Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port_Elizabeth_Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Benoni versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Benoni Reekse (mp3)
1.1 Prediker (mp3)
   Reeks1  20180722 `n Uiters bevooregde man met `n kultuur vreemde uitspraak - Pred 1:1-18 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180812 Waarom se die prediker alles is tevergeefs - Pred 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20180826 Insig uit raaiselagtige verse, Pre1:9-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20180909 Vasgestelde tye soos deur God bepaal, Pred 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20180916 Twee onaanvaarbare en vernietigende uiterste, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20180930 Twee is beter as een, of is dit Deel 2, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20181007 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (1), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (2), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (3), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20181202 Die onverskillige tong (1), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20181202 Magtiger as die Atoombom (2), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20181209 Geniet jy die Gawes van God of beheer dit jou, Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20181216 Wees realisties oor die werklikheid van die dood, Pred 6 en 7, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20181223 Die Regering en ons as God se kinders, Pred 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20181223 Waar daar lewe is is daar hoop, Pred 9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 1, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks18  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 2, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks20  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks21  20190120 Die sekere oordele van God deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks22  20190120 Die sekere oordele van God deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks23  20190127 Die sekere oordele van God deel 3, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks24  20190203 Die sekere oordele van God deel 4, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
1.2 Vrees (mp3)
   Reeks1 20180805 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20180819 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3 20180902 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
1.3 In Christus (mp3)
   Reeks1  20180909 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180916 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20181007 Wie is ek in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
1.4 Fillippense (mp3)
   Reeks1  20190203 Blydskap, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190210 Paulus die gevangene wat die wereld verander het Deel1, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190217 Paulus die gevangene wat die wereld verander het Deel2, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190224 Paulus die gevangene wat die wereld verander het, Deel3, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20190317 Die jongman Timotheus, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks6  20190324 Wie is die heiliges in Filippens 1, Deel1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20190331 Wie is die heiliges in Filippens 1, Deel2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20190407 Wie is die heiliges in Filippens 1, Deel3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20190414 Wie is die heiliges in Filippens 1, Deel4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20190505 Bybelse verstaan van blydskap, Fil 1 Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20190519 Bybelse verstaan van blydskap, Fil 1 Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20190630 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20190630 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20190707 Wat beroof ons van ons blydskap in die Here, Fil 1 Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20190707 Ons sekerheid is geanker in die beloftes van die onveranderlike God, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20190714 So kykie in die hart van die Prediker, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20190721 