat is `n vader (Deel 2) - Mal 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20170625 Vurig vir Jesus - Mark 14:54 - Ds Gerrie van Dalen
     20170625 Uitdagings van die lewe (Deel 10) - Gen 27:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20170702 Laagtes in die lewe van die kind van God - Jak 1:2-18 - Ds Gerhard de Wet
     20170702 Weet sodat jy kan weet - 1 Joh 5:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20170709 `n Blywende visioen - Ex 3:1-10 - Ds Gert Coetzer
     20170709 Welgeluksalig is die mens - Ps 84:1-13 - Ds Gert Coetzer
     20170716 Spreek Here U kneg hoor (Deel 1) - 1 Sam 3:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20170716 Spreek Here U kneg hoor (Deel 2) - 1 Sam 3:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170723 Die God wat wonders doen - Ps 77:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170723 Uitdagings van die lewe (Deel 11)- Gen 28:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20170730 Die goedertierenheid van God - Ps 136:1-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20170730 Uitdagings van die lewe (Deel 12)- Gen 29:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20170806 Moet nooit opgee nie - Fil 4:10-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170806 Uitdagings van die lewe (Deel 13)- Gen 30:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20170813 Die Heerlikheid van God - Efesiers 3:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170813 Uitdagings van die lewe (Deel 14)- Gen 30:25-43 - Ds Gerrie van Dalen
     20170820 Hoe om as Christen te leef te midde van tye - 1 Pet 5:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20170820 Wanneer ons moedeloos word - Job 6:14-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170827 Die stryd van ons tyd - Fil 1:27-30 - Ds Gerrie van Dalen
     20170827 Uitdagings van die lewe(Deel 15) - Gen 31:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170903 Wie sal Ek stuur (Deel 1) - Jes 6:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20170903 Wie sal Ek stuur (Deel 2) - Han 9:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20170910 Vir my is die lewe Christus - Fil 1:3-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20170910 Die Gees wat God ons gee - 2 Tim 1:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170917 `n Belangrike besluit - 2 Kor 2:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20170917 Niemand weet nie - Matt24:36-44 - Ds Gerrie van Dalen
     20170924 Gebed - die uitstaande geheim van die eerste gemeente - Hand 1:1-26 - Ds Jurgens Prinsloo
     20170924 Die belangrikheid van Gebed - 1 Tim 2:1-15 - Ds Jurgens Prinsloo
     20171015 God handel met Sy volk - Amos 4:1-13 - Student Johan Alberts
     20171015 Die belofte van Sy wederkoms - 2 Pet3:1-18 - Student Johan Alberts
     20171022 Noudat julle dit dan vooruit weet - 2 Pet 3:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20171022 Die stryd vir ons geloof - Judas 1-25 - Student Johan Alberts
     20171029 Die verhouding tussen Jesus Sy Vader en Sy dissipels - Joh 15:1-17 - Student Johan Alberts
     20171022 Word gereinig! - Mattheus 8:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20171105 U is die seun van God - Matt 14:22-36 - Ds Gerrie van Dalen
     20171105 Christus het opgetree as Hoepriester - Joh 15:1-17 - Student Johan Alberts
     20171112 Jesus sien ons hart - 1 Sam 16:1-13 - Student Johan Alberts (Kinderdiens)
     20171112 Iets om aan te dink - Pred 11:9 - 12:8 - Student Johan Alberts
     20171119 Volgehoue Volharding - Jos 14:5-15 - Ds Jurg Prinsloo
     20171119 Deo Volente - Jak 4:13 - 17 - Ds Jurg Prinsloo
     20171126 n Oproep om God te prys - Ps 100:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20171203 Die voortreflikheid van die nuwe verbond - Heb 8:1-13 - Ds Andre Bester
     20171203 Die gesinheid wat in Jesus was - Fil 2:1-8 - Prop. Johan Alberts
     20171210 Genoegsame genade - 2 Kor 2:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20171210 Die Here het aan Hanna gedink - 1 Sam 1:1-28 - Proponent Johan Alberts
     20171216 Die Volk van God - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20171217 Deur en uit die geloof alleen - Gal2:16-21, 3:1-20 - Proponent Johan Alberts
     20171217 Josef n man met God aan sy kant - Gen 39:1-23 - Proponent Johan Alberts
     20171224 Heilig die Here God in julle harte - 1 Pet 3:14-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20171225 Jy moet Hom Jesus noem - Matt 1:18-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20171231 Leer ons om ons dae te tel - PS 90:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20171231 Doen wat jou hand vind om te doen - 1 Sam 10:1-8 - Ds Gerrie van Dalen

8.2 Centurion Spesiale Dienste 2017 (mp3)
8.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2017 (mp3) - Ds Frik Lombard
   Reeks 1/5:  20170115: Bou die geestelike mure van jou lewe - Neh 1:1-11
   Reeks 2/5:  20170115: Herstelling van die tien poorte - Neh 3:1-5
   Reeks 3/5:  20170116: Die vyand se taktiek en Nehemia se reaksie daar op - Neh 4:1-6, 6:1-4
   Reeks 4/5:  20170117: Die ampsdraers wat in hulle plekke herstel is - Neh 7:1-6,73
   Reeks 5/5:  20170118: Die vyand binne in die tempel - Neh 13:1-9
8.2.2 Geestelike verrykingseminaar (mp3) - Dr Arnold Mol
   Reeks 1/5:  20170210: Wat gee die Christene die reg om te se hulle is reg?
   Reeks 2/5:  20170211: Wat ons is
   Reeks 3/5:  20170211: Wat ons kan word
   Reeks 4/5:  20170211: Wat ons sal wees
   Reeks 5/5:  20170212: Hoe om mense van wie jy nie hou nie, lief te he
8.2.3 Centurion Pinksterdienste 2017 Die reis na Geestelike volwassenheid(mp3) - Ds Rudi Beukes
   Reeks 1/5:  20170528: Lewe in Egipte - 1 Kor 10:1-13
   Reeks 2/5:  20170528: Die woestyn lewe - 1 Kor 3:1-8
   Reeks 3/5:  20170529: Redes waarom die kinders van die Here nie Kanaan kon binne gaan nie - Heb 3:1-19
   Reeks 4/5:  20170530: Die Jordaan ondervinding - Heb 4:1-14
   Reeks 5/5:  20170531: Die Kanaans lewe - Gilgal
     20210912 Vreugde Ps 37 1-7 Ds Gerrie van Dalen
8.2.4 Centurion Wederkomsdienste 2017 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 01/10:  20171001: Drie historiese gebeurtenisse - Gen 6:5-14 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 02/10:  20171001: God se kerk in die laaste dae - Op 1:1-8 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 03/10:  20171002: Tekens van die tye - Matt 24:1-14 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 04/10:  20171003: Kyk, Ek kom gou! - Joh 14:1-4 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 05/10:  20171004: Sewe jaar van verdrukking (Deel 1) - Matt 24:15-22 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 06/10:  20171005: Sewe jaar van verdrukking Deel 2) - Op. 8:1-13 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 07/10:  20171006: Die slag van Armageddon - Op 16:12 - 21 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 08/10:  20171007: `n Duisend Jaar - Op 19:20 - 20:10 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 09/10:  20171008: Die Boeke is geopen - Op 20:11-15 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 10/10:  20171008: God se beloning aan Sy kinders - 2 Kor 5:1-10 Ds Gerrie van Dalen

9 Centurion 2018 (mp3)
9.1 Centurion Algemeen 2018 (mp3)
     20181104 Onstuimige tienerjare(Deel 1) - Gen 30:22-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20181104 Die antwoord van die Here aan die oorblyfsels van die volk - Jer 42:1-22 - Prop Johan Alberts
     20180107 Paulus se ingesteldheid tov die evangelie - Rom 1:1-17 - Prop Johan Alberts
     20180107 Nuwe krag - Jes 40:12-31 - Prop Johan Alberts
     20180114 Die eerste moord - `n geestelike ondersoek - Gen 4:1-16 - Prop Johan Alberts
     20180114 Die verantwoordelikheid van die wat geestelik is - Gal 6:1-18 - Prop Johan Alberts
     20180128 Die vermetele manne - Jer 43:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20180128 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20180204 Die Woord van God - Luk 8:4-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20180204 God stry vir Sy volk - Eks 14:1-31 - Prop Johan Alberts
     20180211 Die dag toe Saggeus Jesus ontmoet het - Luk 19:1-10 - Prop Johan Alberts
     20180211 Die wonder genade van God - Joh 1:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20180218 Die nuwe mens(Deel 1) - Efe 4:17-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20180218 Die nuwe mens(Deel 2) - Efe 4:17-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20180225 Die nuwe mens(Deel 3) - Efe 5:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20180225 Die Essensie van die Christelike lewe - Rom 12:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180304 In die genade van God(Deel 1) - 2 Kor 1:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20180304 Paulis se gebed vir die Efese gemeente - Ef 1:15 - 2:10 - Prop Johan Alberts
