Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   WebWoord
   Boodskap Biblioteek
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jesus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
   Pitkos
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bloemfontein   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Parys   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Gemeenskaplik   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Rietfontein versorg.
2 Kron 16:9 want die HERE,sy oe deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op Hom gerig is;

1 Rietfontein Reekse (mp3)
1.1 Bergpredikasie (mp3)
   01.  20170924 Saligsprekinge Deel01 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   02.  20171001 Saligsprekinge Deel02 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   04.  20171022 Die wet - Mat 5 - Dr Andre Bester
   05.  20171119 0orvloedige geregtigheid in praktyk Deel01 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   06.  20180211 0orvloedige geregtigheid in praktyk Deel02 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   07.  20180225 God se beginsels vir GEE - Mat 6 - Dr Andre Bester
   08.  20180318 Gebed in die verborgene - Mat 6 - Dr Andre Bester
   09.  20180325 Elemente van Gebed-Onse Vader - Mat 6 - Dr Andre Bester
   10.  20180404 Vergifnis - Mat 6 - Dr Andre Bester
   11.  20180422 Gesindheid tydens vas geleentheid - Mat 6 - Dr Andre Bester
   12.  20180527 Skatte in die hemel - Mat 6 - Dr Andre Bester
   13.  20180527 God sorg - Mat 6 - Dr Andre Bester
   14.  20180603 Verhoudings in die Koninkryk - Mat 7 - Dr Andre Bester
   15.  20180610 Twee kante van die munt - Mat 7 - Dr Andre Bester
1.2 1Johannes (mp3)
   01.  20170108 Wat beteken ware lewe - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   02.  20170115 Hoe handel ons met sonde - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   03.  20170129 Wandel in die lig - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   04.  20170205 Hartklop van die Jesus lewe - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   05.  20170212 Verbode liefde - 1Joh2 - Dr Andre Bester
   06.  20170219 Waarheid van die ware Jesus - 1Joh2 - Dr Andre Bester
   07.  20170226 In verwondering oor die lewe wat God ons gee - 1Joh3 - Dr Andre Bester
   08.  20170305 Die Jesus-liefde - 1Joh3 - Dr Andre Bester
   09.  20170312 Vrug van die Jesus-Lewe - 1Joh4 - Dr Andre Bester
   10.  20170319 Sekerheid wat die Jesus-lewe ons gee - 1Joh4 - Dr Andre Bester
1.3 Wapenrusting (mp3)
   01.  20170528 Die Wapenrusting - Eff6 - Dr Andre Bester
   02.  20170528 Die Borswapen van geregtigheid - Eff6 - Dr Andre Bester
   03.  20170529 Die lendene met die waarheid omgord - Eff6 - Dr Andre Bester
   04.  20170530 Bou n muur van geloof - Eff6 - Dr Andre Bester
   05.  20170531 Helm van verlossing - Eff6 - Dr Andre Bester
1.4 Efesiers (mp3)
   01.  20180729 Inleiding - Eff1:1-6 - Dr Andre Bester
   02.  20180729 Inleiding vervolg - Eff1:7-14 - Dr Andre Bester
   03.  20180729 Ge-opende oe - Eff1 - Dr Andre Bester
   04.  20180812 Immers Sy Goddelike krag - Eff1 - Dr Andre Bester
   05.  20180819 Nuwe skepping Nuwe lewe - Eff2 - Dr Andre Bester
   06.  20180826 Ewige Vredesverbond - Eff2 - Dr Andre Bester
1.5 Openbaring (mp3)
   01.  20170507 Openbaring oorsig - Dr Andre Bester
   02.  20170514 Die Visioen Opb1 - Dr Andre Bester
   03.  20170521 Kerk dispensasie Opb2 - Dr Andre Bester
   04.  20170611 Kerk dispensasie (vervolg) Opb3 - Dr Andre Bester
   05.  20170618 Op en om die troon Opb4 - Dr Andre Bester
   06.  20170702 Oopmaak van die seels Opb5 en 6 - Dr Andre Bester
   07.  20170709 Oopmaak van die seels (vervolg) Opb6 - Dr Andre Bester
   08.  20170716 144000 Gereddes Opb7 - Dr Andre Bester
