Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Ellisras versorg.
Joh 3:36 Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.

1 Ellisras Reekse (mp3)
1.1 Evangelisasie reeks Ds Wimpie van Vuuren (mp3)
     20190825 Die lewe voor redding, Ef 2v1-10, Ds Wimpie van Vuuren
     20190825 Die lewe na redding, Ef 2, Ds Wimpie van Vuuren
     20190826 Kan `n Christen sy saligheid verloor, Joh 10v22, Ds Wimpie van Vuuren
     20190827 Wat gebeur met `n mens na die dood?, Luk 16v19, Ds Wimpie van Vuuren
     20190828 Iemand wat selfmoord pleeg-gaan hy hemel of hel toe, Matt 27:1-10, Ds Wimpie van Vuuren
1.2 Reeks oor Openbaring (mp3)
   Nr 1  20190901 Openbaring, Nie n toe boek nie, Op1, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 2  20190901 Efese en Smirna en Pergamus, Op2, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 3  20190908 Die Laaste vier gemeentes, Op2:18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 4  20190908 Die Kerk in die Hemel, Op4, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 5  20190915 Die Boek en die Lam, Op5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 6  20190922 Gered soos deur vuur heen, Gen13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 7  20190922 Die Regterstoel en Bruilof, 2Kor5, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 8  20190929 Die eerste ses seels, Op6, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 9  20191006 Die Sewende Seel-Stilte Gebede en Basuine, Op8-9, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 10  20191013 Die Engel en die bitter-soet Boekie, Op10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 11  20191013 Die Tempel en die twee Getuies, Op11, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 12  20191020 En daar het oorlog in die Hemel gekom, Op12, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 13  20191027 Die Laaste Diktator, Op13, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 14  20191027 Die twee Oeste, Op14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 15  20191117 Die Sewe Skale, Op15-16, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 16  20200119 En die begin van sy ryk was Babel, Gen10, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 17  20200119 Die Einde van Menseregering, Op17-18, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 18  20200209 Die wederkoms van Christus, Op19, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 19  20200216 Die duiwel gebind duisend jaar lank, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 20  20200223 Die Resultaat van Christus se koms, Sagaria14, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 21  20200301 Die finale oordeel, Op20, Ds Wynand van Niekerk
   Nr 22  20200308 Nuwe Hemele en n Nuwe Aarde, 2Pet3 , Ds Wynand van Niekerk
   Nr 23  20200315 Die Nuwe Jerusalem, Op21 , Ds Wynand van Niekerk

2 Ellisras 2020 Algemeen (mp3)
     20200301 Maar Josua het Ragab die hoer laat lewe, Josua 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200315 Hagar se Ismael, Gen21, Ds Wynand van Niekerk
     20200329 Die krisistyd-gebed, Dan 2:1, Ds Wynand van Niekerk
     20200405 Die Satan se geheime wapen, Ex 8,10, Ds Wynand van Niekerk
     20200405 Die wil van God, Esegiel 18:20-32, Ds Wynand van Niekerk
     20200419 Die Resultaat van Christus se Opstanding, 1Kor15:1-23, Ds Wynand van Niekerk
     20200419 Kleingelowigheid, Genesis12, Ds Wynand van Niekerk
     20200426 Wat is Meditasie, Jesaja26, Ds Wynand van Niekerk
     20200426 Gedissiplineerde meditasie, Psalm 77, Ds Wynand van Niekerk
     20200503 Beloftes van Jesus op die Troon, Joh15:26-16:16, Ds Wynand van Niekerk
     20200503 Nog Beloftes van Jesus op die Troon, Joh14:12-27, Ds WF van Niekerk
