1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Loof die Here
   Musiek
   Sang
 
 
5 Eden 2024 Konferensie Samesang
5.01 28 Maart 2024 19h00
B‍‍ring lof aan die Vader
Die liefde van Jesus is wonderbaar
Ek het U stem gehoor wat roep
Ek wil sing van my Verlosser
Gister hede - Yesterday today
God is hier om ons te seen
5.02 29 Maart 2024 09h00
Hy sterf op Golgota
Hy wys my Sy hande
Open my oe Heer
Op n heuwel daar ver staan n ou ruwe kruis
Sy bloed verlos uit satans mag
Uit al my bande droefheid en wee
5.03 29 Maart 2024 11h15
As ek sit aan Jesus voete
Daar is Krag Krag wonder werkend Krag
Is Hy nie Wonderbaar, Wonderbaar
Kyk wat n liefde die Vader bewys het
Maar die wat op die Here wag
My Jesus het my van my sonde bevry
O, Wonderman van Golgota, U het my sondelas gedra
Strome van seen van bowe
5.04 29 Maart 2024 16h00
Ek is uwe Heer het U stem gehoor
Gaan vertel dat Jesus red
Hou jou oe op die wolke
Kom tot die Heer met al u verdriet
U is waardig om die Boek te neem
5.05 29 Maart 2024 19h00
Aan die Koning van die eeue
Daar is niemand soos Jesus
Daars n roepstem oor die grote oseaan
Deur te sien op die Kruis is daar lewel en heil
Eewige rots geklief vir my
Ek kan hoor my Heiland roep my
O maak my rein
5.06 30 Maart 2024 09h00
Al sou die vyeboom nie dra nie
Die Here is my Herder
Ek roem U naam ek wil graag sing
Ek wat vergifnes Heer ontvang het
Ek weet die Here maak n weg vir my
Halleluja - Solo
Meer Heiligheid geen my
My gees my siel my liggaam
5.07 30 Maart 2024 11h30
Heavenly Father we appreciate You
Heilig Heilig Heilig Here God almagtig
Here ons sal U loof U weldade roem
Hul se Hy is wonderlik
I need Jesus
Jesus is die sterk Verlosser
U het die Brood gebreek
5.08 30 Maart 2024 16h00
As Jesus kom op die wolke wie klaar is gaan dan saam
God bly altyd getrou en Hy sal sy kinders
Ons sing n nuwe lied vir Hom
5.09 30 Maart 2024 19h00
Al die kinders va God prys die Heer
Alles offer ek aan Jesus, algeheel gee ek my oor
Blye verseekring, Jesus is myn
Die hemel se vensters staan wyd oop
Diep sink ek in sonde neer
Ek gaan deur Jesus, ek gaan deur
Ek is uwe Heer het U stem gehoor
Ek sien in my gees die Glorie en die Almag van die Heer
Eks so bly ek behoort aan Jesus
Ek verwonder myself oor die lewe in my
Ek wil sing van my Verlosser
Gaan my nie verby, o Heiland
Getuig vir Jesus Christus dit is ons lewenstaak
Hart beswaard - Laste verdwyn opGolgota
Helder skyn ons lig vir die nasies
I have decided to follow Jesus
In my hart weerklink n melodie
In my hart weerklink n melodie
Is hier n hart wat gebroke smag om vergifnes te kry
Is Hy nie Wonderbaar, Wonderbaar
Is hier n hart wat gebroke smag om vergifnes te kry
Is Hy nie Wonderbaar, Wonderbaar
I was drifting away - solo
Kom kniel by die Kruis
Laat ons na die Hemelsale saam reis as n blye skare
Lewendmakend Gees van God, daal nou neer op my
My shackles are gone
My sins are forgiven my heart is set free
O, Wonderman van Golgota, U het my sondelas gedra
Saggies en teer is die roepstem van Jesus
Shackled by a heavy burden
Sing dit nog n maal vir my oor
Staande op beloftes van my God en Heer
Strome van seen van bowe
Strydgenote, sien die teken - dit kom van omhoog
Tempellied - Helder klink die oproep dat ons U moet dien
Verlos, o my siel, gaan vertel dit Die bloed van die Lam maak my vry
Voorwaarts, Christenstryders, voorwaarts om te stry
