Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Phalaborwa versorg.
Teks : Skrif lesing

1 Phalaborwa Reekse (mp3)
1.1 Die Heilige Gees (mp3)
   Reeks 1/3: 20170606 Die Heilige Gees as die een wat beklee - Kol 3 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 2/3: 20170607 Die Heilige Gees as water - Joh 7 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 3/3: 20170608 Die Heilige Gees as reên - Joêl 2:18 - Ds Frikkie Lombard
     20171101 Die Hilige Gees gee aan die kind van God - Joh 14 :12-26 - Ds Frikkie Lombard
1.2 Persoonlike verhouding met die Lewende God (mp3)
     20170618 Die drie soorte dissipels - Mat 26 - Ds Frik Lombard
     20170702 Die 3voudige verhouding van die kinders van die Here - Joh 15:1-19 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/5: 20170730 Soek God se Koningskap in jou lewe - Matt 6:19-34 - Ds Brain Greef
   Reeks 2/5: 20170730 Persoonlike getuienis - Joh 1:11-13 - Ds Brain Greef
   Reeks 3/5: 20170731 God red sondaars - 1Tim 1:1-20 - Ds Brain Greef
   Reeks 4/5: 20170801 Die mees belangrikste vraag - Hand 16:9-40 - Ds Brain Greef
   Reeks 5/5: 20170802 Die Belangrikste teks in die werêld - Joh 3:1-21 - Ds Brain Greef
     20171015 Leef `n Lewe wat die moeite werd is - 2Kon 13 - Ds Frikkie Lombard
1.3 Goddelike Geneesing (mp3)
     20170716 Siekte en Goddelike geneesing - Jes 53:1-6 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/5: 20170827 Die wil van God - 1Thes 5:12-28 - Ds Frik Lombard
   Reeks 2/5: 20170827 Goddelike geneesing feite - Ex 15:22-27 en Jes 53:1-8 - Ds Frik Lombard
   Reeks 3/5: 20170828 Redes hoekom sekeres nie genesing ontvang nie - Mark 6:1-6 - Ds Frik Lombard
   Reeks 4/5: 20170829 Krag van geloof - Mark 9:14-29 en Mark 5:24-34 en Matt 15:21-28 - Ds Frik Lombard
   Reeks 5/5: 20170830 Siekte, `n seën of straf, Wenke vir siekes - Luk 13:10-17 - Ds Frik Lombard
1.4 Die 10 Gebooie (mp3)
   Reeks Begin: 20170723 Die 10 gebooie - Ex 20:1-26 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 1/10: 20170806 Die eerste gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 2/10: 20170813 Die tweede gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 3/10: 20170820 Die derde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 4/10: 20170917 Die vierde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 5/10: 20180114 Die vyfde gebod (Die gebod met n belofte) - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 6/10: 20171001 Die sesde gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 7/10: 20171008 Die sewende gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 8/10: 20171015 Die agtste gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 9/10: 20171105 Die negende gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks 10/10: 20171126 Die 10de gebod - Eks 20 - Ds Frikkie Lombard
1.5 Spesiale Geleenthede (mp3)
     20170205 (Verootmoediging) Die verlore verootmoediging - Matt 28 - Ds Frikkie Lombard
     20170507 Die Pasga - Mark 14 en Eks 12 - Ds Frikkie Lombard
     20170625 Josua as `n tipe van NA die vervulling met die Heilige Gees - Jos 1:1-18 - Ds Frikkie Lombard
     20171029 Die Nagmaal Tafel die plek om God te vertrou - Luk 28 - Ds Frikkie Lombard

2 Phalaborwa Algemeen 2016 (mp3)
     20161204 Invloedryke christene - Mat5 - Ds Frikkie Lombard
     20161211 Die silwer trompette - Num 10:1 - Ds Frikkie Lombard
     20161216 Gelofte diens - Jer 33:16 - Ds Frikkie Lombard
     20161218 Blydskap in die Here - Luk 2:26 - Ds Frikkie Lombard
     20161225 Die wat Jesus soek - Luk 2:8 - Ds Frikkie Lombard
     20161231 Mense soos Hur - Eks 17:8 - Ds Frikkie Lombard

