Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Reekse Boodskappe (flash video)
Toewyding aan die lewende God tydens reekse dienste

1. Bekering / Redding
Reeks 1 (2013) Video 1/6:  Wie kan dan gered word? - Mark 10 : 17 - 26
                      Video 2/6:  Is die wat gered word min? - Luk 13 : 22 - 30
                      Video 3/6:  Hoe word `n christen Gered? - Luk 19 : 1 - 10
                      Video 4/6:  Jy beweeg my byna om gered te word - Hand 26
                      Video 5/6:  Wat moet ek doen om Gered te word? - Hand 16 : 25 - 34
                      Video 6/6:  Die Evangelie, Die krag van God tot Redding - Rom 1 : 8 - 17

2. Doop
Reeks 1 Video 1/2: Die waarde van die Doop
             Video 2/2: Vier wanbegrippe omtrent die Doop
Reeks 2 Video 1/3: Beginsels van die Doop (Baptizõ)
             Video 2/3: Waarom kinders nie uitgesluit mag word van die doop
             Video 3/3: Bewyse van Kinder doop, besprinkeling en Jesus se Doop
Reeks 3 Video 1/5: Inleiding tot die sakrement van die Doop - 1Kor 2 : 2
             Video 2/5: Daar is verskillende Doope - Matt 20 : 22 - 23
             Video 3/5: Redding deur die bloed van Jesus Christus alleen - 1Kor 1 : 17 - 18
             Video 4/5:  Die Metode van die Doop - Mark 1 : 1 - 8
             Video 5/5:  Wie moet gedoop word? - Matt 28 : 19

3. Wederkoms van Jesus Christus
Reeks 1 (1997) Video   1/10: Die Wegraping.
                      Video   2/10: Die Regterstoel van Christus.
                      Video   3/10: Die Bruilof van die Lam.
                      Video   4/10: Die koms van die Antichris.
                      Video   5/10: Die groot verdrukking (Deel 1).
                      Video   6/10: Die groot verdrukking (Deel 2).
                      Video   7/10: Die groot rooi draak.
                      Video   8/10: Die Wittroon Oordeel.
                      Video   9/10: Die Poel van vuur.
                      Video 10/10: Die Nuwe Hemel en Nuwe Aarde.

4. Goddelike Genesing
Reeks 1 (2007) Video 1/5: Is jy skepties teenoor Goddelike Genesing?
                      Video 2/5: Persoonlike Getuienis van Goddelike Genesing.
                      Video 3/5: Soek na die wil van God vir Goddelike Genesing.
                      Video 4/5: Die Krag van God tot Goddelike Genesing.
                      Video 5/5: Kyk na Jesus se hande en sy.

5. Paasnaweek Eden
(2008) Dag 1 19h30: Twee dinge wat God wil hê ons moet doen.
          Dag 2 09h00: Goddelike genesing.
          Dag 2 11h00: Lewe in Volheid / Oorvloed!
          Dag 2 16h00: Om rein te wees voor die Here!
          Dag 2 19h00: Vier dinge waaraan mens ernstig moet dink.