Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Paarl versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Paarl Reekse (mp3)
1.1 Godsbegrip (mp3)
   No 1/5  Ken JY HOM - Ds Rudi Beukes
   No 2/5  Die Heilige GOD - Ds Rudi Beukes
   No 3/5  Die Getrouheid van GOD - Ds Rudi Beukes
   No 4/5  Die Soewereine GOD - Ds Rudi Beukes
   No 5/5  Die Krag van GOD - Ds Rudi Beukes
1.2 Herlewings reeks : 2013 Van Egipte tot Kanaan (mp3)
   No 1/12  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 2/12  20130901 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 3/12  20130902 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 4/12  20130903 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 5/12  20130904 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 6/12  20130908 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 7/12  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 8/12  20130922 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 9/12  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   No 10/12  20130929 Die vrug van die Gees - Ds Rudi Beukes
   No 11/12  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
   No 12/12  20131006 Van Egipte tot Kanaan - Ds Rudi Beukes
1.3 Pinkster Reeks : 2014 Lewe in die Heiligdom (mp3)
   No 1/8  Die Poort - Ds Rudi Beukes
   No 2/8  Brandoffer Altaar - Ds Rudi Beukes
   No 3/8  Koper Waskom - Ds Rudi Beukes
   No 4/8  Tafel met die Toon Broode - Ds Rudi Beukes
   No 5/8  Die Goue Kandelaar - Ds Rudi Beukes
   No 6/8  Die Reuk Offer Altaar - Ds Rudi Beukes
   No 7/8  Lewe in die Heiligdom - Ds Rudi Beukes
   No 8/8  Verdere verantwoordelikhede - Ds Rudi Beukes
1.4 Heart Cry Reeks : 2014 (mp3)
   No 1/5  Julle sal Krag ontvang - Ds Willie McLoud
   No 2/5  Wie mag klim op die berg van die Here - Ds Willie McLoud
   No 3/5  Wat God doen as ons vas - Ds Johan Botha
   No 4/5  Kies vandag hoe naby aan God jy wil wees - Dr Francois Carr
   No 5/5  Gebed vir herlewing - Ds Bill Barkley
1.5 Reeks Dienste : 2014-03 (mp3)
   No 1/5  Dood waar is jou oorwinning - Ds Nardus Bornman
   No 2/5  Die oordeelsdag - Ds Nardus Bornman
   No 3/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 1) - Ds Nardus Bornman
   No 4/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 2) - Ds Nardus Bornman
   No 5/5  Die kleure van die Saligheid (Deel 3) - Ds Nardus Bornman
1.6 Die Vrees in Ons (mp3)
   No 1/3  Vrees en Vreesagtigheid - Ds Rudi Beukes
   No 2/3  Wanneer word Vrees sonde - Ds Rudi Beukes
   No 3/3  Godelike Vrees - Ds Rudi Beukes
1.7 Jou alleen tyd met die Here (mp3)
   No 1/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   No 2/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
   No 3/3  Jou alleen tyd met die Here - Ds Rudi Beukes
1.8 Tatoos (mp3)
   No 1/2  Onskuldig of Okulties - Deel 1 - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Onskuldig of Okulties - Deel 2 - Ds Rudi Beukes
1.9 Slag gate in Hebreers (mp3)
   No 1/10  Gevaarsones 1
   No 2/10  Gevaarsones 2
   No 3/10  Gevaarsones 3
   No 4/10  Gevaarsones 4
   No 5/10  Gevaarsones 5
1.10 Die Eerste brief van die Apostel Paulus aan Thessalonicense (mp3)
   No 1/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 2/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 3/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 4/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 6/7  Die eerste brief aan die Kerk
   No 7/7  Die eerste brief aan die Kerk
1.11 Wyshede van Spreuke (mp3)
   No 1/20  Spreuke 1 - Twee Roepstemme - Ds Rudi Beukes
   No 2/20  Die waarde van die Woord in my seun se lewe - Ds Rudi Beukes
