1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Loof die Here
   Musiek
   Sang
 
 
1 Musiek (mp3)
1.1 Koortjie Musiek (mp3)
ABBA Vader
Al die Lof en Al die Eer
Daar is ´n plek van stille rus
Hemel Vader, ek aanbid U
In moments like these
Jesus groot bo almal
KB   1 - Aan die Koning van die eeue
KB 10 - Buig my laer
KB 14 - Daar is niemand soos Jesus
KB 18 - Die Here is my herder
KB 22 - Dit is môre, môre in my hart
KB 24 - Eendag sal ons Jesus sien
KB 27 - Ek is die wynstok
KB 54 - Gister, hede, ja, vir ewig
KB 66 - Heavenly Father we appreciate You
KB 80 - He signed the deed
KB112 - Into Thy presence we come
KB131 - Jesus is die soetste Naam vir my
KB141 - Kom, kniel by die kruis
KB142 - Kom loof die Here
KB144 - Kyk wat ´n liefde die Vader bewys het
KB151 - Lewendmakend Gees van God
KB166 - Majesty, worship His Majesty
KB187 - O, mag ek niks wees
KB190 - Omdat Hy leef, sien ek kans vir môre
KB193 - Ons is almal hier tesaam
KB195 - Ons noem Hom die Alfa en Omega
KB196 - Ons gaan juig daar in die hemel 3 verse
KB200 - Open my oë Heer
KB207 - Search me, o God
KB238 - Theres a precious hiding place
KB246 - Twyfel nie meer, vertrou op die Heer
KB247 - U is waardig om die Boek
KB249 - Verlos, O my siel, gaan vertel dit!
KB263 - Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my
KB268 - Wil jy ook vry wees - Daar is krag, krag
Kom sing ´n Nuwe lied
Met ´n hart vol eerbied
Trek ´n laer om my
What a day that will be
With my hands, lifted up
1.2 Gesange Musiek en Woorde (mp3)
Gesang     1 (2 verse) - Halleluja, ons loof U, Heer; aanbid U, Vader, gee U eer,
Gesang     2 (2 verse) - Die Heer is God en niemand meer; Sy almag ken geen perke.
Gesang     3 (2 verse) - Drie-Enige God, ons wil U met smeek en dank gebede:
Gesang     4 (2 verse) - O Vader, God, almagtig, goed,
Gesang     5 (2 verse) - Kom dank nou almal God
Gesang     6 (2 verse) - Heilig, Heilig, Heilig, Heer, God Almagtig,
Gesang     8 (2 verse) - Loof, heel die skepping,
Gesang     9 (2 verse) - Heilig, Heilig, Heilig, Here,
Gesang   10 (2 verse) - Gorte GOD, aan U die eer!
Gesang   12 (1 vers) - Die Heer is God, van alles Heer,
Gesang   13 (2 verse) - O Heer, myY God, gy U is wysheid
Gesang   16 (3 verse) - Aanbiddelike Skepperheer
Gesang   17 (2 verse) - Sing, al wat leef, met blye klank
Gesang   19 (1 vers) - Wie hier U skeppingswerk aanskou
Gesang   22 (2 verse) - O Hemelvader, uit U hand
Gesang   23 (2 verse) - Grote God, U skepperhand
Gesang   25 (2 verse) - Waar tye wissel, troue Vader,
Gesang   26 (2 verse) - Ure, dae, maande, jare skuif
Gesang   28 (3 verse) - Ons harte is verheug dat God,
Gesang   29 (2 verse) - Here hoeveel blye dae
Gesang   30 (3 verse) - Ons Vader en ons troue God,
Gesang   33 (2 verse) - Sien ons ootmoedig voor U nader,
Gesang   34 (3 verse) - O GOD van Jakob, deur U hand
Gesang   36 (3 verse) - Terwyl ons bid vir elke volk
Gesang   38 (3 verse) - U wat van ouds af ons behoed
Gesang   40 (2 verse) - U goedheid, Heer,
Gesang   41 (2 verse) - Moet jy stry teen moeilikhede,
Gesang   43 (3 verse) - God het geskep - ´n berg ´n rots
Gesang   47 (2 verse) - Op berge en in dale
Gesang   48 (2 verse) - Wat baat dit, Heer, om my te kwel
Gesang   53 (1 vers) - O Heer, my sonde is so groot !
