Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Middelburg   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Parys   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Maranata versorg.
Gal 5:16 Maar ek se: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie;

1. Maranata Reekse (mp3)
1.1 Maranata Pinkster 2008 (mp3)
   1/5:  Die Kerk: ´n Skepping van die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)
   2/5:  Die Kerk sonder die Heilige Gees se Krag (Deel 01) - (Deel 02)
   3/5:  Die Heilige Gees maak ´n verskil in die Kerk (Deel 01) - (Deel 02)
   4/5:  ´n Kerk sonder die Heilige Gees is in NOOD (Deel 01) - (Deel 02)
   5/5:  Die Kerk se oorgawe aan die Heilige Gees (Deel 01) - (Deel 02)
1.2 Maranata Pinkster 2010 (mp3)
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 01) - Hand 1: 1 tot 14
   1/5:  Die Wonder van Herlewing (Deel 02)
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 01) - Jes 58 : 1 tot 11
   2/5:  Die noodsaaklilheid van Herlewing (Deel 02)
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 01) - Hos 10 : 1 tot 4 en 12
   3/5:  `n Hart voorberei vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 01) - Neh 1 : 4 tot 11
   4/5:  `n Hart deurweek met gebed vir Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 01) - Est 4 : 1 tot 17
   5/5:  `n Uitdaaging tot Herlewing (Deel 02) - (Deel 03)
1.3 Maranata Pinksters 2019 (mp3)
   1/5   20190609 Gees oortuig van sonde, Efes 2:1-5, 1Joh 16:4-15, Ex 3:6-10, Ds Andries Venter
   2/5   20190610 Die Gees v God regenereer,- Exodus 14, Ds Andries Venter
   3/5   20190610 Vervulling met die Heilige Gees, Joshua 3, Ds Andries Venter
   4/5   20190611 Volle en ewige tevredenheid, Exodus 15:22-27, Ds Andries Venter
   5/5   20190612 Die Heilige Gees het gekom om oor te neem - Joshua 4:19 tot 5:1 - Ds Andries Venter
1.4 Maranata Wederkoms van Christus dienste 2010 (mp3)
     1. Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 01) - 2 Pet 1 : 19 - 21
         Gee ag op Bybelse Profesieë (Deel 02) - (Deel 03)
     2. Die tekens van die Tye (Deel 01) - Matt 24 : 1 - 3
         Die tekens van die Tye (Deel 02) - (Deel 03)
         Die tekens van die Tye (Deel 04)
     3. Die herstel van die volk Israel (Deel 01) - Luk 21 : 20 - 33
         Die herstel van die volk Israel (Deel 02) - (Deel 03)
     4. Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 01) - Esg 38 : 1 - 9
         Die Die stryd om die beheer oor Jerusalem (Deel 02) - (Deel 03)
     5. Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 01) - 1 Thes 4 : 13 - 18
         Wat sal gebeur wanneer Jesus sy kinders kom haal? (Deel 02) - (Deel 03)
     6. Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 01) - Openb 22 : 7 + 12 + 20
         Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 02) - (Deel 03)
         Jesus kom om Sy kinders te beloon (Deel 04)
     7. Die opmars van die AnitChris (Deel 01) - 1 Joh 2 : 18
         Die opmars van die AnitChris (Deel 02) - (Deel 03)
         Die opmars van die AnitChris (Deel 04)
     8. Die Groot verdrukking (Deel 01) - Openb 6 : 1 - 17
         Die Groot verdrukking (Deel 02) - (Deel 03)
     9. Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 01) - Openb 16 + 19
         Die Wederkoms van Christus en Die Slag van Armagéddon (Deel 02) - (Deel 03)
1.5 Maranata `n Mens na God se hart 2017 (mp3)
   1/12:   20171105 Hoe God mense kies, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   2/12:   20171119 Hoe God konings ontwikkel, 1Sam16 - Ds Wimpie Snyders
   3/12:   20171119 Hoe om reuse in jou lewe te konfronteer, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   4/12:   20171126 Hoe lyk `n reus oorwinnaar, 1Sam17 - Ds Wimpie Snyders
   5/12:   20171126 Vriendskap tussen Jonatan en Dawid, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   6/12:   20171210 Ware sukses, 1Sam18 - Ds Wimpie Snyders
   7/12:   20171210 As God die mat uit ruk, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   8/12:   20171217 Groter na die grot, 1Sam21 - Ds Wimpie Snyders
   9/12:   20171217 Wanneer slim mense dwase besluite neem, 1Sam27 - Ds Wimpie Snyders
   10/12: 20171231 Die hart van n soeker, 2Sam6 - Ds Wimpie Snyders
   12/12: 20180107 Die einde van die pad, 1Kron 29 - Ds Wimpie Snyders
1.6 Maranata Goddelike genesing 2019 (mp3)
   1/5:  20190915 Goddelike Genesing feite 1v5 - Exodus 15vers22tot27 - Ds Frik Lombard
   2/5:  20190915 Wat is die wil van God 2v5 - 1Thes15vers12tot28 - Ds Frik Lombard
   3/5:  20190916 Waarom ontvang sommige mense nie genesing nie en waarom word sommige siek - Mark6:1tot6 - Ds Frik Lombard
   4/5:  20190917 Die krag van geloof 4v5 - Mark 9vers14tot29 en 5vers21tot43 - Ds Frik Lombard
   5/5:  20190918 Siekte n seen of n vloek 5v5 - Lukas 13vers10tot17 - Ds Frik Lombard

