Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskap Biblioteek

 
 - Tuis
   Tuis
 
 
 - Ontmoet Jesus Christus
   Jeus Christus
   Die Heilige Gees
   Goddelike Genesing
   Kyk! HY kom - Maranata
   Verootmoediging
   WoordSkool
 
 
 - Gemeente Spesifiek
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Brits   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ebenhaeser   ]
   [   Ellisras   ]
   [   George   ]
   [   Kagiso   ]
   [   Kempton_Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port_Elizabeth_Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria-Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
 
 
 - Reekse (mp3)
   Reekse Boodskappe
 
 
 - Konferensies (mp3)
   Konferensies Boodskappe
 
 
 - Gemeenskaplik (mp3)
   Mandjie Boodskappe
 
 
Die Boodskappe area word deur Bethal versorg.
Jes 55:3 Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe;
Ps 34:12 Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer.

1 Bethal Reekse (mp3)
1.1 Daar mag nie `n kloutjie agter bly nie (mp3)
   No 1  20190203 Farao se Kompromie 1, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190210 Farao se Kompromie 2, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190224 Farao se Kompromie 3, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190303 Farao se Kompromie 4, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
1.2 Poorte (mp3)
   No 1  20190203 Die Skaappoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190217 Herstel van die Ou Poort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190310 Herstel van die Dalpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190317 Die Aspoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190324 Die Fonteinpoort en die Waterpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190331 Die Perdepoortpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20190407 Die Oospoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20190519 Die Wagpoort, Neh3:27-32, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20190623 Die Bree Muur, Neh12:27-40, Ds Danie van Rensburg
1.3 Die Eienskappe van God (mp3)
   No 1  20190224 Die Alwetende God, Jes. 6:1-9, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190303 Die Alomteenwoordigheid van God, Gen28:10-16, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190310 Die Almagtige Alvermoende God, 2Kor6:11-18, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190317 Die Getroue Onveranderlike God, Openb3:14-22, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190324 Die Soewereine God, PS 135:6, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190331 Die Heiligheid van God, Openb 3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20190407 Die Getroue God, 2Tim2:1-26, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20190414 Die Lankmoedige, Geduldige God, Ex34:6, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20190519 Die Krag van God, Ps62:12, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20190609 Die Barmhartige God, Ps25:6, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20190623 Die Liefde van God, 1Joh4:7-20, Ds Danie van Rensburg
1.4 Pinksterdienste 2019 (mp3)
   No 1  20190526 Die Belangrikheid van die gawes van die Heilige Gees, 1Kor12:1-13, Ds Ferdie Devenier
   No 2  20190526 Die Heiligheid van God Heilige Gees, 1Pet1:13-21, Ds Ferdie Devenier
   No 3  20190527 Die Heilige Gees toets jou oorgawe, Hand5:1-11, Ds Ferdie Devenier
   No 4  20190528 Gaan in die Krag van die Heilige Gees, Hand1:1-11, Ds Ferdie Devenier
   No 5  20190529 Die Belangrikheid daarvan om Jesus se Hemelvaart te verstaan, Hand1:1-14, Ds Ferdie Devenier
1.5 Liefdes wat God haat (mp3)
   No 1  20190630 Die liefde wat God gehaat het, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190707 Die verkeerde dinge wat God haat, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190714 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190721 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190804 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
1.6 Lesse uit Daniel (mp3)
