Flash Video:

As die lewenstorme woedend om jou slaan


(HL 245 : 1,2)