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel1, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks18  20190804 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel2, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20190811 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel3, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks20  20190818 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel4, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks21  20190922 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel5, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks22  20190922 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel6, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks23  20190929 Ons liefde moet toeneem en groei in kennis en ervaring, Deel7, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks24  20190929 Die doel en uitvloeisels van die liefde wat toeneem, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks26  20191013 Die gebede vd heiliges(gemeente) en die ondersteuning vd Heilige Gees, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks27  20191103 Christus...my lewe!, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks28  20191117 Paulus se verlange om by Christus te wees, Fil 1v19-26, Ds Gerhard Beukes
   Reeks29  20191201 n Waardige wandel, Fil 1v27-30 en 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks30  20191208 Die tweede grootste bedreiging vir die kerk van Jesus, Fil 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks31  20191208 Jesus die toonbeeld van nederigheid wat naarstigtelik nagevolg moet word, Fil 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks32  20191215 Duidelike en sigbare tekens van ware verlossing, Fil 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks33  20200202 Ons moet vasklou aan die Woord van die lewe, Deel1, Fil 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks34  20200209 Ons moet vasklou aan die Woord van die lewe, Deel2, Fil 2v1-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks35  20200216 Ons moet vasklou aan die Woord van die lewe (egtheid van die Skrif) Deel4, Fil 2v14-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks37  20200301 Ons moet vasklou aan die Woord van die lewe (egtheid van die Skrif), Deel5, Fil 2v14-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks38  20200308 Epafroditus: Broeder, medewerker en medestryder van Paulus en die Evangelie, Fil 2v19-30, Ds Gerhard Beukes
   Reeks39  20200315 Waar kom siekte en lyding vandaan. Ons reaksie daarop moet wees, Deel1, Fil 2v19-30, Ds Gerhard Beukes
   Reeks40  20200419 Waar kom siekte en lyding vandaan. Ons reaksie daarop moet wees, Deel2, Fil 2v19-30, Ds Gerhard Beukes
   Reeks41  20200426 Praktiese, Bybelse raad in tye van lyding, siekte en stryd, Deel 1, Fil 2v25-30, Ds Gerhard Beukes
   Reeks42  20200426 Praktiese, Bybelse raad in tye van lyding, siekte en stryd, Deel 2, Fil 2v25-30, Ds Gerhard Beukes
   Reeks43  20200503 Die evangelie volgens die Bybel bring blydskap, vrede en sekerheid. Deel 1, Fil 3v1-21, Ds Gerhard Beukes
   Reeks44  20200503 Die evangelie volgens die Bybel bring blydskap, vrede en sekerheid. Deel 2, Fil 3v1-4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks45  20200510 Tydelike wins ewige verlies, Tydelike verlies ewige wins. Waar pas jou lewe in. Fil 3v1-12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks46  20200510 Christus,my ewige wins en hoe ek Hom beter kan leer ken, Fil 3v1-12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks47  20200517 Jaag na Volmaaktheid deel 1, Fil 3v8-21, Ds Gerhard Beukes
   Reeks48  20200517 Jaag na Volmaaktheid deel 2, Fil 3v8-15, Ds Gerhard Beukes
   Reeks49  20200607 As ek die prys wil verkry, vereis dit van my..., Fil 3v12 - 21, Ds Gerhard Beukes
   Reeks50  20200614 Die oproep tot eensgesindheid (deel1), Fil 3v16 en 4v1-9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks51  20200614 Bybelse riglyne ten einde eenheid in n huis en gemeente te bevorder (deel 2), Fil 4v1-9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks52  20200705 Bybelse riglyne ten einde eenheid in n huis en gemeente te bevorder (deel 3): My denke bepaal my lewe(1), Fil 4v1-9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks53  20200705 Bybelse riglyne ten einde eenheid in n huis en gemeente te bevorder (deel 3): My denke bepaal my lewe(2), Fil 4v1-9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks54  20200719 Kom ons leer weer wat dit beteken om vergenoegd te wees (deel 1), Fil 4v10-23, Ds Gerhard Beukes
