Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Kerk Orrel Musiek (mp3) met Lied woorde (txt)
Psalms vir SameSang in aanbidding tot God se eer!

Psalm   8 - Daar is geen land so vêr of woes gelë
Psalm 14 - Vermeetle dwaas wat hoogswys spot, sê in sy hart: "DAAR IS GEEN GOD."
Psalm 18 - Ek het U hartlik lief, O HEER! U is my sterkte en teëweer.