Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port_Elizabeth_Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Port Elizabeth Wes versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

1 Port Elizabeth Wes Reekse (mp3)
1.1 Jesus Christus (mp3)
    Groei van die mens geworde God - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 1/6: Die Versoeking van Jesus 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/6: Die Versoeking van Jesus 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/6: Die Versoeking van Jesus 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/6: Die Versoeking van Jesus 04 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 5/6: Die Versoeking van Jesus 05 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 6/6: Die Versoeking van Jesus 06 - Ds Frikkie Smit
1.2 Hoe om iemand lief te he (mp3)
   Reeks 1 1/4: Hoe om iemand lief te he 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/4: Hoe om iemand lief te he 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/4: Hoe om iemand lief te he 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/4: Hoe om iemand lief te he 04 - Ds Frikkie Smit
1.3 Die tien gebooie (mp3)
   3/10: 20181223 - Die derde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Smit

2 Port Elizabeth Wes Algemeen 2008 tot 2018 (mp3)
    Maria leer haar Baba ken - Ds Frikkie Smit
    Maniere waarop God werk - Ds Frikkie Smit
    God gebruik gewone mense - Ds Frikkie Smit
    Anna die profetes - Ds Frikkie Smit
    Waarom vier evangelies - Ds Frikkie Smit
    Die Vrug van die Hart - Ds Frikkie Smit
    Die Belangrikste vraag ooit - Ds Frikkie Smit
    Die vrug van ware bekering - Ds Frikkie Smit
    Die Fondasie van jou Lewe - Ds Frikkie Smit
    Hoe om te oordeel - Ds Frikkie Smit
    20180819 God is Regverdig - Ps145 - Ds Frikkie Smit

3 Port Elizabeth Wes Algemeen 2019 (mp3)
    20190714 1000 Die enigste Naam wat kan red, Hand 4v1-12, Frikkie Smit
    20190721 1815 Gesamentlike Aanbidding Heb10v25 Ds Frikkie Smit
    20190728 1000 Die regte reaksie op vervolging, Hand4v23-31, Frikkie Smit
    20190728 1830 Persoonlike aanbidding, Rom.12v1-8, Frikkie Smit
    20190804 1000 Sonde in die kerk, Hand 4v32-5v11, Frikkie Smit
    20190804 1815 Gees, 2Kor 9v6-15, Frikkie Smit
    20190825 1000 Die effek van die evangelie op die wereld, Hand 5v12-16, Ds Frikkie Smit
    20190901 1000 Die onstuitbare Evangelie, Hand 5v17-42, Frikkie Smit
    20190908 1000 n Dodelike aanslag teen die Kerk, Hand 6v1-7, Ds Frikkie Smit
    20190922 1830 ,Volharding, Jakobus 1v1-18, Ds Frikkie Smit
    20190929 1830 ,New Age, Op21v1-9, Ds Brian Greeff
    20191013 1000 Stefanus se preek, Hand 7v17-29, Ds Frikkie Smit
    20191027 1815 Hoe om -n slegte humeur te oorwin Ef4 Marnu van Niekerk
    20191103 1000 Stefanus se preek-Slot Hand 7v44-53 Ds Frikkie Smit
    20191110 1000 Die Trooster wat is - Die Heilige Gees Joh 14v12-21 en 25-29 Marno van Niekerk
    20191110 1815 N Volk as werktuig van God Rig 6v1-24 Marno van Niekerk
    20191124 1000 Die eerste Christelike martelaar, Hand 7v54-8v3, Frikkie Smit
    20191124 1815 Ester 5v1-9 Ester 5 Ds Frikkie
    20191201 1000 Geestelike krag kan nie gekoop word nie, Hand 8v4 Ds Frikkie Smit
    20191208 1000 Bekering begin by die Kerk, Op 2v1-7; 3v14-22, Frikkie Smit
    20191208 1830 ESTER, Ester 5v10 - 6v12, Frikkie Smit
    20191215 1000 Goddelike afsprake, Hand8v25-40, Frikkie Smit
    20191216 1000 Geloftedag 2019, Rig 16v4-31, Frikkie Smit
    20191222 1000,Wat Saulus gesien het Hand 9v1-19, Frikkie Smit
    20191124 1000 Die Ongelooflike Kind van Kersfees,Frikkie Smit
    20191231 1900 Oujaars diens, Frikkie Smit

3 Port Elizabeth Wes Algemeen 2020 (mp3)
    20200105 1000, Sal ek vir die Here n huis bou op aarde, ARP Liebenberg
    20200112 1000 ,Jes.40v27-31, Ds Brian Greeff
    20200112 1815,Die Sewe Geeste van God, Openbaring 4 en 5, Arp Liebenberg
    20200119 1000,Vorderingsverslag vd kerk ds Frikkie, DS Frikkie Smit
    20200119 1815, Ester, Ds Frikkie Smit
    20200126 1000,Genesing lei tot evangelisasie, Hand9v32 - 43, DS Frikkie Smit
    20200126 1815,Ester,Ester 8v3-17, Ds Frikkie Smit