Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Kor 16:8
Loof die HERE, roep sy Naam aan, maak onder die volke sy dade bekend!
 
Sang en Musiek

 
 - Sang
   Koorsang (mp3)
   Samesang (flash video)
   Lied uit my hart (mp3)
 
 
 - Koortjies
   Koortjie Musiek (mp3)
 
 
 - Kerkorrelmusiek (mp3)
   Psalms en Woorde
   Gesange en Woorde
   Hallelujas en Woorde
 
 
Samesang (flash video)
Aanbid die lewende God deur Gemeente en Samesang
Gs 7 : 1,3,5 Op berge en in dale (Sing vanaf web) - (Laai-af)
Gs 8 : 1, 2, 3 Loof heel die skepping (Sing vanaf web) - (Laai-af)
Gs 313 : 3 Intree lied, Gee dat U Gees die leraar sterk (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 27 : 1,3 Halleluja, sing ´n lofsang (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 80 : 1, 2, 3 Daars ´n dierbare kruis (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 103 : 1 Die hoof omhoog, O Christen volke (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 106 : 1,2,3 Die Here kom om middernag (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 159 : 1, 4 Red wat verlore gaan (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 201 : 1,3 O Blye dag, waarop my siel (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 203 : 1,3,6,7 Net soos ek is (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 209 : 1,3,5 Al my twyfel bring ek Jesus (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 220 : 1, 2, 3 Prys te saam die naam van God (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 222 : 1, 3, 6 Heer, ek hoor van ryke seën (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 234 : 1,3,4 Moet ek gaan met lee hande? (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 245 : 1,2 As die lewenstorme woedend om jou slaan (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 292 : 1 - 6 My Heiland, Heer en lewens Vors (Sing vanaf web) - (Laai-af)
HL 444 : 1,2,3 Wat ´n vriend het ons in Jesus (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 1 Aan die Koning van die eeue (x2) (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 80 : 1 - 4 He signed the deed (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 99 : 1,2,3,4 I have decided to follow Jesus (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 254 : 1, 3 Wanneer Gods basuin sal klink (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 278 : 1,2,3 Ek sien in my gees, die glorie (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 290 Hy leef, Hy leef (Sing vanaf web) - (Laai-af)
KB 296 : 1,2 Jesus, groot bo almal (Sing vanaf web) - (Laai-af)