Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Rietfontein versorg.
Teks ????

1 Rietfontein Reekse (mp3)
1.1 Bergpredikasie (mp3)
   01.  20170924 Saligsprekinge Deel01 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   02.  20171001 Saligsprekinge Deel02 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   04.  20171022 Die wet - Mat 5 - Dr Andre Bester
   05.  20171119 0orvloedige geregtigheid in praktyk Deel01 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   06.  20180211 0orvloedige geregtigheid in praktyk Deel02 - Mat 5 - Dr Andre Bester
   07.  20180225 God se beginsels vir GEE - Mat 6 - Dr Andre Bester
   08.  20180318 Gebed in die verborgene - Mat 6 - Dr Andre Bester
   09.  20180325 Elemente van Gebed-Onse Vader - Mat 6 - Dr Andre Bester
   10.  20180404 Vergifnis - Mat 6 - Dr Andre Bester
   11.  20180422 Gesindheid tydens vas geleentheid - Mat 6 - Dr Andre Bester
   12.  20180527 Skatte in die hemel - Mat 6 - Dr Andre Bester
   13.  20180527 God sorg - Mat 6 - Dr Andre Bester
   14.  20180603 Verhoudings in die Koninkryk - Mat 7 - Dr Andre Bester
   15.  20180610 Twee kante van die munt - Mat 7 - Dr Andre Bester
1.2 1Johannes (mp3)
   01.  20170108 Wat beteken ware lewe - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   02.  20170115 Hoe handel ons met sonde - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   03.  20170129 Wandel in die lig - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   04.  20170205 Hartklop van die Jesus lewe - 1Joh1 - Dr Andre Bester
   05.  20170212 Verbode liefde - 1Joh2 - Dr Andre Bester
   06.  20170219 Waarheid van die ware Jesus - 1Joh2 - Dr Andre Bester
   07.  20170226 In verwondering oor die lewe wat God ons gee - 1Joh3 - Dr Andre Bester
   08.  20170305 Die Jesus-liefde - 1Joh3 - Dr Andre Bester
   09.  20170312 Vrug van die Jesus-Lewe - 1Joh4 - Dr Andre Bester
   10.  20170319 Sekerheid wat die Jesus-lewe ons gee - 1Joh4 - Dr Andre Bester
1.3 Wapenrusting (mp3)
   01.  20170528 Die Wapenrusting - Eff6 - Dr Andre Bester
   02.  20170528 Die Borswapen van geregtigheid - Eff6 - Dr Andre Bester
   03.  20170529 Die lendene met die waarheid omgord - Eff6 - Dr Andre Bester
   04.  20170530 Bou n muur van geloof - Eff6 - Dr Andre Bester
   05.  20170531 Helm van verlossing - Eff6 - Dr Andre Bester
1.4 Efesiers (mp3)
   01.  20180729 Inleiding - Eff1:1-6 - Dr Andre Bester
   02.  20180729 Inleiding vervolg - Eff1:7-14 - Dr Andre Bester
   03.  20180729 Ge-opende oe - Eff1 - Dr Andre Bester
   04.  20180812 Immers Sy Goddelike krag - Eff1 - Dr Andre Bester
   05.  20180819 Nuwe skepping Nuwe lewe - Eff2 - Dr Andre Bester
   06.  20180826 Ewige Vredesverbond - Eff2 - Dr Andre Bester
1.5 Openbaring (mp3)
   01.  20170507 Openbaring oorsig - Dr Andre Bester
   02.  20170514 Die Visioen Opb1 - Dr Andre Bester
   03.  20170521 Kerk dispensasie Opb2 - Dr Andre Bester
   04.  20170611 Kerk dispensasie (vervolg) Opb3 - Dr Andre Bester