   Reeks55  20200726 Kom ons leer weer wat dit beteken om vergenoegd te wees (deel 2), Fil 4v10-23, Ds Gerhard Beukes
   Reeks56  20200726 Aspekte wat eie is aan heiliges in Christus Jesus, Fil 4v10-23, Ds Gerhard Beukes
1.5 Skepping teenoor Evolusie (mp3)
   Reeks1  20190217 Die skepping teenoor evolusie Deel 1, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190224 Die skepping teenoor evolusie Deel 2, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190317 Die skepping teenoor evolusie Deel 3, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190324 Die skepping teenoor evolusie Deel 4, Gen 1, Ds Gerhard Beukes
1.6 God se bloudruk vir die gesin (mp3)
   Reeks1  20190303 God se bloudruk vir die Huwelik, Gen 2, Ds Frikkie Smit
   Reeks2  20190303 Die rol van die Man in die Huwelik, Efe 5, Ds Frikkie Smit
   Reeks3  20190303 Die rol van die Vrou in die Huwelik, Efe 5, Ds Frikkie Smit
   Reeks4  20190304 Kommunikasie in die Huwelik, Efe 4, Ds Frikkie Smit
   Reeks5  20190305 Opvoeding van die Kinders, Efe 6, Ds Frikkie Smit
   Reeks6  20190306 Die huweliksdaad soos God dit bedoel het, 1Kor 7, Ds Frikkie Smit
1.7 Sielkunde en die Bybel (mp3)
   Reeks1  20190407 Sielkunde en die Bybel deel 1 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190414 Sielkunde en die Bybel deel 2 Algenoegsaamheid vd Skrif, 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190505 Sielkunde en die Bybel deel 3 ADD en ADHD(1), 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20190512 Sielkunde en die Bybel deel 4 ADD en ADHD(2)Die oplossings, 1 Kor 1, Ds Gerhard Beukes
1.8 Pinkster 2019 (mp3)
   Reeks1  20190609 Algehele oorgawe en prys met die vervulling met die Heilige Gees, 1 Sam 15 en Joh 12, Ds Frik Lombard
   Reeks2  20190609 Vol van die Heilige Gees of vol soetwyn, Hand 2, Dr Hennie Prinsloo
   Reeks3  20190610 Stappe tot die vervulling met die Heilige Gees,Efe 5,Ds Frik Lombard
   Reeks4  20190611 Wat die vervulling met die Heilige Gees nie doen nie,Rom 8,Ds Frik Lombard
   Reeks5  20190612 Dra u die vrug van die Heilige Gees,Gal 5,Ds Frik Lombard
1.9 Die wil van die Here (mp3)
   Reeks1  20190804 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming, Efe 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190811 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming Deel 2, Efe 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20190818 Die wil van God in my lewe en in my besluitneming Deel 3, Efe 5, Ds Gerhard Beukes
1.10 Seksuele reinheid in `n seksueel pervers en onrein wereld(mp3)
   Reeks1  20191027 Die kwessie van saamblyery, Heb 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20191103 Wat kan ek doen om myself rein te hou, Spr 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20191110 Egskeiding en hertrou - wat se die Bybel, Markus 10, Ds Gerhard Beukes
1.11 Verootmoedigingsdienste Januarie 2020(mp3)
   Reeks1 20200112 Die antwoord vir ons tyd en `n somber lewe, 2 Kronieke 7, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20200112 Kan die dorre bene weer herleef? Esegiel 37, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3 20200115 Hoe kan ek weet of ek `n hart van hoogmoed het? Jakobus 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4 20200119 n Gekruisigde lewe is die NORMALE Christelike lewe. Galasiers 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5 20200119 God se beloftes aan die ootmoediges. Psalm 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks6 20200122 Hoe kan ek weet of ek `n hart van hoogmoed het? Deel 2 Jakobus 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7 20200126 Die Kerk se roeping is om die wereld te evangeliseer, Hand 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8 20200126 Krag om getuies te wees, Hand 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9 20200129 Hoe kan ek weet of ek `n hart van hoogmoed het? Deel 3 Jakobus 4, Ds Gerhard Beukes
1.12 Sondag of Sabbat(mp3)
   Reeks1 20200202 Wat is die verskil en waar pas die kind van God in, Deel1, Kolossense 2, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20200209 Wat is die verskil en waar pas die kind van God in, Deel2, Kolossense 2, Ds Gerhard Beukes
1.13 Die doop as die enkele grootste struikelblok vir die eenheid in die kerk van Jesus en die verkondiging van die evangelie(mp3)