     20180311 Wat `n onstelde hart moet weet - Joh 14:1-17 - Prop Johan Alberts
     20180311 In die genade van God(Deel 2) - 2 Kor 1:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20180318 Maak vir ons ruimte in julle harte - 2 Kor 6:11 - 7:2 - Ds Gerrie van Dalen
     20180318 Rol uit die rooi tapyt - Sag 9:9-10, Mar 11:1-10 - Prop Johan Alberts
     20180325 Wat om te maak met die wet - Deut 5:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180330 `n Volgeling van Jesus Christus - Mar 8:47-38 - Prop Johan Alberts
     20180401 Die kind van God kan maar sterf - 1 Kor 15:45-58 - Prop Johan Alberts
     20180408 `n Oproep om te hoor - Deuteronomium 6:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20180408 Petrus se nooit - Matt 26:31-35 & 69-75 - Prop Johan Alberts
     20180415 God aan my kant - Ps 56:1-14 - Prop Johan Alberts
     20180415 n Aangename geur vir Christus - 2 Kor 2:14-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20180422 Herinner aan die dinge - 2 Tim 2:14-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20180422 Die Christen wat in Laodisea woon - Op 3:14-22 - Prop Johan Alberts
     20180429 n Voorwerp tot eer van God(Deel 1) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180429 n Voorwerp tot eer van God(Deel 2) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180506 n Voorwerp tot eer van God (Deel 3) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180506 Die ongeloof en hardheid van ons harte! Mar 16:9-20 - Gerrie van Dalen
     20180510 So is dit geskrywe Luk 24:45-53 - Gerrie van Dalen
     20180520 Die waarde van goeie vriende Dan 1:1-21 - Gerrie van Dalen
     20180520 Die grootste vriend : Jesus Joh 15:13-15 - Gerrie van Dalen
     20180527 Die blinde man wat sien en die Blinde Fariseers - Joh 9:24-31 - Prop Johan Alberts
     20180527 Die blye boodskap - Rom 10:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180603 Jesus kom herstel Petrus - Joh 19:1-19 - Student Charl Linde
     20180603 n Nood vir arbeiders - Luk 9:57 - 10:11 - Prop Johan Alberts
     20180610 n Laaste gebed van Dawid - 2 Kron 29:10-30 - Prop Johan Alberts
     20180610 Om in die waarheid te wandel - 2 Jh 1:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180617 In Jesus kan ons skyn - Matt 5:14-16&Joh 15:4-5 - Prop Johan Alberts
     20180617 `n Vader se laaste opdrag - 1 Kon 2:1-11 - Prop Johan Alberts
     20180624 Die God van alle genade - 1 Pet 5:10-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20180624 Die God wat sien - Gen 16:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180701 Om opreg te wees (Deel 1) - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20180701 Om opreg te wees (Deel 2) - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20180708 Goeie raad (Deel 1) - Spr 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180708 Goeie raad (Deel 2) - Spr 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180715 `n Totale Transformasie - 2 Kor 5:11-21 - Prop Johan Alberts
     20180715 So naby en tog so ver - Num 20:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180722 Hoor die Woord wat die Here gespreek het - Jer 10:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180722 Hoe om die Eenheid te bewaar - Ef 4:1-16 - Prop Johan Alberts
     20180729 Jesus versoek deur die Satan - Mat 4:1-11 - Prop Johan Alberts
     20180729 Bid, soek en klop - Mat 7:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20180805 God is n toevlug vir ons - Ps 62:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180805 Getuienis diens Roeping na Japan- Elmar en Nadine Durant
     20180812 Jesus spreek slegs n woord - Matt 8:1-13 - Prop Johan Alberts
     20180812 Ek is die Here jou God - Jes 51:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180819 Die Here vergeld elkeen na sy werke - Ps 62:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180819 Die koninkryk van die hemele is soos .. - Matt 13:24-52 - Prop Johan Alberts
     20180826 Filemon ons medearbeider - Fil 1:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20180909 Die liefde vervul die wet - Rom 13:8 - 10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180902 Waak teen wereld gelykvormigheid- Rom 12:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20180902 Die gevaar om God te ignoreer - Heb 12:18-29 - Ds Jurg Prinsloo
     20180909 n Harde Woord om te hoor - Joh 6:53 - 71 - Prop Johan Alberts
     20180916 Jesus ons Lighuis - Ps 27:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20180916 Die eersteling uit die dode - 1 Kor 15:20 - 28 - Prop Johan Alberts
     20180923 Die volk van God in `n gevaarlike toestand - Jes 57:1-13 - Prop Johan Alberts
     20180923 Waar die Hoe en Verhewene woon - Jes 57:14-21 - Prop Johan Alberts
     20180930 Wat ons was en wat ons nou is - Ef 2:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180930 Wat ons vorige lewenswandel betref - Ef 2:1-21 - Prop Johan Alberts
     20181007 `n Geestelike Berekening vir die Gelowige - Fil 2:1-13 - Prop Johan Alberts
     20181007 Paulus `n voorbeeld om na te volg - Fil 3:1-21 - Prop Johan Alberts
     20181014 Wie is jou koning - 1 Sam 8:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20181014 Saam met Christus opgewek - Kol 3:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181021 Moenie na hoe dinge streef nie - Rom 12:9-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20181021 Klei in die hand van die pottebaker - Jer 18:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181028 n Vars ontmoeting met God by Mispa - 1 Sam 7:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20181028 n Gebed van Paulus vir die Thessalonisense - 1 Thess 3:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181111 Die groot versoeking(Deel 2) - Gen 39:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20181111 Onskuldig toegesluit(Deel 3) - Gen 39:13-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20181118 Vandag as julle Sy stem hoor - Heb 3:1-19 - Prop Johan Alberts
     20181118 Wat ons moet doen in tye van versoeking - Jak 1:1-18 - Prop Johan Alberts
     20181125 Vergeet deur mense maar deur God verhoog(Deel 5) - Gen 41:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20181125 Skimme uit die verlede(Deel 4) - Gen 42:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20181202 Versoening(Deel 6) - Gen 45:1-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20181209 Redes om God te loof - Ps 103:1-22 - Prop Johan Alberts
     20181209 Die Karakter van God die Vader - 1 Pet 1:1-12 - Prop Johan Alberts
     20181216 Daar is my Kneg - Jes 16:1-9 - Prop Johan Alberts
     20181223 Die bewys van God se liefde - Rom 5:1-11 - Prop Johan Alberts
     20181223 Christus se wegbereider - Luk 1:1-17, 3:1-6 - Prop Johan Alberts
     20181225 Die Lig vir elke mens - Jes 9:1-6, Joh 1:1-9 - Prop Johan Alberts
     20181230 n Herdenking tot lof van God - Neh 9:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181231 Die teenwoordigheid van die Here - Eks 33:1-23 - Ds Gert Coetzer

9.2 Centurion Spesiale Dienste 2018 (mp3)
9.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2018 (mp3) - Van Hoogmoed tot Ootmoed - Proponent Johan Alberts
   Reeks 1/5:  20180121: Voorbeelde van hoogmoed - Jak 4:1-17
   Reeks 2/5:  20180121: Voorbeelde van ootmoed - Jak 4:1-17
   Reeks 3/5:  20180122: `n Besef met Wie ons te doen het - Jes 6:1-8
   Reeks 4/5:  20180123: `n Wandel met God - Gen 17:1-27
   Reeks 5/5:  20180124: Waar die wandel begin - Luk 7:36-50
9.2.2 Centurion Pinksterdienste 2018 Dit moet julle weet(mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20180513: Dit moet julle weet - Han 2:1-4, 14-18
   Reeks 2/5:  20180513: Dit moet julle weet - Rom 1:18-32
   Reeks 3/5:  20180514: Dit moet julle weet - Rom 6:1-23
   Reeks 4/5:  20180515: Dit moet julle weet - Rom 7:1-26
   Reeks 5/5:  20180516: Dit moet julle weet - Rom 8:1-17

10 Centurion 2019 (mp3)
10.1 Centurion Algemeen 2019 (mp3)
     20190106 Laaste woorde van Jesus - Luk 24:44-49,Han 1:1-11 - Prop Johan Alberts
     20190106 Die begin van Jesus se bediening - Matt 4:12-25 Prop Johan Alberts
     20190120 Fatale foute in die geestelike lewe - Rom 10:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20190120 Die gelykenis van die saaier - `n Geestelike evaluering - Matt 13:1-9,18-23 - Prop Johan Alberts
     20190127 Hemelse Wiskunde - Joh 6:1-15 - Prop Johan Alberts
     20190127 Vereistes van Dissipelskap - Matt 16:13-28 - Prop Johan Alberts
     20190203 Die verlange na `n rein hart - Ps. 51 - Ds Gerrie van Dalen
     20190203 Resultate van `n rein hart - Ps. 24:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190210 n Volskaalse aanval op die huwelik (Deel 1) - Gen 2:15-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20190210 n Volskaalse aanval op die huwelik (Deel 2) - Gen 3:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190217 Geestelike herstel - Esr 3:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190217 Die vertroue van koning Hiskia - 2 Kon 18:1-12 - Prop Johan Alberts
