Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Ellisras   ]
   [   ERC - Kagiso   ]
   [   Germiston   ]
   [   George   ]
   [   Kempton Park   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Bethal versorg.
Jes 55:3 Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe;
Ps 34:12 Kom, kinders, luister na my; ek wil julle die vrees van die Here leer.

1 Bethal Reekse (mp3)
1.1 Daar mag nie `n kloutjie agter bly nie (mp3)
   Reeks1  20190203 Farao se Kompromie 1, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   Reeks2  20190210 Farao se Kompromie 2, Ex 8, Ds Danie van Rensburg
   Reeks3  20190224 Farao se Kompromie 3, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
   Reeks4  20190303 Farao se Kompromie 4, Ex10:8-11, Ds Danie van Rensburg
1.2 Poorte (mp3)
   Reeks1  20190203 Die Skaappoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks2  20190217 Herstel van die Ou Poort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks3  20190310 Herstel van die Dalpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks4  20190317 Die Aspoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks5  20190324 Die Fonteinpoort en die Waterpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks6  20190331 Die Perdepoortpoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks7  20190407 Die Oospoort, Neh3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks8  20190519 Die Wagpoort, Neh3:27-32, Ds Danie van Rensburg
   Reeks9  20190623 Die Bree Muur, Neh12:27-40, Ds Danie van Rensburg
1.3 Die Eienskappe van God (mp3)
   Reeks1  20190224 Die Alwetende God, Jes. 6:1-9, Ds Danie van Rensburg
   Reeks2  20190303 Die Alomteenwoordigheid van God, Gen28:10-16, Ds Danie van Rensburg
   Reeks3  20190310 Die Almagtige Alvermoende God, 2Kor6:11-18, Ds Danie van Rensburg
   Reeks4  20190317 Die Getroue Onveranderlike God, Openb3:14-22, Ds Danie van Rensburg
   Reeks5  20190324 Die Soewereine God, PS 135:6, Ds Danie van Rensburg
   Reeks6  20190331 Die Heiligheid van God, Openb 3, Ds Danie van Rensburg
   Reeks7  20190407 Die Getroue God, 2Tim2:1-26, Ds Danie van Rensburg
   Reeks8  20190414 Die Lankmoedige, Geduldige God, Ex34:6, Ds Danie van Rensburg
   Reeks9  20190519 Die Krag van God, Ps62:12, Ds Danie van Rensburg
   Reeks10  20190609 Die Barmhartige God, Ps25:6, Ds Danie van Rensburg
   Reeks11  20190623 Die Liefde van God, 1Joh4:7-20, Ds Danie van Rensburg
1.4 Pinksterdienste 2019 (mp3)
   Diens1  20190526 Die Belangrikheid van die gawes van die Heilige Gees, 1Kor12:1-13, Ds Ferdie Devenier
   Diens2  20190526 Die Heiligheid van God Heilige Gees, 1Pet1:13-21, Ds Ferdie Devenier
   Diens3  20190527 Die Heilige Gees toets jou oorgawe, Hand5:1-11, Ds Ferdie Devenier
   Diens4  20190528 Gaan in die Krag van die Heilige Gees, Hand1:1-11, Ds Ferdie Devenier
   Diens5  20190529 Die Belangrikheid daarvan om Jesus se Hemelvaart te verstaan, Hand1:1-14, Ds Ferdie Devenier
1.5 Liefdes wat God haat (mp3)
   Reeks1  20190630 Die liefde wat God gehaat het, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   Reeks2  20190707 Die verkeerde dinge wat God haat, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   Reeks3  20190714 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   Reeks4  20190721 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
   Reeks5  20190804 Die verkeerde dinge wat God haat vervolg, 1Joh2:3-17, Ds Danie van Rensburg
1.6 Lesse uit Daniel (mp3)
   Reeks11  20191208, Die Leeukuil, Dan6, Ds Danie van Rensburg
   Reeks1  20190714 Eienskappe uit die lewe van `n Godsman, Dan6:1-12, Ds Danie van Rensburg
   Reeks2  20190721 Die vierde man, Dan3:12-30, Ds Danie van Rensburg
   Reeks3  20190908, Inleiding tot die boek Daniel, Dan1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   Reeks4  20190915, Daniel se voorneme, Dan1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   Reeks5  20190922, Die veranderde Daniel, Dan1:1-21, Ds Danie van Rensburg
   Reeks6  20190929, Nebukadnesar se droom, Dan2:1-49, Ds Danie van Rensburg
   Reeks7  20191006, Dani?l se droom, Dan2:26-49, Ds Danie van
   Reeks8  20191013, Vuuroond en Kompromie, Dan3:1-30, Ds Danie van Rensburg
   Reeks9  20191027, Vuuroond van beproewing, Dan3:1-25, Ds Danie van Rensburg
   Reeks10  20191117, Die werking en ontmoeting van die Here met `n outokraat, Ds Danie van Rensburg
   Reeks12  20200105, Die vier diere van Dani?l, Dan7, Ds Danie van Rensburg
   Reeks13  20200112, Die vier diere waarvan Daniel gedroom het Dan7, Ds Danie van Rensburg
   Reeks14  20200202, Vision van die skaap en die bokram, Dan8:1-27, Ds Danie van Rensburg
   Reeks16 20200209,Die lewende hel Dan12v1-13, Ds Danie van Rensburg
   Reeks15  20200209,Die Antichris Dan11v36-45, Ds Danie van Rensburg
1.7 Sewe Dodelike Sondes (mp3)
   Reeks1  20191027, Eerste van Sewe Dodelike Sondes, Spr16, Ds Danie van Rensburg
1.8 Lesse uit Jakobus (mp3)

