Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Port Elizabeth Wes versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

1 Port Elizabeth Wes Reekse (mp3)
1.1 Jesus Christus (mp3)
    Groei van die mens geworde God - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 1/6: Die Versoeking van Jesus 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/6: Die Versoeking van Jesus 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/6: Die Versoeking van Jesus 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/6: Die Versoeking van Jesus 04 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 5/6: Die Versoeking van Jesus 05 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 6/6: Die Versoeking van Jesus 06 - Ds Frikkie Smit
1.2 Hoe om iemand lief te he (mp3)
   Reeks 1 1/4: Hoe om iemand lief te he 01 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 2/4: Hoe om iemand lief te he 02 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 3/4: Hoe om iemand lief te he 03 - Ds Frikkie Smit
   Reeks 1 4/4: Hoe om iemand lief te he 04 - Ds Frikkie Smit
1.3 Die tien gebooie (mp3)
   3/10: 20181223 - Die derde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Smit

2 Port Elizabeth Wes Algemeen 2008 (mp3)
    Maria leer haar Baba ken - Ds Frikkie Smit
    Maniere waarop God werk - Ds Frikkie Smit
    God gebruik gewone mense - Ds Frikkie Smit
    Anna die profetes - Ds Frikkie Smit
    Waarom vier evangelies - Ds Frikkie Smit
    Die Vrug van die Hart - Ds Frikkie Smit
    Die Belangrikste vraag ooit - Ds Frikkie Smit
    Die vrug van ware bekering - Ds Frikkie Smit
    Die Fondasie van jou Lewe - Ds Frikkie Smit
    Hoe om te oordeel - Ds Frikkie Smit

3 Port Elizabeth Wes Algemeen 2018 (mp3)
    20180819 God is Regverdig - Ps145 - Ds Frikkie Smit