   No 3/20  Toen Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 1) - Ds Rudi Beukes
   No 4/20  Tien Gewigtige Vs van Spreuke 3 (Deel 2) - Ds Rudi Beukes
   No 5/20  Aanslag van die vreemde vrou - Ds Rudi Beukes
   No 6/20  Is Tug liefde of lyding - Ds Rudi Beukes
   No 7/20  Die Wysheid van die vroue - Spreuke 14 - Ds Rudi Beukes
   No 8/20  Leiding vir die lui ding - Ds Rudi Beukes
   No 9/20  Die Sielle winner is wys - Ds Rudi Beukes
   No 10/20  Skande in die oestyd - Ds Rudi Beukes
   No 11/20  Die onbewaakte hart - Ds Rudi Beukes
   No 12/20  Vreugde in beproewing - Ds Rudi Beukes
   No 13/20  Die sierlikheid van die grysheid - Ds Rudi Beukes
   No 14/20  Die gevaar van onregverdige wins - Ds Rudi Beukes
   No 15/20  Die Identi Kit van die deugniet - Ds Rudi Beukes
   No 16/20  Suiwer die kamers van die binneste - Ds Rudi Beukes
   No 17/20  Bely, Laat staan en Vind - Ds Rudi Beukes
   No 18/20  Wyn, Jou spotter, Jou slang - Ds Rudi Beukes
   No 19/20  Wyn in die Nuwe Testament - Ds Rudi Beukes
   No 20/20  Mamma ek wil `n vrou he - Ds Rudi Beukes
1.12 Rut (mp3)
   No 1/2  Die mens wik en God beskik - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Rut se keuse - Ds Rudi Beukes
1.13 Vroue in Moses se lewe (mp3)
   No 1/2  Die vroedvroue - Ds Rudi Beukes
   No 2/2  Jogebed se invloed - Ds Rudi Beukes
1.14 Die Woorde van God (mp3)
   No 1  20191020 Die Eerste Woorde van God - Ex20:1-4 - Ds Rudi Beukes
1.15 Strikke vir tieners (mp3)
   No 1  20200510 Strikke vir tieners 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200511 Groepsdruk 1, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200512 Groepsdruk 2, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200513 Seksuele Onreinheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200514 Seksuele Onreinheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200515 Bitterheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200516 Bitterheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200517 Verkeerde vriende 1, Ds Rudi Beukes
   No 9  20200518 Verkeerde vriende 2, Ds Rudi Beukes
   No 10  20200519 Poorte 1, Ds Rudi Beukes
   No 11  20200601 Poorte 2, Ds Rudi Beukes
1.16 Waarskuwings in Hebreers (mp3)
   No 1  20200415 Hebreers2, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200418 Gevaarsones 3, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200419 Hebreers 4, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200421 Opsetlik sondig, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200422 Vermoeid en verslap, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200423 Wortel van bitterheid, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200424 Geldgierigheid, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200425 Rondgeslinger, Ds Rudi Beukes
1.17 Lewens wandel Groeipyne (mp3)
   No 1  20200602 Gehoorsaamheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200603 Gehoorsaamheid 2, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200604 Hoe ken ek Sy stem 1, Ds Rudi Beukes
   No 4  20200605 Hoe ken ek Sy stem 2, Ds Rudi Beukes
   No 5  20200606 Sy wil, Ds Rudi Beukes
   No 6  20200607 Om Sy wil te ken, Ds Rudi Beukes
   No 7  20200608 Sy wil, my wil, Ds Rudi Beukes
   No 8  20200610 Hoe lees ek die Bybel, Ds Rudi Beukes
   No 9  20200611 Hoe lees ek die Woord, Ds Rudi Beukes
   No 10  20200612 Tip of tinde 1, Ds Rudi Beukes
   No 11  20200616 Tip of tinde 2, Ds Rudi Beukes
   No 12  20200617 Tip of tinde 3, Ds Rudi Beukes
   No 13  20200618 Versoekings 1, Ds Rudi Beukes
   No 14  20200619 Versoekings 2, Ds Rudi Beukes
