Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Boodskappe - uit die verlede (mp3)
Toewyding aan die lewende God tydens Aanbiddingstye

Jer 6:16 So spreek die HERE: Staan op die weë, en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin; en julle sal rus vind vir julle siel. ....

1. Goue Oues - Algemeen
Aan die einde van die dae
Geheim van ware aanbidding (Deel 01) - (Deel 02)
Alles is NUUT (Deel 01) - (Deel 02)
Bekering sonder Redding
Bewussyn van Christus (Deel 01) - (Deel 02)
Christus se groot opdrag (Deel 01) - (Deel 02)
Daar is geen onderskeid nie
Die Anti-Chris gees (Deel 01) - (Deel 02)
Die belangrikste keuse (Deel 01) - Jos 24 : 14 tot 28
Die belangrikste keuse (Deel 02)
Die geestes wêreld (Deel 01) - (Deel 02)
Die Hemel (Deel 01) - (Deel 02)
Die Hemel (Deel 03)
Die Here het my nodig
Die Lam is die lamp (Deel 01) - (Deel 02)
Die lap op die ou kleed, die Geskeurde wyn sak
Die leë en gevulde hart (Deel 01) - (Deel 02)
Die Lewe en die Krag van die Woord
Die Maranata Wekroep (Deel 01) - (Deel 02)
Dink aan die vrou van Lot (Deel 01) - Eerste Skrif - Gen 19 : 1 tot 26
Dink aan die vrou van Lot (Deel 02) - Tweede Skrif - Luk 17 : 20 tot 37
Dis jou Persoonlike verantwoordelikheid
Dood van Jesus (Deel 01) - (Deel 02)
Geestelike groei (Deel 01) - (Deel 02)
God se beeld in jou karrakter (Deel 01) - (Deel 02)
Hoe om gered te word
In die doodskis van die Satan (Deel 01) - (Deel 02)
Lewe van die verloste
Nuwe skepsel in Chrustus (Deel 01) - (Deel 02)
Ons doen nie reg nie (Deel 01) - (Deel 02)
Rageb en Ons
Sardis, die wat oorgebly het (Deel 01) - (Deel 02)
Smaad van Christus op die skande van die Kruis
S.O.S. RED my, ek SINK! (Deel 01) - (Deel 02)
S.O.S. RED my, ek SINK! (Deel 03)
Teëstaander van die kind van die Here (Deel 01) - (Deel 02)
Uitstel (Deel 01) - (Deel 02)
Valse Fondamente
Verbryseling vir Verlossing
Via Dolerosa (Deel 01) - (Deel 02)
Via Dolerosa (Deel 03) - (Deel 04)
Wapenrusting 01 Word kragtig in die Here Eff 6 : 10 tot 20

2. Goue Oues - Goddelike Genesing
Hoe kan ek my gesondheid behou? Genesing 4/5 (Deel 01) - 3 Joh 1 : 1 tot 8
Hoe kan ek my gesondheid behou? Genesing 4/5 (Deel 02)