Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Lied uit my hart (mp3)
1. Loof die Here, O my Siel
Aan God al die ere Hy het wonders gedoen
Abba Vader
Al die lof en al die eer kom U toe
Al my twyfel bring ek Jesus
As ek die Kruishout gade slaan
Besoek U werk o Heer
Bring my die Ou Ou tyding
Come Holy Spirit, I need thee
Daar is n plek van stille rus, naby die hart van God
Daar is niemand soos Jesus
Daars n dierbare kruis waar my Heiland bewys
Deur te sien op die Kruis is daar lewe en heil
Die dierbre Jesus is naby
Die hoof om hoog O christen volke
Die Liefde van Jesus is wonderbaar wonderbaar
Dit is More More in my hart
Doen slegs U wil Heer, U wil met my
Eendag sal ons Jesus sien
Ek is uwe Heer het U stem gehoor
Ek sien n poort wyd ope staan
Ek wil sing van Jesus liefde
Ek wil wandel op die Gods weg
Elke een behoort te weet wie Jesus is
Ewig onbegryplik wese
Gaan my nie verby o Heiland
Gedurig dors my siel na U o God
Gee dat U Gees die Leeraar skenk
Gee dat U Gees die Leeraar skenk - Snaar instrument
Geseende Jesus o Heer van my hart
Gister, Hede, ja vir ewig is ons Heer getrou
God is hier om ons te seen
God is Liefde, juig ons harte
He touched me
Heer U naam, U grote Naam
Heiland deur U teer ontverming is alles well
Heilig Heilig Heilig
Herders op die ope velde
Here ons nader U troon
Heugelike tyding, bron van harts verblyding
Hou die oe op Jesus
Hy sal kom op die wolke dis verseker
Hy word genoem, Wonderbaar
Hy wys my Sy hande
Hy`s die ene wat ek liefhet in die more
I want to live the way He wants me to live
I will serve Thee because I love Thee
Into Thy presence we come
Jesus hou my by die Kruis waar die Heilfonteine
Jesus is die sterk Verlosser
Kom dank nou almal God
Kom kinders kom juig nou met vrolik geskal
Kom tot die Heer met al u verdriet
Laat die skoonheid van Jesus my gans onhul
Laat ons na die Hemel sale
Lets talk about Jesus
Loof hy die Here
Loof Koning Jesus aanbid Emanuel
Meer Heiligheid gee my meer gloed in my hart
Met my hele hart
Net soos ek is, geen hulp naby
O blye dag waarop my siel deur Jesus Bloed gereinig is
O die vrolike, O die salige
O mag ek niks wees, niks wees Heer
O Maranata, Jesus kom
O Wonderman van Golgota
Ons gaan juig daar in die Hemel
Ons is almal hier tesaam vergader in U Naam
Ons noem Hom die Alfa en Omega
Ons Vader wat woon
Onse Vader (Solo)
Praat ek mense engle tale
Saggies en Teer is die roepstem van Jesus
Saggies en Teer is die roepstem van Jesus - Snaar instrument
Soek allereers die konigkryk van God - Snaar instrument
Some glad morning - Snaar instrument
Soos n hert smag na waterstrome
Staande op beloftes van my God en Heer
Stille nag Heilige nag
Strome van seen van bowe
Strydgenote sien die teken dit kom van om hoog
Stuur `n nuwe salwing - Snaar instrument
Twyfel nie meer, vertrou op die Heer
Twyfel nie meer, vertrou op die Heer - Snaar instrument
U bring vir my die tafel in gereedheid
U het die brood gebreek eens by die meer
U is waardig om die boek te neem
U koop my vry met U gestorte Bloed
U sien volheid van die tyd
Vader ons eer, Ons loof U as bewaarder
Verlos o my siel gaan vertel dit
Verlos o my siel gaan vertel dit - Snaar instrument
Wanneer Gods basyn sal klink en tyd sy laaste tik sal slaan
Want so lief het God die wereld gehad dat Hy
Wat n vriend het ons in Jesus
Welkom o stille nag van vrede
Wisper a prayer in the morning
Wonderbare Koning
Wonderlik, Wonderlik is die Heer vir my

2. Lofdal 2018
All over the world the Spirit is moving
Alles offer ek aan Jesus
As die krag van die Heilge Gees oor jou kom
As die lewns storme om you slaan
As Jesus kom op die wolke wieklaar is gaan dan saam
Bind us togeather Lord bind us togeather
Blye versekring Jesus is myn
Daars verlange in my hart na Jesus
Die Here is my Herder