Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Reekse Boodskappe (avi video)
Toewyding aan die lewende God tydens reekse dienste

1. Paasfees Konferensie
Eden 2014
     2014-04-17 Dag 1 19h00: Die Saad van die Woord - Matt 13 : 1 - 23
     2014-04-18 Dag 2 09h00: Die uitverkiesing van Maria - Luk 1 : 26 - 38
     2014-04-18 Dag 2 11h00: Volkome Heiligmaking (Deel 1) - 1 Thes 1 : 1 - 10
     2014-04-18 Dag 2 16h00: Gebed, die uitstaande geheim - Hand 2 : 42
     2014-04-18 Dag 2 19h00: `n Nuweling in die Paradys - Luk 23 : 43
     2014-04-19 Dag 3 09h00: Petrus se tweede bekering - Joh 21
     2014-04-19 Dag 3 11h00: Volkome Heiligmaking (Deel2) - 1Thes 1 : 1 - 10
     2014-04-19 Dag 3 16h00: Effektiewe Voorbidding - Luk 22 : 31 - 34
     2014-04-19 Dag 3 19h00: Die Prediking van die Kruis - 1 Kor 1 : 17 - 31
     2014-04-20 Dag 4 09h00: Die tragiese loopbaan van Lot - Gen 13
     2014-04-20 Dag 4 11h00: Wat sy kon, het sy gedoen - Matt 14
     2014-04-20 Dag 4 16h00: Die wil van God in Goddelike Genesing - Matt 8
     2014-04-20 Dag 4 19h00: Geestelike wedloop - 1 Kor 9 : 24 - 27
     2014-04-21 Dag 5 09h00: Geestelike transformasie - 2 Pet 1
Eden 2015
     2015-04-02 Dag 1 19h30: Jesus bid in Getsemane - Matt 26 : 36 - 46
     2015-04-03 Dag 2 09h00: Stappe tot Verootmoediging - Neh 9
     2015-04-03 Dag 2 11h00: Wie is Jesus - Matt 16
     2015-04-03 Dag 2 16h00: Die VAS wat God verkies - Matt 17 : 14 - 23
     2015-04-03 Dag 2 19h00: `n Bietjie is baie as God daarin is - 2 Kon 4
     2015-04-04 Dag 3 09h00: Verootmoediging - voorbereiding van Herlewing - 2 Kon 3 : 1 - 27
     2015-04-04 Dag 3 11h00: Die doding van die Here Jesus Christus - 2 Kor 4 : 1 - 15
     2015-04-04 Dag 3 16h00: Dae wat tel - Ps 90 : 1 - Ps 91 : 2
     2015-04-05 Dag 4 09h00: Habakuk se voorbeeld van verootmoediging - Hab 3 : 1 - 19
     2015-04-05 Dag 4 11h00: Agtvoudige beskrywing van Christus - Openb 1
     2015-04-05 Dag 4 16h00: As ek sal die Here - Ps 91 : 1 - 16
     2015-04-05 Dag 4 19h00: Petrus die verloënaar - Matt 26 : 57 - 58 & Matt 26 : 69 - 75
     2015-04-06 Dag 5 09h00: Krisus uur - Est 4