Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
The Sermon area is taken care of by Kagiso
Joh 3:3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

1 Kagiso Series (mp3)
1.1 Passover Series 2020 (mp3)
   No 1  20200405 The Blood of Jesus Christ, Ex12v1-16, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 2  20200410 The seven word of Jesus at the Cross, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 3  20200412 The significance of Christ`s Resurrection, Matt28v1-15, Rev Hendrick Motsoeneng
1.2 Hebrews Series (mp3)
   No 1  20200503 God`s final revelation in the Son, Hebrews 1v1-4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 2  20200517 The superiority of Jesus Christ, Heb 1v1-4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 3  20200527 Do not neglect this great salvation, Heb 2 v 1 - 4, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 4  20200607 The superiority of Christ through the incarnation, Heb 2 v 5 - 9, Rev Hendrick Motsoeneng
   No 5  20200621 Why was Jesus born in the flesh Heb 2 v 10-13, Rev Hendrick Motsoeneng

2 Kagiso General 2020 (mp3)
     20200419 A Biblical Response to crisis Part1, 2Chron 7v11-14, Rev Hendrick Motsoeneng
     20200426 A Biblical response to crisis Part2, 2 Chron 7v11-15, Rev Hendrick Motsoeneng
     20200614 Fear Not, Luk 12 v 32, Rev Hendrick Motsoeneng