3 Phalaborwa 2017 (mp3)
3.1 Phalaborwa Bidure 2017 (mp3)
     20170111 (Biduur) - Ps111 - Ds Frikkie Lombard
     20170118 Biduur - Rom 8:31 - Ds Frikkie Lombard
     20170125 God wat nie kan lieg nie (Biduur)- Tit 1:2-4 - Ds Frikkie Lombard
     20170201 Visie van God (Biduur) - Jes 6:1-8 - Johan Coetzee
     20170301 Die Skepper Here se rusdag (Biduur) - Gen 2 - Ds Frikkie Lombard
     20170322 Om te waak (Biduur) - Eff 6:14 - Ds Frikkie Lombard
     20170405 Wees nie bevrees nie (Biduur) - Jes 41:8-20 - Ouderling Johan Coetzee
     20170419 Wat is gelowige gebed (Biduur) - 1Kon 18:41-46 - Ds Frikkie Lombard
     20170426 `n Voorbidder - Kol 1:1-14 - Ds Frikkie Lombard
     20170517 Jesus voel innig jammer (Biduur) - Matt 9:35-38 - Ds Frikkie Lombard
     20170524 Beskrywing van groei in die Here (Biduur) - Eseg 47:1-13 - Ds Frikkie Lombard
     20170712 My wese om God se wil te lewe (Biduur) - Joh 4:31-42 - Ds Frikkie Lombard
     20170719 Bly in My en Ek in julle (die Ware Wynstok) (Biduur) - Joh 15:1-8 - Oud Johan Coetzee
     20170726 Getuienis van Job (Biduur) - Job 1:1-22 - Ds Frikkie Lombard
     20171011 (Biduur) - Jos 20 - Ds Frikkie Lombard
     20171018 (Biduur) - Joh16 - 2Kon 13 - Ds Frikkie Lombard
     20171025 (Biduur) - 2Kon 12 - Ds Frikk Lombard Senior
     20171108 (Biduur) - Mark 1 - Ds Frikkie Lombard
     20171115 (Biduur) - Ps 62 - Ds Frikkie Lombard
     20171129 (Biduur) - Gen 12 - Ds Frikkie Lombard
     20171220 (Biduur) - Luk 1:26-38 - Ds Frikkie Lombard
     20171227 (Biduur) - 1Joh 5:13-15 - Ds Frikkie Lombard

3.2 Phalaborwa Algemeen 2017 (mp3)
     20170101 Nog n dag saam met die paddas - Eks 8:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170108 Maak my lewend - Ps119 - Ds Frikkie Lombard
     20170108 Hoe om die lewende God te vertrou - Ps115 - Ds Frikkie Lombard
     20170115 Die bloed van Jesus - 1Pet 1:13 - Ds Frikkie Lombard
     20170122 Die lewe is Jesus - 1 Joh 1 - Ds Frikkie Lombard
     20170215 Stryd in die kind van die Here se lewe - Luk 22:39 - Ds Frikkie Lombard
     20170219 Waarom die skaap `n herder nodig het - Ps 23 - Ds Frikkie Lombard
     20170222 Kan God uit die gaos wat daar is, orde kom skep? - Gen 1:1 - Ds Frikkie Lombard
     20170226 Kind van die Here wat op die verkeerde plek is - 1 Kon 19 - Ds Frikkie Lombard
     20170305 Teenkanting teen gehoorsaamheid - Eks 4 en 5 - Ds Frikkie Lombard
     20170319 Moses se verskonings - Eks 3 en 4 - Ds Frikkie Lombard
     20170423 Die skat van Vrede - 2Thes 3:10-18 - Ds Frikkie Lombard
     20170514 Kan die Here ons van skande vergewe - Joh 8 - Ds Frikkie Lombard
     20170521 Die goeie en ook die slegte van God aanneem (Getuienis) - Job 2:10 - Ds Frikkie Lombard, Mev Lorina Lombard
     20170611 Bemoediging vir die kind van die Here as die wêreld teen jou is - Gen 37:1-14 - Ds Frikkie Lombard
     20170618 Hy moet meer word (Kinderdiens) - Joh 3:30 - Ds Frikkie Lombard
     20170702 Die soekende Herder - Luk 15:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170716 Die model gemeente - Hand 9:20-31 - Ds Frikkie Lombard
     20170723 Jesus is die deur - Joh 10:1-21 - Ds Frikkie Lombard
     20170806 Die getuienis van die vyand - Luk 4:33-44 - Ds Frikkie Lombard
     20170813 Moeë voortvlugtige - Gen 28:6-22 - Ds Frikkie Lombard
     20170820 Kan `n jong gerede staande bly - Ex 2:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170906 Onthhou hoe God my tot hier gebring het en bou voort daarop (Biduur) - Deut 4:1-10 - Ds Frikkie Lombard
     20170917 Die Here kan enige iemand verander - 2Kor 5 - Ds Frikkie Lombard
     20170924 Kies of u verlos wil word - Num 21 - Ds Frikkie Lombard
     20171022 Die deur wat gesluit word - Luk 13 - Ds Frikk Lombard Senior
     20171105 Die Krag wat die ontvang het wat die Ewige lewe gekry het - Mat 19 - Ds Frikkie Lombard
     20171112 In Volle Vrede Bewaar - Jes 26:3 - Ds Frikkie Lombard
     20171119 Gebed by oorgawe - Matt 4, Luk 22 - Ds Frikkie Lombard
     20171216 Die rede vir gelofte dag - Jes 40 - Ds Frikkie Lombard
     20171217 Hoe om te beheer dit wat jou beheer - Matt 11 - Ds Frikkie Lombard
     20171224 Die nag van Jesus se geboorte - Luk 2 - Ds Frikkie Lombard
     20171225 God se geskenk en die Duiwel se geskenk - Mat 2:1-17 - Ds Frik Lombard Snr
     20171231 Ek, weet wie Ek is, is - Eks 3 - Ds Frikkie Lombard

