Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is ‘n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Centurion versorg.
Joh 14 : 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

1. Centurion Goddelike Genesing (mp3)
     Goddelike Genesing (Deel 1) - Eksodus 15:22 tot 27
     Goddelike Genesing (Deel 2)
     Hindernisse vir Genesing (Deel 1) - Mat 8:1 tot 4
     Hindernisse vir Genesing (Deel 2)
     Elemente van Goddelike Genesing (Deel 1) - Hand.3:1 tot 8
     Elemente van Goddelike Genesing (Deel 2)

2 Centurion 2011 (mp3)
2.1 Centurion Algemeen tot 2011 (mp3)
   Reeks 200705-1/2:  Klim op die berg (Deel 01) - Eks 24:12 tot 18
   Reeks 200705-1/2:  Klim op die berg (Deel 02)
   Reeks 200705-2/2:  Klim op die berg (Deel 01) - Eks 34:1 tot 28
   Reeks 200705-2/2:  Klim op die berg (Deel 02)
   Reeks 200707-1/3:  Die Woord van God (Deel 01) - 2 Tim 3:10 tot 17
   Reeks 200707-1/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200707-2/3:  Die Woord van God (Deel 01) - Heb 4:1 tot 13
   Reeks 200707-2/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200707-3/3:  Die Woord van God (Deel 01) - 1 Pet 1:13 tot 25
   Reeks 200707-3/3:  Die Woord van God (Deel 02)
   Reeks 200801-1/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 01) - 2 Kron 7 : 1 tot 15 en Neh 1 : 2 tot 5
   Reeks 200801-1/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 02)
   Reeks 200801-2/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 01) - 2 Kron 7 : 1 tot 15
   Reeks 200801-2/2:  Sou iets vir God onmoontlik wees? (Deel 02)
     Geweeg en te lig bevind (Deel 01) - Dan 5 : 1 tot 30
     Geweeg en te lig bevind (Deel 02)
     Lewend in Christus(Deel 01) - Ef 2 : 1 tot 10
     Lewend in Christus(Deel 02)
     Vissers van Mense(Deel 01) - Matt 4:12-25
     Vissers van Mense(Deel 02)
     Die Christen se lyding(Deel 01) - Heb 12:1-15
     Die Christen se lyding(Deel 02)
     God se Woord(Deel 01) - Psa 119:105-112
     God se Woord(Deel 02)
     Volhard(Deel 01) - 1 Tim 4:6-16
     Volhard(Deel 02)
   Reeks 201105-1/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur - Gen 39:1-23
   Reeks 201105-2/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur(Deel 01) - Gen 45:1-28
   Reeks 201105-2/2:  Wanneer slegte dinge met goeie mense gebeur(Deel 02)
     Die moed van `n vrou - Luk 8:43-48
     Dit is nooit te laat nie - Luk 23:39-44
     God tree vir ons op(Deel 01) - 1 Sam 14:1-23
     God tree vir ons op(Deel 02)
      Hoe ek God se werke kan verongeluk(Deel 01) - 1 Sam 14:23-37
      Hoe ek God se werke kan verongeluk(Deel 02)
      `n Roepe tot God - Ps 25:1-22
     Die twee stemme(Deel 01) - Ps 29 : 1 - 11
     Die twee stemme(Deel 02)
      `n Veranderde lot (Deel 1) - Ps 126:1-6
      `n Veranderde lot (Deel 2)
      Die nag het ver gevorder (Deel 01) - Rom 13:8-14
      Die nag het ver gevorder (Deel 02)
      Die gawe van die Heilige Gees (Deel 1) - Hand 2:37-47
      Die gawe van die Heilige Gees (Deel 2)
      Die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe (Deel 1) - Hand 2:37-47
      Die uitwerking van die gawe van die Heilige Gees in my lewe (Deel 2)
      Innige gemeenskap met God(Deel 1) - Psalm 63:1-12
      Innige gemeenskap met God(Deel 2)
      Wandel deur die Gees(Deel 1) - Gal 5:16-26
      Wandel deur die Gees(Deel 2)
      Die Sterwe as wins (Deel 1) - Fil 1:15-26
      Die sterwe as wins (Deel 2)
      Onberispelik voor Hom(Deel 1) - 2 Pet 3:1-18
      Onberispelik voor Hom(Deel 2)
      Verlossing deur Sy Bloed(Deel 1) - Eff 1:1-14
      Verlossing deur Sy bloed(Deel 2)
      Sonde(Deel 1) - Rom 6:1-23
      Sonde(Deel 2)
      Die gelowige se doopname (Deel 1) - Jes 43:1-8
      Die Gelowige se Doopname (Deel 2)
      Die Naam bo elke Naam (Deel 1) - Fil 2:9-11
      Die Naam bo elke Naam (Deel 2)
      Wat God sê oor my finansies(Deel 1) - Matt 6:19-34
      Wat God sê oor my finansies (Deel 2)
      Wyse finansiële bestuur(Deel 1) - Spr 3:1-35
      Wyse finansiële bestuur(Deel 2)
      Drie belangrike Christelike deugde (Deel 1) - Joh 16:25-33
      Drie belangrike Christelike deugde (Deel 2)
      Dwase Optrede(Deel 1) - Luk 12:13-21
      Dwase Optrede(Deel 2)
      Jaag weg(Deel 1) - Gen 15:1-21
      Jaag weg(Deel 2)
Manne-ontbyt  Nalatenskap(Deel 01)
Manne-ontbyt  Nalatenskap(Deel 02)

4 Centurion 2013 (mp3)
4.1 Centurion Algemeen 2013 (mp3)
     20130102: Die teks met alles - 1 Joh 3:1-3
     20130106: Ons enigste hoop - Luk 4:14-32
     20130113: Woorde van herinnering - Jes 25:1-12
     20130113: Salig is die wat rein van hart is - Matt 5:1-8
     20130203: Die liefde is die grootste - 1 Kor 13:1-13
     20130203: Wanneer ek voor uitdagings staan - Jos 1:1-18
     20130210: Skrif beginsels mbt kommunikasie - Eff 4:17-32
     20130210: Liefde - Eff 3:14-21
     20130217: Volg My - Luk 5:27-32
     20130224: God se beloftes is betroubaar - Gen 15:1-21
     20130224: Die Woord van God - Ps 119 : 129 -136
     20130303: Die Kruis van Christus - 1 Kor 1:17-31
     20130310: Entoesiasme - Ps 40:1-18
     20130310: `n Te laat ondekking - Mark 15:21-41
     20130317: Vasgenael aan die kruis - Kol 2:13-15
     20130317: Wat sal ek gee as losprys vir my siel - Matt 16:24-28
     20130324: Hoe ken ek die wil van God - 1 - Ps 37:1-40
     20130324: Hoe ken ek die wil van God - 2 - Ps 37:1-40
     20130329: Waarlik, Hy was die Seun van God - Matt 27:32-56
     20130331: Opgewek deur God - Hand 2:14-32
     20130331: Reaksie op Jesus Christus se kruisdood - Luk 23:33-49
     20130407: Van n tentwoning tot n gebou van God - 2 Kor 5:1-10
     20130407: Lewe vir God - Rom 6:1-23
     20130414: Kosbare waarhede uit die Woord - Rom 8:31-39
     20130414: Geroep - 1 Kor 1:1-9
     20130421: `n Voorwerp tot eer van God - 2 Tim 2:14-26
     20130421: `n Voorwerp tot eer van God - 2 - 2 Tim 2:14-26
     20130428: Troos - 2 Kor 1:1-11
     20130428: Die krag van gebrokenheid - Ps 51:1-21
     20130505: Hoekom het God uit Simson se lewe gewyk - Rig 16:18-21
     20130505: Weet jy dit nie - Jes 40:27-31
     20130509: Wat dink julle van die Christus - Matt 22:41-46
     20130512: Vroue van geloof - Ragab - Heb 11:1-12
     20130512: Vroue van geloof - Ragab - 2 - Heb 11:13-31
     20130609: God aan my kant - Ps 56:1-14
     20130616: Traagheid - Heb 5:1-14
     20130623: Die woord het mens geword - Joh 1:1-14
     20130623: Resep vir Goddelike natuur - 2 Pet 1:1-10
     20130630: Vrug van lewende geloof - Eff 2:1-10
     20130630: Dissipels in die storm - Matt 14:22-33
     20130714: Vertrou God en waag - Luk 5:1-11
     20130714: Gee my jou hart - Spr 23:17-26
     20130721: `n Waardige verklaring - 2 Kron 13:1-22
     20130721: Niemand kan help soos die Here nie - 2 Kron 14:1-15
     20130728: `n Volk in verval - Rig 10:1-18
     20130728: `n Leier tree na vore - Rig 11:1-29
     20131117: Die Evangelie verdeel - Hand 28:11-31

4.2 Centurion Spesiale Dienste 2013 (mp3)
   Reeks 1/5:  20130811: Na 2000 jaar bly mense se reaksie dieselfde - Hand 17:1-4,16-34
   Reeks 2/5:  20130811: Hoe lyk `n volk wat op die punt staan om deur God geoordeel te word - Jer 5:1-31
   Reeks 3/5:  20130812: Verkeerde maniere om God se wil vir my lewe te verstaan - Eff 5:1-21
   Reeks 4/5:  20130813: Bybelse hulpmiddels in die verstaan van God se wil - Eff 5:1-21
   Reeks 5/5:  20130814: Wat maak ek as ek `n verkeerde besluit geneem het - Eff 5:16-21
4.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2013 (mp3)
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe:20130120: `n Bekommerde profeet 1 - Hab 1:1-11
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130120: `n Bekommerde profeet 2 - Hab 1v12-17
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130121: Die profeet wag en kyk - 1 - Hab 2:1-5
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130122: Die profeet wag en kyk - 2 - Hab 2:6-20
     Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe: 20130123: Die profeet aanbid - Hab 3:6-20
4.2.2 Centurion Pinksterdienste 2013 (mp3)
   Reeks 1/5:  20130519: Staan dan vas - Eff 5:8-18 en Eff 6:10-14
   Reeks 2/5:  20130519: Trek jou aan vir die oorlog - Eff 6:10-14
   Reeks 3/5:  20130520: Ons roeping om staande te bly - Eff 6:10-14
   Reeks 4/5:  20130521: Die waarheid hou jou staande - Eff 6:10-14
   Reeks 5/5:  20130522: Beskerm jou geregtigheid - Eff 6:10-14

