Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Westdene versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

1 Westdene Reekse (mp3)
1.1 Die Christen se hoop (mp3)
   Reeks1/3  20180610 Die Christen se Hoop - Rom 15 - Ds Willie DeWet
   Reeks2/3  20180624 Die Christen se Hoop (Waarom Hoop ons) - 1Kor15v12-23 - Ds Willie De Wet
   Reeks3/3  20180701 Die Christen se Hoop - Rom 5 - Ds Willie De Wet

2016 Westdene Algemeen 2016 (mp3)
     20160501 Abram in Egipte - Gen 12:10-20 - Ds Gert Coetzer
     20160821 Gebed van `n man wat aan God oorgegee is - 1 Kon 18:21-39 - Ds Kallie Krige
     20160911 Hoeveel bome dra Vrug - Luk 13:6-9 - Johhy Young
     20161009 Die Bloed van die Kruis - Kol 1:20 - Ds Gert Coetzer
     20161203 Gevolge van die kennis van God se wil - Kol 11:9-12 - Ds Jan Bekker
     20161204 Dankbaarheid Teenoor God - Luk 17:11-19 - Ds Danie Klopper
     20161211 Kerssang - Mat 1:18-19 - Ds Herbie Lyon
     20161218 Imanuel God met ons - Matt 1 - Ds Francois Viljoen

2018 Westdene Algemeen 2018/2019 (mp3)
     20180311 Ons Christelike aktiwieteit tydes die aardse stryd - Ps 34:15-23 - Ds Willie De Wet
     20180422 Die HERE voorsien - Ps 23 - Ds Willie De Wet
     20180513 Toewyding - Ps 63 - Ds Willie De Wet
     20180520 Ons nader to God - Jak4v8 - Ds Willie De Wet
     20180527 Die lewens wandel van God se geliefde kinders - Ef 4:17-5:2 - Ds Willie De Wet
     20180708 Die nuwe gevorderde lewe in Kaanan - Jos 3-5 - Ds Willie De Wet
     20180715 Kaleb - Jos 14 - Ds Willie De Wet
     20180722 Christenwees in alle verhoudings - 1Pet 2:9tot17 - Ds Willie De Wet
     20180729 Seenbede vir die Efesiers - Ef3:13-21 - Ds Willie De Wet
     20180805 Die wee van die Here - Jes 55 - Ds Willie De Wet
     20180826 Die gevaar van halfhartige godsdiens - 1Kon 16-18 - Ds Willie De Wet
     20180902 Gemoedsrus sodat ons rustig kan slaap - Spr3:13-26 - Ds Willie De Wet
     20180909 Evangelie lesse saam met die Samiritaanse vrou - Joh 4:1-30 - Ds Willie De Wet
     20180923 Godsdienstig vandag, is ook vir die nageslag - Deut 4:1-14, vanaf:35 - Ds Willie De Wet
     20180930 In kontak met God - Heb 11:1-6 - Ds Willie De Wet
     20181007 Wat moet ek doen om gered te word - Hand 16, Mark 10 - Ds Frik Lombard
     20190519 Die Groot gebod in die praktyk - Mark 12:28-34 - Ds Willie de Wet