Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Kempton Park versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Kempton Park Reekse (mp3)
     20190203 Evangelisasie reeks 1, Mnr Keith Daniel
     20190204 Evangelisasie reeks 2, Mnr Keith Daniel
     20190205 Evangelisasie reeks 3, Mnr Keith Daniel
     20190206 Evangelisasie reeks 4, Mnr Keith Daniel
     20190602 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190603 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190604 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20190605 Pinkster 2019, Dr Willie Kotze
     20200208 Verootmoediging, Ds Willie Olivier en Francois Carr
     20200208 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200209 Verootmoediging, Mnr Roy Daniel
     20200209 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200210 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200211 Verootmoediging, Mnr Keith Daniel
     20200212 Verootmoediging, Ds Johan Botha

2 Bybelskool: (mp3)
     20190210 Tabernakel deel 2, Ex 25, Ds Willie Olivier
     20190224 Priesters se klere en goue kalf, Ex 28:1-12, Ds Willie Olivier
     20190303 Die volk en die goue kalf, Ex 32:30-35, Ds Willie Olivier
     20190331 Die Offerhandes, Lev 1:1-5;2:1-3;3:1-5, Ds Willie Olivier
     20190407 Offerhandes deel 2, Lev 4:1-6;5:14-19, Ds Willie Olivier
     20190414 Die priester orde, Lev 8:1-15, Ds Willie Olivier
     20190428 Die Rein en onreinheid, Lev 11-15, Ds Willie Olivier
     20190505 Seremoniele wette, Lev 12:1-8, Ds Willie Olivier
     20190526 Die groot versoendag, Lev 16:1-15, Ds Willie Olivier
     20190825 Die sabbatsjaar en die jubeljaar, Lev 25:1-22, Ds Willie Olivier
     20190901 Die seen en die vloeke van die Here, Lev 26:1-13, Ds Willie Olivier
     20190616 Die lampe, die brode en die lasteraars, Lev 24:1-9, Ds Willie Olivier
     20191027 Elkeen kry sy plek, Num.1:1-16, Ds Willie Olivier
     20191110 Die taak en roeping, Num.3:1-10, Ds Willie Olivier
     20191117 Geestelik voorbereiding vir die trek, Num.5:1-10, Ds Willie Olivier
     20200119 Die volk se finale instruksies, Num.9:15-23, Ds Willie Olivier
     20200126 Die volk murmureer, Num.11:1-10, Ds Willie Olivier
     20200202 Vertraging agv Aaron en Miriam, Num.12:1-16, Ds Willie Olivier
     20200216 Voorsmaak van die beloofde land, Num.13:1-33, Ds Willie Olivier
     20200223 Die volk verwerp Kanaan, Num.14, Ds Willie Olivier
     20200301 Die wette vir die volk, Num.15:1-10, Ds Willie Olivier
     20200308 Ware en valse priesters van God, Num.16:1-15, Ds Willie Olivier
     20200322 Aaron se staf sal bloei, Num.17:1-13, Ds Willie Olivier
     20200405 Voorsiening vir die priesters, Num 18:8-23, Ds Willie Olivier
     20200419 Voorsiening vir die priesters deel 2, Num 18:24-32, Ds Willie Olivier
     20200510 Die Rooi koei, Num 19:13-22, Ds Willie Olivier
     20200517 Neerlaag tot oorwinning, Num 20:1-12, Ds Willie Olivier
     20200607 Neerlaag tot oorwinning deel 2, Num 20:14-21, Ds Willie Olivier
     20200614 Die volk se oorwinning, Num 21:11-22, Ds Willie Olivier