5 Centurion 2014 (mp3)
5.1 Centurion Algemeen 2014 (mp3)
     20140105: Motivering vir 2014 - Heb 13:1-6
     20140112: Tiranie van bekommernis - Luk 12:22-34
     20140112: Die boodskap van `n lied - Eff 5:17-21
     20140126: Toetse om te weet of jy wedergebore is - 1 Joh 5:1-21
     20140126: Die tyd op God se horlosie - Rom 13:8-14
     20140202: Christus - 1 Kor 15:1-31
     20140202: Geloof - Heb 11:23-29
     20140209: Christus - 1 Thess 5:1-11
     20140209: Bemoedig mekaar - 1 Thess 5:11-28
     20140216: Eenheid - Eff 4:1-16
     20140223: Gister Hede Ja vir Ewig - Eff 2:1-13
     20140223: Die Here gee oorwinning - Jos 10:1-14
     20140302: Eenheid - Eff 4:1-16
     20140302: Die God wat is - Ps 46:1-12
     20140309: Naasteliefde - Rom 13:8-14
     20140309: Naasteliefde - 2 - Gal 5:1-15
     20140316: `n Noodroep - Hand 16:23-32
     20140316: `n Lewensmaat - Gen 24:1-67
     20140323: Die God van ons heil - Ps 85:1-14
     20140323: Die God van ons heil - 2 - Ps 85:1-14
     20140330: Verheug in God - Ps 149:1-9
     20140406: Tye van verkwikking - Hand 3:11-26
     20140406: Tye van verkwikking - 2 - Hand 3:1-19
     20140413: Twyfel - Matt 28:16-20
     20140413: Twyfel - 2 - Rom 4:1-25
     20140418: Sy Naam is.... - Hand 3:12-19
     20140420: Hy is nie hier nie - Matt 28:1-10
     20140420: In die bo-vertrek - Hand 1:1-13
     20140427: Geskenk deur God - 2 Pet 1:1-21
     20140427: Beywer julle om by te voeg - 2 Pet 1:1-21
     20140504: `n Lofsang tot God - Luk 1:46-56
     20140504: `n Lofsang tot God - 2 - Luk 1:46-56
     20140511: Lesse uit die lewe van Batseba - 2 Sam 11:25-27
     20140511: By God is alle dinge moontlik - Mark 10:17-31
     20140518:Daders van die woord - Jak 1:19-27
     20140518:Belangrikheid van `n rein hart - Matt 5:1-12
     20140525:Tipes Lidmate - 1 - Gal 1:6-11
     20140525:Tipes Lidmate - 2 - Gal 3:1-14
     20140529:Ons verkondig aan julle - 1 Joh 1:1-10
     20140608:Die belangrikste afspraak van elke dag - 1 - Ex 14:1-31
     20140608:Die belangrikste afspraak van elke dag - 2 - Ex 14:22-31
     20140615:Job `n waardige vader - Job 1:1-5
     20140615:Wanneer satan my fondasie bedreig - Job 1:6-22
     20140622:Wat is die tyd ? Kol 4:5
     20140622:Is dit donker? - Job 13:13-20
     20140629:Vroeg in die more - 1 - Mark 1:29-39
     20140629:Vroeg in die more - 2 - Ps 5
     20140706:Vergewe, Gered, Vrede - Luk 7:36-50
     20140706:Simon godsdienstig, selfregverdigend, verlore - Luk 7:36-50
     20140713:Die Here my God - Jesaja 49:14-26
     20140720:In tye van nood - 1 - 2 Kon 6:24-33
     20140720:In tye van nood - 2 - 2 Kon 7:1-20
     20140727:Kompas van die lewe - Matt 6:19-34
     20140727:Groot Donkerheid - Matt 6:19-34
     20140803:`n Dankbare hart. - Ps 21:1-14
     20140803:`n Dankbare hart - 2. - Ps 21:1-14
     20140810:Hulle wat U Naam ken. - Ps 9:1-12
     20140810:Ek wil..... - Ps 9:1-21
     20140817:Waar is die nege. - Luk 17:11-19
     20140817:Een van hulle. - Luk 17:11-19
     20140824:Die woord van die kruis. - 1 Kor 1:17-31
     20140824:Die Kruiswoord van vergifnis. - Luk 23:33-49
     20140831:Die Kruiswoord van Sekerheid. - Luk 23:33-49
     20140907:`n Roepe tot God. - Ps 85:1-13
     20140907:Hy het Homself oorgegee. - Tit 2:11-14
     20140914:Goeie werke - 1. - Tit 2:1-10
     20140914:Goeie werke - 2. - Tit 3:1-15
     20140921:Keer terug - 1. - Jer 3:1-25
     20140921:Keer terug - 2. - Jer 3:1-25
     20140928:God se advies oor geld - 1 - Spr 11:24-28
     20140928:God se advies oor geld - 2 - Spr 11:24-28
     20141005:Aspekte mbt God wat ons moet weet - 1 - Spr 15:1-11
     20141005:Aspekte mbt God wat ons moet weet - 2 - Spr 12:1-28
     20141012:Nederigheid teenoor hoogmoed - 1 - Spr 16:1-33
     20141012:Nederigheid teenoor hoogmoed - 2 - Spr 29:1-27
     20141019:Ons vra julle met die oog op die wederkoms - 1 - 2 Thess 2:1-17
     20141026:`n Oorwinningslied tot eer van God - Ex 15:1-21
     20141026:Ons vra julle met die oog op die wederkoms - 2 - 2 Thess 2:1-17
     20141102:Name van reuse wat Israel aangeval het - 2 Sam 21:15-22
     20141102:Julle sal weet dat Ek die Here julle God is - Eks 16:1-36
     20141109:Toe Ek geroep het - Ps 138
     20141109:Eienskappe van God se kinders te Thessalonika - 1 Thess 1:1-10
     20141116:`n Maerte in die siel - Ps 106:1-22
     20141116:Die laaste basuin - 1 Kor 15:34-58
     20141130:`n Noute in die binneste - 2 Kor 6:11-7:1
     20141130: God se leier - Num 27:12-23
     20141207:`n Voorspoedige lewe - 2 Kron 31:2-21
     20141207: Kom Luister - Ps 66:1-20
     20141214:Koms van Christus na hierdie wêreld - Jes 9:1-6
     20141214:En sy vrou het haar gereed gemaak - Joh 19:1-14
     20141216:Die volk se beslissing - Jos 24:14-28
     20141221:Martha se drie foute - Luk 10:38-42
     20141221:Vier groot sekerhede - Heb 9:24-28
     20141225:Ware Kersfees - Luk 2:1-20
     20141228:Wanneer Jesus weer kom - Heb 9:24-28
     20141228:Die bemoediging van genade - Titus 2:11-14
     20141231:Maar een ding - Fil 3:1-21

5.2 Centurion Spesiale Dienste 2014 (mp3)
5.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2014 (mp3)
     20140119: `n Ontmoeting met Jesus - Jes 6:1-8
     20140119: Dit wat hulle gehad het, dit kort ons - Hand 4:31-37
     20140120: Die voortreflikheid van die Heilige Gees - Joh 14:16-31
     20140121: O God, laat U aangesig skyn - Ps 80:1-7
     20140122: Die soom van Sy kleed - Luk 8:43-48
5.2.2 Centurion Pinksterdiente 2014 (mp3s)
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140601: Geesvervulde vrou in die huwelik - Eff 5:17-24
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140601: Geesvervulde man in die huwelik - Eff 5:25-33
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140602: Geesvervulde kind in die gesin - Eff 6:1-3
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140603: Geesvervulde ouers in die gesin, Deel 1 - Eff 6:1-4
     Gees gevulde lewe in die praktyk: 20140604: Geesvervulde ouers in die gesin, Deel 2 - Eff 6:1-4

6 Centurion 2015 (mp3)
6.1 Centurion Algemeen 2015 (mp3)
     20150104:Die prins van Persie - Sag 12:1-14 - Ds Gert Coetzer
     20150104:Sprong in die donker - Jos 3:1-5 - Ds Gert Coetzer
     20150111:Om die land in besit te neem - Jos 1:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20150111:Siele gered van die dood - Jos 2:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20150125: Oorgegee vir ons (Deel 1) - Rom 8:31-39 - Ds Gerrie van Dalen
     20150125: Oorgegee vir ons (Deel 2) - Rom 8:31-39 - Ds Gerrie van Dalen
     20150201: Lee lippe aanbidding (Deel 1) - Matt 14:34-15:9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150201: Lee lippe aanbidding (Deel 2) - Matt 15:10-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20150208: Die Pelgrim se bewaarder - Ps 121:1-8 - Ds Barry Fourie
     20150208: Ek behoort aan Hom - Ps 3:1-8 - Ds Barry Fourie
     20150215: Wanneer die winde teen ons is - Hand 27:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150222: God seen sy getroue volgelinge - Hand 28:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20150222: Die storie wat nooit eindig nie- Hand 28:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150301: Dodelike valstrikke (Deel 1) - Spreuke 21:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20150301: Dodelike valstrikke (Deel 2) - Spreuke 21:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20150308: Beginsels van die nuwe lewe (Deel 1) - Eff 4:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150308: Beginsels van die nuwe lewe (Deel 2) - Eff 4:17-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20150315: Oorwinning (Deel 1) - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20150315: Oorwinning (Deel 2) - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20150322: Is sonde `n "BIG DEAL" - Matt 6:19-24 (Kinderdiens) - Ds Johan Bal
     20150322: Die rots wat vir my te hoog is - Ps 61:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150329: Die onveranderlike Jesus - Heb 13:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150403: Die triomf van die kruis - Kol 2:1-15 - Dr Andre Bester
     20150405: Goeie nuus uit die graf - Mark 16:1-16 - Dr Andre Bester
     20150405: Die opstanding van Jesus - Ons anker - 1 Kor 15:51-58 - Dr Andre Bester
     20150412: Die bediening van die gees (Deel 1) - 2 Kor 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20150412: Die bediening van die gees (Deel 2) - 2 Kor 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20150419: Waar is God - Ps 8:4-9 - Ds Johan Boshoff
     20150419: `n Voorspoedige lewe - Spr 3:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20150426: God se: Ek is... - Jes 41:8-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150426: `n Blaamlose lewe - Ps 101:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150503: Vergewe, Verlos, Vry - Ps 32:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150503: Laat jou werke aan die Here oor - Spr 16:1-3 - Ds Gerrie van Dalen
     20150510: `n Dankbare lied - Ps 67:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150510: Die goedheid van God - Ps 65:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20150514: Ek kom weer - Joh 14:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20150524: Bly in Hom (Deel 1) - 1 Joh 2:18-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20150524: Bly in Hom (Deel 2) - 1 Joh 2:18-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20150531: Jesus se pinksterboodskap - Rom 10:1-15 - Ds Thys Loubser
     20150531: Die gordyn so effens opsy geskuif - 3 Joh 1:1-15 - Ds Thys Loubser
     20150607: Die bloed van die kruis - Kol 1:13-23 - Ds Gert Coetzer
     20150607: Die dood van die kruis - Fil 2:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20150614 Die vele gesigte van vervolging - Hand 6:8:15 - Ds Gerrie van Dalen
     20150614 Optrede temidde van vervolging - Hand 7:54-60 - Ds Gerrie van Dalen
     20150621 God `n Vader van ontferming - Ps 103:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150621 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20150628 Wees oor niks besorg nie - Fil 4:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150628 Om God te dank - Ef 5:18-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20150705 Here, lei my - Ps 5:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20150705 Here, lei my - 2 - Ps 73:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20150712 Geduld te midde van verdrukking - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150712 Geduld te midde van verdrukking - 2 - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20150719 Reaksie op God se wil (Deel 1) - Jak 4:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20150719 Reaksie op God se wil (Deel 2) - Jak 4:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20150726 Laat ons nie moeg word nie - Gal 6:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20150726 Die onheilspellende woord - Eks 33:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20150802 God van my heil (Deel 1) - Ps 25:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150802 God van my heil (Deel 2) - Ps 25:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20150809 Toewyding - Rom 12:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20150809 Jesus altyd met ons - Mat 28:16-20 - Ds Gerhard de Wet
     20150816 Die drie waaroms - 1 Sam 1:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20150816 Lesse uit Elia se lewe: Wanneer is genoeg genoeg? - 1 Kon 19:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20150823 `n Offer van danksegging- Ps 116:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20150830 Planne van die hart - Spr 16:1-3 - Ds Gerrie van Dalen
     20150906 Die woordjie Liewer - Spr 15:16 en Spr 16:8 - Ds Gerrie van Dalen
     20150913 Passie vir Jesus - Mark 12:28-34 - Ds Andries Swart
     20150920 Geloof in die Here Jesus - Mark 2:1-12 - Ds Andre Bester
     20150927 Getuienis van Ds Gert Coetzer - Hand 22:1-9 - Ds Gert Coetze
     20150927 Getuienis van Ds Gert Coetzer - Hand 22:1-9 - Ds Gert Coetzer
     20150927 Tekens van die tye - 2 Thess 2:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20151004 Volhard en oorwin - 1 Sam 2:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20151011 Moenie moedeloos word nie - Jes 41:8-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20151018 Eer God(Kinderdiens) - 1 Sam 2:30 - Ds Gerrie van Dalen
     20151025 Bekeer julle - Matt 4:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20151101 Die oorwinnings woord - Joh 19:17-30 - Ds Gerhard de Wet
     20151101 Wag op die Here- Ps 27:1-14 - Ds Gerhard de Wet
     20151108 Dra dan vrugte wat by die bekering pas - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20151115 Opdragte aan gemeentelede in tye van vervolging - 1 Pet5:1-11 - Propinent Kandidaat Juan Vlok
     20151115 Boodskap van die wederkoms in die laaste dae - 2 Pet3:1-18 - Propinent Kandidaat Woodford Kotze
     20151129 Hiertoe is julle geroep (Deel 1) - 1 Pet3:8-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20151206 Hiertoe is julle geroep (Deel 2) - 1 Pet3:8-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20151213 Jesus het vir jou gebid - Joh 17:1-26 - Student Johan Alberts
     20151213 Jesus Christus die waaragtige lig - Joh 1:1-14 - Student Johan Alberts
     20151216 Keer terug - Mal 3:1-4:6 - Ds Gerrie van Dalen
     20151220 Wat God verkies - Jes 58:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20151220 Die skeidsmuur tussen God en die mens - Jes 59:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151225 Jesus die waaragtige Lig - Luk 2:25-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20151227 Die raad van die Here (Deel 1) - Spr 19:20-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151227 Die raad van die Here (Deel 2) - Spr 19:20-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20151231 Saam met God oor die muur Ps 18:1-51 - Ds Gerrie van Dalen