Gesang   55 (1 vers) - O God, hoe salig om te weet
Gesang   56 (2 vers) - Wil Heer in mededoë
Gesang   57 (2 vers) - Diep O God, diep neergeboë
Gesang   61 (2 vers) - Wonderbare Koning
Gesang   62 (2 vers) - Loof die Heer al wat lewe
Gesang   63 (2 vers) - Lofsing die Here
Gesang   64 (2 vers) - Erkentlik deur die dae
Gesang   67 (2 vers) - O diepte van die rykdom
Gesang   68 (3 verse) - Bring lof en dank; aan God die eer,
Gesang   72 (3 verse) - O Seun, in volheid van die tyd
Gesang   73 (2 verse) - So lief het God die wêreld
Gesang   74 (3 verse) - "God is liefde!" juig ons harte
Gesang   77 (2 verse) - Die volk wat in die donker wandel
Gesang   80 (2 verse) - O Christus, ons verlange
Gesang   82 (3 verse) - Vanuit die hemel is gebring
Gesang   84 (3 verse) - Weer dink ons saam aan daardie nag
Gesang   87 (2 verse) - Kom, kinders, besing,
Gesang   88 (2 verse) - Kom, alle getroues
Gesang   89 (2 verse) - Jesus, ons loof U!
Gesang   90 (2 verse) - Herders op die ope velde
Gesang   94 (3 verse) - Eens in die volheid van die tyd
Gesang   95 (2 verse) - Ek kniel ook voor U voete, Heer
Gesang   96 (3 verse) - Stille nag, Heilige nag
Gesang 103 (2verse) - O die goeie tyding
Gesang 109 (1vers) - Saam met Sy kerk wil ek bely
Gesang 117 (2verse) - JESUS, Lam gelei ter slagting,
Gesang 122 (2verse) - O HEER, uit bloed en wonde,
Gesang 130 (2verse) - Middelpunt van ons verlange
Gesang 132 (2verse) - Die woord het deur die eeue
Gesang 133 (2verse) - Is dit, is dit my Koning?
Gesang 138 (2verse) - Jesus leef en ons met Hom
Gesang 142 (2verse) - Kom, almal, laat jul stem verrys !
Gesang 144 (2verse) - Hy triomfeer, die seun van God !
Gesang 146 (2verse) - Die Heer, die Heer het opgestaan !
Gesang 147 (2verse) - Ons hoor die Paasfeesklokke.
Gesang 148 (2verse) - Ons juig weer oor ´n leë graf,
Gesang 149 (2verse) - Triomf, Triomf, Immanuel
Gesang 151 (3verse) - Die dag breek oor Jerusalem
Gesang 154 (2verse) - Ons juig oor onse Heer se kroning
Gesang 155 (2verse) - Tot in die hoogste hemel, eer
Gesang 158 (2verse) - Loof die Koning, alle volke,
Gesang 159 (2verse) - Ons sing nou bly ons vreugdelied
Gesang 163 (2verse) - Loof Christus, roem Sy wonderdade
Gesang 165 (3verse) - Wanneer U as die regter kom
Gesang 166 (2verse) - "Kyk, Hy kom !"
Gesang 167 (2verse) - Het jy gehoor dat eenmaal
Gesang 168 (2verse) - Ons sien die tekens van die tyd
Gesang 169 (2verse) - O Jesus, laat my nooit vergeet
Gesang 171 (2verse) - Hef op jul hoofde, vromes
Gesang 174 (2verse) - Hierdie wereld gaan verby
Gesang 175 (2verse) - Net soos die landman wat tevrede
Gesang 177 (3verse) - Ek sien ´n nuwe hemel kom
Gesang 178 (2verse) - Dié met helder witte klere
Gesang 179 (3verse) - Reikhalsend bly die skepping wag
Gesang 180 (2verse) - Sou die graf my nog laat bewe ?
