Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Pet 1:15 en 16
Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,
omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
 
Heilige Lewe

 
 - Onderrigting
   * Vervul met die Heilige Gees
   * Intieme liefdesverhouding
       met die Heilige Gees
 
 
 - Boodskappe
   * Heilige Lewe, Algemeen
 
 

Heilige Lewe (Intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees)
     Gemeenskap met die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 14 : 12 tot 18
     Gemeenskap met die Heilige Gees (Deel 02) - 2 Kor 13 : 13
     Die Persoon van en Intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 14 : 16 en ander dele
     Algemene werking en verandering in ons lewens van en deur die Heilige Gees (Deel 01) - Joh 16 : 7 tot 11
     Algemene werking en verandering in ons lewens van en deur die Heilige Gees (Deel 02)
     Dooping met die Heilige Gees (Deel 01) - Luk 24 : 45 tot 49
     Dooping met die Heilige Gees (Deel 02) - Hand 1 : 4 tot 8