     20190224 Loof die Here - Ps 117 - Ds Gerrie van Dalen
     20190224 Die poort van die Here - Ps 118 - Ds Gerrie van Dalen
     20190303 Verborge in God(Deel 1) - Kol 3:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190303 Verborge in God(Deel 2) - Kol 3:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190310 Vir alles is daar tyd - Pred 3:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20190310 Eenheid in die kerk - Rom 15:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20190317 Ons was bly in Hom - Ps 66:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190317 Die bloed van Jesus(Deel 1) - Eff 2:11-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20190324 Laat die Naam van die Here geprys word - Ps 113:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20190324 Die bloed van Jesus(Deel 2) - Heb 9:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20190331 Die heerlikheid van die Here - 2 Kron 7:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190407 Uitdagings wanneer God sy knegte posisioneer - Dan 1:1-21 - St Rudolph Fourie
     20190407 Die hartsverlange van `n geroepene - Rom 1:1-15 - St Rudolph Fourie
     20190414 Verbasing oor Jesus (Deel - 1) - Luk 4:33-44 - Prop Johan Alberts
     20190414 Verbasing oor Jesus (Deel - 2) - Luk 5:1-26 - Prop Johan Alberts
     20190419 Die smaad van die Kruis - Matt 27:26-50 - Ds Gerrie van Dalen
     20190421 Glo jy dit - Matt 28:1-7, Joh 11:20-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20190421 God se geskenk - 1 Pet 1:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20190428 Ek is(Deel1) - Gen 15:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190428 Ek is(Deel2) - PS 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20190505 Ek is die brood van die lewe (Deel 3) - Joh 6:22-40 - Ds Gerrie van Dalen
     20190505 Ek is (Deel 4) - Joh 8:12-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20190512 Ek is (Deel 5) - Joh 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190512 Vereistes om die heiligdom te nader - Heb 10:1-25 - Prop Johan Alberts
     20190519 Ek is (Deel 6) - Joh 10:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20190519 Ek is (Deel 7) - Joh 10:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20190525 Manne kom ons leef met oogklappe - Dr Dewald Strydom - Manneontbyt 2019
     20190531 In die bo-vertrek - Han 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20190609 Sonde bind - Gen 3:1-7 - Prop Johan Alberts
     20190609 Oorlogsgereedheid - Eff 6:10-20 - Prop Johan Alberts
     20190616 Die sonde van koning Dawid - 2 Sam 11:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190616 Intense droefheid in die tuin van Getsemane - Mar 14:32-42 - Prop Johan Alberts
     20190623 n Woord van Opwekking - Han 13:13-39 - Prop Johan Alberts
     20190623 n Oproep tot Heiligmaking - 1 Pet 1:14-25 - Prop Johan Alberts
     20190630 n Geestelike reis na God se teenwoordigheid - Ps 24 - Prop Johan Alberts
     20190630 Paulus en Silas in die tronk - Han 16:16-34 - Prop Johan Alberts
     20190707 God se mandaad vir elke mens - Han 17:15-34 - Prop Johan Alberts
     20190707 Die God wat bo menslike verwagting werk - 1 Kon 17:1-24 - Prop Johan Alberts
     20190714 Paulus se getuienis as verdediging - Han 22:1-22 - Prop Johan Alberts
     20190721 God se volk verloor Sy seen - Ps 81:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190721 Die ongehoorsame duif(Deel 1) - Jona 1:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190728 Geloof wat werk - Jak 2:14-26 - Prop Johan Alberts
     20190728 Die ongehoorsame duif (Deel 2) - Jona 3:1-10 - Prop Johan Alberts
     20190804 Dood maar tog lewend - Rom 6:1-14 - Prop Johan Alberts
     20190804 As ons in die lig wandel... - 1Joh1:1-2:2 - Prop Johan Alberts
     20190811 Vertel- Ps 118:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20190811 Die wat aan Christus behoort - Gal 5:16-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20190818 Om God te glo - Jon 19:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190818 Skep moed - Hag 2:1-5 Jer 31:23-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20190825 Laat staan en weet dat Ek God is - Ps 46:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20190825 Leer ons - Ps 90:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20190901 Wat sal Ek met julle doen - Hos 6:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20190901 Is daar nog iemand wat God aanroep? - Hos 7:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20190908 Basuin die Evangelie uit - 1 Thes 1:1-10 - Ds Jannie Coetzer
     20190908 God se volmaakte plan - Heb 7:23-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20191124 Waarmee sal ek God ontmoed - Mig 6:6-8 - Ds Jurg Prinsloo
     20190915 Die wandel van die navolger van God - Ef 5:1-21 - Student Francois du Toit
     20190915 Die Geneesheer bied vergifnis - Mar 2:1-17 - Student Loedolf van der Merwe
     20190922 Die geregtigheid van God (Deel 1) - Rom 3:21-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20190922 Die geregtigheid van God (Deel 2) - Rom 3:21-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20190929 `n Gebed vir God se kinders - 1 Pet 5:10-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20190929 Die gevare van die afwesigheid van die Christelike deugde - 1 Pet 1:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191006 Die heil van God (Deel 1) - Ps 3:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191006 Die heil van God (Deel 2) - Ps 3:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191013 Die Wederkoms van Jesus Christus (Deel 1) - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20191013 Die Wederkoms van Jesus Christus (Deel 2) - 2 Thes 2:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20191027 Sielewenners - Spr 11:30 - Ds Johan Cloete
     20191027 Wat staan ons te doen totdat Jesus verskyn - 2 Tim 4:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20191103 Oorwinning deur Jesus Christus - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20191103 Oorwinning - Gen 14:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20191110 Planne van die hart(Deel 1) - Spr 19:21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191110 Planne van die hart(Deel 2) - Spr 19:21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191117 n Bemoediging vir 2020 - Neh 9:8-21 - Ds Gert Coetzer
     20191117 Kyk die oes - Joh 4:31-42 - Ds Gert Coetzer
     20191124 God gebruik gebreekte dinge - Mar 14:3-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191225 Vrede op aarde - Luk 2:8-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20191231 Daar kom die Bruidegom - Mat 25:1-13 - Ds Gerrie van Dalen

10.2 Centurion Spesiale Dienste 2019 (mp3)
10.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2019 (mp3) - Ds Johan Cloete
   Reeks 1/5:  20190113: Ervaar God se liefde- Joh 3:1-21
   Reeks 2/5:  20190113: Verootmoediging - Mig 6:1-16
   Reeks 3/5:  20190114: Weiering tot Verootmoediging - Jak 4:1-16
   Reeks 4/5:  20190115: Satan se ophitsing en God se lig - Job 2:1-10
   Reeks 5/5:  20190116: Wys my jou merke - Joh 20:19-31
10.2.2 Centurion Gemeente Interaksie Seminaar (mp3) - Ds Wimpie Raath
   Reeks 1/5:  20190526: Botsende Generasies(Deel 1) - PS 78:1-21
   Reeks 2/5:  20190526: Botsende Generasies(Deel 2) - PS 78:1-21
   Reeks 3/5:  20190527: Botsende Generasies(Deel 3) - 1 Kor 12:26
   Reeks 4/5:  20190528: Ontwikkelingsfases van die kind - 1 Kor 13:11-12
   Reeks 5/5:  20190529: Eksterne aanslag - Ps 2:1-3
10.2.3 Centurion Pinksterdienste 2019 Heilig julle self(mp3) - Ds Chris Lombard
   Reeks 1/5:  20190602: Teen more - Jos 7:1-26, Pred 8:11-13
   Reeks 2/5:  20190602: Herstel die huis van die Here - 2 Kron 29:1-31
   Reeks 3/5:  20190603: Bring die ark terug op sy plek - 1 Kron 15:1-29
   Reeks 4/5:  20190604: Afsondering van sonde en afsondering vir Christus - 1 Thes 5:12-28
   Reeks 5/5:  20190605: Soos U my gestuur het stuur Ek hulle - Joh 17:1:26
10.2.4 Centurion Wederkomsdienste 2019 (mp3) - Ds Hennie Prinsloo
   Reeks 1/5:  20191020: n Perspektief op die boek Openbaring - Op 1:1-21
   Reeks 2/5:  20191020: Die Komende Russies geleide inval in Israel Es 38:14-16, 39:4-5
   Reeks 3/5:  20191021: In die wolke wegevoer, die Here tegemoet in die lug - 1 Thes. 4:13-18
   Reeks 4/5:  20191022: Die opmars van die Antichris - Ope 13:1-18
   Reeks 5/5:  20191023: Die bruilof van die Lam - Ope 19:1-10
10.2.5 Centurion Jesus Christus die Dienskneg (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/1:  20191201: God se Dienskneg is hier Mar 1:1-8
10.2.5.1 Wat God se Dienskneg jou bied(mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/2:  20191208: Geskenk van vergifnis Mar 2:1-12
   Reeks 2/2:  20191208: Geskenk van Vervulling en vryheid Mar 2:13-22
