Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Middelburg versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Middelburg Reekse (mp3)
1.1 Pinkster 2021 - Ds Gerhard Beukes (mp3)
   1/5 20210516 Die enkel grootste voordeel van Jesus se Hemelvaart (1), Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 1 en 2
   2/5 20210516 Die enkel grootste voordeel van Jesus se Hemelvaart (2), Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 1 en 2
   3/5 20210517 Die Heilige Gees se primêre Taak, Joh16v1-14 - Notas (pdf) Deel 3
   4/5 20210518 Die Heilige Gees gee sekerheid, Rom8v1-17 - Notas (pdf) Deel 4
   5/5 20210519 Die Heilige Gees verander my na die beeld van Christus, Psalm 1 - Notas (pdf) Deel 5

3 Middelburg 2021 Algemeen (mp3)
     20210523 Die temlose tong wat doodmaak, Jak 3, Ds Ferdie Devenier
     20210523 Wat Calvinisme leer oor die uitverkiesing, Ef 1, Ds Ferdie Devenier
     20210530 Leef vry van vrees, Psalm 91, Ds Ferdie Devenier
     20210530 Is Calvinisme die evangelie? Hand 17 v 1-12, Ds Ferdie Devenier
     20210808 Skaakmat, Psalm 24:1-10, Oudl. Johann Nel
^ Na Bo ^