Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Paarl en Bredasdorp versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Paarl en Bredasdorp Reekse (mp3)
1.1 Godsbegrip (mp3)
   Reeks01  Ken JY HOM - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Die Heilige GOD - Ds Rudi Beukes
   Reeks03  Die Getrouheid van GOD - Ds Rudi Beukes
   Reeks04  Die Soewereine GOD - Ds Rudi Beukes
   Reeks05  Die Krag van GOD - Ds Rudi Beukes
1.2 Herlewings reeks : 2013 Van Egipte tot Kanaan (mp3)
   Reeks01  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks03  20130902 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks04  20130903 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks05  20130904 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks06  20130908 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks07  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks08  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks09  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   Reeks10  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   Reeks11  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   Reeks12  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
1.3 Pinkster Reeks : 2014 Lewe in die Heiligdom (mp3)
   Reeks01  Die Poort - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Brandoffer Altaar - Ds Rudi Beukes
   Reeks03  Koper Waskom - Ds Rudi Beukes
   Reeks04  Tafel met die Toon Broode - Ds Rudi Beukes
   Reeks05  Die Goue Kandelaar - Ds Rudi Beukes
   Reeks06  Die Reuk Offer Altaar - Ds Rudi Beukes
   Reeks07  Lewe in die Heiligdom - Ds Rudi Beukes
   Reeks08  Verdere verantwoordelikhede - Ds Rudi Beukes
1.4 Heart Cry Reeks : 2014 (mp3)
   Reeks01  Julle sal Krag ontvang - Ds Willie McLoud
   Reeks02  Wie mag klim op die berg van die Here - Ds Willie McLoud
   Reeks03  Wat God doen as ons vas - Ds Johan Botha
   Reeks04  Kies vandag hoe naby aan God jy wil wees - Dr Francois Carr
   Reeks05  Gebed vir herlewing - Ds Bill Barkley
1.5 Reeks Dienste : 2014-03 (mp3)
   Reeks01  Dood waar is jou oorwinning - Ds Nardus Bornman
   Reeks02  Die oordeelsdag - Ds Nardus Bornman
   Reeks03  Die kleure van die Saligheid (Deel 1) - Ds Nardus Bornman
   Reeks04  Die kleure van die Saligheid (Deel 2) - Ds Nardus Bornman
   Reeks05  Die kleure van die Saligheid (Deel 3) - Ds Nardus Bornman
1.6 Die Vrees in Ons (mp3)
   Reeks01  Vrees en Vreesagtigheid - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Wanneer word Vrees sonde - Ds Rudi Beukes
   Reeks03  Godelike Vrees - Ds Rudi Beukes
1.7 Jou alleen tyd met die Here (mp3)
   Reeks01  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   Reeks03  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
1.8 Tatoos (mp3)
   Reeks01  Onskuldig of Okulties - Deel 1 - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Onskuldig of Okulties - Deel 2 - Ds Rudi Beukes
1.9 Slag gate in Hebreers (mp3)
   Reeks1  Slag gate in Hebreers
   Reeks2  Slag gate in Hebreers
   Reeks3  Slag gate in Hebreers
   Reeks4  Slag gate in Hebreers
   Reeks5  Slag gate in Hebreers
1.10 Die Eerste brief van die Apostel Paulus aan Thessalonicense (mp3)
   Reeks1  Die eerste brief aan die Kerk
   Reeks2  Die eerste brief aan die Kerk
   Reeks3  Die eerste brief aan die Kerk
   Reeks4  Die eerste brief aan die Kerk
   Reeks6  Die eerste brief aan die Kerk
   Reeks7  Die eerste brief aan die Kerk
1.11 Wyshede van Spreuke (mp3)
   Reeks1  Spreuke 1 - Twee Roepstemme - Ds Rudi Beukes
   Reeks2  Die waarde van die Woord in my seun se lewe - Ds Rudi Beukes
   Reeks3  Toen Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 1) - Ds Rudi Beukes
   Reeks4  Tien Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 2) - Ds Rudi Beukes
   Reeks5  Aanslag van die vreemde vrou - Ds Rudi Beukes
   Reeks6  Is Tug liefde of lyding - Ds Rudi Beukes
   Reeks7  Die Wysheid van die vroue - Spreuke 14 - Ds Rudi Beukes
   Reeks8  Leiding vir die lui ding - Ds Rudi Beukes
   Reeks9  Die Sielle winner is wys - Ds Rudi Beukes
   Reeks10  Skande in die oestyd - Ds Rudi Beukes
   Reeks11  Die onbewaakte hart - Ds Rudi Beukes
   Reeks12  Vreugde in beproewing - Ds Rudi Beukes
   Reeks13  Die sierlikheid van die grysheid - Ds Rudi Beukes
   Reeks14  Die gevaar van onregverdige wins - Ds Rudi Beukes
   Reeks15  Die Identi Kit van die deugniet - Ds Rudi Beukes
   Reeks16  Suiwer die kamers van die binneste - Ds Rudi Beukes
   Reeks17  ly, Laat staan en Vind - Ds Rudi Beukes
   Reeks18  Wyn, Jou spotter, Jou slang - Ds Rudi Beukes
   Reeks19  Wyn in die Nuwe Testament - Ds Rudi Beukes
   Reeks20  Mamma ek wil `n vrou he - Ds Rudi Beukes
1.12 Rut (mp3)
   Reeks01  Die mens wik en God beskik - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Rut se keuse - Ds Rudi Beukes
1.13 Vroue in Moses se lewe (mp3)
   Reeks01  Die vroedvroue - Ds Rudi Beukes
   Reeks02  Jogebed se invloed - Ds Rudi Beukes
1.20 Die Woorde van God (mp3)
   Reeks1  20191020 Die Eerste Woorde van God - Ex20:1-4 - Ds Rudi Beukes

2 Paarl en Bredasdorp Bybel Studie
2.1 Weergeboorte, Nasorg en Groei (pdf)
2.2 Johannes (mp3)
     20191020 Joh3v3-7 Die onkundige Leeraar, Ds Rudi Beukes

3 Paarl en Bredasdorp voor 2019 Algemeen (mp3)

4 Paarl en Bredasdorp 2019 Algemeen (mp3)