10.2.5.2 Die Dienskneg die skares en die koninkryk (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/2:  20191215: Die Dienskneg die skares en die koninkryk(Deel 1) Mar 3:13-19
   Reeks 2/2:  20191215: Die Dienskneg die skares en die koninkryk(Deel 2) Mar 3:20-35
10.2.5.3 Die Dienskneg oorwin (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20191222: Die Dienskneg oorwin (Deel 1) Mar 4:35-41
   Reeks 2/4:  20191222: Die Dienskneg oorwin (Deel 2) Mar 5:1-20
   Reeks 3/4:  20191229: Die Dienskneg oorwin (Deel 3) Mar 5:21-34
   Reeks 4/4:  20191229: Die Dienskneg oorwin (Deel 4) Mar 5:35-43
10.2.5.4 Sal iemand God se Dienskneg glo (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 1) Mar 6:1-6
   Reeks 2/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 2) Mar 6:7-29
   Reeks 3/4:  20200112: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 3) Mar 6:30-44
   Reeks 4/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 4) Mar 6:45-56
10.2.5.5 Jesus die Dienskneg Leraar (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20200223: Sy Lering aan die Jode Mar 7:14-23
   Reeks 1/5:  20200223: Sy lering aan die Jode Mar 7:1-13
   Reeks 3/5:  20200301: Sy hulp aan die heidene Mar 7:24-30
   Reeks 4/5:  20200301: Sy hulp aan die heidene Mar 7:31 - 8:9
   Reeks 5/5:  20200405: Waarskuwing aan Sy dissipels Mar 8:10-26
10.2.5.6 Die Dienskneg deel Geheime (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/3:  20200412: Leiding ly tot glorie Mar 8:27-38
   Reeks 2/3:  20200419: Leiding ly tot bevestiging en regstelling Mar 9:1-13
   Reeks 3/3:  20200419: Krag kom deur geloof en diensbaarheid ly tot eer Mar 9:14-50
10.2.5.7 Die Dienskneg se Paradokse (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200426: Twee sal een wees Mar 10:1-12
   Reeks 2/5:  20200426: Volwassenes sal soos kinders moet wees Mar 10:13-16
   Reeks 3/5:  20200503: Die eerstes sal laaste wees Mar 10:17-31
   Reeks 4/5:  20200503: Dienknegte sal heers Mar 10:32-45
   Reeks 5/5:  20200510: Die armes word ryk Mar 10:46-52
10.2.5.8 Die Dienskneg in Jerusalem (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200510: Die Dienskneg Koning Mar 11:1-11
   Reeks 2/5:  20200517: Die Dienskneg Regter(Deel 1) Mar 11:12-26
   Reeks 3/5:  20200517: Die Dienskneg Regter(Deel 2) Mar 11:12-26
   Reeks 4/5:  20200614: Die Dienskneg Profeet(Deel 1) Mar 11:27-12:17
   Reeks 5/5:  20200614: Die Dienskneg Profeet(Deel 2) Mar 12:18-44
10.2.5.9 God se Dienskneg openbaar die toekoms (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20200621: Die eerste helfte van die verdrukking Mar 13:1-13
   Reeks 2/4:  20200621: Die middel helfte van die verdrukking Mar 13:14-18
   Reeks 3/4:  20200628: Die laaste helfte van die verdrukking Mar 13:19-27
   Reeks 4/4:  20200628: Jesus se laaste lering Mar 13:28-37

11 Centurion 2020 (mp3)
11.1 Centurion Algemeen 2020 (mp3)
     20200202 Waarom wil God genees(Deel 2) - Luk 13:10 - 17 Ds Jurg Prinsloo
     20200126 Gaan en dra goeie vrugte - Matt 3:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20200126 God herleef gebroke harte - Luk 4:14-32 Ds Johan Botha
     20200202 Waarom wil God genees(Deel 1) - Ps 103:1-22 Ds Jurg Prinsloo
     20200209 Christus - Sonde vir ons gemaak - 2 Kor 5:11 - 21 Ds Gerrie van Dalen
     20200209 Maak die dag van die Here nog saak - Matt 12:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20200216 Die verwonde mens - Ps. 38:1-22 Ds Gerrie van Dalen
     20200216 Die hoop in Christus - Rom 8:18-30 Ds Gerrie van Dalen
     20200308 Die effek van die Woord van God - Ps. 119 Ds Daniel Brink
     20200308 Jesus maak die storm stil - Mar 4:35 - 41 Ds Daniel Brink
     20200315 God se Woord in ons lewens (Deel 1) - PS 119:89 - Ds Gerrie van Dalen
     20200315 God se Woord in ons lewens (Deel 2) - PS 119:89 - Ds Gerrie van Dalen
     20200322 God se Woord en vrees (Deel 1) - Mat 10:28 - Ds Gerrie van Dalen
     20200322 God se Woord en vrees (Deel 2) - Ps 23:4 - Ds Gerrie van Dalen
     20200329 Oop ore voor God - Ps 44:1-17 Ds Gerrie van Dalen
     20200405 Die nederige kroning van Jesus - Matt 21:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200410 Wie het geglo - Jes 53:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20200412 Wie sal die steen wegrol - Mar 16:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20200607 Genoegsame genade(Deel 1) - 2 Kor 12:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200607 Genoegsame genade(Deel 2) - 2 Kor 12:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200705 `n Oproep om te verootmoedig(Deel 1) - Sef 2:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200705 `n Oproep om te verootmoedig(Deel 2) - Sef 2:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200712 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200712 Ek weet - Job 19:25 -29 Ds Gerrie van Dalen
     20200719 Wag op die Here(Deel 1) - Jes 40:27 - 31 Ds Gerrie van Dalen
     20200719 Wag op die Here -Die loon (Deel 2) - Jes 40:27 - 31 Ds Gerrie van Dalen
     20200726 Wie is God(Deel 1) - Nah 1:1 - 6 Ds Gerrie van Dalen
     20200726 Wie is God(Deel 2) - Nah 1:1 - 15 Ds Gerrie van Dalen
     20200801 God met ons - Mat 28:16 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20200801 Terug na Goed toe - Miga 4:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200816 Jou belangrikste besluit van 2020 - Miga 4:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200816 God se kragtige beloftes aan die mens - 1 Pet 3:8 -12 Ds Gerrie van Dalen
     20200823 Vertrou God(Deel 1) - Miga 6:1 - 8 Ds Gerrie van Dalen
     20200823 Vertrou God(Deel 2) - Miga 6:1 - 7:20 Ds Gerrie van Dalen
     20200830 Ek staan weer op - Miga 7:8 - 11 Ds Gerrie van Dalen
     20200830 Ek sal opstaan - Luk 15:11 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20200906 Voorregte en verantwoordelikhede van die Christen (Deel 1) - 1 Pet 1:1 - 12 Ds Gerrie van Dalen
     20200906 Voorregte en verantwoordelikhede van die Christen (Deel 2) - 1 Pet 2:11 - 17 Ds Gerrie van Dalen
     20200913 Waak teen geestelike dwaasheid(Deel 1) - Gal 3:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200913 Waak teen geestelike dwaasheid(Deel 2) - Gal 3:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200920 Die Rykdom van Sy genade(Deel 1) - Ef 1:1 - 7 Ds Gerrie van Dalen
     20200920 Die Rykdom van Sy genade(Deel 2) - Ef 2:1 - 10 Ds Gerrie van Dalen
     20200927 Vertrou God(Deel 1) - Jes 26:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200927 Vertrou God(Deel 2) - Ps 37:1-6 Ds Gerrie van Dalen
     20201004 Die vier pilare van Christenskap - Rom 8:31-39 St Pierre Louw
     20201004 Die hart van `n Evangelis - Rom 1:8 - 15 St Pierre Louw
     20201011 Die bloed van Jesus oorwin die duiwel - Op 12:1-18 St Rudolf Fourie
     20201011 Jesus maak `n vryand `n vriend - Han 9:1-22 St Rudolf Fourie
     20201018 Is God nog in ons midde(Deel 1) - Ex 17:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20201018 Is God nog in ons midde (Deel 2) - Jos 7:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20201025 Die Evangelie van Christus(Deel 1) - Rom 1:16-17 Ds Gerrie van Dalen
     20201025 Die Evangelie van Christus(Deel 2) - Rom 1:16-17 Ds Gerrie van Dalen
     20201101 Die toorn van God(Deel 1) - Rom 1:18-32 Ds Gerrie van Dalen
     20201101 Die toorn van God(Deel 2) - Rom 1:18-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201108 Die toorn van God(Deel 3) - Rom 1:18-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201108 Die toorn van God(Deel 4) - Rom 1:18-32 Ds Gerrie van Dalen
     20201115 Lidmaatskap vra n verbintenis - Han 2:37-47 Ds Gerrie van Dalen
     20201115 Lidmaatskap bring verantwoordelikheid - Heb 10:19-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201122 Wat die Bybel leer mbt lojaliteit/getrouheid - Deut 7:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20201122 In die smeltoond van beproewing- 1 Pet 1:1-9 St Pierre Louw
     20201129 Loof die Here - Ps 9:1-21 Ds Gerrie van Dalen
     20201206 Herstel van die sondaar - Gal 5:26-6:6 Ds Gerrie van Dalen
     20201206 Saai en Maai - Gal 6:7 -10 Ds Gerrie van Dalen
     20201213 n Mooi vertoning in die vlees - Gal 6:11-13 Ds Gerrie van Dalen
     20201213 Ons roem in die kruis - Gal 6:14-18 Ds Gerrie van Dalen
     20201216 Om God te terg - 1 Kon 14:1-20 St Pierre Louw
     20201220 Roem in die Here - 1 Kor 1:26-31 St Pierre Louw
     20201220 Jesus die draer van siekte - Jes 53:1-12 St Pierre Louw
     20201225 Hy word genoem... - Jes 9:1-6 St Pierre Louw
     20201227 Leef Heilig - 2 Kor 6:11-7:4 St Pierre Louw
     20201227 Die gebed van `n vreemdeling - Ps 119:17-24 St Pierre Louw
     20201231 Oorkom uitdagings om doelwitte te bereik in 2021 - Jos3:1-17 Ds Oubaas Grundling

11.2 Centurion Spesiale Dienste 2020 (mp3)
11.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2020 (mp3) - Die lewe van geloof - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200119: Die Here is getrou - 2 Thess 3:1-5
   Reeks 2/5:  20200119: Wandel deur geloof - 2 Kor 4:16 - 5:10