   05.  20170618 Op en om die troon Opb4 - Dr Andre Bester
   06.  20170702 Oopmaak van die seels Opb5 en 6 - Dr Andre Bester
   07.  20170709 Oopmaak van die seels (vervolg) Opb6 - Dr Andre Bester
   08.  20170716 144000 Gereddes Opb7 - Dr Andre Bester
   09.  20170723 Oopmaak van die 7nde (sewende) seel Opb8 en 9 - Dr Andre Bester
   10.  20170730 Die bitter-soet boodskap Opb10 - Dr Andre Bester
   11.  20170806 Besondere getuies Opb11 - Dr Andre Bester
   12.  20170813 Die grootste oorlog ooit Opb12 en 13 - Dr Andre Bester
   13.  20170827 Die dier uit die see Opb12 - Dr Andre Bester
   14.  20170903 Die dier uit die aarde Opb13:11-18 - Dr Andre Bester
   15.  20170910 Die val van Babilon Opb17 - Dr Andre Bester
   16.  20170917 Die einde van die wereld Opb18 - Dr Andre Bester
   17.  20170924 Die wederkoms van Jesus Opb19 - Dr Andre Bester
   18.  20171001 Duisendjarige vrederyk deel1 Opb20 - Dr Andre Bester
   19.  20171008 Duisendjarige vrederyk deel2 Rom8, Opb20 - Dr Andre Bester
   20.  20171015 Die Groot wit troon oordeel Opb20 - Dr Andre Bester
   21.  20171022 Alles nuut Opb21, 22 - Dr Andre Bester
1.6 Job (mp3)
   01.  Inleiding - Dr Andre Bester
   02.  Deel 2 - Dr Andre Bester
   03.  Deel 3 - Dr Andre Bester
   04.  Deel 4 - Dr Andre Bester
   05.  Slot - Dr Andre Bester
1.7 Levitikus (mp3)
   01.  20180311 Die brandoffer Lev1 - Dr Andre Bester
   02.  20180318 Die spysoffer Lev2 - Dr Andre Bester
   03.  20180408 Die Dankoffer Lev3 - Dr Andre Bester
   04.  20180422 Die Sondoffer Lev4 - Dr Andre Bester
   05.  20180506 Die priesterwyding Lev8 - Dr Andre Bester
   06.  20180513 In God se heerlikheid Lev9 - Dr Andre Bester
   07.  20180909 Wees heilig Lev11 - Dr Andre Bester
1.8 Titus (mp3)
   01.  20171029 Opostoliese Groet Tit1 - Dr Andre Bester
   02.  20171105 Wees n voorbeeld Tit1 - Dr Andre Bester
   03.  20180211 Christelike kerakter en lewenswyse Tit2 - Dr Andre Bester
   04.  20180218 Bybelse waardes vir morele gedrag Tit2 - Dr Andre Bester
   05.  20180225 Kind van God se alledaagse lewe Tit3 - Dr Andre Bester

2 Rietfontein 2018 (mp3)
2.1 Rietfontein Verootmoediging 2018 (mp3)
   01.  20180128 Elia se stand voor God 1Kon16 - Dr Andre Bester
   02.  20180128 Elia se Allerhoogste skuilplek 1Kon17 - Dr Andre Bester
   03.  20180129 Die effek van Elia se geloof in God 1Kon18 - Dr Andre Bester
   04.  20180130 Elia die voorbidder 1Kon18:14 - Dr Andre Bester
   05.  20180131 Elia se ineenstorting 1Kon19 - Dr Andre Bester

3 Rietfontein 2019 (mp3)
3.1 Rietfontein Verootmoediging 2019 (mp3)
   01.  20190203 God alleen Almagtig Jes40 - Martin Penning
   02.  20190203 God se onuitspreeklike gawe Gal1 - Leander Janse
   03.  20190204 ou die vuur brandende in jou hart Lev6 - Arjan Baan
   04.  20190205 Wat is nodig vir herlewing 2Kon18 en 2Kron29 - JOB van Beek
   05.  20190206 Die weg van ware verootmoediging 2Kon18 en 2Kron29 - Dr Andre Bester