Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Koortjie Musiek (mp3)
Koortjies vir SameSang in aanbidding tot God se eer!

ABBA Vader
Al die Lof en Al die Eer
Daar is ´n plek van stille rus
Hemel Vader, ek aanbid U
In moments like these
Jesus groot bo almal
KB   1 - Aan die Koning van die eeue
KB 10 - Buig my laer
KB 14 - Daar is niemand soos Jesus
KB 18 - Die Here is my herder
KB 22 - Dit is môre, môre in my hart
KB 24 - Eendag sal ons Jesus sien
KB 27 - Ek is die wynstok
KB 54 - Gister, hede, ja, vir ewig
KB 66 - Heavenly Father we appreciate You
KB 80 - He signed the deed
KB112 - Into Thy presence we come
KB131 - Jesus is die soetste Naam vir my
KB141 - Kom, kniel by die kruis
KB142 - Kom loof die Here
KB144 - Kyk wat ´n liefde die Vader bewys het
KB151 - Lewendmakend Gees van God
KB166 - Majesty, worship His Majesty
KB187 - O, mag ek niks wees
KB190 - Omdat Hy leef, sien ek kans vir môre
KB193 - Ons is almal hier tesaam
KB195 - Ons noem Hom die Alfa en Omega
KB196 - Ons gaan juig daar in die hemel 3 verse
KB200 - Open my oë Heer
KB207 - Search me, o God
KB238 - Theres a precious hiding place
KB246 - Twyfel nie meer, vertrou op die Heer
KB247 - U is waardig om die Boek
KB249 - Verlos, O my siel, gaan vertel dit!
KB263 - Wonderlik, wonderlik is die Heer vir my
KB268 - Wil jy ook vry wees - Daar is krag, krag
Kom sing ´n Nuwe lied
Met ´n hart vol eerbied
Trek ´n laer om my
What a day that will be
With my hands, lifted up