6.2 Centurion Spesiale Dienste 2015 (mp3)
6.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20150118: Heilig julle - 1 - Jos 3:1-17
   Reeks 2/5:  20150118: Heilig julle - 2 - Jos 7:1-26
   Reeks 3/5:  20150119: Weg is die smaad van Egipte - Jos 5:1-15
   Reeks 4/5:  20150120: Heilig julle 3 - Jos 8:1-29
   Reeks 5/5:  20150121: Heilig julle - kap vir julle `n plek skoon - Jos 17:12-18
6.2.2 Centurion Pinksterdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20150517: Die volheid van God - Die Krag van die Gees - Eff 3:14-21
   Reeks 2/5:  20150517: Die volheid van God - Die inwonende Christus - Eff 3:14 - 21
   Reeks 3/5:  20150518: Die volheid van God - Die liefde van Christus - Eff 3:14-21
   Reeks 4/5:  20150519: Die volheid van God - Die volheid van God - Eff 3:14-21
   Reeks 5/5:  20150520: Die volheid van God - Die heerlikheid van God - Eff 3:14-21
6.2.3 Centurion Wederkomsdienste 2015 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 01/12:  20150823: Die wederkoms van Christus Jesus: feit of mite- Hand 1:1-14
   Reeks 02/12:  20150830: Die wegraping : God se beloftes aan Sy kinders - Joh 14:1-3
   Reeks 03/12:  20150906: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 1) - 1 Joh 2:18-29
   Reeks 04/12:  20150913: `n Wereld in afwagting op die koms van die Antichris (Deel 2) - 2 Thess 2:1-17
   Reeks 05/12:  20150920: Tekens van die tye, waarom God nog talm - Matt 24:1-14
   Reeks 06/12:  20151004: Armageddon : Hollywood maak flieks maar, God se Woord staan vas - Op 16:1-21
   Reeks 07/12:  20151011: Armageddon - Op 16:1-21, Sag 14:1-5
   Reeks 08/12:  20151018: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 1) - Matt 24:1-28
   Reeks 09/12:  20151025: Die groot verdrukking - Waarheid of leuen (Deel 2) - Dan 9:1-27
   Reeks 10/12:  20151108: Die regterstoel van Christus - 2 Kor 5:1-10
   Reeks 11/12:  20151129: Die Wit Troon oordeel - Op 20:11-15
   Reeks 12/12:  20151206: Die Nuwe hemel en die nuwe aarde - Op 27:1 - 27

7 Centurion 2016 (mp3)
7.1 Centurion Algemeen 2016 (mp3)
     20160501 Waak teen ongeloof (Deel 1) - Joh 20:19-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160501 Waak teen ongeloof (Deel 2) - Joh 20:19-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160327 Christus se oorwinningstog - Ps 68:1-27, Eff 4:8-10 - Dr Juan Mienie
     20160103:Was jy daar - Luk 23:26-42 - Ds Gert Coetzer
     20160103:Abram in Egipte - Gen 12:10-13:4 - Ds Gert Coetzer
     20160110:`n Waterloper - Mat 14:22-33 - Student Johan Alberts
     20160110:Deel van God se Kudde - Joh 10:1-18,27-30 - Student Johan Alberts
     20160124:Wees ons barmhartig - Mat 9:27-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160124:Wees dan barmhartig - Luk 6:27-36 - Ds Gerrie van Dalen
     20160131:Die bestemming van `n leeftyd - Luk 23:32-49 - Student Johan Alberts
     20160131:Ewigheidsraad van Paulus - Fil 4:1-23 - Student Johan Alberts
     20160207:Die Here sal vir jou stry - Ex 14:8-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160207:Die oproep om te stry - Luk 13:22-30 - Ds Gerrie van Dalen
     20160214:Groei in genade - 2 Pet 3:1-18 - Dr Andre Bester
     20160214:Die rol van die Bybel ind die gesin - Deut 6:1-12 - Dr Andre Bester
     20160221:Om te gee sonder geveinsheid - Matt 16:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20160221:Die boodskap van Johannes - Matt 3:1-12 - Ds Danie Klopper
     20160228:Onrus en die kind van God - Spreuke 15:1-33 - Ds Gerrie van Dalen
     20160228:Afvallig van die geloof - 1 Tim 4:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20160306:Jesus en vergifnis (Deel 1) - Matt 9:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20160306:Jesus en vergifnis (Deel 2) - Joh 18:12-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20160313:Paasfees - Joh 13:1 - Kinderdiens - Ds Gerrie van Dalen
     20160313:Die wereld sal julle haat - Joh 15:18-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20160320 Die optrede van Jonatan in `n tyd van nood - 1 Sam 14:1-23 - Dr Juan Minnie
     20160320 Hoe om te bid en te ontvang- Luk 11:1-13 - Dr Juan Minnie
     20160325 Drie persone aan drie kruise - Luk 23:33-49 - Dr Juan Mienie
     20160327 Die regte teelaarde vir wysheid - 1 Kon 3:1-28 - Dr Juan Mienie
     20160403 Die bloed as teken (Deel 1) - Ex 12:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160403 Die bloed as teken (Deel 2) - Heb 9:6-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160410 Die einde van alle dinge is naby - 1 Pet 4:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160417 Die vuurgloed van vervolging (Deel 1) - 1 Pet 4:12-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160417 Die vuurgloed van vervolging (Deel 2) - 1 Pet 4:12-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160424 `n Geseende lewe (Deel 1) - Ps 112:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20160424 `n Geseende lewe (Deel 2) - Ps 112:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20160505 Ses waarhede met betrekking tot Jesus Christus - 1 Tim 3:14-16 - Ds Gerrie van Dalen (Hemelvaartdiens)
     20160515 Die man met die gesig van `n engel - Han 6:8-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20160515 Stefanus die eerste Christen martelaar - Han 7:54 - 8:1 - Ds Gerrie van Dalen
     20160522 Maar julle geliefdes - Judas 17-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160522 Ere aan God - Judas 17-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160529 Die God wat ons dien - Ps 94:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20160529 Die geloof wat nie red nie - Hand 8:9-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160605 Die vroee kerk se model vir Evangelisasie - 1 - Hand 5:12-42 - Ds Gerrie van Dalen
     20160605 Die vroee kerk se model vir Evangelisasie - 2 - Hand 5:12-42 - Ds Gerrie van Dalen
     20160612 Hy maak my voete - Ps 18:29-34 - Ds Gerrie van Dalen - Kinderdiens
     20160612 God en my voete - Ps 119:57-64 - Ds Gerrie van Dalen - Jeugdiens
     20160619 `n Vader - Mal 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160619 Ses belangrike aspekte in die Christen se lewe wat nie verwaarloos mag word nie - Luk 11:37-42 - Ds Gerrie
     20160626 Gaan in! - Matt 7:13-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20160626 Die loon van nederigheid - Spr 22:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20160703 Tipe geloof - Jak 2:14-16 - Ds Gerhard de Wet
     20160703 Wat bewerk vrymoedigheid - 1 Joh 5:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20160710 Die God van alle vertroosting (Deel 1) - 2 Kor 1:3-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160710 Die God van alle vertroosting (Deel 2) - 2 Kor 1:3-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20160717 Die teenwoordigheid van God (Deel 1) - Jes 63:7-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20160717 Die teenwoordigheid van God (Deel 2) - Ps 31:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20160724 Die karakter van hulle wat by God mag woon - 1 - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20160724 Die karakter van hulle wat by God mag woon - 2 - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20160731 God het mag (Deel 1) - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160731 God het mag (Deel 2) - Matt 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160807 Voorbeelde wat waarsku (Deel 1) - 1 Kor 10:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20160807 Voorbeelde wat waarsku (Deel 2) - 1 Kor 10:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20160821 Wat moet ek doen met Jesus! - Matt 27:11-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20160821 Vier aspekte wat ek altyd benodig in my lewe - Ps 27:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20160828 Voorgestel aan die Here - Luk 2:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20160828 Onderwerp julle aan God - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160904 Hy gee groter genade (Deel 1) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160904 Tel op die mantel - 2 Kon 2:1-25 - Ds Johan Cloete
     20160911 Hy gee groter genade (Deel 2) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160911 Hy gee groter genade (Deel 3) - Jak 4:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20160918 Die opneem van die Christelike lewe - Mark 8:34-38 - Student Riaan Gates
     20160918 Bid gedurig deur - Luk 18:1-8 - Student Riaan Gates
     20160925 Kewers in ons lewens - Mat 15:18-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20160925 Moenie moedeloos word nie - Luk 18:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20161002 God doen kragtige dade - Luk 1:39-66 - Ds Gerrie van Dalen
     20161002 Te wonderbaar vir my - Ps 139:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20161009 Bemoediging te midde van die stryd (Deel 1) - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161009 Bemoediging te midde van die stryd (Deel 2) - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161016 Bemoediging deur middel van beloftes - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161016 Bemoediging deur gebed - 2 Thess 1:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161023 God se tydrooster : Die Wegraping - 2 Thess 2:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Rede om God te dank - Ps 4:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Gaan vertel - Mar 5:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20161030 Getuienis Diens
     20161106 God se tydrooster Die wederkoms van Jesus Christus - 2 Thess 2:1-12- Ds Gerrie van Dalen
     20161106 Die wonder van in Christus - Eff 3:1-19 - Ds Gert Coetzer
     20161113 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 1) - 2 Thess 2:13-3:5 - Ds Gerrie van Dalen
     20161120 Die volle wapenrusting van God - Eff 6:10-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20161127 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 2) - 2 Thess 2:13-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20161127 Niks behalwe die waarheid nie (Deel 3) - 2 Thess 2:13-3:5 - Ds Gerrie van Dalen
     20161204 Die gemeenskap van die kruis - Gal 2:14-21 - Ds Gert Coetzer
     20161204 Die Triomf van die Kruis - Kol 2:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20161211 Die wonder van skuld belydenis - Luk 15:11-32 - Ds Gert Coetzer
     20161211 Wanneer Jesus jou brood neem - Joh 6:1-15 - Ds Gert Coetzer
     20161216 God se oplossing - Jes 30:1-15 - Student Johan Alberts
     20161218 In `n oomblik van benoudheid - Gen 12:1-20 - Student Johan Alberts
     20161225 `n Ware Kersgetuienis - Luk 2:1-20 - Ds Gert Coetzer
     20161231 `n Oproep om te volhard - Heb 10:19-31 - Ds Gert Coetzer