   Reeks1 20200223, Vrae en antwoorde, Efe 4 v 1 - 16, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20200301, Vrae en antwoorde deel 2, Efe 4 v 1 - 6, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3 20200308, Wedergeboorte is die vervulling van die doopbelofte, Efe 4 v 1 - 6 en Joh 3 v 1 - 16, Ds Gerhard Beukes
1.14 Sang en musiek(mp3)
   Reeks1  20200315 Wat is Bybels korrek en wat nie, Efe 5:19 en Kol 3:16, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20200419 Wat is Bybels korrek en wat nie en wat liefs vermy moet word, Efe 5:19 en Kol 3:16, Ds Gerhard Beukes
1.15 Die Twaalf Apostels(mp3)
   Reeks1  20200802 Die 12 dissipels van Jesus se lewens en voorbeelde spreek nog tot vandag, Mat 10 v 1 - 16, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20200809 Sondes in die lewens van die apostels, Mat 10 v 1 en Mar 16 v 9 - 15, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20200823 Andreas - die eerste dissipel en visser van mense, Joh 1 v 35 - 43, Ds Gerhard Beukes
1.16 Nehemia(mp3)
   Reeks1  20200802 Nehemia se reaksie op slegte nuus, Neh 1 v 1 - 11, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20200809 Deur God se genade kan een mens die verskil maak, Neh 2 v 1 - 20, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20200816 Ons betrokkenheid by die werk van die Here, Neh 3 v 1 - 32, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20200823 Wees gereed vir opposisie en teestand as dit kom by die werk van die Here, Neh 4 v 1 - 23, Ds Gerhard Beukes

2 Bybelstudie: (mp3)
2.1 Grondbeginsel van die Geloof (mp3)
  2.1.1 Inleiding tot die Bybel (mp3)
   No 1  20180718 Inleiding tot die Bybel Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20180801 Inleiding tot die Bybel Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20180808 Inleiding tot die Bybel Deel 4, Ds Gerhard Beukes
   No 4  20180829 Inleiding tot die Bybel Deel 6, Ds Gerhard Beukes
   No 5  20180905 Inleiding tot die Bybel Deel 7, Ds Gerhard Beukes
   No 6  20180912 Inleiding tot die Bybel Deel 8, Ds Gerhard Beukes
  2.1.2 Hoe om die Bybel te ken (mp3)
   No 1  20180926 Hoe om die Bybel te ken Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20181003 Hoe om die Bybel te ken Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20181010 Hoe om die Bybel te ken Deel 3, Ds Gerhard Beukes
  2.1.3 God: Sy karakter en attributes (mp3)
   No 1  20181017 God: Sy karakter en attributes Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20181024 God: Sy karakter en attributes Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20181031 God: Sy karakter en attributes Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   No 4  20181121 God: Sy karakter en attributes Deel 4, Ds Gerhard Beukes
   No 5  20181128 God: Sy karakter en attributes Deel 5, Ds Gerhard Beukes
  2.1.4 Christus en die werk van Christus (mp3)
   No 1  20181212 Die Persoon van Jesus Christus, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190116 Die werk van Christus Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20190123 Die werk van Christus Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 4  20190130 Die werk van Christus Deel 3, Ds Gerhard Beukes
  2.1.5 Redding (mp3)
   No 1  20190213 Redding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190220 Redding Deel 2, Ds Gerhard Beukes
  2.1.6 Die Heilige Gees (mp3)
   No 1  20190227 Die Heilige Gees Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190313 Die Heilige Gees Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20190320 Die Heilige Gees Deel 3 Gebed en die gelowige Deel 1, Ds Gerhard Beukes
  2.1.7 Gebed en die gelowige (mp3)
   No 1  20190327 Gebed en die gelowige Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190403 Gebed en die gelowige Deel 3, Ds Gerhard Beukes
  2.1.8 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding (mp3)
   No 1  20190410 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190417 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20190424 Die Kerk-Deelgenootskap en Aandbidding Deel 3, Ds Gerhard Beukes
  2.1.9 Genade Gawes (mp3)
   No 1  20190515 Genade Gawes Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190626 Genade Gawes Deel 3, Ds Gerhard Beukes
  2.1.10 Evangelisasie en die gelowige (mp3)
   No 1  20190703 Evangelisasie en die gelowige Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190710 Evangelisasie en die gelowige Deel 2, Ds Gerhard Beukes
  2.1.11 Gehoorsaamheid (mp3)