     20200621 God se volk, Num 22:12-22, Ds Willie Olivier
     20200705 Die Here konfronteer Bileam, Num 22:21-41, Ds Willie Olivier
     20200712 Die Bileam seen die Israeliete, Num.23, Ds Willie Olivier
     20200719 Die volk en die afgode van Moab, Num.25, Ds Willie Olivier
     20200726 God berei die volk voor vir oorlog, Num.26:1-15, Ds Willie Olivier
     20200726 God berei die volk voor vir oorlog, Num.26:1-15, Ds Willie Olivier
     20200802 Die hartseer om buite God se wil te wees, Num.32:1-19, Ds Willie Olivier
     20200816 Die finale oordeel, Open. 20, Student Etienne Duvenage
     20200823 Moses se ordrag aan die 2 stamme, Num 32:20-33, Ds Willie Olivier
     20200830 Inleiding tot Deuternomium deel 1, Deut. 1:1-18, Ds Willie Olivier
     20200906 Inleiding tot Deuternomium deel 2, Deut. 1, Ds Willie Olivier
     20200913 Terugblik op die verlede, Deut. 2:1-11, Ds Willie Olivier

3 Kempton Park 2020 Algemeen (mp3)
     20190210 `n Visie om die huis te herstel, Esg 37:1-14, Ds Willie Olivier
     20190224 Om te getuig aan `n verlore wereld, Joh 16:1-3, Ds Willie Olivier
     20190303 Gesonde families, Mal 4:1-6, Ds Willie Olivier
     20190324 `n Lewe van onvoorwaardelike liefde deel 1, Luk 6:27-36, Ds Willie Olivier
     20190331 `n Lewe van onvoorwaardelike liefde deel 2, Luk 6:32-36, Ds Willie Olivier
     20190407 `n Lewe van diens, Gal 6:1-5, Ds Willie Olivier
     20190419 Boodskap van die kruis, 1 Kor 1:17-31, Ds Frik Lombard
     20190421, Jesus het opgestaan, Hy lewe, Matt 27:50-28:10, Ds Frik Lombard
     20190428 Die waarde van vervulde profesiee, Luk 24:13-35, Ds Willie Olivier
     20190430 Begrafnis-Gerty Schoeman, Jak 4:13-35, Ds Willie Olivier
     20190505 Die nood aan verhoudings, 1 Thes 2:1-8, Ds Willie Olivier
     20190512 Werp jou bekommernisse op God, 1 Pet 5:7, Ds Hennie Prinsloo
     20190526 Oproep tot bekering, Open 2:1-7, Ds Willie Olivier
     20190530 Skryf die dinge op wat jy gehoor het, Hand 1 en Open 1, Dries Venter
     20190609 Vrug van die Gees, Gal 5:16-26, Ds Willie Olivier
     20190616 God se vraag aan Elia, 1 Kon 19:1-18, Ds Willie Olivier
     20190630 Om in Jesus te bly, Joh 15:1-10, Ds Willie Olivier
     20190707 Die waarskuwings oor geld, Matt 6:19-24, Ds Willie Olivier
     20190721 Radikale vrygewigheid, 2 Kor 8:1-10, Ds Willie Olivier
     20190811 Die tevergeefse lewe onder die son, Pred 1:1-11, Ds Willie Olivier
     20190818 Die geheim vir `n heilige lewe, 1 Pet. 1:13-25, Ds Willie Olivier
     20190825 Die man aan wie die Here gedink het, Luk 23:33-49, Ds Willie Olivier
     20190901 Die mekaar gemeente, Hand 2:37-47, Ds Willie Olivier
     20190908 Valse bekerings, Hand. 8:1-25, Student Marco Labuschagne
     20190908 Die Here het nooit verander nie, Ex 6:1-12, Student Marco Labuschagne
     20190915 Die ware en valse leraars, 2 Pet 2:1-22, Ds Willie Olivier
     20190915 Hoe om valse leraars te erken, Matt 7:15-20, Ds Willie Olivier
     20191020 Die manier om stryd te hanteer, Gen.50:15-26, Ds Willie Olivier