7.2 Centurion Spesiale Dienste 2016 (mp3)
7.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2016 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20160117: Die Stem van die Here - Wat is die stem van die Here - Gen 3:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20160117: Die Stem van die Here - Roep ons tot bekering - Hand 9:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 3/5:  20160118: Die Stem van die Here - In die praktyk - Jes 6:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 4/5:  20160119: Die Stem van die Here en ongehoorsaamheid - 1 Sam 15:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 5/5:  20160120: Die Stem van die Here en die kinders van God - Joh 10:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
7.2.2 Centurion Pinksterdienste 2016 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20160508: Die werk van die Heilige Gees - Die doping met die Heilige Gees - Han 1:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20160508: Die werk van die Heilige Gees - Die vervulling met die Heilige Gees - Han 2:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 3/5:  20160509: Die werk van die Heilige Gees in die kind van God se lewe - Han 4:1-31 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 4/5:  20160510: Die werk van die Heilige Gees - Wees versigtig - Han 5:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 5/5:  20160511: Die werk van die Heilige Gees - in die kerk - Han 20:17-38 - Ds Gerrie van Dalen

8 Centurion 2017 (mp3)
8.1 Centurion Algemeen 2017 (mp3)
     20170101 Die wonder van genade - Eff 2:1-10 - Ds Gert Coetzer
     20170108 Laat die wyse luister - Spr 1:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20170108 Uitdagings van die lewe - (Deel 1)- Gen 2:15-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20170122 Orde in die kerk (deel 1) - 2 Thess 3:6-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170122 Orde in die kerk (deel 2) - 2 Thess 3:6-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170129 Uitdagings van die lewe (Deel 2) - Gen 12:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20170129 Uitdagings van die lewe (Deel 3) - Gen 13:1-18- Ds Gerrie van Dalen
     20170205 Weet dat Ek die Here is (Deel 1) - 1 Kon 20:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170205 Weet dat Ek die Here is (Deel 2) - 1 Kon 20:1-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170212 Uitdagings van die lewe (Deel 4) - Gen 13:1-18- Ds Gerrie van Dalen
     20170219 Uitdagings van die lewe (Deel 5) - Gen 22:1-24- Ds Gerrie van Dalen
     20170226 `n Waarskuwing aan die Godvergeters (Deel 1) - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170226 `n Waarskuwing aan die Godvergeters (Deel 2) - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170305 Elkeen wat die Here vrees - Ps 128:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170305 Uitdagings van die lewe (Deel 6) - Gen 23:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20170312 `n Oproep om ons te verootmoedig - Esra 8:21-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170312 Uitdagings van die lewe (Deel 7) - Gen 25:1-34 - Ds Gerrie van Dalen
     20170319 Die doel van Jesus se sending na die aarde - Luk 4:16-32 - Student Johan Alberts
     20170319 Om in pas met die Heilige Gees te wees - Gal 5:16-26 - Student Johan Alberts
     20170326 Dawid die skaap herdertjie(Kinderdiens) - 1 Sam 16:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20170326 In die naam van die Here(Jeudiens) - 1 Sam 17:1-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20170402 Uitdagings van die lewe (Deel 8) - Gen 26:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20170402 Uitdagings van die lewe (Deel 9) - Gen 26:8-35- Ds Gerrie van Dalen
     20170409 Twee dae voor die Pasga (Deel 1) - Matt 26:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20170409 Twee dae voor die Pasga (Deel 2) - Matt 26:31-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20170414 Die krag van die kruis(Deel 1) - Heb 9:18-28 - Ds Gerrie van Dalen
     20170416 Die krag van Jesus Christus se opstanding(Deel 2) - Fil 3:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20170416 `n Lewe van Krag(Deel 3) - Fil 3:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170423 Wanneer ek moed verloor - Ps 142:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170423 Die verharde hart - Mark 6:45 - 52 - Ds Gerrie van Dalen
     20170430 Geregtigheid (Deel 1) - Matt 5:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20170430 Geregtigheid (Deel 2) - Matt 5:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20170507 Baie meer werd as hulle (Deel 1) - Mark 6:25-34 - Ds Gerrie van Dalen
     20170507 Baie meer werd as hulle (Deel 2) - Luk 15:11-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20170514 Moeders as voorbeelde vir almal - Joh 19:17-30 - Ds Jurg Prinsloo
     20170514 Geduld tot op die wederkoms - Jak 5:1-11 - Ds Jurg Prinsloo
     20170521 Uit God gebore! - Joh 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20170521 Het julle die Heilige Gees ontvang? - Hand 19:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20170525 Opgeneem in die hemel - Luk 24:46-53 - Ds Gerrie van Dalen
     20170604 Uit die woestyn in Kanaan - Jos 7:1-12 - Ds Gert Coetzer
     20170604 Die verskil tussen dronk word van wyn en vervul met die Heilige Gees - Efe 5:1-18 - Ds Gert Coetzer
     20170611 Om God te raadpleeg (Deel 1) - Jos 9:1-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20170611 Om God te raadpleeg (Deel 2) - 1 Sam 14:36-46 - Ds Gerrie van Dalen
     20170618 Wat is `n vader (Deel 1) - Ef 3:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170618 Wat is `n vader (Deel 2) - Mal 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20170625 Vurig vir Jesus - Mark 14:54 - Ds Gerrie van Dalen
     20170625 Uitdagings van die lewe (Deel 10) - Gen 27:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20170702 Laagtes in die lewe van die kind van God - Jak 1:2-18 - Ds Gerhard de Wet
     20170702 Weet sodat jy kan weet - 1 Joh 5:1-21 - Ds Gerhard de Wet
     20170709 `n Blywende visioen - Ex 3:1-10 - Ds Gert Coetzer
     20170709 Welgeluksalig is die mens - Ps 84:1-13 - Ds Gert Coetzer
     20170716 Spreek Here U kneg hoor (Deel 1) - 1 Sam 3:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20170716 Spreek Here U kneg hoor (Deel 2) - 1 Sam 3:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170723 Die God wat wonders doen - Ps 77:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170723 Uitdagings van die lewe (Deel 11)- Gen 28:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20170730 Die goedertierenheid van God - Ps 136:1-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20170730 Uitdagings van die lewe (Deel 12)- Gen 29:1-35 - Ds Gerrie van Dalen
     20170806 Moet nooit opgee nie - Fil 4:10-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170806 Uitdagings van die lewe (Deel 13)- Gen 30:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20170813 Die Heerlikheid van God - Efesiers 3:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170813 Uitdagings van die lewe (Deel 14)- Gen 30:25-43 - Ds Gerrie van Dalen
     20170820 Hoe om as Christen te leef te midde van tye - 1 Pet 5:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20170820 Wanneer ons moedeloos word - Job 6:14-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20170827 Die stryd van ons tyd - Fil 1:27-30 - Ds Gerrie van Dalen
     20170827 Uitdagings van die lewe(Deel 15) - Gen 31:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20170903 Wie sal Ek stuur (Deel 1) - Jes 6:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20170903 Wie sal Ek stuur (Deel 2) - Han 9:1-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20170910 Vir my is die lewe Christus - Fil 1:3-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20170910 Die Gees wat God ons gee - 2 Tim 1:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20170917 `n Belangrike besluit - 2 Kor 2:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20170917 Niemand weet nie - Matt24:36-44 - Ds Gerrie van Dalen
     20170924 Gebed - die uitstaande geheim van die eerste gemeente - Hand 1:1-26 - Ds Jurgens Prinsloo
     20170924 Die belangrikheid van Gebed - 1 Tim 2:1-15 - Ds Jurgens Prinsloo
     20171015 God handel met Sy volk - Amos 4:1-13 - Student Johan Alberts
     20171015 Die belofte van Sy wederkoms - 2 Pet3:1-18 - Student Johan Alberts
     20171022 Noudat julle dit dan vooruit weet - 2 Pet 3:1-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20171022 Die stryd vir ons geloof - Judas 1-25 - Student Johan Alberts
     20171029 Die verhouding tussen Jesus Sy Vader en Sy dissipels - Joh 15:1-17 - Student Johan Alberts
     20171022 Word gereinig! - Mattheus 8:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20171105 U is die seun van God - Matt 14:22-36 - Ds Gerrie van Dalen
     20171105 Christus het opgetree as Hoepriester - Joh 15:1-17 - Student Johan Alberts
     20171112 Jesus sien ons hart - 1 Sam 16:1-13 - Student Johan Alberts (Kinderdiens)
     20171112 Iets om aan te dink - Pred 11:9 - 12:8 - Student Johan Alberts
     20171119 Volgehoue Volharding - Jos 14:5-15 - Ds Jurg Prinsloo
     20171119 Deo Volente - Jak 4:13 - 17 - Ds Jurg Prinsloo
     20171126 n Oproep om God te prys - Ps 100:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20171203 Die voortreflikheid van die nuwe verbond - Heb 8:1-13 - Ds Andre Bester
     20171203 Die gesinheid wat in Jesus was - Fil 2:1-8 - Prop. Johan Alberts
     20171210 Genoegsame genade - 2 Kor 2:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20171210 Die Here het aan Hanna gedink - 1 Sam 1:1-28 - Proponent Johan Alberts
     20171216 Die Volk van God - Ps 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20171217 Deur en uit die geloof alleen - Gal2:16-21, 3:1-20 - Proponent Johan Alberts
     20171217 Josef n man met God aan sy kant - Gen 39:1-23 - Proponent Johan Alberts
     20171224 Heilig die Here God in julle harte - 1 Pet 3:14-18 - Ds Gerrie van Dalen
     20171225 Jy moet Hom Jesus noem - Matt 1:18-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20171231 Leer ons om ons dae te tel - PS 90:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20171231 Doen wat jou hand vind om te doen - 1 Sam 10:1-8 - Ds Gerrie van Dalen

