WebWoord.co.za
Kry dit op Google Play
Kry dit op App Store

Kennisgewing Bord
(Sel:083 430 8814)
Alle eer aan die Lewende God.
Welkom by WebWoord

Spesiale Reeks dienste
Gemeente Pretoria-Noord
Sondag 2019-09-15 09h00 en 18h00
Weeks aande 19h00

Goddelike Genesingsdienste, Ds Frik Lombard Snr
Goddelike Genesingsdienste
Algemeen
Gemeente Benoni
Vanoggend 09h00 Kinderkerk tydens Diens
(n Spesiale gas)

Filippense
Gemeente Germiston
Familie, Jeug en Kinderdiens
Vanoggend 09h30
Gemeente Rietfontein
Sondag reeks:
-Oggende: Gelykenisse
-Aande: Hebreers