   No 1  20190717 Gehoorsaamheid Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190724 Gehoorsaamheid Deel 2, Ds Gerhard Beukes
   No 3  20190731 Gehoorsaamheid Deel 3, Ds Gerhard Beukes
   No 4  20190807 Gehoorsaamheid Deel 4, Ds Gerhard Beukes
  2.1.12 God se wil en leiding (mp3)
   No 1  20190821 God se wil en leiding Deel 1, Ds Gerhard Beukes
   No 2  20190828 God se wil en leiding Deel 2, Ds Gerhard Beukes
2.2 Verskillende name en titels van Christus (mp3)
   Reeks1  20190925 Die Hoeksteen, Efe 2:20, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20191002 Eerste, verhewe bo die skepping, Kol 1 v 15, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20191009 Hoof vd Kerk Ef 1 v 22, Die Heilige Een, Hand 3 v 14, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20191023 Die Regter Hand 10 v 42, Die Koning van die konings, 1 Tim6 v 15, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20191030 Die Lig van die wereld Joh 8 v 12, Die Vredevors, Jes 9 v 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks6  20191106 Die Seun van God, Die seun vd Mens en die Woord, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20191113 Die Alfa en Omega, Immanuel, EK IS, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20191120, EK IS, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20191127, Here van almal, Ware God, Outeur en Voleinder van ons geloof, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20191204, Bruidegom, Redder, Hoepriester, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20191211, Lam van God, Middelaar, Rots, Opstanding en Lewe,e.a., Ds Gerhard Beukes
2.3 Weerstaan die duiwel(mp3)
   Reeks1  20200205 Inleiding en Afdeling A - Die duiwel en sy magte, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20200212 Afdeling A - Die val van die duiwel , Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20200219 Afdeling A - Eienskappe,name en karakter van die satan, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20200226 Afdeling A - Die woonplek en die mag van die satan, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20200311 Afdeling A - Die geslepenheid van die satan, Ds Gerhard Beukes
   Reeks6  20200318 Afdeling A - Die invloed wat die duiwel kan uitoefen, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20200325 Afdeling A - Gevalle engele in gevangeskap en wat vry beweeg,
                                  Afdeling B - Hoedanigheid waarin satan mense aanval:1.Teestander, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20200422 Afdeling B - Hoedanigheid waarin satan mense aanval:2.Verleier, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20200429 Afdeling B - Hoedanigheid waarin satan mense aanval:3.Misleier, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20200506 Afdeling B - Hoedanigheid waarin satan mense aanval:4.Berower en 5.Aanklaer, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20200513 Afdeling B - Hoedanigheid waarin satan mense aanval:Jou en my gedagte wereld as slagveld, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20200520 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 1. Die woord van God, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20200603 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 2. Gehoorsaamheid, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20200610 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 3. Geloof, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20200617 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 4. Die bloed van die Lam, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20200617 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 5. Christelike getuienis en 6. Gebed, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20200701 Afdeling C - Wapens vir ons geestelike stryd: 7. Die Heilige Gees en 8. Die Naam van Jesus, Ds Gerhard Beukes
   Reeks18  20200708 Afdeling D - Praktiese lesse om die inligting wat ons ontvang het toe te pas. Lesse 1 tot 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20200715 Afdeling D - Praktiese lesse om die inligting wat ons ontvang het toe te pas.Les 5, Bylae: 1.Die duiwel en sy magte 2. God se heilige engele, Ds Gerhard Beukes
2.4 Die Saligsprekinge(mp3)