   No 1  20190714 Eienskappe uit die lewe van `n Godsman, Dan 6:1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20190721 Die vierde man, Dan 3:12-30, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20190908 Inleiding tot die boek Daniel, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20190915 Daniel se voorneme, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20190922 Die veranderde Daniel, Dan 1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20190929 Nebukadnesar se droom, Dan 2:1-49, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20191006 Daniel se droom, Dan 2:26-49, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20191013 Vuuroond en Kompromie, Dan 3:1-30, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20191027 Vuuroond van beproewing, Dan 3:1-25, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20191117 Die werking en ontmoeting van die Here met `n outokraat, Dan4, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20191208 Die Leeukuil, Dan6, Ds Danie van Rensburg
   No 12  20200105 Die vier diere van Daniel, Dan7, Ds Danie van Rensburg
   No 13  20200112 Die vier diere waarvan Daniel gedroom het, Dan7, Ds Danie van Rensburg
   No 14  20200202 Vision van die skaap en die bokram, Dan 8:1-27, Ds Danie van Rensburg
   No 15  20200209 Die Antichris, Dan 11v36-45, Ds Danie van Rensburg
   No 16  20200223 Die lewende hel, Dan 12v1-13, Ds Danie van Rensburg
   No 17  20200301 My Ewige Bestemming, Dan 12v1-13, Ds Danie van Rensburg
1.7 Sewe Dodelike Sondes (mp3)
   No 1  20191027 Eerste van Sewe Dodelike Sondes, Spr16, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20191110 Die dodelike sonde van toorn, Jak 1v19, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20191201 Die dodelike sonde van luiheid, Pred 10v18, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20191208 Die dodelike sonde van jaloesie of afguns, Jak 3v13-18, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200105 Verlossing van die dodelike sonde van hebsig, Luk 12v13-21, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200112 Die dodelike sonde van die tong, Jak3, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200119 Die dodelike sonde van versuim, Hosea 4v1-19, Ds Danie van Rensburg
1.8 Lesse uit Jakobus (mp3)
   No 1  20200126 Van stryd tot oorwinning1, Jak 1v 1-18, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200202 Van stryd tot oorwinning2, Jak 1v 2-12, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200209 Van stryd tot oorwinning3, Jak 1v 2-12, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200223 Waar kom versoekings vandaan, Jak 1v 13-17, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200301 Gebore om heilig te lewe, Jak 1v 13-18, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200308 Hoe ontvang ons die Woord van die Here1, Jak 1v 19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200315 Hoe ontvang ons die Woord van die Here2, Jak 1v 19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20200322 Moenie onderskeid maak nie, Jak 2v1-13, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20200329 Die wereld se kleinste moeilikheidmaker, Jak 3v1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20200405 Oorloe en die stop daarvan, Jak 4v1-12, Ds Danie van Rensburg
   No 11  20200412 Die wonder en die krag van geduld, Jak 5v7-12, Ds Danie van Rensburg
1.9 Tien reels indien jy by n Rooisee kom (mp3)
   No 1  20200308 Die Here beplan my omstandighede, Ex 14 v 1-2, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200315 Eer van die Here in plaas van my gemak, Ex 14 v 3-4, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200322 Herken die vyand maar hou jou oe op die Here, Ex 14 v 5-9, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200329 Gebed by die Rooisee, Ex 14 v 10, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200405 Bly kalm en vol vertroue, Ex 14 v 13-14, Ds Danie van Rensburg
   No 6  20200419 In onsekerheid, die volgende logiese geloofstap, Ex 14 v 1-18, Ds Danie van Rensburg
   No 7  20200419 Herken en aanskou die teenwoordigheid van die Here, Ex 14 v 19-20, Ds Danie van Rensburg
   No 8  20200426 Vertrou die Here om op sy eie manier te werk, Ex 14 v 21-22, Ds Danie van Rensburg
   No 9  20200426 Beskou jou huidige krisis as geloofsbouer vir die toekoms, Ex 14 v 30-31, Ds Danie van Rensburg
   No 10  20200503 Moenie vergeet om die Here te loof nie, Ex 15 v 1-2, Ds Danie van Rensburg
1.10 Oorwinning in Jesus (mp3)
   No 1  20200503 Oorwinning in Jesus, Heb 2:14-15 en Kol 2:13-15, Ds Danie van Rensburg
   No 2  20200510 Die krag van die Opstanding, 1Kor 15:1-15, Ds Danie van Rensburg
   No 3  20200510 Die Krag van die Heilige Gees, Rom 8:11-17 en 2Kor 3:17, Ds Danie van Rensburg
   No 4  20200517 Die Krag van die Naam van Jesus, Fil 2:9-11, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200510 Die Krag van die Woord en die Woord se beloftes, 2 Pet 1:19-21, Ds Danie van Rensburg
   No 5  20200510 Die Krag van die Woord en die Woord se beloftes, 2 Pet 1:19-21, Ds Danie van Rensburg