Gesang 181 (2verse) - Jesus, U verbly my
Gesang 182 (3verse) - Besing die lof van Jesus saam
Gesang 183 (2verse) - Heilige Jesus, Heer van die here
Gesang 186 (2verse) - Hef, Christenvolk, ´n lofsang aan
Gesang 188 (2verse) - Jesus neem die kleine kinders
Gesang 190 (2 verse) - Neem my lewe, laat dit Heer (herhaal laaste 2reels)
Gesang 192 (3verse) - Jesus, Rots vir my geslaan (herhaal laaste 2reels)
Gesang 194 (2verse) - Kom, laat ons saam tot Jesus nader
Gesang 200 (2verse) - Jesus wat my liefhet, Heer
Gesang 202 (3verse) - Here, hoe blymoedig
Gesang 207 (2verse) - Here, hoe blymoedig
Gesang 212 (3verse) - Die Here salf ons met Sy gees
Gasang 214 (2verse) - O Gees van Vader en van Seun
Gasang 215 (2verse) - Die Seun het aan Gods reg voldoen
Gasang 216 (3verse) - Herskep, O Gees, laat leef, O Gees
Gasang 217 (2verse) - ´n Vaste burg is onse God
Gasang 218 (2verse) - Hou Christus self Sy kerk in stand
Gesang 219 (2verse) - U Koning, groot in ere
Gesang 220 (2verse) - U self het oor Jerusalem
Gesang 221 (3verse) - Die vredevaandel word ontvou
Gesang 222 (2verse) - Bring aan die volke die boodskap van
Gesang 223 (2verse) - Goddelike liefdebande
Gesang 224 (2verse) - O Heer, U laaste woorde
Gesang 225 (2verse) - Wagter, wakend op die mure
Gesang 227 (2verse) - Jesus neem die sondaars aan
Gesang 229 (2verse) - Verbly jul in die Here
Gesang 230 (2verse) - Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het
Gesang 234 (3verse) - Hoe heerlik is die Jesus-naam
Gesang 235 (3verse) - Heer Jesus, U was self ´n kind
Gesang 23 (2verse) - My God, hoe kragt´loos, hoe ontaard
Gesang 239 (2verse) - Here, al U skeppingswerke
Gesang 240 (2verse) - Uit diepste nood roep ek na U
Gesang 242 (2verse) - O Jesus, in U lyding
Gesang 244 (2verse) - Heiland, as in ootmoed stil
Gesang 245 (2verse) - Ek glo vas in God, die Vader
Gesang 245 (1 vers) - Geloofsbelydenis, Ewig onbegryplik wese
Gesang 247 (2 verse) - My volk, Ek self het jou verwek
Gesang 255 (2 verse) - Ons was nie daar in Betlehem
Gesang 256 (2 verse) - "Gewis en seker " sê u God
Gesang 258 (2 verse) - Waak christen staan in die geloof
Gesang 260 (2 verse) - Gelukkig hy wat hulp verleen
Gesang 264 (2 verse) - God, enkel lig, voor U gesig
Gesang 267 (2 verse) - Heer my God, ek buig met vreugde
Gesang 269 (2 verse) - My lewe bly aan U gewy
Gesang 270 (3verse) - Here Jesus ek is klein
Gesang 275 (2verse) - Heilge Jesus, wat my lewe
Gesang 27 (2verse) - Heiland, God en Menseseun
Gesang 279 (2verse) - Bly by my Heer, terwyl die skemer
Gesang 281 (3verse) - Heer Jesus, ware mens en God
Gesang 285 (2verse) - Salig in die Heer te sterwe
Gesang 286 (2verse) - O Jesus, as ek mor en kla
Gesang 287 (2verse) - O Jerusalem, Gods woning
Gesang 293 (2verse) - Ons Vader, in die hemel hoog
Gesang 294 (1vers) - Ons Vader in die hemel hoog
Gesang 297 (3verse) - O God, ons wil U altyd deur
Gesang 313 (1 vers) - Intree lied, Gee dat U Gees die leraar sterk
1.3 Psalms Musiek en Woorde (mp3)
Psalm 8 (2 vers) - Daar is geen land so ver of woes gelee
Psalm 14 (3 vers) - Vermeetle dwaas wat hoogswys spot, se in sy hart: DAAR IS GEEN GOD.