8.2 Centurion Spesiale Dienste 2017 (mp3)
8.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2017 (mp3) - Ds Frik Lombard
   Reeks 1/5:  20170115: Bou die geestelike mure van jou lewe - Neh 1:1-11
   Reeks 2/5:  20170115: Herstelling van die tien poorte - Neh 3:1-5
   Reeks 3/5:  20170116: Die vyand se taktiek en Nehemia se reaksie daar op - Neh 4:1-6, 6:1-4
   Reeks 4/5:  20170117: Die ampsdraers wat in hulle plekke herstel is - Neh 7:1-6,73
   Reeks 5/5:  20170118: Die vyand binne in die tempel - Neh 13:1-9
8.2.2 Geestelike verrykingseminaar (mp3) - Dr Arnold Mol
   Reeks 1/5:  20170210: Wat gee die Christene die reg om te se hulle is reg?
   Reeks 2/5:  20170211: Wat ons is
   Reeks 3/5:  20170211: Wat ons kan word
   Reeks 4/5:  20170211: Wat ons sal wees
   Reeks 5/5:  20170212: Hoe om mense van wie jy nie hou nie, lief te he
8.2.3 Centurion Pinksterdienste 2017 Die reis na Geestelike volwassenheid(mp3) - Ds Rudi Beukes
   Reeks 1/5:  20170528: Lewe in Egipte - 1 Kor 10:1-13
   Reeks 2/5:  20170528: Die woestyn lewe - 1 Kor 3:1-8
   Reeks 3/5:  20170529: Redes waarom die kinders van die Here nie Kanaan kon binne gaan nie - Heb 3:1-19
   Reeks 4/5:  20170530: Die Jordaan ondervinding - Heb 4:1-14
   Reeks 5/5:  20170531: Die Kanaans lewe - Gilgal
8.2.4 Centurion Wederkomsdienste 2017 (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 01/10:  20171001: Drie historiese gebeurtenisse - Gen 6:5-14 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 02/10:  20171001: God se kerk in die laaste dae - Op 1:1-8 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 03/10:  20171002: Tekens van die tye - Matt 24:1-14 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 04/10:  20171003: Kyk, Ek kom gou! - Joh 14:1-4 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 05/10:  20171004: Sewe jaar van verdrukking (Deel 1) - Matt 24:15-22 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 06/10:  20171005: Sewe jaar van verdrukking Deel 2) - Op. 8:1-13 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 07/10:  20171006: Die slag van Armageddon - Op 16:12 - 21 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 08/10:  20171007: `n Duisend Jaar - Op 19:20 - 20:10 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 09/10:  20171008: Die Boeke is geopen - Op 20:11-15 Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 10/10:  20171008: God se beloning aan Sy kinders - 2 Kor 5:1-10 Ds Gerrie van Dalen

9 Centurion 2018 (mp3)
9.1 Centurion Algemeen 2018 (mp3)
     20181104 Onstuimige tienerjare(Deel 1) - Gen 30:22-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20181104 Die antwoord van die Here aan die oorblyfsels van die volk - Jer 42:1-22 - Prop Johan Alberts
     20180107 Paulus se ingesteldheid tov die evangelie - Rom 1:1-17 - Prop Johan Alberts
     20180107 Nuwe krag - Jes 40:12-31 - Prop Johan Alberts
     20180114 Die eerste moord - `n geestelike ondersoek - Gen 4:1-16 - Prop Johan Alberts
     20180114 Die verantwoordelikheid van die wat geestelik is - Gal 6:1-18 - Prop Johan Alberts
     20180128 Die vermetele manne - Jer 43:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20180128 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20180204 Die Woord van God - Luk 8:4-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20180204 God stry vir Sy volk - Eks 14:1-31 - Prop Johan Alberts
     20180211 Die dag toe Saggeus Jesus ontmoet het - Luk 19:1-10 - Prop Johan Alberts
     20180211 Die wonder genade van God - Joh 1:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20180218 Die nuwe mens(Deel 1) - Efe 4:17-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20180218 Die nuwe mens(Deel 2) - Efe 4:17-32 - Ds Gerrie van Dalen
     20180225 Die nuwe mens(Deel 3) - Efe 5:14-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20180225 Die Essensie van die Christelike lewe - Rom 12:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180304 In die genade van God(Deel 1) - 2 Kor 1:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20180304 Paulis se gebed vir die Efese gemeente - Ef 1:15 - 2:10 - Prop Johan Alberts
     20180311 Wat `n onstelde hart moet weet - Joh 14:1-17 - Prop Johan Alberts
     20180311 In die genade van God(Deel 2) - 2 Kor 1:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20180318 Maak vir ons ruimte in julle harte - 2 Kor 6:11 - 7:2 - Ds Gerrie van Dalen
     20180318 Rol uit die rooi tapyt - Sag 9:9-10, Mar 11:1-10 - Prop Johan Alberts
     20180325 Wat om te maak met die wet - Deut 5:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180330 `n Volgeling van Jesus Christus - Mar 8:47-38 - Prop Johan Alberts
     20180401 Die kind van God kan maar sterf - 1 Kor 15:45-58 - Prop Johan Alberts
     20180408 `n Oproep om te hoor - Deuteronomium 6:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20180408 Petrus se nooit - Matt 26:31-35 & 69-75 - Prop Johan Alberts
     20180415 God aan my kant - Ps 56:1-14 - Prop Johan Alberts
     20180415 n Aangename geur vir Christus - 2 Kor 2:14-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20180422 Herinner aan die dinge - 2 Tim 2:14-19 - Ds Gerrie van Dalen
     20180422 Die Christen wat in Laodisea woon - Op 3:14-22 - Prop Johan Alberts
     20180429 n Voorwerp tot eer van God(Deel 1) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180429 n Voorwerp tot eer van God(Deel 2) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180506 n Voorwerp tot eer van God (Deel 3) Tim 2:20-26 - Gerrie van Dalen
     20180506 Die ongeloof en hardheid van ons harte! Mar 16:9-20 - Gerrie van Dalen
     20180510 So is dit geskrywe Luk 24:45-53 - Gerrie van Dalen
     20180520 Die waarde van goeie vriende Dan 1:1-21 - Gerrie van Dalen
     20180520 Die grootste vriend : Jesus Joh 15:13-15 - Gerrie van Dalen
     20180527 Die blinde man wat sien en die Blinde Fariseers - Joh 9:24-31 - Prop Johan Alberts
     20180527 Die blye boodskap - Rom 10:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180603 Jesus kom herstel Petrus - Joh 19:1-19 - Student Charl Linde
     20180603 n Nood vir arbeiders - Luk 9:57 - 10:11 - Prop Johan Alberts
     20180610 n Laaste gebed van Dawid - 2 Kron 29:10-30 - Prop Johan Alberts
     20180610 Om in die waarheid te wandel - 2 Jh 1:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180617 In Jesus kan ons skyn - Matt 5:14-16&Joh 15:4-5 - Prop Johan Alberts
     20180617 `n Vader se laaste opdrag - 1 Kon 2:1-11 - Prop Johan Alberts
     20180624 Die God van alle genade - 1 Pet 5:10-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20180624 Die God wat sien - Gen 16:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180701 Om opreg te wees (Deel 1) - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20180701 Om opreg te wees (Deel 2) - Ps 15:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20180708 Goeie raad (Deel 1) - Spr 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180708 Goeie raad (Deel 2) - Spr 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180715 `n Totale Transformasie - 2 Kor 5:11-21 - Prop Johan Alberts
     20180715 So naby en tog so ver - Num 20:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180722 Hoor die Woord wat die Here gespreek het - Jer 10:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180722 Hoe om die Eenheid te bewaar - Ef 4:1-16 - Prop Johan Alberts
     20180729 Jesus versoek deur die Satan - Mat 4:1-11 - Prop Johan Alberts
     20180729 Bid, soek en klop - Mat 7:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20180805 God is n toevlug vir ons - Ps 62:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180805 Getuienis diens Roeping na Japan- Elmar en Nadine Durant
     20180812 Jesus spreek slegs n woord - Matt 8:1-13 - Prop Johan Alberts
     20180812 Ek is die Here jou God - Jes 51:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20180819 Die Here vergeld elkeen na sy werke - Ps 62:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20180819 Die koninkryk van die hemele is soos .. - Matt 13:24-52 - Prop Johan Alberts
     20180826 Filemon ons medearbeider - Fil 1:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20180909 Die liefde vervul die wet - Rom 13:8 - 10 - Ds Gerrie van Dalen
     20180902 Waak teen wereld gelykvormigheid- Rom 12:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20180902 Die gevaar om God te ignoreer - Heb 12:18-29 - Ds Jurg Prinsloo
     20180909 n Harde Woord om te hoor - Joh 6:53 - 71 - Prop Johan Alberts
     20180916 Jesus ons Lighuis - Ps 27:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20180916 Die eersteling uit die dode - 1 Kor 15:20 - 28 - Prop Johan Alberts
     20180923 Die volk van God in `n gevaarlike toestand - Jes 57:1-13 - Prop Johan Alberts
     20180923 Waar die Hoe en Verhewene woon - Jes 57:14-21 - Prop Johan Alberts
     20180930 Wat ons was en wat ons nou is - Ef 2:1-21 - Prop Johan Alberts
     20180930 Wat ons vorige lewenswandel betref - Ef 2:1-21 - Prop Johan Alberts
     20181007 `n Geestelike Berekening vir die Gelowige - Fil 2:1-13 - Prop Johan Alberts
     20181007 Paulus `n voorbeeld om na te volg - Fil 3:1-21 - Prop Johan Alberts
     20181014 Wie is jou koning - 1 Sam 8:1-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20181014 Saam met Christus opgewek - Kol 3:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181021 Moenie na hoe dinge streef nie - Rom 12:9-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20181021 Klei in die hand van die pottebaker - Jer 18:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181028 n Vars ontmoeting met God by Mispa - 1 Sam 7:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20181028 n Gebed van Paulus vir die Thessalonisense - 1 Thess 3:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181111 Die groot versoeking(Deel 2) - Gen 39:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20181111 Onskuldig toegesluit(Deel 3) - Gen 39:13-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20181118 Vandag as julle Sy stem hoor - Heb 3:1-19 - Prop Johan Alberts
     20181118 Wat ons moet doen in tye van versoeking - Jak 1:1-18 - Prop Johan Alberts
     20181125 Vergeet deur mense maar deur God verhoog(Deel 5) - Gen 41:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20181125 Skimme uit die verlede(Deel 4) - Gen 42:1-7 - Ds Gerrie van Dalen
     20181202 Versoening(Deel 6) - Gen 45:1-15 - Ds Gerrie van Dalen
     20181209 Redes om God te loof - Ps 103:1-22 - Prop Johan Alberts
     20181209 Die Karakter van God die Vader - 1 Pet 1:1-12 - Prop Johan Alberts
     20181216 Daar is my Kneg - Jes 16:1-9 - Prop Johan Alberts
     20181223 Die bewys van God se liefde - Rom 5:1-11 - Prop Johan Alberts
     20181223 Christus se wegbereider - Luk 1:1-17, 3:1-6 - Prop Johan Alberts
     20181225 Die Lig vir elke mens - Jes 9:1-6, Joh 1:1-9 - Prop Johan Alberts
     20181230 n Herdenking tot lof van God - Neh 9:1-17 - Prop Johan Alberts
     20181231 Die teenwoordigheid van die Here - Eks 33:1-23 - Ds Gert Coetzer

