Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Boodskappe (flash video)
Toewyding aan die lewende God tydens Erediens tye

1. Aktueel
Wat ons van God glo, is belangrik (Deel 2) (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Hoor wat God gedoen het! (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Jongmense wat SA verander (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Gevolge van Verbonds verbreking (Kyk op-Web) - (Laai-af)

2. Algemeen
Wees ´n voorbeeld (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die rykman in die dooderyk (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die gemeenste woord (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die lieflikste woord (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Christus gesentreerde lewe (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die groot soektog na vreugde (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Weggesteekte struikelblokke oppad na oorwinning (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Verwarring (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die dapper held, Gideon (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Gideon in die skool van geloof (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Gewillig vir die Here (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Twee vrae @ God se padblokade (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Redes vir allerhande beproewings (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Verbly julle in die Here (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Wat ek het, gee ek (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die besoek (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Wat is Verootmoediging? (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Hoe lyk jou geestelike lewe? (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Die vlees en bloed van Jesus (Kyk op-Web) - (Laai-af)
Vyf Dwase in die Bybel (Kyk op-Web) - (Laai-af)