Psalm 18 (2 vers) - Ek het U hartlik lief, O HEER! U is my sterkte en te?weer.
1.4 Hallelujas en Woorde (mp3)
Halleluja     5 (2 verse) - Heilig, Heilig, Heilig, Here God almagtig
Halleluja     7 (2 verse) - Die Heer regeer. Die kleed van heerlikhed
Halleluja   11 (3 verse) - Hy is koning Hy is koning
Halleluja   34 (2 verse) - Hoor die blye eng´lelied
Halleluja   35 (2 verse) - Die Heiland is gebore
Halleluja   36 (3 verse) - Stille nag, Heilige nag
Halleluja   38 (3 verse) - O die vrolike, o die salige
Halleluja   39 (2 verse) - Kom herwaards, getroues
Halleluja   40 (2 verse) - Betlehem ster
Halleluja   41 (2 verse) - Kom, kinders, kom juig nou
Halleluja   62 (2 verse) - Jesus, wat my siel bemin,
Halleluja   63 (2 verse) - Daar ruis langs die wolke ?n lieflike Naam
Halleluja   66 (2 verse) - Is dit, is dit my Koning,
Halleluja   73 (2 keer) - Gekruisig vir my, gekruisig vir my
Halleluja   76 (3 verse) - As ek die kruishout gade slaan
Halleluja   77 (3 verse) - Eewge rots, geklief vir my
Halleluja   78 (2 verse) - Siel vol kommer en vol smart
Halleluja   80 (2 verse) - Daar´s ´n dierbare kruis
Halleluja   81 (3 verse) - Jesus, hou my by die kruis
Halleluja   82 (3 verse) - Daar is n groene heuweltop
Halleluja   84 (2 verse) - Halleluja, Jesus Christus le vir ons Sy lewe af!
Halleluja 101 (2 verse) - Langs die heuweltoppe kom daar
Halleluja 103 (2 verse) - Die hoof omhoog, o Christenvolke!
Halleluja 106 (3 verse) - Die Here kom om middernag
Halleluja 107 (2 verse) - Word wakker tog, o vromes
Halleluja 120 (2 verse) - O Heil´ge Gees, vervul my weer
Halleluja 134 (2 verse) - Boesoek U werk, o Heer
Halleluja 143 (2 verse) - Bring my die ou-ou tyding
Halleluja 144 (2 verse) - Hoe sal in sy jeug die jong´ling
Halleluja 146 (3 verse) - U het die brood gebreek eens by die meer
Halleluja 159 (2 verse) - Red wat verlore gaan
Halleluja 160 (2 verse) - Heiland, kom besoek die volke!
Halleluja 163 (2 verse) - In die donker heindenlande
Halleluja 183 (2 verse) - Gaan vlug met jou smarte, waar niemand dit weet
Halleluja 184 (2 verse) - Sien jy die ongetelde skaar?
Halleluja 185 (2 verse) - O Laat die Heer nie van jou gaan!
Halleluja 192 (2 verse) - Ek werp my skuld op Jesus
Halleluja 201 (2 verse) - O blye dag, waarop my siel deur Jesus bloed gereinig is.
Halleluja 202 (2 verse) - Byna bewoë Christen te wees
Halleluja 203 (3 verse) - Net soos ek is, geen hulp naby
Halleluja 208 (2 verse) - Deur te sien op die kruis is daar lewe en heil,
Halleluja 209 (2 verse) - Al my twyfel bring ek Jesus
Halleluja 210 (2 verse) - Blye versekering, Jesus is myn,
Halleluja 211 (2 verse) - Ek het ´n Heiland, Hy pleit by my Vader,
Halleluja 212 (2 verse) - Slegs vertroue elke dag,
Halleluja 218 (2 verse) - Ek het die beste vriend, Jesus is myn!
Halleluja 220 (2 verse) - Prys tesaam die Naam van God,
Halleluja 222 (2 verse) - Heer, ek hoor van ryke seën
Halleluja 223 (3 verse) - Heil U, o Jesus op die troon!