2 Bethal 2019 Algemeen (mp3)
     20190127 Die beperkte Here, Ps78, Ds Danie van Rensburg
     20190414 Die duisternis van Golgota, Mat27:32-56, Ds Danie van Rensburg
     20190419 Dit is Volbring, Joh19:25-30, Ds Danie van Rensburg
     20190505 Waarom Hemelvaart, 1 Hand 1:9, Ds Gert Coetzer
     20190505 Waarom Trump en nie Clinton nie, 1 Kon 16:29-34, Ds Gert Coetzer
     20190512 Habakuk se Oorwinningsgeheim, Hab3, Ds Jurg Prinsloo
     20190512 Die skouspel van Golgota, Luk 23:33-49, Ds Jurg Prinsloo
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens, Ps122, Ds Franscois Viljoen
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens 2, 1Sam1, Ds Franscois Viljoen
     20190609 Redes waarom die Duif geen rusplek vir die holte van Sy voet kan kry nie, Gen8:9, Ds Danie van Rensburg
     20190616 Die Christelike Wedloop, Heb12:1-8, Josef de Witt
     20190616 Die Hand van die Pottebakker, Jer18:1-18, Josef de Witt
     20190630 God kan Homself nie verloen nie, 2Tim2:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20190728 Geen skaamte vir die Evangelie, Rom1:8-17, Ds Johan Cloete
     20190728 Ervaar God se liefde, Joh3:1-21, Ds Johan Cloete
     20190804 Groepe mense in Getsemane, Mat36-46, Ds Danie van Rensburg
     20190811 `n Deur van Hoop, Hos2:14-15, Ds Danie van Rensburg
     20190811 Altyd vir alles, Ef5:6, Ds Danie van Rensburg
     20190818 Christen, Hand11:22-30, Ds Danie van Rensburg
     20190825 Die Skokkende Handeling van `n koning, Jer36:1-24, Ds Danie van Rensburg
     20190825 As die Here jou garsland aan die brand steek, 2Sam14:29-31, Ds Danie van Rensburg
     20190901 Die onnaspeurlike rykdon van Christus, Jer36:1-24, Ds Gerhard Wessels
     20190901 Silvanus, die getroue, Jer36:10-15, Ds Gerhard Wessels,
     20190908 Die held van die garsland, 1Kron:11-14, Ds Danie van Rensburg
     20190922 Die tweede myl, Mat5:41, Ds Danie van Rensburg
     20190929 Drie stadiums in `n mens se lewe, 1Kon13:1-30, Ds Danie van Rensburg
     20191006 Wat die Here God kan doen, 1Kon16:29-1Kon17:1, Ds Danie van Rensburg
     20191013 Bewaak jou hart, Spr4:23, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Jesus ons Paaslam, Ex12:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Kyk na My voete, Luk7:36-50, Ds Danie van Rensburg
     20191103 Ons Hemelse Vader, Mat6:9-13, Ds Gerhard Wessels
     20191103 Die Vaderhart van God, Luk15:11-24, Ds Gerhard Wessels
     20191110 Die Watertenk, Gen22::5, Past.HJ Cronje
     20191110 Die dodelike sonde van toorn, Jak1:19, ds. Danie van Rensburg
     20191201 Hy het uitgegaan in die nag, Joh13:30, past. Nellis van Rensburg
     20191215 Wat weeg jy in God se skaal, Dan 5v27, Ds Gert Coetzer
     20191215 Die Evangelie van Jesus, Mark 10v17, Ds Gert Coetzer
     20191222 Vol vertrekke en lee lewens, Luk 2 v 1-7, Ds Gert Coetzer
     20191222 Jone op die verkeerde skip, Jona 3, Ds Gert Coetzer
     20191229 Bemoediging vir 2020, Neh 9v 8-15, Ds Gert Coetzer
     20191229 Die teenwoordigheid van die Here, Ex33v1-16, Ds Gert Coetzer
     20191231 Wat van die toekoms, Jos3, Ds Danie van Rensburg

3 Bethal 2020 Algemeen (mp3)
     20200119 Die Skaapwagter van die skape, Ps23, Std Fleetwood Grobler
     20200126 Die oorwinning van die Kruis, Heb2, Ds Danie van Rensburg
     20200216 Waarmee sal ek God tegemoet gaan, Miga 6, Ds Jurg Prinsloo
     20200410 Die getuienis van die Kruis, IKor2v1-5, Ds Danie van Rensburg
     20200412 Die verleentheid van die Opstanding, Luk 24 v 1-12, Ds Danie van Rensburg
     20200524 God se roeping tot dienswerk, Ex 3 v 1-22, Ds Nicko Prinsloo