   No 15  20200620 Versoekings 3, Ds Rudi Beukes
   No 16  20200621 Versoekings 4, Ds Rudi Beukes
   No 17  20200622 Hoe hanteer ek beproewings 1, Ds Rudi Beukes
   No 18  20200623 Hoe hanteer ek beproewings 2, Ds Rudi Beukes
   No 19  20200624 Hoe hanteer ek beproewings 3, Ds Rudi Beukes
   No 20  20200625 Die deug van lydsaamheid 1, Ds Rudi Beukes
   No 21  20200626 Die deug van lydsaamheid 2, Ds Rudi Beukes
1.18 Alleen tyd met Jesus (mp3)
   No 1  20200627 Alleentyd met Jesus 1, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200628 Alleentyd met Jesus 2, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200628 Alleentyd met Jesus 3, Ds Rudi Beukes
1.19 Krone uit Kronieke (mp3)
   No 1  20200408 Krone uit Kronieke - Adam, Ds Rudi Beukes
   No 2  20200426 Krone uit Kronieke - Inleiding 1, Ds Rudi Beukes
   No 3  20200427 Krone uit Kronieke - Inleiding 2, Ds Rudi Beukes

2 Voorlesing
2.1 Jannie en Sannie (mp3)
   No 1  Jannie en Sannie 01, Ds Rudi Beukes
   No 2  Jannie en Sannie 02, Ds Rudi Beukes
   No 3  Jannie en Sannie 03, Ds Rudi Beukes
   No 4  Jannie en Sannie 04, Ds Rudi Beukes
   No 5  Jannie en Sannie 05, Ds Rudi Beukes
   No 6  Jannie en Sannie 06, Ds Rudi Beukes
   No 7  Jannie en Sannie 07, Ds Rudi Beukes
   No 8  Jannie en Sannie 08, Ds Rudi Beukes
   No 10  Vuurige Kole 01, Ds Rudi Beukes
   No 11  Vuurige Kole 02, Ds Rudi Beukes
   No 12  Vuurige Kole 03, Ds Rudi Beukes
   No 13  Vuurige Kole 04, Ds Rudi Beukes
   No 14  Vuurige Kole 05, Ds Rudi Beukes
   No 15  Vuurige Kole 06, Ds Rudi Beukes
   No 16  Vuurige Kole 07, die Hamer en die rots, Ds Rudi Beukes
   No 17  Vuurige Kole 08, Ds Rudi Beukes
   No 21  Jannie en Sannie Buks staan tereg 02, Ds Rudi Beukes
   No 22  Jannie en Sannie Buks voor die Hof 03 Voor die Regbank, Ds Rudi Beukes
   No 23  Jannie en Sannie Buks voor die Hof 04 Voor die Regbank, Ds Rudi Beukes
2.2 Pelgrim se reis na die ewigheid (mp3)
   No 1  Pelgrim se reis na die ewigheid 01, Ds Rudi Beukes
   No 2  Pelgrim se reis na die ewigheid 02, Ds Rudi Beukes
   No 3  Pelgrim se reis na die ewigheid 03, Ds Rudi Beukes
   No 4  Pelgrim se reis na die ewigheid 04, Ds Rudi Beukes
   No 5  Pelgrim se reis na die ewigheid 05, Ds Rudi Beukes
   No 6  Pelgrim se reis na die ewigheid 06, Ds Rudi Beukes
   No 7  Pelgrim se reis na die ewigheid 07, Ds Rudi Beukes
   No 8  Pelgrim se reis na die ewigheid 08, Ds Rudi Beukes
   No 9  Pelgrim se reis na die ewigheid 09, Ds Rudi Beukes
   No 10  Pelgrim se reis na die ewigheid 10, Ds Rudi Beukes
   No 11  Pelgrim se reis na die ewigheid 11, Ds Rudi Beukes
   No 12  Pelgrim se reis na die ewigheid 12, Ds Rudi Beukes
   No 13  Pelgrim se reis na die ewigheid 13, Ds Rudi Beukes
   No 14  Pelgrim se reis na die ewigheid 14, Ds Rudi Beukes
   No 15  Pelgrim se reis na die ewigheid 15, Ds Rudi Beukes
   No 16  Pelgrim se reis na die ewigheid 16, Ds Rudi Beukes
   No 17  Pelgrim se reis na die ewigheid 17, Ds Rudi Beukes
   No 18  Pelgrim se reis na die ewigheid 18, Ds Rudi Beukes
   No 19  Pelgrim se reis na die ewigheid 19, Ds Rudi Beukes
   No 20  Pelgrim se reis na die ewigheid 20, Ds Rudi Beukes
   No 21  Pelgrim se reis na die ewigheid 21, Ds Rudi Beukes
2.10 Bybelstudie - Johannes (mp3)
     20191020 Joh3v3-7 Die onkundige Leeraar, Ds Rudi Beukes

3 Paarl 2020/2021 Algemeen
     20200202 Corona virus - n Dodelike toestand - Hoe raak dit jou, Matt24v1-14, Ds Rudi Beukes
     20200209 Die Woord as jou Geestelike Spyse, Joh 6v32-40 & 48-59, Ds Rudi Beukes
     20210704 2Tim4v1-8, Om die geloof te behou, Ds Rudi Beukes
     20210718 In die dag van benoudheid, Ps50v1-23, Ds Rudi Beukes