     20200510 Jogebed se seun, Ex2v1-10, Ds Wynand van Niekerk
     20200510 Leer by die 144000, Op14v1-5, Ds Wynand van Niekerk
     20200517 Die Geheim van krag, Hand4v1-21, Ds Wynand van Niekerk
     20200517 Die Hemelse Administrateur se liefde, Joh15, Ds Wynand van Niekerk
     20200603 Valse godsdiens, 1Konings12v26-33, Ds Wynand van Niekerk
     20200607 Kom uit by Romeine 8, Rom8v1-17, Ds Wynand van Niekerk
     20200607 Paulus se strewe na Heiligheid, Fil 3v1-15, Ds Wynand van Niekerk
     20200614 Die Krag van die Bloed, Heb9v11-28, Ds Wynand van Niekerk
     20200614 Die Krag van die Woord, Rigters14v5-20, Ds Wynand van Niekerk
     20200621 Die goeie invloed van n vader, Jeremia 35, Ds Wynand van Niekerk
     20200621 Die krag van gebed, Ef3v8-21, Ds Wynand van Niekerk
     20200628 n Gebed om Herlewing vir elke geslag, Psalm12, Ds Wynand van Niekerk
     20200628 Die krag van die Heilige Gees, Romeine15v13-22, Ds Wynand van Niekerk
     20200705 Die Hemelse Leermeester, 1 Korinthiers 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200705 Die krag van n oorgegewe lewe, Romeine 6, Ds Wynand van Niekerk
     20200726 Geweeg deur die Wet en te lig bevind, Daniel 5v22-28, Ds Wynand van Niekerk
     20200726 Die merktekens van n ware gelowige, 1 Thessalonisense 1, Ds Wynand van Niekerk
     20200802 Die gelowige se vrede, Fil 4, Ds Wynand van Niekerk
     20200802 Drie eienskappe van Paulus se bediening, 1Thess 2, Ds Wynand van Niekerk
     20200809 Die Spreuke 31 vrou, Spreuke 31, Ds Wynand van Niekerk
     20200809 Die lewe na wedergeboorte, Deut 8, Ds Wynand van Niekerk
     20200816 Wat sal ek die Here vergeld vir al sy weldade aan my, Psalm 116, Ds Wynand van Niekerk
     20200816 Kyk op na My, Nehemia 1, Ds Wynand van Niekerk
     20200823 Voortreflikheid van die liefde, 1 Kor 13v1-3, Ds Wynand van Niekerk
     20200823 Gehoorsaamheid aan jou roeping, Exodus 4v10-30, Ds Wynand van Niekerk
     20200830 Die deug van liefde, 1Kor13v4-5, Ds Wynand van Niekerk
     20200830 Nog deugde van die liefde, 1Kor13v5tot7, Ds Wynand van Niekerk
     20200920 Farao as tipe van die duiwel, Ex 5, Ds Wynand van Niekerk
     20200920 Die Permanentheid van liefde, 1Kor13v8tot12, Ds Wynand van Niekerk
     20200927 Geloof Hoop Liefde, 1Kor 13, Ds Wynand van Niekerk
     20200927 Jesus ons Josef, Genesis 45v1tot5, Ds Wynand van Niekerk
     20201004 Saul se sonde, 1 Sam18, Ds Wynand van Niekerk
     20201004 Filemon inleiding, Filemon, Ds Wynand van Niekerk
     20201011 Iemand wat vergewe, Filemon v1-7, Ds Wynand van Niekerk
     20201011 Hoe om te vergewe deel 1, Filemon v8,9, Ds Wynand van Niekerk
     20201018 Die lidmaatregister, Neh 11, Ds Wynand van Niekerk
     20201018 Hoe om te vergewe deel 2, Filemon v10-18, Ds Wynand van Niekerk
     20201025 Beweegredes van iemand wat vergewe, Filemon, Ds Wynand van Niekerk
     20201025 Die verloop en effek van die erediens, Neh 8v1-13, Ds Wynand van Niekerk
     20201108 Die werker van God, Neh 3, Ds Wynand van Niekerk
     20201108 Met die hart in die werk, Neh 4, Ds Wynand van Niekerk
     20201115 Die mens se onreinheid, Num9v1-14, Ds Wynand van Niekerk
     20201115 Loof die Here, Neh 9, Ds Wynand van Niekerk
     20201122 Psalms wat oordeel, Psalm 109v4-20, Ds Wynand van Niekerk
     20201122 Wat Christus gedoen het, Ps38v19-23en40, Ds Wynand van Niekerk
     20201129 Josef lewe, Gen45v13 en24-28, Ds Wynand van Niekerk
     20201129 Van donker na lig, Joh9v1-41, Ds Wynand van Niekerk
     20201206 Lesse in die werk van die Here, Esra1v1-7, Ds Wynand van Niekerk
     20201213 Die ware sabbat - Saterdag of Sondag, Gen2v1-3, Ds Wynand van Niekerk
     20201216 Die plegtige belofte, Neh 9v35-Neh10v35, Ds Wynand van Niekerk
^ Na Bo ^