Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Boodskappe - uit die verlede (flash video)
Toewyding aan die lewende God tydens Aanbiddingstye

Jer 6:16 So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. ....

1. Ds JAJ Olwagen
(1992) Banal tussen hemel en aarde
(1992) Jesus, ons wonderlike Verlosser
(1993) Die blinde bedelaar van Jerigo
(1993) S.O.S.! RED my, ek SINK!
(1994) Redding deur geloof
(1994) Kosbare Here Jesus
(1994) Twee Weë
(1994) Wat het ek gedoen?
(1995) Jy moet gered word
(1995) Ebenaëser

2. Ds WP Grobler
(1995) Krag om vry te spreek
(1995) Vergifnis van Sy genade

3. Ds P Schoeman
(1994) Uiterlike en Innerlike
(1994) Verlossing van die bose

4. Ds J Mienie(Snr)
Die tyd is kort