2 Bethal 2019 Algemeen (mp3)
     20190127 Die beperkte Here, Ps78, Ds Danie van Rensburg
     20190414 Die duisternis van Golgota, Mat27:32-56, Ds Danie van Rensburg
     20190419 Dit is Volbring, Joh19:25-30, Ds Danie van Rensburg
     20190505 Waarom Hemelvaart, 1 Hand 1:9, Ds Gert Coetzer
     20190505 Waarom Trump en nie Clinton nie, 1 Kon 16:29-34, Ds Gert Coetzer
     20190512 Habakuk se Oorwinningsgeheim, Hab3, Ds Jurg Prinsloo
     20190512 Die skouspel van Golgota, Luk 23:33-49, Ds Jurg Prinsloo
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens, Ps122, Ds Franscois Viljoen
     20190602 Die Gemeente se verantwoordelikheid met die erediens 2, 1Sam1, Ds Franscois Viljoen
     20190609 Redes waarom die Duif geen rusplek vir die holte van Sy voet kan kry nie, Gen8:9, Ds Danie van Rensburg
     20190616 Die Christelike Wedloop, Heb12:1-8, Josef de Witt
     20190616 Die Hand van die Pottebakker, Jer18:1-18, Josef de Witt
     20190630 God kan Homself nie verloen nie, 2Tim2:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20190728 Geen skaamte vir die Evangelie, Rom1:8-17, Ds Johan Cloete
     20190728 Ervaar God se liefde, Joh3:1-21, Ds Johan Cloete
     20190804 Groepe mense in Getsemane, Mat36-46, Ds Danie van Rensburg
     20190811 `n Deur van Hoop, Hos2:14-15, Ds Danie van Rensburg
     20190811 Altyd vir alles, Ef5:6, Ds Danie van Rensburg
     20190818 Christen, Hand11:22-30, Ds Danie van Rensburg
     20190825 Die Skokkende Handeling van `n koning, Jer36:1-24, Ds Danie van Rensburg
     20190825 As die Here jou garsland aan die brand steek, 2Sam14:29-31, Ds Danie van Rensburg
     20190901 Die onnaspeurlike rykdon van Christus, Jer36:1-24, Ds Gerhard Wessels
     20190901 Silvanus, die getroue, Jer36:10-15, Ds Gerhard Wessels,
     20190908 Die held van die garsland, 1Kron:11-14, Ds Danie van Rensburg
     20190922 Die tweede myl, Mat5:41, Ds Danie van Rensburg
     20190929 Drie stadiums in `n mens se lewe, 1Kon13:1-30, Ds Danie van Rensburg
     20191006 Wat die Here God kan doen, 1Kon16:29-1Kon17:1, Ds Danie van Rensburg
     20191013 Bewaak jou hart, Spr4:23, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Jesus ons Paaslam, Ex12:1-13, Ds Danie van Rensburg
     20191020 Kyk na My voete, Luk7:36-50, Ds Danie van Rensburg
     20191103 Ons Hemelse Vader, Mat6:9-13, Ds Gerhard Wessels
     20191103 Die Vaderhart van God, Luk15:11-24, Ds Gerhard Wessels
     20191110 Die Watertenk, Gen22::5, Past.HJ Cronje
     20191110 Die dodelike sonde van toorn, Jak1:19, ds. Danie van Rensburg
     20191201 Hy het uitgegaan in die nag, Joh13:30, past. Nellis van Rensburg

3 Bethal 2020 Algemeen (mp3)