9.2 Centurion Spesiale Dienste 2018 (mp3)
9.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2018 (mp3) - Van Hoogmoed tot Ootmoed - Proponent Johan Alberts
   Reeks 1/5:  20180121: Voorbeelde van hoogmoed - Jak 4:1-17
   Reeks 2/5:  20180121: Voorbeelde van ootmoed - Jak 4:1-17
   Reeks 3/5:  20180122: `n Besef met Wie ons te doen het - Jes 6:1-8
   Reeks 4/5:  20180123: `n Wandel met God - Gen 17:1-27
   Reeks 5/5:  20180124: Waar die wandel begin - Luk 7:36-50
9.2.2 Centurion Pinksterdienste 2018 Dit moet julle weet(mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20180513: Dit moet julle weet - Han 2:1-4, 14-18
   Reeks 2/5:  20180513: Dit moet julle weet - Rom 1:18-32
   Reeks 3/5:  20180514: Dit moet julle weet - Rom 6:1-23
   Reeks 4/5:  20180515: Dit moet julle weet - Rom 7:1-26
   Reeks 5/5:  20180516: Dit moet julle weet - Rom 8:1-17

10 Centurion 2019 (mp3)
10.1 Centurion Algemeen 2019 (mp3)
     20190106 Laaste woorde van Jesus - Luk 24:44-49,Han 1:1-11 - Prop Johan Alberts
     20190106 Die begin van Jesus se bediening - Matt 4:12-25 Prop Johan Alberts
     20190120 Fatale foute in die geestelike lewe - Rom 10:1-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20190120 Die gelykenis van die saaier - `n Geestelike evaluering - Matt 13:1-9,18-23 - Prop Johan Alberts
     20190127 Hemelse Wiskunde - Joh 6:1-15 - Prop Johan Alberts
     20190127 Vereistes van Dissipelskap - Matt 16:13-28 - Prop Johan Alberts
     20190203 Die verlange na `n rein hart - Ps. 51 - Ds Gerrie van Dalen
     20190203 Resultate van `n rein hart - Ps. 24:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190210 n Volskaalse aanval op die huwelik (Deel 1) - Gen 2:15-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20190210 n Volskaalse aanval op die huwelik (Deel 2) - Gen 3:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190217 Geestelike herstel - Esr 3:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190217 Die vertroue van koning Hiskia - 2 Kon 18:1-12 - Prop Johan Alberts
     20190224 Loof die Here - Ps 117 - Ds Gerrie van Dalen
     20190224 Die poort van die Here - Ps 118 - Ds Gerrie van Dalen
     20190303 Verborge in God(Deel 1) - Kol 3:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190303 Verborge in God(Deel 2) - Kol 3:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190310 Vir alles is daar tyd - Pred 3:1-8 - Ds Gerrie van Dalen
     20190310 Eenheid in die kerk - Rom 15:1-13 - Ds Gerrie van Dalen
     20190317 Ons was bly in Hom - Ps 66:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190317 Die bloed van Jesus(Deel 1) - Eff 2:11-22 - Ds Gerrie van Dalen
     20190324 Laat die Naam van die Here geprys word - Ps 113:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20190324 Die bloed van Jesus(Deel 2) - Heb 9:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20190331 Die heerlikheid van die Here - 2 Kron 7:1-4 - Ds Gerrie van Dalen
     20190407 Uitdagings wanneer God sy knegte posisioneer - Dan 1:1-21 - St Rudolph Fourie
     20190407 Die hartsverlange van `n geroepene - Rom 1:1-15 - St Rudolph Fourie
     20190414 Verbasing oor Jesus (Deel - 1) - Luk 4:33-44 - Prop Johan Alberts
     20190414 Verbasing oor Jesus (Deel - 2) - Luk 5:1-26 - Prop Johan Alberts
     20190419 Die smaad van die Kruis - Matt 27:26-50 - Ds Gerrie van Dalen
     20190421 Glo jy dit - Matt 28:1-7, Joh 11:20-27 - Ds Gerrie van Dalen
     20190421 God se geskenk - 1 Pet 1:1-25 - Ds Gerrie van Dalen
     20190428 Ek is(Deel1) - Gen 15:1-6 - Ds Gerrie van Dalen
     20190428 Ek is(Deel2) - PS 50:1-23 - Ds Gerrie van Dalen
     20190505 Ek is die brood van die lewe (Deel 3) - Joh 6:22-40 - Ds Gerrie van Dalen
     20190505 Ek is (Deel 4) - Joh 8:12-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20190512 Ek is (Deel 5) - Joh 10:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190512 Vereistes om die heiligdom te nader - Heb 10:1-25 - Prop Johan Alberts
     20190519 Ek is (Deel 6) - Joh 10:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20190519 Ek is (Deel 7) - Joh 10:11-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20190525 Manne kom ons leef met oogklappe - Dr Dewald Strydom - Manneontbyt 2019
     20190531 In die bo-vertrek - Han 1:1-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20190609 Sonde bind - Gen 3:1-7 - Prop Johan Alberts
     20190609 Oorlogsgereedheid - Eff 6:10-20 - Prop Johan Alberts
     20190616 Die sonde van koning Dawid - 2 Sam 11:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190616 Intense droefheid in die tuin van Getsemane - Mar 14:32-42 - Prop Johan Alberts
     20190623 n Woord van Opwekking - Han 13:13-39 - Prop Johan Alberts
     20190623 n Oproep tot Heiligmaking - 1 Pet 1:14-25 - Prop Johan Alberts
     20190630 n Geestelike reis na God se teenwoordigheid - Ps 24 - Prop Johan Alberts
     20190630 Paulus en Silas in die tronk - Han 16:16-34 - Prop Johan Alberts
     20190707 God se mandaad vir elke mens - Han 17:15-34 - Prop Johan Alberts
     20190707 Die God wat bo menslike verwagting werk - 1 Kon 17:1-24 - Prop Johan Alberts
     20190714 Paulus se getuienis as verdediging - Han 22:1-22 - Prop Johan Alberts
     20190721 God se volk verloor Sy seen - Ps 81:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190721 Die ongehoorsame duif(Deel 1) - Jona 1:1-17 - Prop Johan Alberts
     20190728 Geloof wat werk - Jak 2:14-26 - Prop Johan Alberts
     20190728 Die ongehoorsame duif (Deel 2) - Jona 3:1-10 - Prop Johan Alberts
     20190804 Dood maar tog lewend - Rom 6:1-14 - Prop Johan Alberts
     20190804 As ons in die lig wandel... - 1Joh1:1-2:2 - Prop Johan Alberts
     20190811 Vertel- Ps 118:1-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20190811 Die wat aan Christus behoort - Gal 5:16-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20190818 Om God te glo - Jon 19:1-10 - Ds Gerrie van Dalen
     20190818 Skep moed - Hag 2:1-5 Jer 31:23-26 - Ds Gerrie van Dalen
     20190825 Laat staan en weet dat Ek God is - Ps 46:1-12 - Ds Gerrie van Dalen
     20190825 Leer ons - Ps 90:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20190901 Wat sal Ek met julle doen - Hos 6:1-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20190901 Is daar nog iemand wat God aanroep? - Hos 7:1-16 - Ds Gerrie van Dalen
     20190908 Basuin die Evangelie uit - 1 Thes 1:1-10 - Ds Jannie Coetzer
     20190908 God se volmaakte plan - Heb 7:23-29 - Ds Gerrie van Dalen
     20191124 Waarmee sal ek God ontmoed - Mig 6:6-8 - Ds Jurg Prinsloo
     20190915 Die wandel van die navolger van God - Ef 5:1-21 - Student Francois du Toit
     20190915 Die Geneesheer bied vergifnis - Mar 2:1-17 - Student Loedolf van der Merwe
     20190922 Die geregtigheid van God (Deel 1) - Rom 3:21-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20190922 Die geregtigheid van God (Deel 2) - Rom 3:21-31 - Ds Gerrie van Dalen
     20190929 `n Gebed vir God se kinders - 1 Pet 5:10-14 - Ds Gerrie van Dalen
     20190929 Die gevare van die afwesigheid van die Christelike deugde - 1 Pet 1:1-21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191006 Die heil van God (Deel 1) - Ps 3:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191006 Die heil van God (Deel 2) - Ps 3:1-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191013 Die Wederkoms van Jesus Christus (Deel 1) - Jak 5:7-11 - Ds Gerrie van Dalen
     20191013 Die Wederkoms van Jesus Christus (Deel 2) - 2 Thes 2:1-17 - Ds Gerrie van Dalen
     20191027 Sielewenners - Spr 11:30 - Ds Johan Cloete
     20191027 Wat staan ons te doen totdat Jesus verskyn - 2 Tim 4:1-5 - Ds Gerrie van Dalen
     20191103 Oorwinning deur Jesus Christus - 1 Kor 15:50-58 - Ds Gerrie van Dalen
     20191103 Oorwinning - Gen 14:1-24 - Ds Gerrie van Dalen
     20191110 Planne van die hart(Deel 1) - Spr 19:21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191110 Planne van die hart(Deel 2) - Spr 19:21 - Ds Gerrie van Dalen
     20191117 n Bemoediging vir 2020 - Neh 9:8-21 - Ds Gert Coetzer
     20191117 Kyk die oes - Joh 4:31-42 - Ds Gert Coetzer
     20191124 God gebruik gebreekte dinge - Mar 14:3-9 - Ds Gerrie van Dalen
     20191225 Vrede op aarde - Luk 2:8-20 - Ds Gerrie van Dalen
     20191231 Daar kom die Bruidegom - Mat 25:1-13 - Ds Gerrie van Dalen

