Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Ebenhaeser versorg.
2Kon 22:13 Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk ..... oor die woorde van hierdie boek wat gevind is

1 Ebenhaeser Reekse (mp3)
     20200524 0930 Ds Jaap Bornman, Pinkster 1 -Is die dissipels eers weergebore op Pinksterdag,Hand1v1-8
     20200524 1800 Ds Jaap Bornman, Pinkster 2 Die dissipels se lewe voor pinksterdag,Mat 4
     20200525 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 3-Die lewe van die dissipels na Pinksterdag,Hand2v1-14
     20200526 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 4 -Van Herder tot Gasheer,Ps23
     20200527 1900 Ds Jaap Bornman, Pinkster 5 -Volle oorgawe,Gen15
     20200607 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 1 Die Plan, Ex.25
     20200614 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 2 Die voorhof, Ex 27v1-21
     20200621 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 3 -Die Koperwaskom, Ex 28
     20200628 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 4 Die Tent van Samekoms, Lev23
     20200705 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 5 Die heiligdom, Ex 26
     20200712 0930 Ds.Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 6 Die Goue kandelaar, Ex 25
     20200719 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 7 Die Toonbrode, Ex 25v23
     20200726 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 8 Die Reukaltaar deel 1, Ex 25v23
     20200802 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 9 Die Reukaltaar deel 2, Ex30 v1
     20200809 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 10 Die Voorhangsel, Ex26v31
     20200816 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 11 Die Allerheiligste, Ex 25v10
     20200823 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 12-Die verbondsark, Ex.16
     20200830 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 13 Die wet in die verbondsark, Ex.20
     20200913 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 14 Die Priesterdom, Exodus 28
     20200920 1100 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 15 Die Hoe Priester, Lev. 8
     20200927 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 16 Die Hoe Prietser Deel 2, Lev. 16
     20201004 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 17 Die teenwoordigheid van die Here in my lewe, 1 Sam. 4
     20201011 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 18 Die verskillende offers, Lev. 5
     20201018 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel deel 19 Die Sonde Offer, Lev. 4
     20201025 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 20 Die Spysoffers, Lev. 2
     20201108 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 21 Die Brandoffer, Lev. 1
     20201115 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 22 Die Dankoffer,
     20201122 0930 Ds Nardus Bornman, Die Tabernakel Deel 23 Die woonplek van Hom wat woon, 1 Sam. 4
1.1 Gelewe in Krag (mp3)
   No 1  YYMMDD Tema, Skriflesing, Prediker

2 Ebenhaeser Algemeen 2020 (mp3)
     20200329 0930 Ds Nardus Bornman, Is alles nie tevergeefs nie, Pred12v1-14
     20200329 1800 Ds Nardus Bornman, Dit is Tyd om die Here te vrees, Pred 3v9-14
     20200405 0930 Ds Nardus Bornman, Wie is God in die krisis -deel 1, Luk 9v28-43
     20200405 1800 Ds Nardus Bornman, Wat moet ek doen in n krisis deel 2, 2Kron20v1-30
     20200410 0930 Ds Nardus Bornman, Die Grootste hofsaak in die Geskiedenis, Matt 27v11-23
     20200410 1800 Henk v Wyk, Die pasga- ook vir jou, Jes53
     20200419 0930 Ds Nardus Bornman, Die grootste wedloop, Fil. 3
     20200419 1800 Henk v Wyk, n Openbaring as Jesus staan en klop, Op 3v20
     20200426 0930 Ds Nardus Bornman, Wenke vir die grootste wedloop op aarde, Fil. 3 v 15
     20200503 0930 Ds Nardus Bornman, Gerus en Gereed, 1 Joh 3v13-24
     20200503 1800 Ds Jaap Bornman, Tyd van verskonings is verby, Hand17v29-34
     20200510 1800 Henk v Wyk, Sewe geskenke by wedergeboorte, 2 Pet 1v1-4
     20200517 0930 Ds Nardus Bornman, Die hemel en hoe om daar te kom, Open 21v1 tot 8
     20200517 1800 Ds Jaap Bornman, Die Sinkende skip, Mark 4v 35 tot 41
     20200531 0930 Ds Nardus Bornman, Die doel van alles, 1Tim1v5
     20200531 1800 Henk v Wyk, As iemand gewillig is, Joh 7v17
     20200607 1800 Ds Jaap Bornman, Rolspelers i.v.m die eindbestemming van die mens, Gal 4v1
     20200614 1800 Ds Nardus Bornman, Die Dienskneg deel 1, Mat 12v1-21
     20200621 1800 Ds Nardus Bornman, Die Dienskneg deel 2, Mat 12v14-21
     20200628 1800 Ds Jaap Bornman, Sy persoonlike getuienis, 2 Tim 1v8-14
     20200705 1800 Ds Nardus Bornman, Die onbeskaamde Vriend, Luk 11
     20200712 1800 Ds Jaap Bornman, Dit is ek, Joh 18v1-11
     20200726 1800 Ds Jaap Bornman, Alles reg gedoen MAAR, Mark 10 v17-22
     20200802 1800 Ds Nardus Bornman, Die mens soek, maar God soek ook, Es. 22v24
     20200809 1800 Daniell De Jager, getuienis, Die put van verlorenheid
     20200816 1800 Ds Jaap Bornman, Hoekom was hulle nie in staat nie, Luk 13v22-29
     20200823 1800 Albert Potgieter, getuienis, Gered uit die poorte van die dood
     20200830 1800 Ds Jaap Bornman, Die groot vraag, Heb2v1tot7
     20200906 0930 Ds Rudi van Zyl, Opregtheid, Mat 10v16
     20200913 1800 Ds Nardus Bornman, Stry ek die goeie stryd, 2 Tim 4
     20200920 1800 Ds Nardus Bornman, Die kortstondigheid van die lewe, Heb. 13v14
     20201004 0930 Dewald Moller getuienis, Dewald Moller getuienis,
     20201004 1800 Ds Jaap Bornman, Veranderde lewens getuig daarvan, 2 Kor. 5
     20201011 1800 Ds Nardus Bornman, Die Bloedverbond, 1 Sam 18
     20201018 1800 Ds Nardus Bornman, Hoe word God se werk gebou, Nehemia 3
     20201108 1800 Ds Jaap Bornman, Die vloekende klipgooier, 2 Sam 16
     20201115 1800 Ds Jaap Bornman, Die vier paradys riviere en ek, Genesis 2v8
     20201122 1800 Ds Jaap Bornman, Die ontevrede vrugteboer, Lukas 13
     20201129 0930 Ebenhaeser gemeente, Gemeentelede getuienisse,
     20201206 0930 Ds Nardus Bornman, Die Ontfermer lei saggies, Jesaja 49
     20201213 0930 Ds Jaap Bornman, Is Jy Waarlik Vry, Joh 8
     20201216 0830 Ds Nardus Bornman, Gelofte Diens, Est.9
     20201220 0930 Ds Nardus Bornman, Hoe kom ek in die Hemel, Gal. 6
     20201225 0900 Ds Jaap Bornman, Gebeure Rondom Jesus se Geboorte, Mat. 1
     20201227 0930 Ds Nardus Bornman, As die nag met my praat, Exodus 14
     20210101 0900 Ds Nardus Bornman, Ongeregtigheid & Misleiding, Mat. 24
^ Na Bo ^