Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Bethal   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Nigel   ]
   [   Paarl en Bredasdorp   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rietfontein   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
   [   Witbank   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Verhoudingsdinamika (mp3)
   20.4 Konferensie (mp3)
   20.5 Karakters in die Bybel (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Job
    1. Volharding in swaarkry (Deel 01) - (Deel 02)
    2. Het ek guns in God se oë (Deel 01) - (Deel 02)
    3. Satan die gevalle engel (Deel 01) - Job 1 : 18 tot 22
        Satan die gevalle engel (Deel 02) - (Deel 03)
Jona
    Jona 1 : 1 tot 17
    Jona 2 : 1 tot 10
    1. Inleiding tot die boek Jona (Deel 01) - (Deel 02)
    2. Die Groot opdrag (Deel 01) - (Deel 02)
    3. Jona se ongehoorsaamheid (Deel 01) - (Deel 02)
    4. Jona betaal ´n prys vir sy ongehoorsaamheid (Deel 01) - (Deel 02)
    5. Die Goeie vrydag mitte (Deel 01) - (Deel 02)
        Die Goeie vrydag mitte (Deel 03)
    6. Waar is die Dooderyk? (Deel 01) - (Deel 02)
        Waar is die Dooderyk? (Deel 03)