Graad 2 en 3 Teksboek Voorblad

Sondagskool

Graad 2 en 3

1. Ouers
2. Onderwyser

Leerder verpersoonlikings blad
Petrus
Les 1 - Pertus ontmoet die Here Jesus  Les 2 - Die belydenis van Petrus  Les 3 - Petrus sien die Here Jesus in Sy heerlikheid 
Les 4 - Petrus verloën die Here Jesus  Les 5 - Petrus dien in die krag van die Heilige Gees  Les 6 - Petrus se redding uit die gevangenis 

Daniël
Les 7 - Daniël in ´n vreemde land  Les 8 - Daniël word ´n heerser  Les 9 - Daniël se gebedsvriende in die vuuroond 
Les 10 - Daniël bestraf die koning se trotsheid  Les 11 - Daniël lees die geheime skrif  Les 12 - Daniël in die leeukuil 

Elia
Les 13 - Elia se verstommende nuus  Les 14 - Elia se stryd teen die valse god  Les 15 - Elia se vlug vir koningin Isèbel 
Les 16 - Elia en nabot se wingerd  Les 17 - Elia gaan hemel toe  Les 18 - Elia praat met die Here Jesus 

Elisa
Les 19 - Elisa en die kinders  Les 20 - Elisa en die weduwee se olie  Les 21 - Elisa en die vrou van Sunem 
Les 22 - Elisa maak ´n seuntjie lewendig  Les 23 - ´n Dogtertjie wat vir Elisa geken het  Les 24 - Elisa die man van geloof