   Reeks1  20200729 Oorsig en waarom ons die saligsprekinge moet bestudeer, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20200805 Salig is die wat arm van gees is, Mat 5 v 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20200812 Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word, Mat 5 v 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20200819 Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde be-erwe, Mat 5 v 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20200826 Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word, Mat 5 v 6, Ds Gerhard Beukes

3 Benoni 2018 Algemeen (mp3)
     20180729 Die Redding van Saggeus, Luk 19:1-10, Std Ettiene Duvenhage
     20180805 Ouers en Groot ouers se rol - Matt 28 - Ds Gerhard Beukes
     20180819 Die doel en rede vir Jesus se kruisiging, Matt 27, Ds Gerhard Beukes
     20180826 Die Brandwag wat waarsku, Es33:1-20, Std Ettiene Duvenhage
     20180923 Wat wag vir die ongeredde na die dood 1, Lukas 16, Std Etienne Duvenhage
     20181027 Die voorregte wat ons in jesus het, Heb 4, Daniel Brink
     20181027 `n Roeping wat verstaan moet word, Heb 5, Daniel Brink
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Die belangrikste boodskap ooit, Matt 4, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Daders van die woord, Jak 1, Ettiene Duvenage
     20181111 Jesus is die deur, Joh 10, Ettiene Duvenage
     20181111 Hoe kan die kind van God sy weg suiwer hou, Ps 119, Ettiene Duvenage
     20181118 God se vaste versekering vir sy kinders, Rom 8 - Ettiene Duvenage
     20181125 Kinderdiens, Ettienne Duvenage
     20181209 Kerklike tug in die kerk van Jesus, Mat 18, Ds Gerhard Beukes
     20181216 Geloftediens - Waardevol of Waardeloos vir die Here, Hos 8, Ds Gerhard Beukes
     20181225 Maniere hoe die duiwel Kersfees by ons steel, Luk 2, Ds Gerhard Beukes
     20181230 God se liefde vir n verlore wereld, Joh 3, Std Etienne Duvenage
     20181230 Die vrug van die Gees, Gal 5, Std Etienne Duvenage

4 Benoni 2019 Algemeen (mp3)
     20190101 Nuwejaars voornemens, reg of verkeerd, 1Kor 2, Ds Gerhard Beukes
     20190127 Die gelykenis van die saaier, Mark 4, Student Etienne Duvenage
     20190210 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4, Student Etienne Duvenage
     20190310 Eienskappe van die Liefde Deel 1, 1 Kor 13, Student Etienne Duvenage
     20190310 Eienskappe van die Liefde Deel 2, 1 Kor 13, Student Etienne Duvenage
     20190331 Die groot wit troon oordeel, Openbaring 20, Student Etienne Duvenage
     20190419 Paasfees 2019 - Glo en jy sal lewe, Numeri 21, Ds Gerhard Beukes
     20190421 Duidelike bewyse van die opstanding van Jesus Christus deel 1, Lukas 24, Ds Gerhard Beukes
     20190421 Duidelike bewyse van die opstanding van Jesus Christus deel 2, Lukas 24, Ds Gerhard Beukes
     20190428 Kyk op en bly lewe, Numeri 21, Student Etienne Duvenage
     20190512 Anna se nalatenskap, Lukas 2, Ds Gerhard Beukes
     20190526 Toets die egtheid van jou kindskap, 2 Kor 13 en Lukas 15, Ds Gerhard Beukes
     20190526 Nehemia se reaksie teen opposisie, Nehemia 6, Student Etienne Duvenage
     20190530 Die heerlike belofte van Hemelvaart, Hand 1 en 1 Thess 4, Ds Gerhard Beukes
     20190602 Toewyding aan God, 1 Sam 6, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190602 Riglyne om te bepaal of iemand gered is, Luk 6, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190605 Biduur: Hindernisse op die geestelike pad,Exo 5,Ouderling Dries Venter
     20190616 Man van God,1 Tim 6,Student Etienne Duvenage
     20190619 Biduur - om te sit by die voete van Jesus, Lukas 10, Student Etienne Duvenage
     20190623 Petrus se krisispunt, Lukas 22, Student Etienne Duvenage
     20190623 Hoe om standvastig te bly in die Here, Efe 6, Student Etienne Duvenage
     20190714 Het ons as mens die mag om dood of lewe te spreek, Spreuke 18, Ds Gerhard Beukes
     20190721 Israel(Jode), die heidene en die kerk van Jesus, 1 Kon 8, Ds Gerhard Beukes
     20190728 Homoseksualisme, die NG Kerk en die Bybel, 2 Tim 3, Ds Gerhard Beukes
     20190728 Wat moet ons optrede wees teenoor homoseksuele persone, 1 Kor 6, Ds Gerhard Beukes
     20190814 Biduur - Moses se onwilligheid op God se roeping, Exodus 3, Oudl Dries Venter
     20190825 Die eienskappe van n bybelse gemeente, Hand 5, Ds Gerhard Beukes
     20190825 Jesus se priesterlike gebed vir sy dissipels, Joh 17, Student Etienne Duvenage
     20190901 Gee ag op jou bediening vir die Here, Kol 4, Prop Kandidaat Johnny Gates
     20190901 Dobbelary en lotery - wat leer die bybel, 1 Tim 6 en Jes 65, Ds Gerhard Beukes
