Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ellisras   ]
   [   ERC - Kagiso   ]
   [   Germiston   ]
   [   George   ]
   [   Kempton Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Nigel versorg.
Teks : Mark 1: 17 Kom agter my aan, en Ek sal maak dat julle vissers van mense word

1 Nigel Reekse (mp3)
     20191027 0900 Die siel diens 1 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191027 1800 Die siel diens 2 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191028 1900 Die siel diens 3 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191029 1900 Die siel diens 4 van 5 Ds Peet Schoeman
     20191030 1900 Die siel diens 5 van 5 Ds Peet Schoeman

2 Nigel 2017 (mp3)
     20170611 Matt 22 Die Brein, Dr Samie de Jager
     20170618 Don`t worry, Dr Samie de Jager
     20170709 Rom 12 Die Reptiel Brein, Dr Samie de Jager
     20170716 Joh 10 Die Soogdier Brein, Dr Samie de Jager
     20170722 Efes 4 Die Brein, Dr Samie de Jager
     20170723 Matt 22 Die Brein, Dr Samie de Jager

3 Nigel 2018 (mp3)
     20180902 Ex 3 Eindig goed, Ds F Carr
     20181231 Ex 33: 1 - 23 Die teenwoordigheid van die Here, Dr Gert Coetzer

4 Nigel 2019 (mp3)
     20190106 Volg jy God, Dr Samie de Jager
     20190113 Wie is Jesus vir jou, Ds Flip Pretorius
     20190127 Redes vir verootmoediging, Rom 8, Dr Pieter Rousseau
     20190130 Soek Hom, Hos 10, Ds Herman Kriel
     20190224 Heiligmaking, Rom 8, Dr Pieter Rousseau
     20190307 Woorde, Jak 3, Dr Samie de Jager
     20190414 Open 20, Ds Herbie Lyon
     20190419 Luk 23:33-49, Ds Flip Pretorius
     20190421 Die Opstanding, Dr Samie de Jager
     20190428 Luk 23 Drie Kruise, Dr Pieter Rossouw
     20190505 Jos 1 Toegey aan die Here, Ds Flip Pretorius
     20190512 2 Kron 16, Ds Flip Pretorius
     20190519 Gal 5 Wandel deur die Heilige Gees, Ds Flip Pretorius
     20190526 Hand 2 Wat is Pinkster, Ds Flip Pretorius
     20190530 Matt 28 Impak van Hemelvaart, Dr Samie de Jager
     20190602 0900 Praktiese Pinkster Handelinge 2 Dr Pieter Rousseau
     20190602 1700 Kom uit die begrafplaas van sonde uit Efesiers 2 Ds Herman Kriel
     20190818 0900 Laat God toe om jou te verander Rom 12 Ds Flip Pretorius
     20190901 1800 Jesus blaas oor jou Joh 20: 19 - 22 Ds Francois Carr
     20191013 0900 Groei Efesiers 4 Ds Flip Pretorius