10.2 Centurion Spesiale Dienste 2019 (mp3)
10.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2019 (mp3) - Ds Johan Cloete
   Reeks 1/5:  20190113: Ervaar God se liefde- Joh 3:1-21
   Reeks 2/5:  20190113: Verootmoediging - Mig 6:1-16
   Reeks 3/5:  20190114: Weiering tot Verootmoediging - Jak 4:1-16
   Reeks 4/5:  20190115: Satan se ophitsing en God se lig - Job 2:1-10
   Reeks 5/5:  20190116: Wys my jou merke - Joh 20:19-31
10.2.2 Centurion Gemeente Interaksie Seminaar (mp3) - Ds Wimpie Raath
   Reeks 1/5:  20190526: Botsende Generasies(Deel 1) - PS 78:1-21
   Reeks 2/5:  20190526: Botsende Generasies(Deel 2) - PS 78:1-21
   Reeks 3/5:  20190527: Botsende Generasies(Deel 3) - 1 Kor 12:26
   Reeks 4/5:  20190528: Ontwikkelingsfases van die kind - 1 Kor 13:11-12
   Reeks 5/5:  20190529: Eksterne aanslag - Ps 2:1-3
10.2.3 Centurion Pinksterdienste 2019 Heilig julle self(mp3) - Ds Chris Lombard
   Reeks 1/5:  20190602: Teen more - Jos 7:1-26, Pred 8:11-13
   Reeks 2/5:  20190602: Herstel die huis van die Here - 2 Kron 29:1-31
   Reeks 3/5:  20190603: Bring die ark terug op sy plek - 1 Kron 15:1-29
   Reeks 4/5:  20190604: Afsondering van sonde en afsondering vir Christus - 1 Thes 5:12-28
   Reeks 5/5:  20190605: Soos U my gestuur het stuur Ek hulle - Joh 17:1:26
10.2.4 Centurion Wederkomsdienste 2019 (mp3) - Ds Hennie Prinsloo
   Reeks 1/5:  20191020: n Perspektief op die boek Openbaring - Op 1:1-21
   Reeks 2/5:  20191020: Die Komende Russies geleide inval in Israel Es 38:14-16, 39:4-5
   Reeks 3/5:  20191021: In die wolke wegevoer, die Here tegemoet in die lug - 1 Thes. 4:13-18
   Reeks 4/5:  20191022: Die opmars van die Antichris - Ope 13:1-18
   Reeks 5/5:  20191023: Die bruilof van die Lam - Ope 19:1-10
10.2.5 Centurion Jesus Christus die Dienskneg (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/1:  20191201: God se Dienskneg is hier Mar 1:1-8
10.2.5.1 Wat God se Dienskneg jou bied(mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/2:  20191208: Geskenk van vergifnis Mar 2:1-12
   Reeks 2/2:  20191208: Geskenk van Vervulling en vryheid Mar 2:13-22
10.2.5.2 Die Dienskneg die skares en die koninkryk (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/2:  20191215: Die Dienskneg die skares en die koninkryk(Deel 1) Mar 3:13-19
   Reeks 2/2:  20191215: Die Dienskneg die skares en die koninkryk(Deel 2) Mar 3:20-35
10.2.5.3 Die Dienskneg oorwin (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20191222: Die Dienskneg oorwin (Deel 1) Mar 4:35-41
   Reeks 2/4:  20191222: Die Dienskneg oorwin (Deel 2) Mar 5:1-20
   Reeks 3/4:  20191229: Die Dienskneg oorwin (Deel 3) Mar 5:21-34
   Reeks 4/4:  20191229: Die Dienskneg oorwin (Deel 4) Mar 5:35-43
10.2.5.4 Sal iemand God se Dienskneg glo (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 1) Mar 6:1-6
   Reeks 2/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 2) Mar 6:7-29
   Reeks 3/4:  20200112: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 3) Mar 6:30-44
   Reeks 4/4:  20200105: Sal iemand God se Dienskneg glo(Deel 4) Mar 6:45-56
10.2.5.5 Jesus die Dienskneg Leraar (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 2/5:  20200223: Sy Lering aan die Jode Mar 7:14-23
   Reeks 1/5:  20200223: Sy lering aan die Jode Mar 7:1-13
   Reeks 3/5:  20200301: Sy hulp aan die heidene Mar 7:24-30
   Reeks 4/5:  20200301: Sy hulp aan die heidene Mar 7:31 - 8:9
   Reeks 5/5:  20200405: Waarskuwing aan Sy dissipels Mar 8:10-26
10.2.5.6 Die Dienskneg deel Geheime (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/3:  20200412: Leiding ly tot glorie Mar 8:27-38
   Reeks 2/3:  20200419: Leiding ly tot bevestiging en regstelling Mar 9:1-13
   Reeks 3/3:  20200419: Krag kom deur geloof en diensbaarheid ly tot eer Mar 9:14-50
10.2.5.7 Die Dienskneg se Paradokse (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200426: Twee sal een wees Mar 10:1-12
   Reeks 2/5:  20200426: Volwassenes sal soos kinders moet wees Mar 10:13-16
   Reeks 3/5:  20200503: Die eerstes sal laaste wees Mar 10:17-31
   Reeks 4/5:  20200503: Dienknegte sal heers Mar 10:32-45
   Reeks 5/5:  20200510: Die armes word ryk Mar 10:46-52
10.2.5.8 Die Dienskneg in Jerusalem (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200510: Die Dienskneg Koning Mar 11:1-11
   Reeks 2/5:  20200517: Die Dienskneg Regter(Deel 1) Mar 11:12-26
   Reeks 3/5:  20200517: Die Dienskneg Regter(Deel 2) Mar 11:12-26
   Reeks 4/5:  20200614: Die Dienskneg Profeet(Deel 1) Mar 11:27-12:17
   Reeks 5/5:  20200614: Die Dienskneg Profeet(Deel 2) Mar 12:18-44
10.2.5.9 God se Dienskneg openbaar die toekoms (mp3) - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/4:  20200621: Die eerste helfte van die verdrukking Mar 13:1-13
   Reeks 2/4:  20200621: Die middel helfte van die verdrukking Mar 13:14-18
   Reeks 3/4:  20200628: Die laaste helfte van die verdrukking Mar 13:19-27
   Reeks 4/4:  20200628: Jesus se laaste lering Mar 13:28-37

11 Centurion 2020 (mp3)
11.1 Centurion Algemeen 2020 (mp3)
     20200202 Waarom wil God genees(Deel 2) - Luk 13:10 - 17 Ds Jurg Prinsloo
     20200126 Gaan en dra goeie vrugte - Matt 3:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20200126 God herleef gebroke harte - Luk 4:14-32 Ds Johan Botha
     20200202 Waarom wil God genees(Deel 1) - Ps 103:1-22 Ds Jurg Prinsloo
     20200209 Christus - Sonde vir ons gemaak - 2 Kor 5:11 - 21 Ds Gerrie van Dalen
     20200209 Maak die dag van die Here nog saak - Matt 12:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20200216 Die verwonde mens - Ps. 38:1-22 Ds Gerrie van Dalen
     20200216 Die hoop in Christus - Rom 8:18-30 Ds Gerrie van Dalen
     20200308 Die effek van die Woord van God - Ps. 119 Ds Daniel Brink
     20200308 Jesus maak die storm stil - Mar 4:35 - 41 Ds Daniel Brink
     20200315 God se Woord in ons lewens (Deel 1) - PS 119:89 - Ds Gerrie van Dalen
     20200315 God se Woord in ons lewens (Deel 2) - PS 119:89 - Ds Gerrie van Dalen
     20200322 God se Woord en vrees (Deel 1) - Mat 10:28 - Ds Gerrie van Dalen
     20200322 God se Woord en vrees (Deel 2) - Ps 23:4 - Ds Gerrie van Dalen
     20200329 Oop ore voor God - Ps 44:1-17 Ds Gerrie van Dalen
     20200405 Die nederige kroning van Jesus - Matt 21:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200410 Wie het geglo - Jes 53:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20200412 Wie sal die steen wegrol - Mar 16:1-8 Ds Gerrie van Dalen
     20200607 Genoegsame genade(Deel 1) - 2 Kor 12:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200607 Genoegsame genade(Deel 2) - 2 Kor 12:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200705 `n Oproep om te verootmoedig(Deel 1) - Sef 2:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200705 `n Oproep om te verootmoedig(Deel 2) - Sef 2:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200712 Die reddende genade van God - Tit 2:11-15 Ds Gerrie van Dalen
     20200712 Ek weet - Job 19:25 -29 Ds Gerrie van Dalen
     20200719 Wag op die Here(Deel 1) - Jes 40:27 - 31 Ds Gerrie van Dalen
     20200719 Wag op die Here -Die loon (Deel 2) - Jes 40:27 - 31 Ds Gerrie van Dalen
     20200726 Wie is God(Deel 1) - Nah 1:1 - 6 Ds Gerrie van Dalen
     20200726 Wie is God(Deel 2) - Nah 1:1 - 15 Ds Gerrie van Dalen
     20200801 God met ons - Mat 28:16 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20200801 Terug na Goed toe - Miga 4:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200816 Jou belangrikste besluit van 2020 - Miga 4:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200816 God se kragtige beloftes aan die mens - 1 Pet 3:8 -12 Ds Gerrie van Dalen
     20200823 Vertrou God(Deel 1) - Miga 6:1 - 8 Ds Gerrie van Dalen
     20200823 Vertrou God(Deel 2) - Miga 6:1 - 7:20 Ds Gerrie van Dalen
     20200830 Ek staan weer op - Miga 7:8 - 11 Ds Gerrie van Dalen
     20200830 Ek sal opstaan - Luk 15:11 - 20 Ds Gerrie van Dalen
     20200906 Voorregte en verantwoordelikhede van die Christen (Deel 1) - 1 Pet 1:1 - 12 Ds Gerrie van Dalen
     20200906 Voorregte en verantwoordelikhede van die Christen (Deel 2) - 1 Pet 2:11 - 17 Ds Gerrie van Dalen
     20200913 Waak teen geestelike dwaasheid(Deel 1) - Gal 3:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200913 Waak teen geestelike dwaasheid(Deel 2) - Gal 3:1 - 14 Ds Gerrie van Dalen
     20200920 Die Rykdom van Sy genade(Deel 1) - Ef 1:1 - 7 Ds Gerrie van Dalen
     20200920 Die Rykdom van Sy genade(Deel 2) - Ef 2:1 - 10 Ds Gerrie van Dalen
     20200927 Vertrou God(Deel 1) - Jes 26:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20200927 Vertrou God(Deel 2) - Ps 37:1-6 Ds Gerrie van Dalen
     20201004 Die vier pilare van Christenskap - Rom 8:31-39 St Pierre Louw
     20201004 Die hart van `n Evangelis - Rom 1:8 - 15 St Pierre Louw
     20201011 Die bloed van Jesus oorwin die duiwel - Op 12:1-18 St Rudolf Fourie
     20201011 Jesus maak `n vryand `n vriend - Han 9:1-22 St Rudolf Fourie
     20201018 Is God nog in ons midde(Deel 1) - Ex 17:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20201018 Is God nog in ons midde (Deel 2) - Jos 7:1-15 Ds Gerrie van Dalen
     20201025 Die Evangelie van Christus(Deel 1) - Rom 1:16-17 Ds Gerrie van Dalen
     20201025 Die Evangelie van Christus(Deel 2) - Rom 1:16-17 Ds Gerrie van Dalen
     20201101 Die toorn van God(Deel 1) - Rom 1:18-32 Ds Gerrie van Dalen
     20201101 Die toorn van God(Deel 2) - Rom 1:18-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201108 Die toorn van God(Deel 3) - Rom 1:18-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201108 Die toorn van God(Deel 4) - Rom 1:18-32 Ds Gerrie van Dalen
     20201115 Lidmaatskap vra n verbintenis - Han 2:37-47 Ds Gerrie van Dalen
     20201115 Lidmaatskap bring verantwoordelikheid - Heb 10:19-25 Ds Gerrie van Dalen
     20201122 Wat die Bybel leer mbt lojaliteit/getrouheid - Deut 7:1-10 Ds Gerrie van Dalen
     20201122 In die smeltoond van beproewing- 1 Pet 1:1-9 St Pierre Louw
     20201129 Loof die Here - Ps 9:1-21 Ds Gerrie van Dalen
     20201206 Herstel van die sondaar - Gal 5:26-6:6 Ds Gerrie van Dalen
     20201206 Saai en Maai - Gal 6:7 -10 Ds Gerrie van Dalen
     20201213 n Mooi vertoning in die vlees - Gal 6:11-13 Ds Gerrie van Dalen
     20201213 Ons roem in die kruis - Gal 6:14-18 Ds Gerrie van Dalen
     20201216 Om God te terg - 1 Kon 14:1-20 St Pierre Louw
     20201220 Roem in die Here - 1 Kor 1:26-31 St Pierre Louw
     20201220 Jesus die draer van siekte - Jes 53:1-12 St Pierre Louw
     20201225 Hy word genoem... - Jes 9:1-6 St Pierre Louw
     20201227 Leef Heilig - 2 Kor 6:11-7:4 St Pierre Louw
     20201227 Die gebed van `n vreemdeling - Ps 119:17-24 St Pierre Louw
     20201231 Oorkom uitdagings om doelwitte te bereik in 2021 - Jos3:1-17 Ds Oubaas Grundling

