Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Benoni versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Benoni Reekse (mp3)
1.1 Prediker (mp3)
   Reeks1  20180722 `n Uiters bevooregde man met `n kultuur vreemde uitspraak - Pred 1:1-18 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180812 Waarom se die prediker alles is tevergeefs - Pred 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20180826 Insig uit raaiselagtige verse, Pre1:9-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20180909 Vasgestelde tye soos deur God bepaal, Pred 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20180916 Twee onaanvaarbare en vernietigende uiterste, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20180930 Twee is beter as een, of is dit Deel 2, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20181007 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (1), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (2), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (3), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20181202 Die onverskillige tong (1), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20181202 Magtiger as die Atoombom (2), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20181209 Geniet jy die Gawes van God of beheer dit jou, Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20181216 Wees realisties oor die werklikheid van die dood, Pred 6 en 7, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20181223 Die Regering en ons as God se kinders, Pred 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20181223 Waar daar lewe is is daar hoop, Pred 9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 1, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks18  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 2, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks20  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks21  20190120 Die sekere oordele van God deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks22  20190120 Die sekere oordele van God deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks23  20190127 Die sekere oordele van God deel 3, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks24  20190203 Die sekere oordele van God deel 4, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
1.2 Vrees (mp3)
   Reeks1 20180805 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20180819 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3 20180902 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
1.3 In Christus (mp3)
   Reeks1  20180909 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180916 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20181007 Wie is ek in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
1.4 Fillippense (mp3)
   Reeks18  20190804 Liefde D2 - Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring deel 2, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks1  20190203 Blydskap, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190210 Paulus die gevangene wat die wereld verander het Deel1, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190217 Paulus die gevangene wat die wereld verander het Deel2, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190224 Paulus die gevangene wat die wereld verander het Deel3, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20190317 Die jongman Timotheus, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks6  20190324 Wie is die heiliges in Filippens 1, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20190331 Wie is die heiliges in Filippens 1, Fil 1 Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20190407 Wie is die heiliges in Filippens 1, Fil 1 Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20190414 Wie is die heiliges in Filippens 1, Fil 1 Deel 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20190505 Bybelse verstaan van blydskap, Fil 1 Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20190519 Bybelse verstaan van blydskap, Fil 1 Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20190630 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20190630 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20190707 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20190707 Ons sekerheid is geanker in die beloftes van die onveranderlike God, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20190714 So kykie in die hart van die Prediker, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20190721 Liefde D1 - Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20190811 Liefde D3 - Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring deel 3, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks20  20190818 Liefde D4 - Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring deel 4, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
