Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Germiston versorg.
1Kor 2:2 want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus, en Hom as gekruisigde.

1 Germiston Aktueel
1.1 Aktueel: Redding
1/6:  20130714 - Wie kan dan gered word? - Mark 10 : 17 - 26 (flv) - (mp3)
2/6:  20130721 - Is die wat gered word mim? - Luk 13 : 22 - 30 (flv) - (mp3)
3/6:  20130728 - Hoe word n christen gered? - Luk 19 : 1 - 10 (flv) - (mp3)
4/6:  20130804 - Jy beweeg my byna om gered te word! - Hand 26 (flv) - (mp3)
5/6:  20130818 - Wat moet ek doen om gered te word? - Hand 16 : 25 - 34 (flv) - (mp3)
6/6:  20130908 - Die Evangelie, krag van God tot Redding! - Rom 1 : 8 - 17 (flv) - (mp3)

1.2 Aktueel: Die Heilige Gees oortuig
1/5:  20140601 - Die Heilige Gees is `n persoon - Joh 16 : 7-14 (flv) - (mp3)
2/5:  20140608 - Die Heilige Gees oortuig van Sonde - Joh 16 : 7-14 (flv) - (mp3)
3/5:  20140615 - Die Heilige Gees oortuig van Geregtigheid - Joh 16 : 7-14 (flv) - (mp3)
4/5:  20140629 - Die Heilige Gees oortuig van Oordeel - Joh 16 : 7-14 (flv) - (mp3)
5/5:  20140706 - Die Heilige Gees oortuig deur die kind van God se lewe - Joh 16 : 7-14 (flv) - (mp3)

1.3 Aktueel: Aansporing uit Josua
20131231 - Trek deur die Jordaan - Jos 1 : 1 - 11 (flv) - (mp3)
20140105 - Ragab en die rooi tou - Jos 2 : 1 - 24 (flv) - (mp3)
20140112 - Uitdaging van die onbekende - Jos 3 : 1 - 17 (flv) - (mp3)
20140119 - Kies dan vir julle vandag - Jos 24 : 14 - 24 (flv) - (mp3)

1.4 Aktueel: Heart Cry
1/5:  20140803 - Is Bloedmane en Soneklips `n Waarskuing? - Luk 21 : 25 - 36 (flv) - (mp3)
2/5:  20140810 - Nood opgelos - 2 Kon 4 : 1 - 7 (flv) - (mp3)
3/5:  20140817 - Gesindheid wat God behaag - 1 Kor 29 : 18 (flv) - (mp3)
4/5:  20140824 - Die Vas wat God verkies - Jes 58 : 1 - 14 (flv) - (mp3)
5/5:  20140831 - Moenie iets by die Kruis byvoeg nie - Gal 3 : 1 - 5 (flv) - (mp3)

1.5 Aktueel: vir Sielle Wenners
1/4:  20150130 - Passie vir sielle - Rom 10 - (mp3)
2/4:  20150131 - Die verlore kuns van dissipelskap - Matt 4 (mp3)

1.6 Aktueel: Algemeen
20121111 - Hoe moet ons met die kind maak? - Rig 13 : 01-13 (flv)
20130929 - Die primere rede waarom Jesus sy dissipels geroep het - Mark 1 : 14 - 20 (flv)

2 Germiston Kinder Bediening
20120325 - Die stukkende fiets - Ps 1 : 1 (flv)
20120603 - Die barmhartige Samaritaan - Luk 10 : 27 (flv)

3 Germiston Jeug Bediening
20111211 - Gaan dit goed met die jongman Abselon? - 2 Sam 18 (flv)
20130616 - Toevallig - Gen 12 : 1 & 2 (flv)

4 Germiston WoordSkool
4.1 Woordskool: Bruid van Christus
1/7:  20150913 - Simboliek van die Bruid in die Ou Testament - Tit 2 : 11 - 14 (flv) - (mp3)
2/7:  20131027 - Wanneer sal Hy Sy Bruid kom haal? (Fase 1, die Wegraping) - Luk 21 : 25 - 36 (flv) - (mp3)
3/7:  20131110 - Die gereedmaking van die Bruid van Christus Deel 01 - Eff 5 : 22 - 33 (flv) - (mp3)
4/7:  20131117 - Die gereedmaking van die Bruid van Christus Deel 02 - Eff 5 : 22 - 27 (flv) - (mp3)
5/7:  20131124 - Die twee fases van Christus se Wederkoms - 1Thes 5 : 1 - 11 (flv) - (mp3)
6/7:  20131201 - Traditionele Joodse Huwelik as beeld van Christus en Sy Bruid Deel 01 - Matt 25 : 1 - 13 (flv) - (mp3)
7/7:  20131209 - Traditionele Joodse Huwelik as beeld van Christus en Sy Bruid Deel 02 - 1 Thes 4 : 13 - 18 (flv) - (mp3)

