Begin
Tuisblad
Intree Data
Lewenswandel
My Getuies
Ewige Lewe
Heilige Lewe
Verootmoediging
Jonges
Bediening
Woord Bediening
Boodskappe
Sang en Musiek
Ps 37 : 37
Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is n toekoms vir die man van vrede.
 
Boodskappe

 
 - Gemeente Spesifiek
   [   WebWoord Tuis   ]
   [   Benoni   ]
   [   Centurion   ]
   [   Germiston   ]
   [   Port Elizabeth Wes   ]
   [   Phalaborwa   ]
   [   Pretoria Noord   ]
   [   Rustenburg   ]
   [   Westdene   ]
 
 
 - Goue Oues (mp3)
   10.1 Aanbidding (mp3)
 
 
 - Hedendaags (mp3)
   20.1 Bidure (mp3)
   20.2 Eredienste (mp3)
   20.3 Reekse Dienste (mp3)
 
 
 - Video (flash)
   Uit die Argiewe (flash video)
   Eredienste (flash video)
   Reekse dienste (flash video)
 
 
 - Video (3gp)
   Bidure (3gp)
   Erediens (3gp)
 
 
 - Video (avi)
   Reekse dienste (avi video)
 
 
Die Boodskappe area word deur Benoni versorg.
Joh 3:3 Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.

1 Benoni Reekse (mp3)
1.1 Prediker (mp3)
   Reeks1  20180722 `n Uiters bevooregde man met `n kultuur vreemde uitspraak - Pred 1:1-18 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180812 Waarom se die prediker alles is tevergeefs - Pred 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20180826 Insig uit raaiselagtige verse, Pre1:9-18, Ds Gerhard Beukes
   Reeks4  20180909 Vasgestelde tye soos deur God bepaal, Pred 3, Ds Gerhard Beukes
   Reeks5  20180916 Twee onaanvaarbare en vernietigende uiterste, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks7  20180930 Twee is beter as een, of is dit Deel 2, Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks8  20181007 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (1), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks9  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (2), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks10  20181009 Luister want U lewe en loon hang daarvan af (3), Pred 4, Ds Gerhard Beukes
   Reeks11  20181202 Die onverskillige tong (1), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks12  20181202 Magtiger as die Atoombom (2), Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks13  20181209 Geniet jy die Gawes van God of beheer dit jou, Pred 5, Ds Gerhard Beukes
   Reeks14  20181216 Wees realisties oor die werklikheid van die dood, Pred 6 en 7, Ds Gerhard Beukes
   Reeks15  20181223 Die Regering en ons as God se kinders, Pred 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks16  20181223 Waar daar lewe is is daar hoop, Pred 9, Ds Gerhard Beukes
   Reeks17  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 1, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks18  20190106 Toorn vs Bedaardheid Deel 2, Pred 10, Ds Gerhard Beukes
   Reeks19  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks20  20190113 Hoe om met waardigheid oud te word deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks21  20190120 Die sekere oordele van God deel 1, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks22  20190120 Die sekere oordele van God deel 2, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks23  20190127 Die sekere oordele van God deel 3, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
   Reeks24  20190203 Die sekere oordele van God deel 4, Pred 12, Ds Gerhard Beukes
1.2 Vrees (mp3)
   Reeks1 20180805 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks2 20180819 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
   Reeks3 20180902 God gee ons nie `n gees van vreesagtigheid nie - 2Tim 1 - Ds Gerhard Beukes
1.3 In Christus (mp3)
   Reeks1  20180909 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20180916 Ons posisie in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
   Reeks3  20181007 Wie is ek in Christus, Rom 8, Ds Gerhard Beukes
1.4 Fillippense (mp3)
   Reeks1  20190203 Blydskap, Fil 1, Ds Gerhard Beukes
   Reeks2  20190210 Paulus die gevangene wat die wereld verander het, Fil 1, Ds Gerhard Beukes

2 Benoni 2018 Algemeen (mp3)
     20180729 Die Redding van Saggeus, Luk 19:1-10, Std Ettiene Duvenhage
     20180805 Ouers en Groot ouers se rol - Matt 28 - Ds Gerhard Beukes
     20180819 Die doel en rede vir Jesus se kruisiging, Matt 27, Ds Gerhard Beukes
     20180826 Die Brandwag wat waarsku, Es33:1-20, Std Ettiene Duvenhage
     20180923 Wat wag vir die ongeredde na die dood 1, Lukas 16, Std Etienne Duvenhage
     20181027 Die voorregte wat ons in jesus het, Heb 4, Daniel Brink
     20181027 `n Roeping wat verstaan moet word, Heb 5, Daniel Brink
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181028 Gedenk julle voorganger, Heb 13, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Die belangrikste boodskap ooit, Matt 4, Ds Gerhard Beukes
     20181104 Daders van die woord, Jak 1, Ettiene Duvenage
     20181111 Jesus is die deur, Joh 10, Ettiene Duvenage
     20181111 Hoe kan die kind van God sy weg suiwer hou, Ps 119, Ettiene Duvenage
     20181118 God se vaste versekering vir sy kinders, Rom 8 - Ettiene Duvenage
     20181125 Kinderdiens, Ettienne Duvenage
     20181209 Kerklike tug in die kerk van Jesus, Mat 18, Ds Gerhard Beukes
     20181216 Geloftediens - Waardevol of Waardeloos vir die Here, Hos 8, Ds Gerhard Beukes
     20181225 Maniere hoe die duiwel Kersfees by ons steel, Luk 2, Ds Gerhard Beukes
     20181230 God se liefde vir n verlore wereld, Joh 3, Std Etienne Duvenage
     20181230 Die vrug van die Gees, Gal 5, Std Etienne Duvenage

3 Benoni 2019 Algemeen (mp3)
     20190101 Nuwejaars voornemens, reg of verkeerd, 1Kor 2, Ds Gerhard Beukes
     20190127 Die gelykenis van die saaier, Mark 4, Student Etienne Duvenage
     20190210 Wat die kind van God moet bedink, Fil 4, Student Etienne Duvenage