     20190904 Biduur: Die Goddelike Alwetenheid, Psalm 139, Ouderling Rockey van der Byl
     20190908 Die mens se vrae en reaksie op God se ingryping, Gen 42, Oudl Dries Venter
     20190908 n Wag deur God aangestel, Eseg 33, Oudl Dries Venter
     20190911 Biduur: Sal Jesus wel die geloof op die aarde vind,Luk 18,Ouderling Dries Venter
     20190915 Die ware toestand van die kerk in Laodicea, Open 3, Student Etienne Duvenage
     20190915 Die gevaarlike tong, Jak 3, Student Etienne Duvenage
     20190918 Biduur: Gemeenskap met die Heilige Gees, Amos 3,Ouderling Edwin Duvenage
     20191006 Wees gewaarsku,die gebruik en misbruik van drank vernietig Deel 1, Ef 5, Ds Gerhard Beukes
     20191013 Wees gewaarsku,die gebruik en misbruik van drank vernietig Deel 2, Ef 5, Ds Gerhard Beukes
     20191016 Biduur: Moenie teenoor mekaar sug nie,Jak 5,Ouderling Dries Venter
     20191020 Die effek van die Woord van God op ons,Psalm 119,Ds Daniel Brink
     20191020 Jesus maak die storm stil,Markus 4,Ds Daniel Brink
     20191027 Hervormingsdag 2019 - Gedenk julle voorgangers,Heb 13,Ds Gerhard Beukes
     20191110 Die 2 onbeantwoorde kloppe en roepstemme,Openb 3 en Mat 25,Ds Gerhard Beukes
     20191124 Kinderdiens - Jesus is EK IS, Student Etienne Duvenage
     20191201 Leuens, Leuenaars en wat God van ons verwag,Gen 6 v 1 - 10,Ds Gerhard Beukes
     20191216 Geloftedag 2019:Bybelse reaksies oor die toestand wat heers in Suid-Afrika,Neh 1 v 1 - 11,Ds Gerhard Beukes
     20191225 Kersdiens - Waarom Jesus aarde to gekom het, Mat 1, Student Etienne Duvenage
     20191229 Wenke wat lei tot geestelike groei, 2 Petrus 1, Student Etienne Duvenage
     20191229 Paulus se gebed vir die kind van God, Kolossense 1, Student Etienne Duvenage

5 Benoni 2020 Algemeen (mp3)
     20200101 Nuwejaarsboodskap: Keer terug na God, 1 Samuel 7 v 1 - 17, Student Etienne Duvenage
     20200105 Die openbaarmaking van die kinders van God, Rom 8 v 18 - 30, Ouderling Dries Venter
     20200108 Biduur:Die enigste beproefde resep vir gemeentelike groei, Hand 9 v 20 - 31, Ds Gerhard Beukes
     20200216 Vermaninge om heilig te lewe, 2 Kor 6 v 11 - 18 en 7 v 1, Student Etienne Duvenage
     20200304 Biduur: Riglyne tot `n helige wandel, Kol 3 v 1 - 17, Ouderling Dries Venter
     20200322 Die veiligheid wat die kind van God in Christus het, Rom 8 v 31 - 39, Student Etienne Duvenage
     20200322 Van vrees na vertroue in die God van Israel, Habakuk 3 v 1 - 19, Student Etienne Duvenage
     20200329 `n Kommerlose lewe, Lukas 12 v 22 - 34, Ds Gerhard Beukes
     20200405 Gebrokenheid - Die verlore Deug van en in die Kerk van Jesus, Psalm 1 v 1 - 21, Ds Gerhard Beukes
     20200410 Paasdiens: Jesus se - Kom en leer van my, Mar 15 v 21 - 41 en Mat 11 v 25 - 30, Ds Gerhard Beukes
     20200607 Asaf se groot raaisel en die oplossing daarvoor, Psalm 73, Ds Gerhard Beukes
     20200621 Vadersdag 2020 D1,Die man waarin God n welbehae het, is die man wat wandel volgens God se Woord, Efe 5 v 22 - 33, Ds Gerhard Beukes
     20200621 Vadersdag 2020 D2,As hoof moet ek my vrou liefhe en wat dit behels, Efe 5 v 22 - 33, Ds Gerhard Beukes
     20200628 Die werk vd Heilige Gees in die mens se hart tydens redding, Rom 8 v 1 - 1, Student Etienne Duvenage
     20200628 Wanneer Jesus Christus sy bruid kom haal, 1 Thes 4 v 13 - 18, Student Etienne Duvenage
     20200712 Toetse om vas te stel of dit wel is met my siel, 1 Johannes 5 v 1 - 21, Ds Gerhard Beukes
     20200712 Die ware held van Daniel 6, Ds Gerhard Beukes
     20200719 Die Heilige Gees se innerlike werk van heiligmaking in die kind van God, 1 Thes 5 v 12 - 28, Student Etienne Duvenage
     20200722 Praktiese raad vir die kinders van God hier vlak voor die wederkoms van ons Here Jesus, Matt 24 v 1 - 14 en 36 - 44, Ds Gerhard Beukes
     20200830 Jesus se gebed vir sy kinders, Johannes 17 v 1 - 26, Ds Frik Lombard
     20200830 Wat moet ek doen om gered te word, Hand 16 en Mar 10, Ds Frik Lombard
     20200902 In God se Lig,1 Johannes 1, Ouderling Dries Venter
     20200906 Die nuttigheid van God se Woord, 2 Tim 3 v 1 - 17, Student Etienne Duvenage
     20200906 Die Heilige Gees ae werk in die kind van God se lewe, Joh 16 v 1 - 15, Student Etienne Duvenage
     20200909 Wysheid uit Spreuke, 2 Kron 1 v 8 - 13, Ouderling Rockey van der Byl
     20200913 God wat ryk is in barmhartigheid, Efe 2 v 1 - 10, Ouderling Dries Venter
     20200913 Sal jy kan se ek het nie geweet nie, Spr 24 v 1 - 12, Ouderling Dries Venter