4.2 Woordskool: Doop
1/5:  20120603 - Inleiding tot die sakrement van die Doop - 1 Kor 2 : 2 (flv) - (mp3)
2/5:  20120610 - Daar is verskillende Doope - Matt 20 : 22 - 23 (flv) - (mp3)
3/5:  20120617 - Redding deur die bloed van Jesus Christus alleen - 1Kor 1 : 17 - 18 (flv) - (mp3)
4/5:  20120722 - Die Metode van Doop - Mark 1 : 1 - 8 (flv) - (mp3)
5/5:  20120727 - Wie moet gedoop word - Matt 28 : 19 (flv) - (mp3)

4.3 Woordskool: Praat in tale
1/4:  20121111 - Die Spreek in Tale - Eff 5 : 18 (flv) - (mp3)
2/4:  20121118 - Die vervulling met die Heilige Gees en die Spreek in tale - Luk 4 : 1 (flv) - (mp3)
3/4:  20121125 - Wat sê die Bybel van Spreek in Tale - Jes 28 : 11 (flv) - (mp3)
4/4:  20121202 - Die Korinthiese Katastrofe - 1 Kor 12-14 (flv) - (mp3)

4.4 Woordskool: Engele
1/8:  20130804 - Bestaan van engele Deel 01 - Matt 1 : 18 - 25 (flv) - (mp3)
2/8:  20130819 - Bestaan van engele Deel 02 - Jes 6 : 1 - 4 (flv) - (mp3)
3/8:  20130908 - Engele as boodskappers van God - 1 Pet 5 - 8 (flv) - (mp3)
4/8:  20130915 - Name en karakter van die duiwel - Openb 12 : 9 (flv) - (mp3)
5/8:  20131006 - Die duiwel en sy gevalle engele - Job 1 : 6 - 8 (flv) - (mp3)
6/8:  20131013 - Gevalle engele wat vry beweeg - Mark 5 : 1 - 8 (flv) - (mp3)
7/8:  20131027 - Duiwelbesetenheid - Matt 4 : 23 - 25 (flv) - (mp3)
8/8:  20131110 - Die invloed wat die duiwel uitoefen - 1 Pet 5 : 7 - 9 (flv) - (mp3)

4.5 Woordskool: Bybel Studie
1:  20131117 - Inleiding tot Bybel Studie - Ps 119 : 1 - 11 (flv) - (mp3)
2:  20131124 - Kom ons doen Bybelstudie Deel 01 - 1 Pet 2 : 2 (flv) - (mp3)
3:  20131201 - Kom ons doen Bybelstudie Deel 02 - 1 Pet 2 : 2 (flv) - (mp3)
4:  20140119 - Kom ons doen Bybelstudie Deel 03 - Ps 1 : 1 - 3 (flv) - (mp3)
5:  20140119 - Kom ons doen Bybelstudie Deel 04 - Heb 12 : 1 - 2 (flv) - (mp3)

5 Germiston Algemeen
20120205 - Onvolmaakte mens in diens van `n Volmaakte God - Matt 10 : 1 - 15 (flv)
20120805 - Vader gee my, Vader maak my - Luk 15 : 11 - 24 (flv)
20121202 - Die Korinthiese Katastrofe - 1Kor 12 - 14 (flv) - (mp3)
20130317 - Ek wou, maar julle wou nie - Matt 23 : 37 - 39 (flv)
20131006 - In diens van die Koning - 1 Kron 27 : 25 - 34 (flv)
20131013 - Sodat ons kan sien - Openb 3 : 14 - 22 (flv)
20131103 - Bou op vaste Fondamente - Joh 14 : 6 (flv)
20131103 - Belangrike waarhede - Joh 14 : 6 (flv)
20131222 - Die ware skrifgeleerde - Esra 7 : 1-11 en :27-28 (flv) - (mp3)
20131229 - Van navolger tot Voorbeeld - 1 Thes 1 : 1 - 10 (flv) - (mp3)
20140126 - Beloftes, Voorsienning en Uitdagings - Jes 42 : 1 - 7 (flv) - (mp3)
20150315 - Die waarde om in `n vallei te wees - Jes 43 : 11,18,19 (flv) - (mp3)
20150329 - Die soen van verraad - Luk 22 : 47 - 53 (flv) - (mp3)
20150412 - Ons roem in die Kruis - Gal l6 : 14 (flv) - (mp3)
20150426 - Wat is die mens? - Heb 2 : 1 - 8 (flv) - (mp3)