Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
1 Pet 1:15 en 16
Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word,
omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
 
Heilige Lewe

 
 - Onderrigting
   * Vervul met die Heilige Gees
   * Intieme liefdesverhouding
       met die Heilige Gees
 
 
 - Boodskappe
   * Heilige Lewe, Algemeen
 
 

Heilige Lewe (Algemeen)
     Is my fondasie reg?
     Noodsaaklikheid van die vervulling met die Heilige Gees
     Drievoudige stryd in die kind van God se Lewe - Gal 5 : 16 tot 26
     Wapenrusting vir die geestelike stryd tot die dood (Deel 01) - Ef 6 : 10 tot 20
     Wapenrusting vir die geestelike stryd tot die dood (Deel 02)