Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur George versorg.
1Kron 16:23 Sing tot eer van die HERE, o ganse aarde! Verkondig sy heil van dag tot dag.

1 George Reekse (mp3)
1.1 Gesins Reeks (mp3)
   No 1  (Nie voltooi) 20200227 Die Geweldige aanslag teen die huisgesin van ons tyd, 1 Kor 7v1, Ds C Coertze
   No 5  20200426 Die verhouding tussen my en my kind, Kol 3V20-21, Ds C Coertze
   No 6  20200503 Die verhouding tussen my en my kind, 2 Samuel 18, Ds C Coertze
   No 7  20200510 Moedersdag Die rol van die vrou, 1 Pet 3V1-6, Ds C Coertze
1.2 Here leer ons bid Reeks (mp3)
   No 1  20200330 Here leer ons bid, Ps 51, Ds C Coertze
   No 2  20200331 Here leer ons bid, Luk 18v7-14, Ds C Coertze
   No 3  20200401 Here leer ons bid, Matt 15v21-28, Ds C Coertze
   No 4  20200403 Here leer ons bid, Joh 17, Ds C Coertze
   No 5  20200404 Here leer ons bid, Hand 1v1-14, Ds C Coertze
   No 6  20200406 Here leer ons bid, Hand 9v1-9, Ds C Coertze
   No 7  20200407 Hoe kry die kind van God oorwinning in en deur gebed, PS 95, Ds C Coertze
   No 8  20200408 Hoe kry die kind van God oorwinning in en deur gebed, Jak 4V1-12, Ds C Coertze
   No 9  20200409 Jesus het die brood geneem en gedank, Luk 22V7-22, Ds C Coertze
   No 10  20200411 Hoe kry n kind van God oorwinning in en deur gebed, Joh 14V19-31, Ds C Coertze
   No 11  20200413 Gebruik jou stil tye wys, Ps 62, Ds C Coertze
   No 12  20200414 Gebedsverhoring, Luk 11V1-4, Ds C Coertze
   No 13  20200415 Om warm te bly bly biddende, Ps 32, Ds C Coertze
   No 14  20200416 Die noodsaaklikheid om met geloof te bid, Matt 11V21-28, Ds C Coertze
   No 15  20200417 Om met God te worstel in gebed, Gen 32V22-32, Ds C Coertze
   No 16  20200418 Waak om nie mismoedig te raak in gebed nie, 1 Kon 19V1-8, Ds C Coertze
   No 17  20200420 Ons grootste behoefte wanneer ons broos is, Heb4V14-16, Ds C Coertze
1.3 Geestelike Herlewing Reeks (mp3)
   No 1  20200421 Verlang jy na Geestelike Herlewing, 2Kon 22v1-13, Ds C Coertze
   No 2  20200422 Wat beteken Herlewing vir jou, Ps 85V1-14, Ds C Coertze
   No 3  20200423, Ons hart en gebeds houding tov Herlewing Ps 51, Ds C Coertze
   No 4  20200424 Die lewende dooie Kerk, Open 3V1 en 2Kron29 Ds C Coertze
   No 5  20200425 As die dooie Kerk nuwe lewe kry, 2Kron29V15-36 Ds C Coertze
   No 6  20200427 Wanneers Jesus kom lewe gee, Mark 5V1-20 Ds C Coertze

2 George 2020 Algemeen (mp3)
     20200329 Wat behels die Juk van Jesus, Matt 11v25-29, Ds C Coertze
     20200405 Waarheen sal ek vlug in tye van onrus, Psalm 3, Ds C Coertze
     20200405 Die laaste week voor Jesus se Kruisiging, Mark 11v1-11, Ds C Coertze
     20200410 Die Realiteit van die Kruisiging, Mark 15, Ds C Coertze
     20200410 Wat n dag in Jerusalem, Mark 15V42-47, Ds C Coertze
     20200412 Die opstanding van Jesus, Mark 16V1-8, Ds C Coertze
     20200412 Vaste geloof in die opgestane Jesus lei tot groot oorwining, 1 Sam 17, Ds C Coertze
     20200419 Want wie die lewe wil lief en goeie dae wil sien, 1 Pet 3V8-22, Ds C Coertze
     20200419 Het jou geloof jou al volkome kom verander, Gal 2V11-21, Ds C Coertze
     20200426 Ly dan verdrukking soos n goeie krygsman van Jesus, 2 Tim 2V1-13, Ds C Coertze
     20200503 Ly dan verdrukking soos n goeie krygsman van Jesus Deel 2, 2 Tim 2V1-13, Ds C Coertze
     20200510 Laat julle hart nie onsteld word en bang wees nie, Fil 4V1-13, Ds C Coertze
     20200517 Die tyd tussen opstanding en hemelvaart, Matt. 28V1-7, Ds C Coertze
     20200517 Kind van die Here stap jy vanaand nog die geloofs pad met volharding, Heb. 12:1-13, Ds C Coertze
     20200521 Jesus wat van julle opgeneem is, sal weer net so kom, Hand 1V1-11, Ds C Coertze
     20200524 Pinkster 2020 Die feeste van Isreal, Liv 23, Ds W van Vuuren
     20200524 Pinkster 2020 Die rykdom van God,Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200525 Pinkster 2020 Redes waarom die kind van God seeninge ontvang, Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200526 Pinkster 2020 Redes waarom die kind van God seeninge ontvang Deel 2, Ef 1, Ds W van Vuuren
     20200527 Pinkster 2020 Die vervulling met die Heilige Gees, Ef 5, Ds W van Vuuren
     20200531 Pinkster 2020 Onderbeheer van die Heilige Gees,Hand 4:1-31, Ds C Coertze
     20200531 Pinkster 2020 Onder beheer van die Heilige Gees Deel 2, Ds C Coertze
     20200607 Saaier saai jou saad, Mat 13V1-23, Ds C Coertze
     20200607 Waar le jou fokus, Die beste nou of eendag, Heb 12V1-29, Ds C Coertze
     20200614 Kom skuil by die Rots, Deut 32, Ds C Coertze
     20200614 Watter lewe reflekteer jy in hierdie dag, Rom 8, Ds C Coertze
^ Na Bo ^