   Reeks 3/5:  20200120: Geloof wat spreek - Heb 11:1-4
   Reeks 4/5:  20200121: Geloof wat behaag - Heb 11:5-10
   Reeks 5/5:  20200122: Geloof wat baar - Heb 11:8-22
11.2.2 Pinster 2020 (mp3)
   Reeks 01/13:  20200521 Die belofte van die Heilige Gees - Hand 1:1-4 Dr Andre Bester
   Reeks 02/13:  20200522 Die Persoon van die Heilige Gees - Joh 14:16-18 Ds Ruan van Vuuren
   Reeks 06/13:  20200525 Die Heilige Gees en die boodskap op Pinksterdag - Han 2:14-36 Ds Barry Fourie
   Reeks 07/13:  20200526 Die Tragiese Geestelike lewe - 1 Kor 4:1-8, Rom 7:14-26 Ds Jurg Prinsloo
   Reeks 08/13:  20200527 Reiniging in die aanloop tot vervulling met die Heilige Gees - Eff 5:22-27 Ds Rudi Beukes
   Reeks 09/13:  20200528 Die krisis van Heiligmaking - Rom 7:14 -8:1 Ds Jurgens Prinsloo
   Reeks 10/13:  20200529 Die salwing van die Heilige Gees - 1 Joh 2:14 29 Ds Johan Botha
   Reeks 11/13:  20200530 God se volheid vir die kerk -Eff 3:14 - 21 Ds Jako du Preez
   Reeks 12/13:  20200531 Pinkster krag vir n wereld opdrag - Jes 42:1-7 Ds Thys Loubser
   Reeks 13/13:  20200531 Die krag in God se kerk - Han 1:1-11 Ds Gerrie van Dalen

12 Centurion 2021 (mp3)
12.1 Centurion Algemeen 2021 (mp3)
     20210606 Terug kerk toe - Heb 10:19-27 Ds Gerrie van Dalen
     20210103 Het ek jou nie beveel nie - Jos1:1-18 St Pierre Louw
     20210103 Die onvrugbare vyeboom - Luk 13:6-9 St Pierre Louw
     20210110 Die openbaring van God se liefde - 1 Joh 4:7-21 St Pierre Louw
     20210110 Pergamus: Die gemeente wat kompromie aangegaan het - Op 2:12-17 St Pierre Louw
     20210117 Paulus se gebed vir die gemeente(deel 1)- Ef 3:14-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210117 Paulus se gebed vir die gemeente(deel 2)- Ef 3:14-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210131 Julle moet geduldig wees(Deel 1)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210131 Julle moet geduldig wees(Deel 2)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210207 Julle moet geduldig wees(Deel 3)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210207 Julle moet geduldig wees(Deel 4)- Rom 12:9-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210214 Ek dank God- Fil 1:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20210214 Stry saam- Fil 1:27-2:18 Ds Gerrie van Dalen
     20210221 Vreemde vuur voor God - Lev 10:1-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210221 Die woord van die geloof wat ons verkondig - Rom 10:1-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210228 Twee diensknegte - Matt 24:36-51 Ds Gerrie van Dalen
     20210228 Drie belangrike aspekte om te onthou - Matt 24:36-51 Ds Gerrie van Dalen
     20210307 Jesus se persoonlike uitnodiging - Matt 11:25-30 Ds Gerrie van Dalen
     20210307 `n Goedkoop godsdiens - Matt 26:14-16 Ds Gerrie van Dalen
     20210314 Wanneer God roep(Deel 1) - Han 13:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210314 Wanneer God roep(Deel 2) - Han 13:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210321 Die Liggaam van Christus(Deel 1) - 1 Kor 12:12-31 Ds Gerrie van Dalen
     20210321 Die Liggaam van Christus(Deel 2) - Ef 4:1-16 Ds Gerrie van Dalen
     20210328 Jesus se belofte - Matt 28:16-20 Ds Gerrie van Dalen
     20210328 Die wat op die Here vertrou - Jer 17:1-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210402 Dit is volbring - Joh 19:17-37 Ds Gerrie van Dalen
     20210404 Christus se mag oor die dood - Joh 19:31-20:10 Ds Gerrie van Dalen
     20210404 Die heilige nagmaal - Luk 22:7-23 Ds Gerrie van Dalen
     20210411 Die tragiese reddingstasie - Luk 19:10 Ds Oubaas Grundlingh
     20210411 n Aardbewende Fondasieskuddende Kettingbrekende ervaring - Han 16:25-26 Ds Oubaas Grundlingh
     20210418 Die volk as heilige werktuig - Rig 1:1-17 Student Marno van Niekerk
     20210418 Die Heilige Gees die Trooster - Joh 14:21-31 Student Marno van Niekerk
     20210425 Maatstaf vir n goeie gemeente - Open:3-8 Ds Oubaas Grundlingh
     20210425 Die helder stem van God - Job:33-14 Ds Oubaas Grundlingh
     20210502 Wat is `n Christen - Hand 11:19-26 Ds Oubaas Grundlingh
     20210502 Perspektief vir dir saaier - Luk 8:4-15 Ds Oubaas Grundlingh
     20210509 `n Voorbeeld vir die gelowiges - 1 Tim 4:1-15 St Pierre Louw
     20210509 Hierdie Jesus wat julle gekruisig het - Han 2:14-36 St Pierre Louw
     20210513 Jesus het opgestaan, nou wat nou? - Han 1:1-14 St Pierre Louw
     20210523 Die noodsaaklikheid van die Gees vir die kerk - Eff 1:3-23 St Pierre Louw
     20210523 Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?- Jes 6:1-8 St Pierre Louw
     20210530 Sonder Jesus ...niks(Deel 1) - Joh 15:1-17 St Pierre Louw
     20210530 Sonder Jesus ...niks(Deel 2) - Joh 15:1-17 St Pierre Louw
     20210606 Die kind van God te midde van lewensgevaar - EX 14:1-14 Ds Gerrie van Dalen
     20210613 Die verharde hart - EX 14:1-31(Deel 1) Ds Gerrie van Dalen
     20210613 Die verharde hart - EX 14:1-31(Deel 2) Ds Gerrie van Dalen
     20210620 Die vader wat ontferm(Deel 1) Ds Gerrie van Dalen
     20210620 Die vader wat ontferm(Deel 2) Ds Gerrie van Dalen
     20210627 Opstandig teen God(Deel 1) Ds Gerrie van Dalen
     20210627 Opstandig teen God(Deel 2) Ds Gerrie van Dalen
     20210704 Die vermaning om oorvloediger te wees(Deel 1) 1 Thes 4:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210704 Die vermaning om oorvloediger te wees(Deel 2) 1 Thes 4:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210711 Bemoedigende woorde (Deel 1) 1 Thes 4:13-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210711 Bemoedigende woorde (Deel 2) 1 Thes 4:13-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210718 Bemoedig en bou mekaar op 1 Thes 5:1-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210718 Die dag van die Here 1 Thes 5:1-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210725 Die arme jongman Mar 10:17-31 St Pierre Louw
     20210725 Wees dankbaar vir die genade in Christus 1 Kor 1:1-9 St Pierre Louw
     20210801 Nuwe krag(Deel 1) Jes 40:27-31 Ds Gerrie van Dalen
     20210801 Nuwe krag(Deel 2) Jes 38:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20210808 Nuwe krag(Deel 3) Jes 41:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20210808 `n Dankbare hart Ps 138:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20210815 Ons was vervreemd van God Ef 2:11-13 Ds Gerrie van Dalen
     20210815 Ons nuwe status in Christus Ef 2:11-22 Ds Gerrie van Dalen
     20210822 Gedra julle waardig Fil 1:27-30 Ds Gerrie van Dalen
     20210822 Om te ly as kind van God Fil 1:27-30 Ds Gerrie van Dalen
     20210829 Werk julle eie heil uit Fil 2:12-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210829 Die dag van Christus - ons doelwit Fil 2:12-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210912 Vreugde (Deel 1) Ps 37:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20210912 Vreugde (Deel 2) Ps 37:1-40 Ds Gerrie van Dalen
     20210919 Wanneer God `n man verander Rig 6 - 8 Ds Daniel Brink
     20210919 Bewustelike sonde in `n mens se lewe Rig 7:1-26 St Fredrich Lombard
     20210926 Simson die man van groot sterkte en groot swakheid Rig 13:1-25 St Pierre Louw
     20210926 Die roeping van Samuel 1 Sam 3:1-21 St Pierre Louw
     20211003 Redes om steeds te hoop Kla 3:1-31 Ds Gerrie van Dalen
     20211003 Die God wat ontferm Kla 3:32 - 66 Ds Gerrie van Dalen
     20211010 Wie is soos die Here Mig 7:1-20 Ds Gerrie van Dalen
     20211010 Die doel van die Skrifte Rom 15:1-13 Ds Gerrie van Dalen
     20211017 Die dae van ons lewe(Deel 1) Mat 6:25-34 Ds Gerrie van Dalen
     20211017 Die dae van ons lewe(Deel 2) Mat 6:25-34 Ds Gerrie van Dalen
     20211024 Hoe lewe ons in die tyd Dan 1 Ds Jannie Coetzer
     20211024 Wandel in die Lig 1 Joh 1:5 - 2:17 St Pierre Louw
     20211031 Vreeslose vertroue in tye van vervolging Ps 27:1-14 St Pierre Louw
     20211031 Die dae van ons lewe(Deel 3) Luk 6:17-26 Ds Gerrie van Dalen
     20211107 Opdragte in die lig van die wederkoms (Deel 1) Ps 27:1-14 St Pierre Louw
     20211107 Opdragte in die lig van die wederkoms (Deel 2) Ps 27:1-14 St Pierre Louw
     20211114 Geregverdig deur God Luk 18:9-14 Ds Gerrie van Dalen
     20211114 Die twee wee Matt 7:13-29 St Etienne Duvenhage
     20211121 Die vrug van die Gees Gal 5:22 Oud Martin Oosthuizen
     20211128 Geopenbaarde liefde(Deel 1) 1 Joh 4:7-12 Ds Gerrie van Dalen
     20211128 Geopenbaarde liefde(Deel 2) 1 Joh 4:7-12 Ds Gerrie van Dalen
     20211205 Die gelykenis van die onvrugbare vyeboom Luk 13:6-9 Prop Pierre Louw
     20211205 Die koste van kindskap Mar 8:27-9:1 Prop Pierre Louw
     20211212 Geen veroordeling vir die kind van die Here Rom 8:31-39 Prop Pierre Louw
     20211212 Die belofte van Jesus se wederkoms 2 Pet 3:1-10 Prop Pierre Louw
     20211216 Die land wat genees moet word 2 Kron 7:1-22 Ds Gerrie van Dalen
     20211218 Verag die profesiee nie(Deel 1) 1 Thes 5:12-28 Ds Gerrie van Dalen
