Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Biduur Boodskappe (mp3)
Toewyding aan die lewende God tydens Biduurtye
Die Biduur
Liefde van God
Weergeboorte teenoor ´n Gekruisigde lewe
Belangrikheid om alleen met God te wees - Matt 14 : 14 tot 21
Na vervulling met die Heilige Gees
Leef Rein en Heilig
Oorwinningslewe
Groot heerlike liefde van God
Teenkanting na gehoorsaamheid
Wees versigtig wat en hoe jy doen
Om te bid
Versterk uself in die Here u God
Voorbeeld van ´n voorbidder
Gebedslewe van die Here Jesus
Kan en maak gebed ´n verskil in ons lewe
Werking van die Heilige Gees
Ongeloof
Ware herlewing
Noodsaaklikheid van Geloof
Band van Liefde
Blydskap
Invloed van jou persoonlike getuienis
Besonder eenvoudige gebed
Die werke van die Here - Ps 111 - Ds Frikkie Lombard jnr
God wat nie kan lieg nie - Tit 1:2-4 - Ds Frikkie Lombard jnr
Visie van God - Jes 6:1-8 - Johan Coetzee
Die Skepper Here se rusdag - Gen 2 - Ds Frikkie Lombard jnr
Om te waak Biduur - Eff 6:14 - Ds Frikkie Lombard jnr
Wees nie bevrees nie - Jes 41:8-20 - Ouderling Johan Coetzee
Wat is gelowige gebed - 1Kon 18:41-46 - Ds Frikkie Lombard
´n Voorbidder - Kol 1:1-14 - Ds Frikkie Lombard jnr