2 Maranata Algemeen 2006 - 2008
2.1 Maranata Jesus se droom vir jou en my 2006
    Jesus se droom vir jou en my, elke dag (Deel 01) - Kol 3 : 1 tot 11
    Jesus se droom vir jou en my, elke dag (Deel 02)
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 01) - Spr 18 : 1 tot 10
     Om jouself af te skei van die Ligaam (Deel 02)
     Kaleb die kneg van die Here - Num 13 : 30 tot 33, Num 14 : 1 tot 10 en Num 14 : 20 tot 30
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 01) - Joh 6 : 1 to 15
     Redes waarom mense met Jesus assosieer (Deel 02)
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 01) - Ps 19 : 1 tot 15
     Ononbeurlikheid van die Woord van God (Die Bybel) (Deel 02)
2.2 Maranata Algemeen 2007 (mp3)
     Om te leef wat jy is (Deel 01) - Mat 5 : 13 tot 20
     Om te leef wat jy is (Deel 02)
     Teruggevalendheid (Deel 01) - Deut 4 : 23 tot 31
     Teruggevalendheid (Deel 02)
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 01) - 2 Sam 24 : 1 tot 25
     Dawid se sondebesef en sy optrede teenoor sonde (Deel 02)
     Dit is genoeg! (Deel 01) - 1 Pet 4 : 1 tot 5
     Dit is genoeg! (Deel 02)
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 01) - Spr 12 : 1 tot 12
     Waarmee hou jy jou besig? (Deel 02)
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 01) - 2 Kor 13 : 1 tot 13
     Vyf dinge wat pas by `n gemeente van die God van liefde en vrede (Deel 02)
2.3 Maranata Algemeen 2007 (flash video)
     Ter wille van Sy naam (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die Here, my alles (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Redes vir Verootmoediging (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Die blindes (Kyk op-Web) - (Laai-af)
     Vyf Kwaliteite van ´n konflikdoder (Kyk op-Web) - (Laai-af)
2.4 Maranata Algemeen 2008 (mp3)
     Bekering vandag (Deel 01) - Luk 16 : 19 tot 31
     Bekering vandag (Deel 02)
     Uitwerking van ´n verkeerde prioriteit - Mat 6 : 19 tot 34

3. Maranata Algemeen 2017 (mp3)
     20170709 Behoefte met `n geloofsverwagting - 2Kon 4:1-7 - Francois du Toit
     20171224 Wat het jy gekry - Rom 8 - Ds Wimpie Snyders