     20210724 Die dag van benoudheid bring soeke na God, Amos5v1-83, Ds Rudi Beukes
     20210808 Alleenheid is nie goed nie, Gen2v18-25, Ds Rudi Beukes
     20210815 Alleenheiden en Eensamheid in n Geestelike perspektief, Luk5v12-16s, Ds Rudi Beukes
     20210912 Die rol wat jou oog speel in die alledaagse lewe, Luk11v33-36, DsRudiBeukes
     20210919 Die onregverdige regter en die weduwee Luk18v1-8 DsRudiBeukes
     20211010 Hand5, Het jy gehoor wat by die kerk gebeur het, Ds Rudi Beukes
     20211031 Jona1v1-3 en 3v1-10, n Tweede kans wat God bied, Ds Rudi Beukes

4 Paarl Pitkos Aand oordenking
     20210427 Voorlesing - Bybelstudie, Spr11v25-31 Siele wenner is wys...die Siel is ontsettend kosbaar
     20210429 Voorlesing - Bybelstudie, Spr12v1-6 tug....liefde of lyding
     20210502 Voorlesing - Bybelstudie, Spr12v1-4 tug....liefde of lyding
     20210503 Voorlesing - Bybelstudie, Spr13v1-9 ...n Wyse seun
     20210506 Voorlesing - Bybelstudie, Spr13v1-9 ...n Wyse seun
     20210507 Voorlesing - Bybelstudie, Spr14v1-9 ....Die wysheid van die vroue
     20210509 Voorlesing - Bybelstudie, Spr14v1-9 Vervolg....Die wysheid van die vroue
     20210514 Voorlesing - Bybelstudie, Spr15v1-27 Die gevaar van onregverdige wins
     20210523 Voorlesing - Bybelstudie, Spr16v18-33 sierlikheid van grysheid
     20210530 Voorlesing - Bybelstudie, Spr16v18-33 sierlikheid van grysheid vervolg
     20210604 Voorlesing - Bybelstudie, Spr17v1-17 Die smeltkroes, oond en die Here (1)
     20210606 Voorlesing - Bybelstudie, Spr17v1-17 Die smeltkroes, oond en die Here (2)
     20210611 Bybelstudie, Skriflesing Spr18v20-24....Hoe vind ek n Vrou
     20210613 Voorlesing - Bybelstudie, Spr18v20-24 Hoe vind ek n lewensmaat (2)
     20210618 Voorlesing - Bybelstudie, Spr19v8-17 Ontferming oor die armes (1)
     20210620 Voorlesing - Bybelstudie, Spr19v8-17 Ontferming oor die armes (2)
     20210625 Voorlesing - Bybelstudie, Spr20v22-30 Slae suiwer die kamers van die binneste 01
     20210627 Voorlesing - Bybelstudie, Spr20v22-30 Slae suiwer die kamers van die binneste 02
     20210702 Bybelstudie, Spr23v1-17, Roede red lewens
     20210723 Voorlesing - Bybelstudie, Mat5v43-48 Wat van jou vyande
     20210813 Voorlesing - Bybelstudie, Spr28v9-12 Bely, laat staan en vind
     20210815 Voorlesing - Bybelstudie, Spr28v9-12 Bely, laat staan en vind
     20210820 Voorlesing - Bybelstudie, Spr29v24-27 Strikke in die boek Spreuke
     20210822 Voorlesing - Bybelstudie, Spr29v24-27 Strikke vervolg
     20210827 Voorlesing - Bybelstudie, Spr30v1-14 Agur se geloofsbelydenis
     20210829 Voorlesing - Bybelstudie, Spr30v1-14 Agur se geloofsbelydenis vervolg
     20210903 Voorlesing - Bybelstudie, Spr31 Mamma, ek wil n vrou he
     20210905 Voorlesing - Bybelstudie, Spr31 Mamma, ek wil n vrou he vervolg
     20210910 Voorlesing - Bybelstudie, Judas v1-3 n Brief aan hulle aan die einde van n dispansasie
     20210912 Voorlesing - Bybelstudie, Judas v1-7 n Brief aan hulle aan die einde van n dispensasie
     20210917 Voorlesing - Bybelstudie, Judas Verdere studie uit die boek Judas
     20210919 Voorlesing - Bybelstudie, Judas v3-5 en 17-19 Die ideologie van die verleiers
     20211001 Bybelstudie, 2Thes2v1-3, Waarom word so baie afvallig
     20211003 Bybelstudie, Judas v17-19, Raad vir die kind van God in die tyd van afval
     20211015 Voorlesing - Bybelstudie, Judas v17-19, Raad vir die kind van God in die tyd van afval
     20211017 Voorlesing - Bybelstudie, Ef6v10-13, Kryger staan dan vas
     20211022 Voorlesing - Bybelstudie, Ef6v10-12, Staan dan vas
^ Na Bo ^