4 Phalaborwa 2018 (mp3)
4.1 Phalaborwa Verootmoediging 2018 (mp3)
   Reeks 2/5:  20180218 Godelike tug uit Liefde (1) - Heb 12:1-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 3/5:  20180219 Godelike tug uit Liefde (2) - Heb 12:1-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 4/5:  20180220 Die voordele van Godelike tug uit Liefde - Heb 12:3-11 - Ds Hendrik Van Rensburg
   Reeks 5/5:  20180221 `n Dringende oproep tot waaksaamheid - 1Thes 5:11 - Ds Hendrik Van Rensburg

4.2 Phalaborwa Bidure 2018 (mp3)
     20180103 (Biduur) - Jes 55:1, Openb 3:18 - Ds Frikkie Lombard
     20180110 (Biduur) - Fil 1 - Johan Coetzee
     20180117 (Biduur) - Spr 2 - Ds Frikkie Lombard
     20180124 (Biduur) - Matt 9 - Ds Frikkie Lombard
     20180131 (Biduur) - Matt 21 - Ds Frikkie Lombard
     20180207 (Biduur) - Ef 3 - Ds Frikkie Lombard
     20180228 (Biduur) - Esra 3 - Ds Frikkie Lombard
     20180314 (Biduur) - 2 Tim 3 - Ds Frikkie Lombard
     201804018 (Biduur) - Hand 5 - Ds Frikkie Lombard
     20180425 (Biduur) - 1Kor 10:14 - Ds Frikkie Lombard
     20180502 (Biduur) - Jos 10:7 Num 14:36 - Ds Frikkie Lombard
     20180509 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180606 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180613 (Biduur) - Ds Frikkie Lombard
     20180711 (Biduur) - Oud Johan Coetzee
     20180801 (Biduur) - 2Sam2 - Ds Frikkie Lombard

4.3 Phalaborwa Algemeen 2018 (mp3)
     20180107 Josef as `n tipe van Jesus se handeling met ons - Gen 42 - Ds Frikkie Lombard
     20180121 Die eienskappe van die koningkrykskinders - Matt 5 - Ds Frikkie Lombard
     20180204 Aan My behoort al die mag - Matt 28 - Ds Frikkie Lombard
     20180211 Die kind van die Here en goeie werke - Joh 14 - Ds Frikkie Lombard
     20180225 Die Deur van die Tabernakel - Eks 27 - Ds Frikkie Lombard
     20180304 Die dak van die tabernakel - Eks 26 - Ds Frikkie Lombard
     20180422 Hoe die HERE sy dissiepels-kinders voorberei het vir Pinkster - Mark 16:9 - Ds Frikkie Lombard
     20180429 Die brief van elke kind van die Here - Open 2en3 - Ds Frikkie Lombard
   Reeks Pinkster 3/5:  20180521 Die bediening van die Heilige Gees - 2Kor 3 - Dr Andre Bester
     20180610 Wat sê die Bybel oor selfmoord - Mat11 - Ds Frikkie Lombard
     20180617 Gaan in hierdie krag van jou - Rig6 - Ds Frikkie Lombard
     20180807 (Biduur) - 1Sam1 - Ds Frik Lombard
     20180815 (Biduur) - 1Kor16 - Ds Frik Lombard
     20180829 (Biduur) - Mark1v9-13 - Ds Frik Lombard