Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Kerk Orrel Musiek (mp3) met Lied woorde (txt)
Hallelujas vir SameSang in aanbidding tot God se eer!

Halleluja     5 - Heilig, Heilig, Heilig, Here God almagtig
Halleluja     7 - Die Heer regeer. Die kleed van heerlikhed
Halleluja   11 - Hy is koning Hy is koning
Halleluja   34 - Hoor die blye eng´lelied
Halleluja   35 - Die Heiland is gebore
Halleluja   36 - Stille nag, Heilige nag
Halleluja   38 - O die vrolike, o die salige
Halleluja   39 - Kom herwaards, getroues
Halleluja   40 - Betlehem ster
Halleluja   41 - Kom, kinders, kom juig nou
Halleluja   62 - Jesus, wat my siel bemin,
Halleluja   63 - Daar ruis langs die wolke ´n lieflike Naam
Halleluja   66 - Is dit, is dit my Koning,
Halleluja   73 - Gekruisig vir my, gekruisig vir my
Halleluja   76 - As ek die kruishout gade slaan
Halleluja   77 - Eewge rots, geklief vir my
Halleluja   78 - Siel vol kommer en vol smart
Halleluja   80 - Daar´s ´n dierbare kruis
Halleluja   81 - Jesus, hou my by die kruis
Halleluja   82 - Daar is ´n groene heuweltop
Halleluja   84 - Halleluja, Jesus Christus lê vir ons Sy lewe af!
Halleluja 101 - Langs die heuweltoppe kom daar
Halleluja 103 - Die hoof omhoog, o Christenvolke!
Halleluja 106 - Die Here kom om middernag
Halleluja 107 - Word wakker tog, o vromes
Halleluja 120 - O Heil´ge Gees, vervul my weer
Halleluja 134 - Boesoek U werk, o Heer
Halleluja 143 - Bring my die ou-ou tyding
Halleluja 144 - Hoe sal in sy jeug die jong´ling
Halleluja 146 - U het die brood gebreek eens by die meer
Halleluja 159 - Red wat verlore gaan
Halleluja 160 - Heiland, kom besoek die volke!
Halleluja 163 - In die donker heindenlande
Halleluja 183 - Gaan vlug met jou smarte, waar niemand dit weet
Halleluja 184 - Sien jy die ongetelde skaar?
Halleluja 185 - O Laat die Heer nie van jou gaan!
Halleluja 192 - Ek werp my skuld op Jesus
Halleluja 201 - O blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is.
Halleluja 202 - Byna bewoë Christen te wees
Halleluja 203 - Net soos ek is, geen hulp naby
Halleluja 208 - Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil,
Halleluja 209 - Al my twyfel bring ek Jesus
Halleluja 210 - Blye versekering, Jesus is myn,
Halleluja 211 - Ek het ´n Heiland, Hy pleit by my Vader,
Halleluja 212 - Slegs vertroue elke dag,
Halleluja 218 - Ek het die beste vriend, Jesus is myn!
Halleluja 220 - Prys tesaam die Naam van God,
Halleluja 222 - Heer, ek hoor van ryke seën
Halleluja 223 - Heil U, o Jesus op die troon!
Halleluja 224 - Loof, my siel, die Vors verhewe
Halleluja 227 - Laat ons skyn vir Jesus met ´n helder glans
Halleluja 231 - Werk, want die nag kom nader
Halleluja 232 - Neem my lewe, laat dit Heer,
Halleluja 234 - Moet ek gaan met leë hande,
Halleluja 243 - Voorwaarts Christenstryders
Halleluja 244 - Staan op, staan op vir Jesus,
Halleluja 245 - As die lewens storme woedend om jou slaan,
Halleluja 247 - Ere sy God, u die bron van ons lewe,
Halleluja 251 - Uit al my bande, droefheid en wee
Halleluja 254 - Hou u my hand, ek is so swak, so hulp´loos
Halleluja 257 - Heiland, deur u tere´ontferming is alles wel
Halleluja 261 - As vrede my pad deur die wêreld verlig,
Halleluja 265 - Gods volmaakte vrede
Halleluja 266 - Dierb´re Heiland, u het my
Halleluja 277 - Heil´ge Jesus, my ten lewe,
Halleluja 285 - Gaan my nie verby, o Heiland,
Halleluja 286 - Doen slegs u wil, Heer, U wil met my,
Halleluja 287 - Ek kan hoor my Heiland roep my
Halleluja 289 - Nader, steeds nader, na aan U sy,
Halleluja 290 - Nader, my God, by U, steeds nader by!
Halleluja 291 - O, dat ek nader by U kom
Halleluja 293 - Neem tyd, o verloste, word heilig en rein,
Halleluja 294 - My gees, my siel, my liggaam
Halleluja 296 - Ek is Uwe, Heer, het U stem gehoor
Halleluja 298 - Heer, gee my ´n hart, vervul met lof,
Halleluja 312 - Geseënde Jesus, o Heer van my hart,
Halleluja 313 - Gedurig dors my siel na U, o Heer,
Halleluja 314 - Meer heiligheid gee my,
Halleluja 315 - Strome van seën van bowe,
Halleluja 316 - Dank, Heer vir ure van gebed,
Halleluja 328 - Magtige Here God, lei my,
Halleluja 329 - Hier woon ek slegs ´n tyd
Halleluja 336 - As Hy weer kom, as Hy weer kom
Halleluja 341 - Veilig in Jesus hoede,
Halleluja 356 - Heer, ´n kleine kinderbende
Halleluja 360 - Jesus sien ons, swak en nietig,
Halleluja 380 - Bly by my, Heer, terwyl die skadu´s daal
Halleluja 381 - Liewe Jesus, ek is klein,
Halleluja 426 - Uit dieptes, gans verlore,
Halleluja 433 - Jesus Naam, lieflik woord,
Halleluja 434 - Die dierb´re Jesus is naby,
Halleluja 437 - Jesus min my, salig lot!
Halleluja 444 - Wat ´n vriend het ons in Jesus
Halleluja 445 - Waarheen, pelgrim, waarheen gaan u
Halleluja 482 - God sy met u tot ons weer ontmoet
Halleluja 485 - Oorkant die water, blinkend en bly,
Halleluja 486 - Toe moeders na Jesus hul kindertjies gebring het,
Halleluja 487 - Daar´s bemindes in die hemel,
Halleluja 493 - O, dit sal wees heerlik en soet,
Halleluja 494 - Witter as sneeu