Vrugteslaai van 6 koortjies
Was jy ooit by Jesus vir die reiniging
Wat n vriend het ons in Jesus
Weggerol, weggerol
Wil jy ook vry wees van sondegevaar
Wonderlik wonderlik is die Heer vir my
5.10 31 Maart 2024 09h00
Daars n roepstem oor die grote oseaan
Diep in die graf gesteek Jesus my Heiland
Hosana Hosana Hosana in die hoogste
Hys die eene wat ek lief het in die more
Hy word genoem Wonderbaar Raadsman Sterke God Ewige Vader Vredevors
Is Hy nie Wonderbaar, Wonderbaar
Omdat Hy leef sien ek uit na more
Shackled by a heavy burden
5.11 31 Maart 2024 11h15
En Jesus roep Maria en Jesus roep Maria en Jesus roep Maria
Here redder groot en magtig
Hy paid the debt He did not owe I owe the debt I could not pay
Hy sterf op Golgota waar Hy ons sonde dra
Laat die skoonheid van Jesus my gans omhul Laat Sy reinheid en liedfde my hart vervul
U koop my vry deur U gegote bloed
5.12 31 Maart 2024 16h00
Daar is n plek van stille rus naby die hart van God
Daars verlange in my hart na Jesus daars verlange in my hart om Hom te sien
Eendag sal ons Jesus sien dan kroon ons Hom as Heer
Heil u o Jesus op die troon
Hy is Heer Hy is Heer Hy het het opgastaan en is waarlik Heer
Into the presence of Jesus
There is coming a day that the Lord shall come
5.13 31 Maart 2024 19h00
Bring my die ou-ou tyding
Die Gees stry o sondaar en soek jou behoud
Diep in die graf gesteek Jesus my Heiland
Net soos ek is geen hulp naby
O laat die Heer nie van jou gaan waarom moet Hy nog buite staan
5.14 1 April 2024 09h00
Ek sien in my gees die Glorie en die Almag van die Heer
Ekt Jesus lief Hy is my hulp en krag
Ons Vader wat woon in die hemel geheilig sy U naam
Search me o God and know my hart today
Send a new touch of fire in my soul Lord send it now Lord send it now
Spreek Heer spreek Heer want U dienskneg luister
Stuur dit hier heen Heer Stuur dit hier heen n magtig herlewing
Sweep over my soul sweet Spirit sweep over my soul
1 Koorsang (mp3)
Bring ere aan God
Christus Kind
Dogter van Sion
Ek is die weg
Ere aan God
Ere aan God (Pinkster)
God is nog op die troon
Heilge grond
Hy sterf op Golgota
Jesus het opgestaan! (Pta-Tuine Koor)
Jesus red
Jesus vir my
Kersfees kom Welkom o stille nag van vrede. (Pta-Tuine Koor)
Kom O Heilige Gees
Kom vertel my hoe word ek rein
Kom vertel my goeie Herder
Lank, lank gelee in Bethlehem . . (Pta-Tuine Koor)
Loof sy die HEER
Mag Jesus gesien word in my
Neem jou stand en wees jy dan ´n Daniël
Ons bely Jesus
Ons buig hier voor U
Onse Vader (Pretoria-Tuine Koor)
Oomblik na oomblik
Oorwinningslied
Rein Volmaakte wil van God
Rots van die eeue
In die stad van Koning Dawid
Stil.... Stil.... Stil
Stille nag
Stille nag, Heilige nag (2005)
Stille nag, Heilige nag (2007 Pta-Tuine Koor)
U het die brood gegreek
Weergebore te word
Wonder gena van Jesus
2 Lied uit my hart
Aan God al die ere Hy het wonders gedoen
Abba Vader
Al die lof en al die eer kom U toe
Al my twyfel bring ek Jesus
As ek die Kruishout gade slaan
Besoek U werk o Heer
Bring my die Ou Ou tyding
Come Holy Spirit, I need thee
Daar is n plek van stille rus, naby die hart van God
Daar is niemand soos Jesus
Daars n dierbare kruis waar my Heiland bewys
Deur te sien op die Kruis is daar lewe en heil
Die dierbre Jesus is naby
Die hoof om hoog O christen volke
Die Liefde van Jesus is wonderbaar wonderbaar
Dit is More More in my hart
Doen slegs U wil Heer, U wil met my
