Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Koorsang (mp3)
Aanbid die lewende God deur Koorsang
Bring ere aan God
Christus Kind
Dogter van Sion
Ek is die weg
Ere aan God
Ere aan God
God is nog op die troon
Heilge grond
Hy sterf op Golgota
Jesus het opgestaan!
Jesus red
Jesus vir my
Kersfees kom Welkom o stille nag van vrede.
Kom O Heilige Gees
Kom vertel my hoe word ek rein
Kom vertel my goeie Herder
Lank, lank gelee in Bethlehem . . .
Loof sy die HEER
Mag Jesus gesien word in my
Neem jou stand en wees jy dan ´n Daniël
Ons bely Jesus
Ons buig hier voor U
Onse Vader (Koor)
Oomblik na oomblik
Oorwinningslied
Rein Volmaakte wil van God
Rots van die eeue
In die stad van Koning Dawid
Stil.... Stil.... Stil
Stille nag
Stille nag, Heilige nag (2005)
Stille nag, Heilige nag (2007)
U het die brood gegreek
Weergebore te word
Wonder gena van Jesus