Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Rustenburg versorg.
Teks : Skrif lesing

1 Rustenburg Reekse (mp3)
1.1 Pinkster 2018 - Gebed (mp3)
   Reeks1/5  20180513 Pinksterdiens - Om te bid is nie maklik nie - Ds Gerhard de Wet
   Reeks2/5  20180513 Pinksterdiens - God wil jou gebede verhoor - Ds Gerhard de Wet
   Reeks3/5  20180514 Pinksterdiens - Betekenisvolle gebed - Ds Gerhard de Wet
   Reeks4/5  20180515 Pinksterdiens - Ds Gerhard de Wet
   Reeks5/5  20180516 Pinksterdiens - Ds Gerhard de Wet - Deel 1 - Deel 2
1.2 Die 3 manne en 1 vrou wat `n "smile" op God se gesig gesit het (mp3)
   Reeks1/4  20180909 Dawid, Man na God se hart - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks2/4  20180916 Daniel, die man wat reg geleef het - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks3/4  20180923 Simeon, die man wat bekend was in sy stad - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
   Reeks4/4  20180923 Anna, die steunpilaar - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2

2 Rustenburg Algemeen 2018 (mp3)
     20180204 God roep Leiers - 1Tim 3:1-14 - Ds Martin Smith
     20180218 Die ryk man en Lasarus - Luk 16:19-31 - Ds Martin Smith
     20180225 Die doop en redding - Mat 3:13-17 - Ds Martin Smith
     20180304 Syne is die Heiligheid - Rom 11:33-36 - Ds Martin Smith
     20180311 Gebed en sang - Psalm 147 - Prof Wentzel Coetzer
     20180318 Wanneer God stil is - Psalm 22 - Ds Nico Prinsloo
     20180325 God is met jou - Mat 28:16-20 - Ds Martin Smith getuienis
     20180408 Die volmaakte liefde - 1 Joh 4 : 7 - 21 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20180429 Christus die Hoepriester - Heb 4:14-16 - Ds Martin Smith
     20180506 Let op die lelie - Mat 6:27 - Ds Johan Cloete
     20180510 Hemelvaartdiens - Ds Martin Smith
     20180520 Bedroef nie die Heilige Gees nie - Efes 4 : 17 - 32 - Ds Martin Smith
     20180527 Loof die Here - Psalm 103 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20180603 Jou persoonlike wapen van massavernietiging - Jakobus 3 - Ds Nico Prinsloo
     20180610 Hoe kan ons as christene vir andere tot seen wees - Romeine 15 : 1 - 7 - Ds Martin Smith
     20180617 My lewe van my jeug af - Handelinge 26 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20181014 4 Padverleggings oppad na die Ewigheid - Heb 12 v 14 - Ds Martin Smith - Deel 1 - Deel 2
     20181021 Bergtop van beproewing - Genesis 22 - Ds Barry Fourie - Deel 1 - Deel 2
     20181028 Hoe behoort elke Christen sy huis te bestuur - Kol 3 v 18- Ds Martin Smith

3 Rustenburg Algemeen 2019 (mp3)
     20190120 Jesus in herinnering by die nagmaal - Lukas 22 : 15 - 20 - Ds Johan Cloete
     20190210 Gaan in die krag wat God gee - Rigters 6 : 1 - 16 - Ds Jan Keyser
     20190217 Wie God vir ons is - Exodus 14 : 1 - 14 - Ds Jan Keyser
     20190331 My kind vir die Here - Genesis 22 - Ds Johan Cloete
     20190414 Kinderdiens - Laat jou liggie skyn - Student Francois du Toit
     20190421 Voorregte en verantwoordelikhede van die Kruis - Mar 16 : 1 - 20 - Prop Loedolff vd Merwe - Deel 1 - Deel 2
     20190428 Begerige Harte - Handelinge 17 : 1 - 15 - Ds SP Lourens
     20190505 Volhardende bouers - Neh 6 : 1 - 19 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190505 Dinge waarvan God nie weet nie (Deel 1) - Psalm 139- Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190512 Dinge waarvan God nie weet nie (Deel 2) - Joh 16 : 28 - 33 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190519 Die hartoorplanting - Esegiel 36 : 18 - 28 - Ds SP Lourens
     20190721 Die mantel op jou skouers - 1 Kon 19 : 19 - 21 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190721 Die duiwel se beste preek - Gen 3 : 1 - 6 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190728 n Nadoodse ervaring - Luk 16 : 19 - 31 - Ds SP Lourens - Deel 1 - Deel 2
     20190728 Die oordeelsdag - Open 20 : 11 - 15 - Ds SP Lourens
     20190804 Besprinkel of onderdompel - Mat 3 : 11 - 17 - Ds SP Lourens
     20190811 Hoe praat God met ons - 1 Sam 3 : 1 - 11 - Ds SP Lourens
     20190811 Watter afrikaanse Bybelvertaling is die beste en waarom - Psalm 119 : 105 - 112 - Ds SP Lourens
     20190818 Een van die onderwerpe waaroor Jesus die meeste gepreek het - Mal 3 : 6 - 12 - Ds SP Lourens
     20190818 Kan mens dood of lewe spreek - Ds SP Lourens
     20190825 Wat gebeur met mense wat selfmoord pleeg - Ds SP Lourens
     20190901 Werkers wat nooit moeg word nie - Ds SP Lourens
     20190908 Die gebalanseerde christen - Kol 3 : 12 - 17 - Ds SP Lourens
     20190922 Die ongeredde kerkganger - Ds SP Lourens
     20190929 Lee Kanne - Ds SP Lourens
     20191006 Die 2de genadewerk - Rom 7 : 13 - 26 - Ds SP Lourens
     20191006 Bewaar jou hart meer as alles - Spr 4 - Ds Jakes Jacobs
     20191013 Uitverkiesing - Mat 22 : 1 - 14 - Ds SP Lourens
     20191020 Vlug 417 - 1 Thes 4 : 17 - Ds SP Lourens
     20191027 Van goed na sleg - 1 Sam 2 : 12 - 31 - Ds SP Lourens
     20191103 Passievolle ondersteuners - Rom 12 : 1 - 8 - Ds SP Lourens
     20191103 Jehovah-Jireh (die Here sal voorsien) - Gen 22 : 1 - 18 - Ds SP Lourens
     20191110 n Goeie soldaat - 2 Tim 2 : 1 - 13 - Ds SP Lourens
     20191110 Jehovah-Nissi (die Here is my banier) - Eks 17 : 8 - 16 - Ds SP Lourens
     20191117 Die regterstoel van Christus - 2 Kor 5 : 1 - 10 - Ds SP Lourens
     20191124 Gedagtes by die ete - 1 Kor 11 : 17 - 34 - Ds SP Lourens
     20191124 Jehovah-Qadash (Ek is die Here wat julle heilig) - Lev 20 : 1 - 8 en 22 - 26 - Ds SP Lourens
     20191201 Die deler is so goed soos die steler - Obadja - Ds SP Lourens