4. Maranata Algemeen 2018 (mp3)
     20180506 oe die mens probleme hanteer - Ps 55 - Ds AJ Venter

5. Maranata Algemeen 2019 (mp3)
     20190317 Geestelike vorming in die gesin - Ps 78v1tot8 - Ds W van Vuuren
     20190317 Vervulling met die Heilige Gees - Ef 5v1tot21 - Ds W van Vuuren
     20190331 Skerp jou kinders in - Deut 6 - Ds A Venter
     20190414 Wandel in Reinheid en Heiligheid - Efes4v17tot32 - Ds A Venter
     20190414 Beginsels van Reinheid en Heiligheid - Efes4v17tot32 - Ds A Venter
     20190419 Die kontrast by die kruis- Mark 16v1tot18 - Ds A Venter
     20190421 Wanneer die skadu s verdwyn - Mark 16v1tot18 - Ds A Venter
     20190428 Dit moet jy weet - Jak 1v19tot22 - Sdt Daniel Snyders
     20190428 Die vrug verraai die wortel - Luk 6v43tot45 - Sdt Daniel Snyders
     20190616 Die krag van die Heilige Gees - 1Sam16 - Sdt Heinrich van de Berg
     20190616 Staan Saam - Joh 17 - Sdt Heinrich van de Berg
     20190804 Ons Pelgrimsreis - Num 33 : 1 - 18 - Ds Andreis Venter
     20190804 Ons Pelgrimsreis 2v2 - Num 33 :1 - 18 - Ds Andreis Venter
     20190811 Rebellie teen God se stem 1v6 - Jona 1 - Ds Andreis Venter
     20190811 Jona is nie meer n seen nie 2v6 - Jona 1 - Ds Andreis Venter
     20190818 n Nuwe begin 3v6 - Jona 2 - Ds Andreis Venter
     20190818 Wonders in Jona se beroeping 4v6 - Jona 2 - Ds Andreis Venter
     20190825 Die wonder van n onbekende ontwaking 5v6 - Jona 3 - Ds Andries Venter
     20190825 Wonders in Jona se Roeping 6v6 - Jona 4 - Ds Andreis Venter
     20191027 Getroos om ander te troos - 2 Kor1vers1tot11 - Ds Johan Botha
     20191103 Die tong n lewensboom - Spreuke 15vers1tot12 - Ds Andreis Venter
     20191103 Valsheid in die tong is verbreking in die Gees - Spreuke 15vers1tot12 - Ds Andreis Venter
     20191201 Afvaligheid by n kind van God Ex 32vers1tot14 - Sdt Francois du Toit

5. Maranata Algemeen 2020 (mp3)
     20200223 Geroep vir dienswerk - Johannes 21 - Ds Andries Venter
     20200514 My verhouding met die Heilige Gees - Matt 12:9 - 21 - Ds Andries Venter
     20200514 Die geloof in my - 1 Pet1v 3 - 12 - Ds Andries Venter
     20200621 Pappa ons het jou nodig - Spreuke 1:1-19 - Ds Andries Venter
     20200628 Bybelse profesie. Waarom al die gebeure. - Matt 12:1 - 14 - Ds Andries Venter
     20200920 Rigting aanduiding- leiding en oorwinning. - 2Sam 5vers17tot25 - Ds Andries Venter
     20200920 Toets die hart. - Hand4vers32tot16 - Ds Andries Venter
     20200927 Die gevaar daarvan om terug te val. - Spreuke 14v1tot6 - Ds Frik Lombard
     20200927 Afdraende pad na sonde. - Lukas 15 - Ds Frik Lombard
     20201011 Die begeerlikhede van die wereld. - 1Joh 23vers17 - Sdt Gerhard Kruger
     20201011 Die rower aan die kruis. - Luk 23v33tot49 - Sdt Etienne Duvenhage

5. Nardus Bornman Evangelie reeks 2020 (mp3)
   1/5   20200216 Dood waar is jou oorwining, Kor15 : 51 - 58, Nardus Bornman
   2/5   20200119 Die dag as die boeke oop gemaak word, Open 20, Nardus Bornman
   3/5   20200120 Oorvloedige lewe, Joh 10 : 10, Nardus Bornman
   4/5   2020012021 Van dubbel hart na n rein hart, Rom 12, Nardus Bornman
   5/5   2020012022 Word vervul met die Heilige Gees, Hand 1 : 1 - 9 , Nardus Bornman