     20211218 Verag die profesiee nie(Deel 2) 1 Thes 5:12-28 Ds Gerrie van Dalen
     20211225 Christus die waaragtige lig Joh 1:1-14 Ds Gerrie van Dalen
     20211226 Goeie tyding Luk 1:5-25 Ds Gerrie van Dalen
     20211231 Deur die geloof(Deel 1) Heb 11:1-6 Ds Gerrie van Dalen
12.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2021 (mp3) - Gee ag op Hom - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20210124: Gee ag op Hom - Heb 12:1-4
   Reeks 2/5:  20210124: Gee ag op Hom - Heb 12:1-4
   Reeks 3/5:  20210125: Gee ag op Hom - Heb 12:5-11
   Reeks 4/5:  20210126: Gee ag op Hom - Heb 12:6-11
   Reeks 5/5:  20210127: Gee ag op Hom - Heb 12:12-17
12.2.2 Centurion Pinksterdienste 2021(mp3) - Van Egipte to Kanaan Student Pierre Louw
   Reeks 1/5:  20210516: Die volk in Egipte - Eks 5:1-23 St Pierre Louw
   Reeks 2/5:  20210516: Die Rooi See-ondervinding - Eks 13:17-14:31 St Pierre Louw
   Reeks 3/5:  20210517: Die woestynlewe - Num 14:1-20, 26-34 Student Pierre Louw
   Reeks 4/5:  20210518: Die Jordaan ondervinding - Jos 3:1-17 Student Pierre Louw
   Reeks 5/5:  20210519: Die Kanaanslewe - Jos 23:1-16 Student Pierre Louw
12.2.3 Centurion Goddelike Genesing 2021(mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20210905 Waarom Goddelike genesingsdiens - Ex 15:22-27
   Reeks 2/5:  20210905 Reels om na te volg - Hand 3:1-26
   Reeks 3/5:  20210906 Gods raad aan die krankes - Ex 15:22-27
   Reeks 4/5:  20210907 Job - sy krankheid en sy genesing - Job 2:1-13
   Reeks 5/5:  20210908 Laat God toe om te werk - Jes 53:1-12

13 Centurion 2022 (mp3)
13.1 Centurion Algemeen 2022 (mp3)
     20220102 Deur die geloof(Deel 2) - Heb 11:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20220102 Nuwe jaar, dieselfde Jesus - Heb 13:7-9 Prop Pierre Louw
     20220109 `n Suiwere pad(Deel 1) - Ps 119:9-16 Prop Pierre Louw
     20220109 `n Suiwere pad(Deel 2) - Ps 119:9-16 Prop Pierre Louw
     20220116 Die twee paaie wat lei na die ewigheid - Mat 7:13-23 Prop Pierre Louw
     20220116 Wie mag woon op U heilige berg - Ps 15:1-5 Prop Pierre Louw
     20220130 Deur die geloof(Deel 3) - Heb 11:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20220130 Hanteer jou sondes - Jos 7:1-13 Prop Pierre Louw
     20220206 Deur die geloof(Deel 4) - Heb 11:13-22 Ds Gerrie van Dalen
     20220206 Deur die geloof(Deel 5) - Heb 11:20-22 Ds Gerrie van Dalen
     20220213 Dit is volbring - Joh 19:17-37 Prop Pierre Louw
     20220213 Deur die geloof(Deel 6), Besluite van geloof(Deel 1) - Heb 11:23-29 Ds Gerrie van Dalen
     20220220 Ek is die Here jou God - Ek 20:1-6 Ds Gerrie van Dalen
     20220220 Die doel van 1 Johannes - 1 Joh 1:1-4 Prop Pierre Louw
     20220227 Gemeenskap met God - 1 Joh 1:5-7 Prop Pierre Louw
     20220227 Jesus Christus as gekruisigde - 1 Kor 1:10 - 2:5 Ds Johan Alberts
     20220306 Besluite van geloof(Deel 2) - Heb 11:23-29 Ds Gerrie van Dalen
     20220306 Die dapperheid van geloof(Deel 1) - Heb 11:30-40 Ds Gerrie van Dalen
     20220410 Iemand sterf in my plek Mar 15:1-20 Prop Pierre Louw
     20220313 Die dapperheid van geloof(Deel 2) - Heb 11:30-40 Ds Gerrie van Dalen
     20220313 Toets van geloof: Die kind van God en sonde - 1 Joh 1:8 - 2:2 Prop Pierre Louw
     20220320 Die hemelse Advokaat - 1 Joh 1:8 - 2:2 Prop Pierre Louw
     20220320 Die Dapperheid van geloof(Deel 3) - Heb 11:30-40 Ds Gerrie van Dalen
     20220327 Die Dapperheid van geloof(Deel 4) - Heb 11:32-34 Ds Gerrie van Dalen
     20220327 Die Dapperheid van geloof(Deel 5) - Heb 11:35-38 Ds Gerrie van Dalen
     20220403 Gehoorsaamheid is `n bewys van gemeenskap 1 Joh 2:3-6 Prop Pierre Louw
     20220403 Deur die geloof - berus op redding Heb 11:1-40 Ds Gerrie van Dalen
     20220410 Wat beteken hierdie klippe Jos 4:1-24 Ds Gerrie van Dalen
     20220415 Jesus praat vanaf die kruis(Deel 1) Luk 23:33 - 49 Prop Pierre Louw
     20220417 Jesus praat vanaf die kruis(Deel 2) Matt 27:32-56 Prop Pierre Louw
     20220417 Jesus praat vanaf die kruis(Deel 3) Joh 19:17-32 Prop Pierre Louw
     20220424 Ongeloof van mense(Deel 1) Mar 16:9 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20220424 Die liefde wat God verwag 1 Joh 2:7-11 Prop Pierre Louw
     20220501 n Brief aan groeiende Christene 1 Joh 2:12 - 14 Prop Pierre Louw
     20220501 Ongeloof van mense(Deel 2) Mar 16:9 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20220508 Ester die regte vrou op die regte tyd Est 4:9-14 Ds Gerrie van Dalen
     20220508 Die liefde wat God verag 1 Joh 2:5 - 17 Prop Pierre Louw
     20220515 Kinders van die Antichris 1 Joh 2:18 - 28 Prop Pierre Louw
     20220515 Die salwing met die Heilige Gees 1 Joh 2:18 - 29 Prop Pierre Louw
     20220522 Sekerheid in Jesus Joh 10:22 - 31 Ds Gerrie van Dalen
     20220522 Vrymoedigheid by Sy wederkoms 1 Joh 2:28 - 3:3 Prop Pierre Louw
     20220526 Here waar gaan U heen Joh 13:31 - 4:3 Prop Pierre Louw
     20220605 Ons is Sy getuies Han 5:17-33 Ds Gerrie van Dalen
     20220605 Die kind van God sondig nie 1 Joh 3:4-10 Prop Pierre Louw
     20220612 Die gemeentes het vermeerder Han 9:20-31 Ds Gerrie van Dalen
     20220612 Leef liefde uit 1 Joh 3:10-18 Prop Pierre Louw
     20220619 Job, die Priester Job 1:1-5 Prop Pierre Louw
     20220619 Sekerheid deur onsekerheid 1 Joh 3:19-24 Prop Pierre Louw
     20220626 Die enigste manier om die ewige lewe te beerwe Luk 18:18-39 Stu Christiaan Duvenage
     20220626 Dawid se aksies bewerk reaksies 2 Sam 11:1-27 Stu Christiaan Duvenage
     20220703 Beproef die geeste(Deel 1) 1 Joh 4:1 -6 Prop Pierre Louw
     20220703 Beproef die geeste(Deel 2) 1 Joh 4:1 -6 Prop Pierre Louw
     20220710 God is liefde(Deel 1) 1 Joh 4:7 -21 Prop Pierre Louw
     20220710 God is liefde(Deel 2) 1 Joh 4:7 -21 Prop Pierre Louw
     20220717 Die laaste dae - Ernstige tekens 1 Tim 4:1-5 Ds Gerrie van Dalen
     20220717 Die laaste dae - Die afval van die geloof 1 Tim 1:1-20 Ds Gerrie van Dalen
     20220724 Iemand uit God gebore 1 Joh 5:1-5 Prop Pierre Louw
     20220724 Die drie-enige Getuie 1 Joh 5:6-12 Prop Pierre Louw
     20220731 Sekerhede as Christene(Deel 1) 1 Joh 5:13-20 Prop Pierre Louw
     20220731 Sekerhede as Christene(Deel 2) 1 Joh 5:13-20 Prop Pierre Louw
     20220807 Dawid se gebed vanuit sy ellende Ps 86:1-17 Prop Pierre Louw
     20220807 Die Here was met Josafat 2 Kron 17:1-19 Prop Pierre Louw
     20220814 So moet julle ook doen Kol 3:1-17 Ds Gerrie van Dalen
     20220814 Wie is U Here- Ek is Exo 3:1-22 Prop Pierre Louw
     20220821 `n Goeie gewete(Deel 1) 1 Sam 24:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20220821 `n Goeie gewete(Deel 2) 1 Tim 1:1-20 Ds Gerrie van Dalen
     20220828 Voorbeelde vir Christus(Deel 1) 1 Thess 1:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20220828 Voorbeelde vir Christus(Deel 2) 1 Thess 1:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20220904 Die Evangelie van God 1 Thess 2:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20220904 Die Die sonde tot die dood 1 Joh 5:15-18 Prop Pierre Louw
     20220911 Inleiding tot Habakuk Hab 1:1-11 Prop Pierre Louw
     20220911 Habakuk se worstelstryd Hab 1:1-17 Prop Pierre Louw
     20220918 Die Evangelie van God 1 Thess 2:1-16 Ds Gerrie van Dalen
     20220918 God antwoord Habakuk Hab 1:1-11 Prop Pierre Louw
     20220925 Habakuk se tweede worstelstryd(Deel 1) Hab 1:12-2:1 Prop Pierre Louw
     20220925 Habakuk se tweede worstelstryd(Deel 2) Hab 1:12-2:1 Prop Pierre Louw
     20221002 Habakuk die oordeel kom Hab 2:2-4 Prop Pierre Louw
     20221002 Die regverdige sal deur die geloof lewe Hab 2:4 Prop Pierre Louw
     20221009 Die vrug van goeie nuus - 1 Thess 2:17-20 Ds Gerrie van Dalen
     20221009 Wee die gulsige Hab 2:5-8 Prop Pierre Louw
     20221016 Kies dan nou Jos 24:1-33 Prop Pierre Louw
     20221016 Die intensies van Paulus - 1 Thess 3:1 - 13 Ds Gerrie van Dalen
     20221023 Die oproep om oorvloediger te wees 1 Thess 4:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20221023 Wee die een wat op homself vertrou Hab 2:9 - 14 Prop Pierre Louw
     20221030 Die oproep tot Heiligmaking 1 Thess 4:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20221030 Wee hom wat aan sy naaste drank gee Hab 2:15 - 17 Prop Pierre Louw
     20221106 Wee die afgodedienaar Hab 2:18 - 20 Prop Pierre Louw
     20221106 Van klaaglied tot koortjie Hab 1:1-4, 3:1-3 Prop Pierre Louw
     20221113 `n Welvoeglike lewe 1 Thess 4:9 - 12 DS Gerrie van Dalen
     20221113 Die soewereine oordeel van God Hab 3:4 - 16 Prop Pierre Louw
     20221120 `n Hart wat God behaag Ps 139:1-24 Std F Lombard
     20221120 Die reddende genade van God Tit 2:22 - 3:11 Std F Lombard
     20221127 Abraham offer Isak Gen 22:1 - 3 Prop Pierre Louw
     20221203 Verkondig die evangelie van God 1 Thess 2:1-4, 2 Tim 4:1-5 Ds Gerrie van Dalen
     20221204 Habakuk se geloofsbelydenis Hab 3:16 - 19 Ds Pierre Louw
     20221204A_Mnr Pieter le Roux - Verdedig die gesag en akkuraatheid van die Bybel vanaf die heel eerste vers.
