WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Gemeente Paarl en Bredasdorp
Indien dit die Lewende God behaag, begin uitsendings op 20 Okt 2019
Reeks Dienste
Gemeente Centurion
Openbaring en Eindtyd:
20-23 Okt 2019, Ds Hennie Prinsloo
Sondag (09h00 en 18h30)
Weeksaande (19h00)
Gemeente Belfast
Openbaring en Eindtyd:
27-30 Okt 2019, Ds Jurgens Prinsloo
Sondag (10h15 en 17h45)
Weeksaande (19h00)
Algemeen
Gemeente Benoni
Filippense
Gemeente Rietfontein
Sondag reeks:
-Oggende: Gelykenisse
-Aande: Hebreers