Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
   Pitkos
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Port Elizabeth Wes versorg.
Joh 14 : 6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

2 Port Elizabeth Wes Reekse (mp3)
2.1 Heidelbergse Kategismus (mp3)
    Heidelbergse Kategismus Reeks

3 Port Elizabeth Wes 2020 (mp3)
    Port Elizabeth Wes voor 2021 (mp3)

4 Port Elizabeth Wes 2021 (mp3)
    20210627 Inleiding tot Kolossense, Kolossense 1v1-20, Ds Frikkie Smit

5 Port Elizabeth Wes 2022 (mp3)
    20220109 Hou vas aan die Hoof, Kol 2v18-19, Ds Frikkie Smit
    20220116 Mensgemaakte godsdiens, Kol 2v20-23, Ds Frikkie Smit
    20220123 Verborge in God, Kol 3v1-8, Ds Frikkie Smit
    20220130 Maak dood jou sonde, Kol 3v5-7, Ds Frikkie Smit
    20220206 Maak dood jou sonde II, Kol. 3v5-8, Ds Frikkie Smit
    20220220 Die nuwe mens in Christus, Kol 3v9-11, Ds Frikkie Smit
    20220306 Hoe om iemand lief te he, Luk 6v27-36, Ds Frikkie Smit
    20220313 Beklee julle met Jesus, Kol 3v12-14, Ds Frikkie Smit
    20220313 Hoe om iemand lief te he II, Lukas 6v27-36, Ds Frikkie Smit
    20220320 Hoe om iemand lief te he III, Lukas 6v27-36, Ds Frikkie Smit
    20220327 Hoe om iemand lief te he IV, Ds Frikkie Smit
    20220403 Hosea Inleiding, Hosea 1v1-11, Ds Frikkie Smit
    20220410 n Vrou vir Hosea, Hosea 1v1-51, Ds Frikkie Smit
    20220424 Nie my volk nie, Hosea 1v6-12, Ds Frikkie Smit