1.5 Skepping teenoor Evolusie (mp3)
   Reeks1  20190217 Die skepping teenoor evolusie Deel 1, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190224 Die skepping teenoor evolusie Deel 2, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190317 Die skepping teenoor evolusie Deel 3, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190324 Die skepping teenoor evolusie Deel 4, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
1.6 God se bloudruk vir die gesin (mp3)
   Reeks1  20190303 God se bloudruk vir die Huwelik, Gen 2, Ds Frikkie Smit
   Reeks2  20190303 Die rol van die Man in die Huwelik, Efe 5, Ds Frikkie Smit
   Reeks3  20190303 Die rol van die Vrou in die Huwelik, Efe 5, Ds Frikkie Smit
   Reeks4  20190304 Kommunikasie in die Huwelik, Efe 4, Ds Frikkie Smit
   Reeks5  20190305 Opvoeding van die Kinders, Efe 6, Ds Frikkie Smit
   Reeks6  20190306 Die huweliksdaad soos God dit bedoel het, 1Kor 7, Ds Frikkie Smit
1.7 Sielkunde en die Bybel (mp3)
   Reeks1  20190407 Sielkunde en die Bybel deel 1 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190414 Sielkunde en die Bybel deel 2 Algenoegsaamheid vd Skrif, 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190505 Sielkunde en die Bybel deel 3 ADD en ADHD(1), 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190512 Sielkunde en die Bybel deel 4 ADD en ADHD(2)Die oplossings, 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
1.8 Pinkster 2019 (mp3)
   Reeks1  20190609 Algehele oorgawe en prys met die vervulling met die Heilige Gees, 1 Sam 15 en Joh 12, Ds Frik Lombard
   Reeks2  20190609 Vol van die Heilige Gees of vol soetwyn, Hand 2, Dr Hennie Prinsloo
   Reeks3  20190610 Stappe tot die vervulling met die Heilige Gees,Efe 5,Ds Frik Lombard
   Reeks4  20190611 Wat die vervulling met die Heilige Gees nie doen nie,Rom 8,Ds Frik Lombard
   Reeks5  20190612 Dra u die vrug van die Heilige Gees,Gal 5,Ds Frik Lombard
1.9 Die wil van die Here (mp3)
   Reeks1  20190804 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming, Efe 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190811 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming Deel 2, Efe 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190818 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming Deel 3, Efe 5, Ds Gerhard Beukes

2 Bybelstudie: (mp3)
2.1 Grondbeginsel van die Geloof (mp3)
     20180718 Inleiding tot die Bybel Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20180801 Inleiding tot die Bybel Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20180808 Inleiding tot die Bybel Deel 4, Ds Gerhard Beukes
     20180829 Inleiding tot die Bybel Deel 6, Ds Gerhard Beukes
     20180905 Inleiding tot die Bybel Deel 7, Ds Gerhard Beukes
     20180912 Inleiding tot die Bybel Deel 8, Ds Gerhard Beukes
     20180926 Hoe om die Bybel te ken Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20181003 Hoe om die Bybel te ken Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20181010 Hoe om die Bybel te ken Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20181017 God: Sy karakter en attributes Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20181024 God: Sy karakter en attributes Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20181031 God: Sy karakter en attributes Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20181121 God: Sy karakter en attributes Deel 4, Ds Gerhard Beukes
     20181128 God: Sy karakter en attributes Deel 5, Ds Gerhard Beukes
     20181212 Die Persoon van Jesus Christus, Ds Gerhard Beukes
     20190116 Die werk van Christus Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190123 Die werk van Christus Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190130 Die werk van Christus Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20190213 Redding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190220 Redding Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190227 Die Heilige Gees Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190313 Die Heilige Gees Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190320 Die Heilige Gees Deel 3 Gebed en die gelowige Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190327 Gebed en die gelowige Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190403 Gebed en die gelowige Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20190410 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190417 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190424 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20190515 Genade Gawes Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190626 Genade Gawes Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20190703 Evangelisasie en die gelowige Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190710 Evangelisasie en die gelowige Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190717 Gehoorsaamheid Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190724 Gehoorsaamheid Deel 2, Ds Gerhard Beukes