   09.  20170723 Oopmaak van die 7nde (sewende) seel Opb8 en 9 - Dr Andre Bester
   10.  20170730 Die bitter-soet boodskap Opb10 - Dr Andre Bester
   11.  20170806 Besondere getuies Opb11 - Dr Andre Bester
   12.  20170813 Die grootste oorlog ooit Opb12 en 13 - Dr Andre Bester
   13.  20170827 Die dier uit die see Opb12 - Dr Andre Bester
   14.  20170903 Die dier uit die aarde Opb13:11-18 - Dr Andre Bester
   15.  20170910 Die val van Babilon Opb17 - Dr Andre Bester
   16.  20170917 Die einde van die wereld Opb18 - Dr Andre Bester
   17.  20170924 Die wederkoms van Jesus Opb19 - Dr Andre Bester
   18.  20171001 Duisendjarige vrederyk deel1 Opb20 - Dr Andre Bester
   19.  20171008 Duisendjarige vrederyk deel2 Rom8, Opb20 - Dr Andre Bester
   20.  20171015 Die Groot wit troon oordeel Opb20 - Dr Andre Bester
   21.  20171022 Alles nuut Opb21, 22 - Dr Andre Bester
1.6 Job (mp3)
   01.  Inleiding - Dr Andre Bester
   02.  Deel 2 - Dr Andre Bester
   03.  Deel 3 - Dr Andre Bester
   04.  Deel 4 - Dr Andre Bester
   05.  Slot - Dr Andre Bester
1.7 Levitikus (mp3)
   01.  20180311 Die brandoffer Lev1 - Dr Andre Bester
   02.  20180318 Die spysoffer Lev2 - Dr Andre Bester
   03.  20180408 Die Dankoffer Lev3 - Dr Andre Bester
   04.  20180422 Die Sondoffer Lev4 - Dr Andre Bester
   05.  20180506 Die priesterwyding Lev8 - Dr Andre Bester
   06.  20180513 In God se heerlikheid Lev9 - Dr Andre Bester
   07.  20180909 Wees heilig Lev11 - Dr Andre Bester
1.8 Titus (mp3)
   01.  20171029 Apostoliese Groet Tit1 - Dr Andre Bester
   02.  20171105 Wees n voorbeeld Tit1 - Dr Andre Bester
   03.  20180211 Christelike karakter en lewenswyse Tit2 - Dr Andre Bester
   04.  20180218 Bybelse waardes vir morele gedrag Tit2 - Dr Andre Bester
   05.  20180225 Kind van God se alledaagse lewe Tit3 - Dr Andre Bester
1.9 Hebreers (mp3)
   01.  20190714 Dr Andre Bester, Inleiding nr 1, Heb1v1-3
   02.  20190714 Dr Andre Bester, Inleiding nr 2, Heb1
   03.  20190721 Dr Andre Bester, Jesus groot bo almal, Heb1
   04.  20190728 Dr Andre Bester, Gee ag, Heb 2v1-4
   05.  20190728 Dr Andre Bester, Die weg van Jesus tot ons redding, Heb 2v5-18
   06.  20190804 Dr Andre Bester, Jesus Groter as Moses, Heb 3v1-6
   07.  20190811 Dr Andre Bester, Gaan God se rus in, Heb 3v7-4v11
   08.  20190818 Dr Andre Bester, Die Woord van God, Hebreers 4v12, 13
   09.  20190825 Dr Andre Bester, Christus ons Hoepriester deel 1, Heb 4
   10.  20190825 Dr Andre Bester, Christus ons Hoepriester deel 2, Heb 4
   11.  20190901 Dr Andre Bester, Vrymoedigheid in gebed, Heb 4v14-16
   12.  20190901 Dr Andre Bester, Geestelike volwassenheid, Heb6v1-11
   13.  20190922 Dr Andre Bester, Ons ewige sekuriteit, Heb 6v12-20
   14.  20190929 Dr Andre Bester, Christus ons ewige Hoepriester deel 1, Heb 7v1-28
   15.  20191006 Dr Andre Bester, Jesus ons ewige Hoepriester deel 2, Heb 7v1-28
   16.  20191013 Dr Andre Bester, Die voortreflikheid van Jesus, Heb 8
   17.  20191013 Dr Andre Bester, Die voortreflikheid van Jesus, Heb 8
   18.  20191020 Dr Andre Bester, Die twee Heiligdomme, Hebr 9
   19.  20191027 Dr Andre Bester, Die EEN Offer, Heb 10
   20.  20191027 Dr Andre Bester, Na alles - Wat nou, Heb 10
   21.  20191103 Dr Andre Bester, Die loon van die sonde, Heb 10
   22.  20191110 Dr Andre Bester, Die wonder van geloof, Heb 11v1-6
   23.  20191117 Dr Andre Bester, Die lewenswedloop, Hebr 12v1-4
   24.  20200119 Dr Andre Bester, Die seen van tugtiging, Heb 12v5-13
   25.  20200202 Dr Andre Bester, Lewe uit genade, Hebr 12v13-17
   26.  20200223 Dr Andre Bester, In Christus - In die Praktyk, Hebr 13
1.10 Stilte Tyd (alleentyd met God) (mp3)
   01.  20220424 Ds Rudi Beukes, Hou ek `n sinvolle stiltetyd, Mat1
   02.  20220424 Ds Rudi Beukes, Inhoud van n sinvolle Stiltetyd, Joh6