Eendag sal ons Jesus sien
Ek is uwe Heer het U stem gehoor
Ek sien n poort wyd ope staan
Ek wil sing van Jesus liefde
Ek wil wandel op die Gods weg
Elke een behoort te weet wie Jesus is
Ewig onbegryplik wese
Gaan my nie verby o Heiland
Gedurig dors my siel na U o God
Gee dat U Gees die Leeraar skenk
Gee dat U Gees die Leeraar skenk - Snaar instrument
Geseende Jesus o Heer van my hart
Gister, Hede, ja vir ewig is ons Heer getrou
God is hier om ons te seen
God is Liefde, juig ons harte
He touched me
Heer U naam, U grote Naam
Heiland deur U teer ontverming is alles well
Heilig Heilig Heilig
Herders op die ope velde
Here ons nader U troon
Heugelike tyding, bron van harts verblyding
Hou die oe op Jesus
Hy sal kom op die wolke dis verseker
Hy word genoem, Wonderbaar
Hy wys my Sy hande
Hy`s die ene wat ek liefhet in die more
I want to live the way He wants me to live
I will serve Thee because I love Thee
Into Thy presence we come
Jesus hou my by die Kruis waar die Heilfonteine
Jesus is die sterk Verlosser
Kom dank nou almal God
Kom kinders kom juig nou met vrolik geskal
Kom tot die Heer met al u verdriet
Laat die skoonheid van Jesus my gans onhul
Laat ons na die Hemel sale
Lets talk about Jesus
Loof hy die Here
Loof Koning Jesus aanbid Emanuel
Meer Heiligheid gee my meer gloed in my hart
Met my hele hart
Net soos ek is, geen hulp naby
O blye dag waarop my siel deur Jesus Bloed gereinig is
O die vrolike, O die salige
O mag ek niks wees, niks wees Heer
O Maranata, Jesus kom
O Wonderman van Golgota
Ons gaan juig daar in die Hemel
Ons is almal hier tesaam vergader in U Naam
Ons noem Hom die Alfa en Omega
Ons Vader wat woon
Onse Vader (Solo Hennie Kuyper)
Praat ek mense engle tale
Saggies en Teer is die roepstem van Jesus
Saggies en Teer is die roepstem van Jesus - Snaar instrument
Soek allereers die konigkryk van God - Snaar instrument
Some glad morning - Snaar instrument
Soos n hert smag na waterstrome
Staande op beloftes van my God en Heer
Stille nag Heilige nag
Strome van seen van bowe
Strydgenote sien die teken dit kom van om hoog
Stuur `n nuwe salwing - Snaar instrument
Twyfel nie meer, vertrou op die Heer
Twyfel nie meer, vertrou op die Heer - Snaar instrument
U bring vir my die tafel in gereedheid
U het die brood gebreek eens by die meer
U is waardig om die boek te neem
U koop my vry met U gestorte Bloed
U sien volheid van die tyd
Vader ons eer, Ons loof U as bewaarder
Verlos o my siel gaan vertel dit
Verlos o my siel gaan vertel dit - Snaar instrument
Wanneer Gods basyn sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan
Want so lief het God die wereld gehad dat Hy
Wat n vriend het ons in Jesus
Welkom o stille nag van vrede
Wisper a prayer in the morning
Wonderbare Koning
Wonderlik, Wonderlik is die Heer vir my
3 Lofdal 2018
All over the world the Spirit is moving
Alles offer ek aan Jesus
As die krag van die Heilge Gees oor jou kom
As die lewns storme om you slaan
As Jesus kom op die wolke wieklaar is gaan dan saam
Bind us togeather Lord bind us togeather
Blye versekring Jesus is myn
Daars verlange in my hart na Jesus
Die Here is my Herder
4 Eden 2019
Abba Vader
Blye versekering Jesus is myn
Bring my die ou-ou tyding
Daar is niemand soos Jesus
Die Gees stry o sondaar en soek jou behoud
Die liefde van Jesus is wonderbaar
Diep in die graf gesteek Jesus my Heiland