Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Num 29:7
... moet daar vir julle ´n heilige samekoms wees, en julle moet julle verootmoedig; .....
 
Verootmoediging

 
 - Boodskappe
   Boodskappe van
            Verootmoediging
 
 

Beginsels
Flush Video    Redes vir Verootmoediging (Kyk op-web) - (Laai-af)
Flush Video    Wat is Verootmoediging? (Kyk op-web) - (Laai-af)
Flush Video    Die rol van Vas en Gebed in Verootmoediging (Kyk op-web) - (Laai-af)

Pta-Tuine 2004
     Betaal dit om die Here te dien? (Deel 01) - 1 Tim 4 : 6 tot 11
     Betaal dit om die Here te dien? (Deel 02)
     Die Bruilofsfees (Deel 01) - Mat 22 : 1 tot 14
     Die Bruilofsfees (Deel 02)
     Die verwaarloosde tuin (Deel 01) - Spr 24 : 24 tot 34
     Die verwaarloosde tuin (Deel 02)
     Waar is Egipte? (Deel 01) - Jos 5 : 2 tot 12
     Waar is Egipte? (Deel 02)
     Wrakke langs die pad (Deel 01) - Jos 14 : 1 tot 15
     Wrakke langs die pad (Deel 02)

Pta-Tuine 2006
     Kan die dooies weer herleef? - Es 37 : 1 tot 14
     Soek die Here totdat....!! - Hos 10 : 1 tot 15
     Goddelike wysheid, ´n deur tot ware verootmoediging (Deel 01) - Jak 3 : 13 tot 18
     Goddelike wysheid, ´n deur tot ware verootmoediging (Deel 02)
     Ware verootmoediging lei tot ware herlewing - 2 Kron 7 : 1 tot 22

Maranata 2004
     By Jesus se voete (Deel01) - Luk 7 : 36 tot 50
     By Jesus se voete (Deel02)
     Kan hierdie bene lewindig word? (Deel01) - Esg 37 : 1 tot 14
     Kan hierdie bene lewindig word? (Deel02)
     Die weg om die heil van God te sien (Deel01) - Luk 3 : 1 tot 9
     Die weg om die heil van God te sien (Deel02)
     Laat ons elke las aflê (Deel01) - Heb 12 : 1 tot 13
     Laat ons elke las aflê (Deel02)

Maranata 2006
     Uitvloeisels van Weergeboorte - 2 Kor 7 : 8 tot 16
     Perspektiewe van Heilige lewe - 1 Pet 1 : 13 tot 25
     Dringende oproep tot waaksaamheid! - 1 Thes 5 : 1 tot 11
     God se kind as vreemdeling op aarde. - 1 Pet 1 : 13 tot 21

Maranata 2010
   1/4:  God gebruik die storm in my lewe (Deel01) - Ps 107 : 1 tot 30
   1/4:  God gebruik die storm in my lewe (Deel02)
   2/4:  Toe die Here die hart van Sion verander het (Deel01) - Ps 126 : 1 tot 6
   2/4:  Toe die Here die hart van Sion verander het (Deel02)
   3/4:  Satan se plan vir vernietiging (Deel01) - Jak 1 : 2 tot 15
   3/4:  Satan se plan vir vernietiging (Deel02)
   4/4:  Vergifnis (Deel01) - Matt 18 : 21 tot 35
   4/4:  Vergifnis (Deel02)