     20221211 Die Wegraping(Deel 1) 1 Thess 4:13 - 18 Ds Gerrie van Dalen
     20221211 Die Wegraping(Deel 2) 1 Thess 4:13 - 18 Ds Gerrie van Dalen
     20221216 Voorskrifte tot herstel 2 Kron 7:11 - 22 Ds RP Louw
     20221218 Is Kersfees te duur Matt 2:13 - 23 Ds Frik Lombard
     20221218 Die evangelie wat deur die engel gebring is Luk 2:8 - 20 Ds Frik Lombard
     20221225 In die volheid van die tyd Gal 4:1 - 7 Ds Pierre Louw
     20221231 Wysheid se uitroep vir 2023 Spr 1:22 - 33 Ds Pierre Louw

13.2 Centurion Spesiale Dienste 2022 (mp3)
13.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2022 (mp3) - Verneder jou voor God Prop Pierre Louw
   Reeks 1/5:  20220123: Jesus, ons voorbeeld in selfvernedering - Fil 2:1-13
   Reeks 2/5:  20220123: God verneder en verhoog Nebukadnesar - Dan 4:1-37
   Reeks 3/5:  20220124: Beklee julle met nederigheid - 1 Pet 5:1-7
   Reeks 4/5:  20220125: Ware, nederige aanbidding - Open 4:1-11
   Reeks 5/5:  20220126: Verneder jou voor God - Matt 23:1-12
13.2.2 Centurion Pinksterdienste 2022(mp3) - Die Gees van Christus Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20220529: Die ontvangs van die Heilige Gees - Joh 7:33-44
   Reeks 2/5:  20220529: Afhanklilheid van die Heilige Gees - Joh 15:1-15
   Reeks 3/5:  20220530: Die werk van die Heilige Gees - Joh 16:1-15
   Reeks 4/5:  20220531: Om die Gees te ken - Fil 3:1-15
   Reeks 5/5:  20220601: Lewe en wandel deur die Gees - Gal 5:16-25

14 Centurion 2023 (mp3)
14.1 Centurion Algemeen 2023 (mp3)
     20230101 Sout en lig Matt 5:13-16 Ds Pierre Louw
     20230108 Daar is die Lam van God Joh 1:15 - 37 Ds Pierre Louw
     20230108 Volg jou hart Spr 3: 1-8 Ds Pierre Louw
     20230115 Noag, die man van God in `n goddelose wereld Gen 6:1-22 Ds Pierre Louw
     20230115 Die dag van die Here(Deel 1) 1 Thess 5:1-3 Ds Gerrie van Dalen
     20230129 Wat is U, Here? Ps 86:1-17 Ds Pierre Louw
     20230129 Die dag van die Here(Deel 2) 1 Thess 5:1-11 Ds Gerrie van Dalen
     20230205 Die Bybel, beproef en gelouter Ps 12:1-9 Ds Pierre Louw
     20230205 Die woord van God Op 1:1-3 Ds Gerrie van Dalen
     20230212 Die onderskeid van die kinders van God(Deel 1) 1 Thess 5:4-11 Ds Gerrie van Dalen
     20230212 Die erediens: n Tweegesprek Neh 8:1-9 - Ds Pierre Louw
     20230219 Inleiding tot Efesiers - Ef 1:1-2 - Ds Pierre Louw
     20230219 Die onderskeid van die kinders van God(Deel 2) 1 Thess 5:4-11 Ds Gerrie van Dalen
     20230226 Die Calvinistiese uitverkiesingsleer(Deel 1) - Ef 1:3-14 - Ds Pierre Louw
     20230226 Die Calvinistiese uitverkiesingsleer(Deel 2) - Ef 1:3-14 - Ds Pierre Louw
     20230305 Die verhouding tussen die herder en sy skape 1 Thess 5 : 12 - 13 - Ds Gerrie van Dalen
     20230305 God se uitverkore saligheidsplan - Ef 1: 3-6 - Ds Pierre Louw
     20230312 Die verlossing in Jesus Eff 1 :7-14 Ds Pierre Louw
     20230312 Die versorging van die kudde - 1 Thess 5:14-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20230319 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 1) 1 Thess 5 : 16 - 18 - Ds Gerrie van Dalen
     20230319 n Ewige erfdeel Eff 1 :7-14 Ds Pierre Louw
     20230326 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 2) 1 Thess 5 : 16 - 18 - Ds Gerrie van Dalen
     20230326 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 3) 1 Thess 5 : 16 - 18 - Ds Gerrie van Dalen
     20230402 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 4) 1 Thess 5 : 19-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20230402 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 5) 1 Thess 5 : 19-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20230407 Reaksies teenoor die kruis van Jesus Lukas 23 : 33 - 49 - Ds Pierre Louw
     20230409 Reaksies op die lee graf Joh 20 : 1 - 19 - Ds Pierre Louw
     20230409 Reaksies op die opgestane Jesus Joh 20 : 19 - 21:25 - Ds Pierre Louw
     20230416 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder(Deel 6) 1 Thess 5 : 19-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20230416 Gebed vir geestelike insig Eff 1:15-23 - Ds Pierre Louw
     20230423 Lewend gemaak deur Christus(Deel 1) Eff 2:1 - 10 - Ds Pierre Louw
     20230423 Verantwoordelikhede van die skape teenoor die Opperherder. (Deel 7) 1 Thess 5 : 19 - 22 - Ds Gerrie van Dalen
     20230430 Lewend gemaak deur Christus(Deel 2) Eff 2:1 - 10 - Ds Pierre Louw
     20230430 Lewend gemaak deur Christus(Deel 3) Eff 2:1 - 10 - Ds Pierre Louw
     20230503 Ek maak die evangelie aan julle bekend. 1 Kor 15 : 1- Ds Gerrie van Dalen - Begrafnisdiens van Hester Joubert
     20230507 In die heiligdom van God Ps 73 : 1 - 28- Ds Gerrie van Dalen
     20230507 n Gebed tot volkome heiligheid! 1 Thess 5 v23-24 Ds Gerrie van Dalen
     20230514 Rut, die vrou wat God gekies Rut 1 : 1 - 22 - Ds Pierre Louw
     20230514 `n Klein Psalm met `n passievolle pleidooi Ps 117:1 - 2 - Ds Pierre Louw
     20230604 Sonder Christus Ef 2 : 11 - 22 - Ds Pierre Louw
     20230604 Sonder Christus Ef 2 : 11 - 22 - Ds Pierre Louw - Boodskap 2
     20230611 Woordelose boekie. Joh 3 : 16 - Ds Pierre Louw
     20230611 Gee opdrag om te bou - Hag 1:1-15 - Ds Wynand van Niekerk
     20230618 Naby deur die bloed(Deel 1) Ef 2 : 11 - 22 - Ds Pierre Louw
     20230618 Naby deur die bloed(Deel 2). Ef 2 : 11 - 22 - Ds Pierre Louw
     20230625 n Gebed tot volkome Heiligheid 1 Thess 5 : 23 - 28 - Ds Gerrie van Dalen
     20230625 Drie versoeke 1 Thess 5 : 23 - 28 - Ds Gerrie van Dalen
     20230702 n Kerk om op trots te wees(Deel 1) 2 Thess 1 : 1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230702 n Kerk om op trots te wees(Deel 2) 2 Thess 1 : 1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230709 Die bediening van genade Ef 3 : 1 - 13 - Ds Pierre Louw
     20230709 Gebed vir geestelike volheid Ef 3 : 14 - 21 - Ds Pierre Louw
     20230716 Die wraak van Christus(Deel 1) 2 Thess 1:6 - 10 - Ds Gerrie van Dalen
     20230716 `n Waardige wandel(Deel 1) - Ef 4 v 1 - 6 - Ds Pierre Louw
     20230723 `n Waardige wandel(Deel 2) - Ef 4 v 1 - 6 - Ds Pierre Louw
     20230723 Christus se gawes aan die gemeente - Ef 4 v 7 - 11 - Ds Pierre Louw
     20230730 Die wraak van Christus(Deel 2) 2 Thess 1:1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230806 Die wraak van Christus(Deel 3) 2 Thess 1:1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     202300806 Die wraak van Christus(Deel 3) 2 Thess 1:1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230806 Kragtige Kerk groei - Ef 4 : 11 - 16 - Ds Pierre Louw
     20230813 Wil julle nie ook weggaan nie - Joh 6:60-71 - Ds Pierre Louw
     20230813 Aanhoudende gebed 2 Thess 2:1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230820 Met ons oe op die wederkoms - 2 Thess 2 : 1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230820 Die antichris - 2 Thess 2 : 1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20230827 Le die oue af, neem die nuwe op(Deel 1) - Ef 4 : 17 - 24 - Ds Pierre Louw.
     20230827 Le die oue af, neem die nuwe op(Deel 2) - Ef 4 : 17 - 24 - Ds Pierre Louw.
     20230903 Hoe om gereed te wees vir die wederkoms van Christus(Deel 1) - 2 Thess 2 : 11 - 17 - Ds Gerrie van Dalen
     20230903 Nuwe mense leef nuwe lewens - Ef 4 : 25 - 32 - Ds Pierre Louw
     20230910 Eer aan God- Hand 16:16-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20230910 Hoe om gereed te wees vir die wederkoms van Christus(Deel 2) - 2 Thess 2 : 11 - 17 - Ds Gerrie van Dalen
     20230917 Wat die leraar verwag van die gemeente(Deel 1)- 2 Thess 3 : 1 - 5 - Ds Gerrie van Dalen
     20230917 Wat die leraar verwag van die gemeente(Deel 2)- 2 Thess 3 : 1 - 5 - Ds Gerrie van Dalen
     20230924 Wandel in liefde - Eff 5: : 1 - 7 - Ds Pierre Louw
     20230924 Wandel soos kinders van die lig - Eff 5: : 8 - 14 - Ds Pierre Louw
     20231001 Lewe in en deur God - Ps 119:89 - 96 - Ds Gerrie van Dalen
     20231001 Wandel in wysheid - Ef 5 : 15 - 17 - Ds Pierre Louw
     20231008 Moenie dronk word van wyn nie(Deel 1) - Ef 5 : 18 - Ds Pierre Louw
     20231008 Werk: `n Eerbare Christelike plig(Deel 1) - 2 Thess 3 : 6 - 15 - Ds Gerrie van Dalen
     20231015 Moenie dronk word van wyn nie(Deel 2) - Ef 5 : 18 - Ds Pierre Louw
     20231015 Is dit geoorloof vir die kind van God om wyn te drink - Ef 5 : 18 - Ds Pierre Louw
     20231105 Duisternis na lig. - Jesaja 42 - Ds Jannie Coetzer
     20231105 Werk, `n eerbare Christelike plig(Deel 2) - 2 Thess 3 : 6 - 15 - Ds Gerrie van Dalen
     20231112 Vrymoedigheid in Hom. - Heb 4 : 14 - 16 - Ds Gerrie van Dalen
     20231112 Vissermanne word gevang. - Luk 5 : 1 - 11 - Ds Pierre Louw
     20231119 Wat beteken dit om met die Gees vervul te wees - Ef 5 : 18 - Ds Pierre Louw
     20231119 Hoe om vervul te word met die Heilige Gees - Ef 5 : 15 - 21 - Ds Pierre Louw
     20231126 Laat God inkom - Rom 12 : 1 - 2 - Ds Gerrie van Dalen
     20231203 Die gevolge van Gees vervulling(Deel 1) - Eff 5 : 15 - 21 - Ds Pierre Louw
     20231203 Die gevolge van Gees vervulling(Deel 2) - Eff 5 : 15 - 21 - Ds Pierre Louw
     20231210 Hy sal vrede wees(Deel 1) - Miga 5 : 1 - 14 - Ds Gerrie van Dalen
     20231210 Hy sal vrede wees(Deel2) - Miga 5 : 1 - 14 - Ds Gerrie van Dalen
     20231216 Herstel ons, o God. - Ps 85 : 1 - 14 - Ds Gerrie van Dalen
     20231217 Jesus ons Lig(Deel 1) - Jes 9 : 1 - 6 - Ds Gerrie van Dalen
     20231217 Jesus ons Lig(Deel 2) - Joh 1 : 1 - 14 - Ds Gerrie van Dalen
     20231224 Jesus ons Lewe(Deel 1) - Joh 1 : 1 - 14 - Ds Gerrie van Dalen
     20231224 Jesus ons Lewe(Deel 2) - Amos 5 : 1 - 27 - Ds Gerrie van Dalen
     20231225 Die boodskap van die engel - Luk 2 : 1 - 20 - Ds Gerrie van Dalen
     20231231 Jesus ons Brood - Joh 6 : 22 - 40 - Ds Gerrie van Dalen
     20231231 Jesus ons Hoop - Kla 3 : 21 - 26 - Ds Gerrie van Dalen

14.2 Centurion Spesiale Dienste 2023 (mp3)
14.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2023 (mp3) - Die Heilige Gees en Ek
   Reeks 1/5:  20230122: My wandel en die Gees - Rom 8:1-4 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20230122: Die hulp van die Heilige Gees - Rom 8:26 - 27 Ds Pierre Louw
   Reeks 3/5:  20230123: My gedagtes en die Gees - Rom 8:1 - 9 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 4/5:  20230124: Blus die Gees nie uit nie - 1 Thess 5:12-28 Ds Pierre Louw
   Reeks 5/5:  20230124: My liggaam en die Gees - Rom 8:1-17 Ds Pierre Louw
14.2.2 Centurion Pinkster 2023 (mp3) -
   Reeks 01/13:  20230518: Waarom glo ons - Han 1:1-14 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 02/13:  20230519: `n Kragtelose Kerk - Han 8:1-25 Ds Pierre Louw
   Reeks 0313:   20230520: God se wekroep aan die mens- Hand 2:14-21 Ds Gerrie van Dalen.