     20191020 Die reis verhaal, 1Kor.10:1-13, Ds Willie Olivier
     20191027 Saggeus se regging, Luk.19:1-10, Ds Willie Olivier
     20191103 Die nuwe en lewende weg, Hebr.10:19-25, Ds Callie Krige
     20191103, God se begeerte, Esg.33:1-11, Ds Callie Krige
     20191110 Waarom herlewing talm, Jes.64:1-12, Ds Willie Olivier
     20191117 Die waarde van die kruis, 1 Kor.1:17-25, Ds Willie Olivier
     20191124 Waarom die Here vrees, Deut.13:1-4, Ds Willie Olivier
     20191201 Vertrou God opgeag, Hab.3:16-19, Ds Willie Olivier
     20191208 Oproep tot aanbidding, Ps 100:1-5, Ds Willie Olivier
     20191215 Wanneer `n volk bedreig word, 2 Kon.19:1-19, Ds Willie Olivier
     20191229 God se versugting vir sy volk, Ps.81:1-17, Mnr Dries Venter
     20191231, Die openbaring van die kinders van God, Rom.8:18-30, Mnr Dries Venter
     20200119 Die pad na ware verootmoediging, Matt 20:17-28, Ds Willie Olivier
     20200126,Verootmoediging God se voorskrif vir herstel, 2 Kron.7:11-22, Ds Willie Olivier
     20200202 Jesus se missie, Matt.4:12-25, Ds Willie Olivier
     20200216 Waarom vas en bid, Matt.6:5-18, Ds Willie Olivier
     20200223 Die mislukking van die offers, Hebr.10:1-5, Ds Willie Olivier
     20200301 Die wese van blydskap, Fil.4:1-9, Ds Willie Olivier
     20200308 Die brief van blydskap, Fil.1:1-2, Ds Willie Olivier
     20200315 Die elemente van blydskap deel 1, Fil.1:3-8, Ds Willie Olivier
     20200322 Die elemente van blydskap deel 2, Fil.1:3-8 Ds Willie Olivier
     20200329 God beplan die roete van ons lewe, Ex 13, Ds Willie Olivier
     20200330 Is jy op die plek waar God jou wil he, Ex 14, Dr Francois Carr
     20200405 Paulus se gebed, Fil 1:9-11, Ds Willie Olivier
     20200410 Jesus se dors aan die kruis, Joh 19:19-30, Ds Willie Olivier
     20200412 Die getuienis van die opstanding, 1 Kor 15:1-11, Ds Willie Olivier
     20200412 As Christus nie opgestaan het nie, 1 Kor 15:12-19, Ds Willie Olivier
     20200419 Die beginsels van geestelike groei, Fil 1:9-11, Ds Willie Olivier
     20200426 Blydskap ten spyte van probleme, Fil 1:12-14, Ds Willie Olivier
     20200503 Paulus se blydskap, Fil 1:15-18, Ds Willie Olivier
     20200510 Blydskap ten spyte van dood, Fil 1:19-21, Ds Willie Olivier
     20200517 Blydskap ten spyte van die vlees, Fil 1:22-26, Ds Willie Olivier
     20200607 Wandel waardig die evangelie, Fil 1:27-30, Ds Willie Olivier
     20200614 Die motiewe van eensgesindheid, Fil 2:1-2, Ds Willie Olivier
     20200621 Die tekens van geestelike eenheid, Fil 2:1-4, Ds Willie Olivier
     20200628 Hoe om eenheid te behou, Fil 2:1-5, Ds Willie Olivier
     20200705 Model van geestelike eenheid, Fil 2:5-10, Ds Willie Olivier
     20200719 Die verhoging van Christus, Fil 2:9-11, Ds Willie Olivier
     20200726 Filipense reek, Ds Willie Olivier
     20200830 Voorbeeld van geestelike dienaars, Fil 2:17-30, Ds Willie Olivier
     20200908 Die wapenrusting vd kind van God, Ef. 6:10-20, Ds Willie Olivier
     20200913 Epafroditus die geestelike dienaar, Fil 2:25-30, Ds Willie Olivier
^ Na Bo ^