Halleluja 224 (2 verse) - Loof, my siel, die Vors verhewe
Halleluja 227 (3 verse) - Laat ons skyn vir Jesus met n helder glans
Halleluja 231 (2 verse) - Werk, want die nag kom nader
Halleluja 232 (3 verse) - Neem my lewe, laat dit Heer,
Halleluja 234 (2 verse) - Moet ek gaan met leë hande,
Halleluja 243 (2 verse) - Voorwaarts Christenstryders
Halleluja 244 (2 verse) - Staan op, staan op vir Jesus,
Halleluja 245 (2 verse) - As die lewens storme woedend om jou slaan,
Halleluja 247 (2 verse) - Ere sy God, u die bron van ons lewe,
Halleluja 251 (2 verse) - Uit al my bande, droefheid en wee
Halleluja 254 (2 verse) - Hou u my hand, ek is so swak, so hulp´loos
Halleluja 257 (2 verse) - Heiland, deur u tere´ontferming is alles wel
Halleluja 261 (2 verse) - As vrede my pad deur die wereld verlig,
Halleluja 265 (2 verse) - Gods volmaakte vrede
Halleluja 266 (2 verse) - Dierb´re Heiland, u het my
Halleluja 277 (2 verse) - Heil´ge Jesus, my ten lewe,
Halleluja 285 (2 verse) - Gaan my nie verby, o Heiland,
Halleluja 286 (2 verse) - Doen slegs u wil, Heer, U wil met my,
Halleluja 287 (2 verse) - Ek kan hoor my Heiland roep my
Halleluja 289 (2 verse) - Nader, steeds nader, na aan U sy,
Halleluja 290 (2 verse) - Nader, my God, by U, steeds nader by!
Halleluja 291 (2 verse) - O, dat ek nader by U kom
Halleluja 293 (2 verse) - Neem tyd, o verloste, word heilig en rein,
Halleluja 294 (2 verse) - My gees, my siel, my liggaam
Halleluja 296 (2 verse) - Ek is Uwe, Heer, het U stem gehoor
Halleluja 298 (2 verse) - Heer, gee my ´n hart, vervul met lof,
Halleluja 312 (2 verse) - Geseënde Jesus, o Heer van my hart,
Halleluja 313 (3 verse) - Gedurig dors my siel na U, o Heer,
Halleluja 314 (3 verse) - Meer heiligheid gee my,
Halleluja 315 (2 verse) - Strome van seën van bowe,
Halleluja 316 (2 verse) - Dank, Heer vir ure van gebed,
Halleluja 328 (2 verse) - Magtige Here God, lei my,
Halleluja 329 (2 verse) - Hier woon ek slegs ´n tyd
Halleluja 336 (2 verse) - As Hy weer kom, as Hy weer kom
Halleluja 341 (2 verse) - Veilig in Jesus hoede,
Halleluja 356 (2 verse) - Heer, ´n kleine kinderbende
Halleluja 360 (2 verse) - Jesus sien ons, swak en nietig,
Halleluja 380 (2 verse) - Bly by my, Heer, terwyl die skadu´s daal
Halleluja 381 (2 verse) - Liewe Jesus, ek is klein,
Halleluja 426 (2 verse) - Uit dieptes, gans verlore,
Halleluja 433 (2 verse) - Jesus Naam, lieflik woord,
Halleluja 434 (2 verse) - Die dierb´re Jesus is naby,
Halleluja 437 (3 verse) - Jesus min my, salig lot!
Halleluja 444 (2 verse) - Wat n vriend het ons in Jesus
Halleluja 445 (2 verse) - Waarheen, pelgrim, waarheen gaan u
Halleluja 482 (2 verse) - God sy met u tot ons weer ontmoet
Halleluja 485 (2 verse) - Oorkant die water, blinkend en bly,
Halleluja 486 (2 verse) - Toe moeders na Jesus hul kindertjies gebring het,
Halleluja 487 (2 verse) - Daars bemindes in die hemel,
Halleluja 493 (sing 2 maal) - O, dit sal wees heerlik en soet,
Halleluja 494 (sing 2 maal) - Witter as sneeu