   Reeks 04/13:  20230521: Wie is die Heilige Gees- Hand 1:1- 8 Ds Pierre Louw.
   Reeks 05/13:  20230521: Gods kinders en volharding - Hand 2:42- 47 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 06/13:  20230522: Die belofte van die Vader Luk 24:36 - 49 Ds Pierre Louw
   Reeks 07/13:  20230523: `n Ontmoeting by die Skone Poort Hand 3:1 tot 4:4 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 08/13:  20230524: Die vervulling met die Heilige Gees. Ef 5: 1 - 21- Ds Pierre Louw
   Reeks 09/13:  20230525: Die besoedelde hart. Hand 5: 1 - 16- Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 10/13:  20230526: Wandel deur die Gees. Gal 5: 16 - 26- Ds Pierre Louw
   Reeks 11/13:  20230527: Vol van die Heilige Gees. Hand 6 v 8 - 15 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 12/13:  20230528: `n Oorvloediger seen van die Heilige Gees. Joh 7 v 28 - 39 - Ds Pierre Louw
   Reeks 13/13:  20230528: Uitgestuur deur die Heilige Gees. Hand 13 v 1 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
14.2.3 Centurion Wederkomsdienste 2023 (mp3) -
   Reeks 01/10:  20231022 Net soos in die dae van Noag - Ds Gerrie van Dalen - Matt 24:36 - 44
   Reeks 02/10:  20231022 Die sewe saligsprekinge van Openbaring - Ds Pierre Louw - Open 1:1-3
   Reeks 03/10:  20231023 Die groot verdrukking - Ds Pierre Louw - Open 6:1-17
   Reeks 04/10:  20231024 Die laaste tye - Ds Gerrie van Dalen - 1 Tim 4 : 1 - 5
   Reeks 05/10:  20231025 Die reddende genade van God - Ds Gerrie van Dalen - Tit 2:11-15
   Reeks 06/10:  20231026 Die groot wit troon oordeel - Ds Pierre Louw - Op 20:11-15
   Reeks 07/10:  20231027 Die Hel - Ds Pierre Louw - Luk 16:19-31
   Reeks 08/10:  20231028 Die Ware Kerk - Ds Gerrie van Dalen - 2 Thess 2 : 1 - 17
   Reeks 09/10:  20231029 Die Regterstoel van Christus - Ds Pierre Louw - 1 Kor 3:9-16
   Reeks 10/10:  20231029 God maak alles nuut - Ds Gerrie van Dalen - Openbaring 21 : 1 - 8

15 Centurion 2024 (mp3)
15.1 Centurion Algemeen 2024 (mp3)
     20240107 Want baie is geroep, maar min uitverkies - Mat 22:1-24 - Ds Wynand van Niekerk
     20240107 Wysheid vir 2024 - Spreuke 20 : 24 - Ds Jurgens Prinsloo
     20240114 Vaste fondament of skuiwende sand - Matt 7 : 24 - 27 - Ds Pierre Louw
     20240114 God voorsien vir sy kinders - Matt 7 : 7 - 11 - Ds Pierre Louw
     20240128 Diensbaar aan die Here (Deel 1) - 2 Kron 34 : 33 - Ds Gerrie van Dalen
     20240128 Die heelal preek - Ps 19: 1-15 - Ds Pierre Louw
     20240204 Is die Bybel nodig? - 2 Tim 3 : 16-17 - Ds Pierre Louw
     20240204 Diensbaar aan die Here (Deel 2) - Rom 6 : 1 - 23 - Ds Gerrie van Dalen
     20240211 Sonde deur Sy offer weg gedoen - Heb 9:24 - 28 - Ds Pierre Louw
     20240211 Die noute in die binneste (Deel 1) - 2 Kor 6 : 1 - 18 - Ds Gerrie van Dalen
     20240218 Die noute in die binneste (Deel 2) - 2 Kor 6 : 1 - 18 - Ds Gerrie van Dalen
     20240218 Die moderne aanslag op die huwelik - Ef 5 : 22 - 33 - Ds Pierre Louw
     20240225 My tyd - God se tyd - Pred 3 : 1 - 11 - Ds Gerrie van Dalen
     20240225 Christus se liefde vir sy bruid (Deel 1) - Ef 5 : 22 - 33 - Ds Pierre Louw
     20240303 Ons weet(Deel 1) - 2 Kor 5 : 1 - 10 - Ds Gerrie van Dalen
     20240303 Ons weet(Deel 2) - 2 Kor 5 : 1 - 10 - Ds Gerrie van Dalen
     20240310 Die ouer verlore seun - Luk 15 : 11 - 32 - Ds Pierre Louw
     20240310 Die grootheid van God - Ps 145 : 1 - 21 - Ds Gerrie van Dalen
     20240317 Jesus se gaan, wag, stop - Mar 16:15 - Ds Pierre Louw
     20240317 Christus se liefde vir sy bruid (Deel 2) - Ef 5 : 22 - 33 - Ds Pierre Louw
     20240324 Die eis van ware dissipelskap - Matt 16: 24 - 28 - Ds Gerrie van Dalen
     20240324 Die paradoks van die lewe. - Matt 16: 24 - 28 - Ds Gerrie van Dalen
     20240329 Ons Saligheid. - 1 Pet 1 : 3 - 12 - Ds Gerrie van Dalen
     20240331 Die wonder van ons verlossing - 1 Pet 1 : 18-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20240331 Bonatuurlike liefde - 1 Pet 1 : 22-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20240407 Die hoe prys van ongeloof - Mar 6:1-6 - Ds Pierre Louw
     20240407 Die rol en verantwoordeliheid van die vrou in die huwelik - EF 5:22-33 - Ds Pierre Louw
     20240414 Diensknegte van Christus - EF 6:1-9 - Ds Pierre Louw
     20240414 Die kind van God in die werksplek - EF 6:1-9 - Ds Pierre Louw
     20240428 Die Here het gehandel - Job 42:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20240428 Die gelowige se worstelstryd - EF 6:10-13 - Ds Pierre Louw
     20240505 God regeer in Babel(Deel 1) - Dan 1 :1-6 - Ds Wynand van Niekerk
     20240505 God regeer in Babel(Deel 2) - Dan 1 :1-21 - Ds Wynand van Niekerk
     20240509 Opgeneem in die hemel - Hand:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20240519 Op pad vind Saulus die Weg - Hand 9 : 1- 31 - Ds Pierre Louw
     20240519 Hy moet meer word en ek minder - Joh 3:22-36 - Ds Pierre Louw
     20240526 Drie fundamentele waarhede mbt ons geloof. - 2 Tim 2 : 14 - 26 Ds Gerrie van Dalen
     20240526 Doen afstand van die ongeregtigheid. - 2 Tim 2 : 14 - 26 Ds Gerrie van Dalen
     20240602 Jesaja se visioen. - Jesaja 6 Ds Pierre Louw
     20240602 Het ek tevergeefs gearbei. - Gal 4 : 1 - 19 Ds Gerrie van Dalen
     20240609 Is jy warm of is jy koud? - Luk 4 : 38 - 40 Ds Gerrie van Dalen
     20240609 Die wapenrusting van God - Ef 6 : 10 - 17 Ds Pierre Louw.
     20240616 Die vader wat ontferm - Ps 103:1-22 Ds Gerrie van Dalen
     20240616 Het ek dan julle vyand geword - Gal 4:1-31 Ds Gerrie van Dalen
     20240623 Sodat ons hoop kan he(Deel -1) - Rom 15:1-13 Ds Gerrie van Dalen
     20240623 Sodat ons hoop kan he(Deel -2) - Rom 15:1-13 Ds Gerrie van Dalen
     20240630 Die ewige lewe - Joh 3:1-21 Ds Gerrie van Dalen
     20240630 Ek en my huis sal die Here dien - Josua 24 Ds Pierre Louw
     20240707 Die Evangelie(Deel 1) - Mar 16:9-20 Ds Gerrie van Dalen
     20240707 Die Evangelie(Deel 2) - Mar 16:9-20 Ds Gerrie van Dalen
     20240714 Die Evangelie(Deel 3) - Mar 16:9-20 Ds Gerrie van Dalen
     20240714 Die Evangelie(Deel 4) - Mar 16:9-20 Ds Gerrie van Dalen

15.2 Centurion Spesiale Dienste 2024 (mp3)
15.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2024 (mp3) - Aan die voete van Jesus
   Reeks 1/5:  20240121: Waarom ons, ons moet verootmoedig - Jes 57:14-21 Ds Woodford Kotze
   Reeks 2/5:  20240121: Sit aan Jesus se voete en leer by Hom - Luk 10 : 38 - 42 Ds Woodford Kotze
   Reeks 3/5:  20240122: Val aan die voete van Jesus en stort jou hart uit voor Hom - Joh 11 : 1 - 44 Ds Woodford Kotze
   Reeks 4/5:  20240123: Kniel aan die voete van Jesus en eer Hom - Joh 12 : 1 - 11 Ds Woodford Kotze
   Reeks 4/5:  20240124: Kniel aan die voete van Jesus en aanbid Hom - Op : 4 Ds Woodford Kotze
15.2.2 Centurion Pinksterdienste 2024(mp3) - Die werk van die Gees van God - Ds Andries Venter
   Reeks 1/5:  20240512: Voorwaardes vir vervulling met die Gees van God - Gal 4:1-7
   Reeks 2/5:  20240512: Krag van die Heilige Gees - Han 1:1-14
   Reeks 3/5:  20240513: Die inwoning van die Heilige Gees - Ps 51:1-19
   Reeks 4/5:  20240514: Die vervulling met die Heilige Gees - Rom 7 : 18 - 26
   Reeks 5/5:  20240515:Die effek van `n Gees vervulde lewe - Hand 2 : 1 - 13
5.1 Centurion Algemeen 2025 (mp3)
^ Na Bo ^