Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Pet 1:15 en 16
Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,
omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
 
Heilige Lewe

 
 - Onderrigting
   * Vervul met die Heilige Gees
   * Intieme liefdesverhouding
       met die Heilige Gees
 
 
 - Boodskappe
   * Heilige Lewe, Algemeen
 
 

Heilige Lewe (Vervul met die Heilige Gees)
     Wat is die doop met die Heilige Gees (Deel 01) - Hand 1 : 1 tot 8
     Wat is die doop met die Heilige Gees (Deel 02)
     Die diepte van die Heilige Gees se werk in my (Deel 01) - 1 Kor 2 : 1 tot 11
     Die diepte van die Heilige Gees se werk in my (Deel 02)
     Die doel, nodigheid en gevolge van die vervul met die Heilige Gees (Deel 01) - Han 1 : 1 tot 8
     Die doel, nodigheid en gevolge van die vervul met die Heilige Gees (Deel 02)
     Julle het gesterwe (Deel 01) - Kol 3 : 1 tot 17
     Julle het gesterwe (Deel 02)
     Hoe om met die Gees van God vervul te word (Deel 01) - Hand 2 : 37 tot 39
     Hoe om met die Gees van God vervul te word (Deel 02)
     Die lewe na Geesvervulling (Deel 01) - Ef 4 : 17 tot 31
     Die lewe na Geesvervulling (Deel 02)
     Die krag wat in ons werk (Deel 01) - Ef 3 : 14 tot 21
     Die krag wat in ons werk (Deel 02)