2 Rietfontein Verootmoediging 2018 (mp3)
   01.  20180128 Elia se stand voor God 1Kon16 - Dr Andre Bester
   02.  20180128 Elia se Allerhoogste skuilplek 1Kon17 - Dr Andre Bester
   03.  20180129 Die effek van Elia se geloof in God 1Kon18 - Dr Andre Bester
   04.  20180130 Elia die voorbidder 1Kon18:14 - Dr Andre Bester
   05.  20180131 Elia se ineenstorting 1Kon19 - Dr Andre Bester

3 Rietfontein Verootmoediging 2019 (mp3)
   01.  20190203 God alleen Almagtig Jes40 - Martin Penning
   02.  20190203 God se onuitspreeklike gawe Gal1 - Leander Janse
   03.  20190204 ou die vuur brandende in jou hart Lev6 - Arjan Baan
   04.  20190205 Wat is nodig vir herlewing 2Kon18 en 2Kron29 - JOB van Beek
   05.  20190206 Die weg van ware verootmoediging 2Kon18 en 2Kron29 - Dr Andre Bester

4 Rietfontein Algemeen 2020 (mp3)
     20200223 Die Antichris_001, 2 Thess 2, Dr Andre Bester
     20200301 Wat ons moet doen om reg te lewe, Kol 1, Ds G de Wet
     20200301 Sangdiens, Markus 13, Dr Andre Bester
     20200405 Die Kruispad in Getsemane, Luk22v39-46, Dr Andre Bester
     20200419 Waar is Hy, Joh7v1-5, Dr Andre Bester
     20200419 Efese - Jesus in die tweede plek, Op2v1-7, Dr Andre Bester
     20200426 Beskerming teen bose invloede, Judasv17-25, Dr Andre Bester
     20200426 Smirna - die arm_ryk gemeente, Op2v8-11, Dr Andre Bester
     20200503 Gedrag ten tye van krisis, Gen 37, Dr Andre Bester
     20200503 Pergamus - Die gevaar van kompromie, Openb 2v12-17, Dr Andre Bester
     20200510 n Eenvoudige, en tog Besondere moeder, 2Kon4v8-37, Dr Andre Bester
     20200510 Thiatire - Subtiele misleiding, Openb 2v18-29, Dr Andre Bester
     20200517 Goddelike Voorsiening_1, 2Kron6, Dr Andre Bester
     20200517 Goddelike Voorsiening_2, 2Kron6, Dr Andre Bester

5 Rietfontein 2022 (mp3)
5.1 Rietfontein Verootmoediging 2022 (mp3)
   01.  20220130 Wat kan gebeur as `n gemeente bid Hand 12 - Ds Rudi Beukes
   02.  20220130 In die dag van benoudheid Psa50 - Ds Rudi Beukes
   03.  20220131 Die onregverdige regter en die weduwee Luk18 - Ds Rudi Beukes
   04.  20220201 `n Twede kans Jona1 - Ds Rudi Beukes
   05.  20220202 Psalm 85 - Ds Rudi Beukes
5.2 Rietfontein Algemeen 2022 (mp3)
     20220116 Probleme in die geloofs area, 1Tim 1, Ds Rudi Beukes
     20220116 Die misterie van n nuwe geboorte, Joh3, Ds Rudi Beukes
     20220123 Die Teestander n Brullende Leeu, 1Pet5, Ds Rudi Beukes
     20220123 n Tragiese oomblik, Mark10, Ds Rudi Beukes
     20220206 Hierdie dag n Gedenkdag, Ex2, Ds Rudi Beukes
     20220206 Het jy gehoor wat by die kerk gebeur het, Hand5, Ds Rudi Beukes
     20220213 Word jy ook n CHRISTEN genoem, Hand11v19-30, Ds Rudi Beukes
     20220213 Maar hulle het nie geluister nie, 2Kron33v9-130, Ds Rudi Beukes
     20220220 Wie dan n vriend van die wereld wil wees, Jak4v1-12, Ds Rudi Beukes
     20220220 Nadruklik luister na My stem, Jer11v1-8, Ds Rudi Beukes
     20220227 Wie is die Here na wie se stem ek moet luister, Ex5v1-11, Ds Rudi Beukes
     20220306 Wat staan ons te doen, Rom13v9-14, Ds Rudi Beukes
     20220306 Jou klerekas deel 1, Kol3v1-17, Ds Rudi Beukes
     20220313 Ek is n mislukking, Jer18, Ds Rudi Beukes
     20220313 Jou klerekas deel 2, Kol3, Ds Rudi Beukes
     20220320 Ek is n mislukking - vervolg, Jer18, Ds Rudi Beukes
     20220320 Gestamp teen die steen van aanstoot, Rom9, Ds Rudi Beukes