     20190731 Gehoorsaamheid Deel 3, Ds Gerhard Beukes
     20190807 Gehoorsaamheid Deel 4, Ds Gerhard Beukes
     20190821 God se wil en leiding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
     20190828 God se wil en leiding Deel 2, Ds Gerhard Beukes

3 Benoni 2018 Algemeen (mp3)
     20180729 Die Redding van Saggeus, Luk 19:1-10, Std Ettiene Duvenhage
     20180805 Ouers en Groot ouers se rol - Matt 28 - Ds Gerhard Beukes
     20180819 Die doel en rede vir Jesus se kruisiging, Matt 27, Ds Gerhard Beukes
     20180826 Die Brandwag wat waarsku, Es33:1-20, Std Ettiene Duvenhage
     20180923 Wat wag vir die ongeredde na die dood 1, Lukas 16, Std Etienne Duvenhage
     20181027 Die voorregte wat ons in jesus het, Heb 4, Daniel Brink
     20181027 `n Roeping wat verstaan moet word, Heb 5, Daniel Brink
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Die belangrikste boodskap ooit, Matt 4, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Daders van die woord, Jak 1, Ettiene Duvenage
     20181111 Jesus is die deur, Joh 10, Ettiene Duvenage
     20181111 Hoe kan die kind van God sy weg suiwer hou, Ps 119, Ettiene Duvenage
     20181118 God se vaste versekering vir sy kinders, Rom 8 - Ettiene Duvenage
     20181125 Kinderdiens, Ettienne Duvenage
     20181209 Kerklike tug in die kerk van Jesus, Mat 18, Ds Gerhard Beukes
     20181216 Geloftediens - Waardevol of Waardeloos vir die Here, Hos 8, Ds Gerhard Beukes
     20181225 Maniere hoe die duiwel Kersfees by ons steel, Luk 2, Ds Gerhard Beukes
     20181230 God se liefde vir n verlore wereld, Joh 3, Std Etienne Duvenage
     20181230 Die vrug van die Gees, Gal 5, Std Etienne Duvenage

4 Benoni 2019 Algemeen (mp3)
     20190101 Nuwejaars voornemens, reg of verkeerd, 1Kor 2, Ds Gerhard Beukes
     20190127 Die gelykenis van die saaier, Mark 4, Student Etienne Duvenage
     20190210 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4, Student Etienne Duvenage
     20190310 Eienskappe van die Liefde Deel 1, 1 Kor 13, Student Etienne Duvenage
     20190310 Eienskappe van die Liefde Deel 2, 1 Kor 13, Student Etienne Duvenage
     20190331 Die groot wit troon oordeel, Openbaring 20, Student Etienne Duvenage
     20190419 Paasfees 2019 - Glo en jy sal lewe, Numeri 21, Ds Gerhard Beukes
     20190421 Duidelike bewyse van die opstanding van Jesus Christus deel 1, Lukas 24, Ds Gerhard Beukes
     20190421 Duidelike bewyse van die opstanding van Jesus Christus deel 2, Lukas 24, Ds Gerhard Beukes
     20190428 Kyk op en bly lewe, Numeri 21, Student Etienne Duvenage
     20190512 Anna se nalatenskap, Lukas 2, Ds Gerhard Beukes
     20190526 Toets die egtheid van jou kindskap, 2 Kor 13 en Lukas 15, Ds Gerhard Beukes
     20190526 Nehemia se reaksie teen opposisie, Nehemia 6, Student Etienne Duvenage
     20190530 Die heerlike belofte van Hemelvaart, Hand 1 en 1 Thess 4, Ds Gerhard Beukes
     20190602 Toewyding aan God, 1 Sam 6, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190602 Riglyne om te bepaal of iemand gered is, Luk 6, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190605 Biduur: Hindernisse op die geestelike pad,Exo 5,Ouderling Dries Venter
     20190616 Man van God,1 Tim 6,Student Etienne Duvenage
     20190619 Biduur - om te sit by die voete van Jesus, Lukas 10, Student Etienne Duvenage
     20190623 Petrus se krisispunt, Lukas 22, Student Etienne Duvenage
     20190623 Hoe om standvastig te bly in die Here, Efe 6, Student Etienne Duvenage
     20190714 Het ons as mens die mag om dood of lewe te spreek, Spreuke 18, Ds Gerhard Beukes
     20190721 Israel(Jode), die heidene en die kerk van Jesus, 1 Kon 8, Ds Gerhard Beukes
     20190728 Homoseksualisme, die NG Kerk en die Bybel, 2 Tim 3, Ds Gerhard Beukes
     20190728 Wat moet ons optrede wees teenoor homoseksuele persone, 1 Kor 6, Ds Gerhard Beukes
     20190814 Biduur - Moses se onwilligheid op God se roeping, Exodus 3, Oudl Dries Venter
     20190825 Die eienskappe van n bybelse gemeente, Hand 5, Ds Gerhard Beukes
     20190825 Jesus se priesterlike gebed vir sy dissipels, Joh 17, Student Etienne Duvenage
     20190901 Gee ag op jou bediening vir die Here, Kol 4, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190901 Dobbelary en lotery - wat leer die bybel, 1 Tim 6 en Jes 65, Ds Gerhard Beukes
     20190904 Biduur: Die Goddelike Alwetenheid, Psalm 139, Ouderling Rockey van der Byl
     20190908 Die mens se vrae en reaksie op God se ingryping, Gen 42, Oudl Dries Venter
     20190908 n Wag deur God aangestel, Eseg 33, Oudl Dries Venter