11.2 Centurion Spesiale Dienste 2020 (mp3)
11.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2020 (mp3) - Die lewe van geloof - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20200119: Die Here is getrou - 2 Thess 3:1-5
   Reeks 2/5:  20200119: Wandel deur geloof - 2 Kor 4:16 - 5:10
   Reeks 3/5:  20200120: Geloof wat spreek - Heb 11:1-4
   Reeks 4/5:  20200121: Geloof wat behaag - Heb 11:5-10
   Reeks 5/5:  20200122: Geloof wat baar - Heb 11:8-22
11.2.2 Pinster 2020 (mp3)
   Reeks 01/13:  20200521 Die belofte van die Heilige Gees - Hand 1:1-4 Dr Andre Bester
   Reeks 02/13:  20200522 Die Persoon van die Heilige Gees - Joh 14:16-18 Ds Ruan van Vuuren
   Reeks 03/13:  20200523 In die wagkamer van God - Hand 1:1-17 Ds SP Lourens
   Reeks 04/13:  20200524 Die Een wat heilig maak - Joh 14:12-31 1:1-17 Ds Frik Smith
   Reeks 05/13:  20200524 Die Heilige Gees oortuig van sonde geregtigheid en oordeel - Joh 16:1-14 Ds Gerhard Beukes
   Reeks 06/13:  20200525 Die Heilige Gees en die boodskap op Pinksterdag - Han 2:14-36 Ds Barry Fourie
   Reeks 07/13:  20200526 Die Tragiese Geestelike lewe - 1 Kor 4:1-8, Rom 7:14-26 Ds Jurg Prinsloo
   Reeks 08/13:  20200527 Reiniging in die aanloop tot vervulling met die Heilige Gees - Eff 5:22-27 Ds Rudi Beukes
   Reeks 09/13:  20200528 Die krisis van Heiligmaking - Rom 7:14 -8:1 Ds Jurgens Prinsloo
   Reeks 10/13:  20200529 Die salwing van die Heilige Gees - 1 Joh 2:14 29 Ds Johan Botha
   Reeks 11/13:  20200530 God se volheid vir die kerk -Eff 3:14 - 21 Ds Jako du Preez
   Reeks 12/13:  20200531 Pinkster krag vir n wereld opdrag - Jes 42:1-7 Ds Thys Loubser
   Reeks 13/13:  20200531 Die krag in God se kerk - Han 1:1-11 Ds Gerrie van Dalen

12 Centurion 2021 (mp3)
12.1 Centurion Algemeen 2021 (mp3)
     20210606 Terug kerk toe - Heb 10:19-27 Ds Gerrie van Dalen
     20210103 Het ek jou nie beveel nie - Jos1:1-18 St Pierre Louw
     20210103 Die onvrugbare vyeboom - Luk 13:6-9 St Pierre Louw
     20210110 Die openbaring van God se liefde - 1 Joh 4:7-21 St Pierre Louw
     20210110 Pergamus: Die gemeente wat kompromie aangegaan het - Op 2:12-17 St Pierre Louw
     20210117 Paulus se gebed vir die gemeente(deel 1)- Ef 3:14-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210117 Paulus se gebed vir die gemeente(deel 2)- Ef 3:14-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210131 Julle moet geduldig wees(Deel 1)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210131 Julle moet geduldig wees(Deel 2)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210207 Julle moet geduldig wees(Deel 3)- Jak 5:7-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210207 Julle moet geduldig wees(Deel 4)- Rom 12:9-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210214 Ek dank God- Fil 1:1-7 Ds Gerrie van Dalen
     20210214 Stry saam- Fil 1:27-2:18 Ds Gerrie van Dalen
     20210221 Vreemde vuur voor God - Lev 10:1-11 Ds Gerrie van Dalen
     20210221 Die woord van die geloof wat ons verkondig - Rom 10:1-21 Ds Gerrie van Dalen
     20210228 Twee diensknegte - Matt 24:36-51 Ds Gerrie van Dalen
     20210228 Drie belangrike aspekte om te onthou - Matt 24:36-51 Ds Gerrie van Dalen
     20210307 Jesus se persoonlike uitnodiging - Matt 11:25-30 Ds Gerrie van Dalen
     20210307 `n Goedkoop godsdiens - Matt 26:14-16 Ds Gerrie van Dalen
     20210314 Wanneer God roep(Deel 1) - Han 13:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210314 Wanneer God roep(Deel 2) - Han 13:1-12 Ds Gerrie van Dalen
     20210321 Die Liggaam van Christus(Deel 1) - 1 Kor 12:12-31 Ds Gerrie van Dalen
     20210321 Die Liggaam van Christus(Deel 2) - Ef 4:1-16 Ds Gerrie van Dalen
     20210328 Jesus se belofte - Matt 28:16-20 Ds Gerrie van Dalen
     20210328 Die wat op die Here vertrou - Jer 17:1-18 Ds Gerrie van Dalen
     20210402 Dit is volbring - Joh 19:17-37 Ds Gerrie van Dalen
     20210404 Christus se mag oor die dood - Joh 19:31-20:10 Ds Gerrie van Dalen
     20210404 Die heilige nagmaal - Luk 22:7-23 Ds Gerrie van Dalen
     20210411 Die tragiese reddingstasie - Luk 19:10 Ds Oubaas Grundlingh
     20210411 n Aardbewende Fondasieskuddende Kettingbrekende ervaring - Han 16:25-26 Ds Oubaas Grundlingh
     20210418 Die volk as heilige werktuig - Rig 1:1-17 Student Marno van Niekerk
     20210418 Die Heilige Gees die Trooster - Joh 14:21-31 Student Marno van Niekerk
     20210425 Maatstaf vir n goeie gemeente - Open:3-8 Ds Oubaas Grundlingh
     20210425 Die helder stem van God - Job:33-14 Ds Oubaas Grundlingh
     20210502 Wat is `n Christen - Hand 11:19-26 Ds Oubaas Grundlingh
     20210502 Perspektief vir dir saaier - Luk 8:4-15 Ds Oubaas Grundlingh
     20210509 `n Voorbeeld vir die gelowiges - 1 Tim 4:1-15 St Pierre Louw
     20210509 Hierdie Jesus wat julle gekruisig het - Han 2:14-36 St Pierre Louw
     20210513 Jesus het opgestaan, nou wat nou? - Han 1:1-14 St Pierre Louw
     20210523 Die noodsaaklikheid van die Gees vir die kerk - Eff 1:3-23 St Pierre Louw
     20210523 Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan?- Jes 6:1-8 St Pierre Louw
     20210530 Sonder Jesus ...niks(Deel 1) - Joh 15:1-17 St Pierre Louw
     20210530 Sonder Jesus ...niks(Deel 2) - Joh 15:1-17 St Pierre Louw
     20210606 Die kind van God te midde van lewensgevaar - EX 14:1-14 Ds Gerrie van Dalen
     20210613 Die verharde hart - EX 14:1-31(Deel 1) Ds Gerrie van Dalen
     20210613 Die verharde hart - EX 14:1-31(Deel 2) Ds Gerrie van Dalen
12.2.1 Centurion Verootmoedigingsdienste 2021 (mp3) - Gee ag op Hom - Ds Gerrie van Dalen
   Reeks 1/5:  20210124: Gee ag op Hom - Heb 12:1-4
   Reeks 2/5:  20210124: Gee ag op Hom - Heb 12:1-4
   Reeks 3/5:  20210125: Gee ag op Hom - Heb 12:5-11
   Reeks 4/5:  20210126: Gee ag op Hom - Heb 12:6-11
   Reeks 5/5:  20210127: Gee ag op Hom - Heb 12:12-17
12.2.2 Centurion Pinksterdienste 2021(mp3) - Van Egipte to Kanaan Student Pierre Louw
   Reeks 1/5:  20210516: Die volk in Egipte - Eks 5:1-23 St Pierre Louw
   Reeks 2/5:  20210516: Die Rooi See-ondervinding - Eks 13:17-14:31 St Pierre Louw
   Reeks 3/5:  20210517: Die woestynlewe - Num 14:1-20, 26-34 Student Pierre Louw
   Reeks 4/5:  20210518: Die Jordaan ondervinding - Jos 3:1-17 Student Pierre Louw
   Reeks 5/5:  20210519: Die Kanaanslewe - Jos 23:1-16 Student Pierre Louw
^ Na Bo ^